Harddisk Recording

Díl 6. - HDR

V dnešním díle se podrobněji seznámíme se systémy rodiny Pro Tools|24. Jedná se o modely Pro Tools|24, Pro Tools|24 MIX a Pro Tools|24 MIX Plus.

Připomínám, že systémy jsou řešeny formou jedné nebo více PCI karet, zasunutých ve slotech počítačů Macintosh (nebo PC). K těmto kartám jsou připojeny externí jednotky audio převodníků.

Přehled hardwarových parametrů byl uveden v minulém čísle Music Store. Dnes se zaměříme na ovládání systému a podrobněji se seznámíme s vlastnostmi software Pro Tools. Níže uvedené informace se budou vztahovat k platformě Macintosh.

Session

Po nastartování systému pracujeme v prostředí, které se nazývá Session (lze zvolit 16 nebo 24bitový Session). Na disku je Session reprezentován strukturou podle obr. 1. Session je pouze malý soubor, který v sobě obsahuje veškeré informace o rozmístění regionů ve stopách, o nastavení parametrů a efektů na mixážním pultu atd. Samotné audio soubory (v adresáři Audio Files) jsou tedy bez Sessionu téměř bezcenné.

Na monitoru uvidíme dvě hlavní okna - editační okno (obr. 2) a mixážní okno (obr. 3). Místo zdlouhavého vysvětlování funkcí jsem zvolil popisky u obrázků, z nichž jsou patrné některé vlastnosti systému.

Editační okno

Slouží ke střihu zvukového záznamu. Provádíme zde všechny střihové operace (mazání, přesouvání, kopírování, zkracování regionů...) pomocí nástrojů, které si vybíráme v horní části okna. Ovládání je logicky uspořádané a po zvládnutí jeho funkcí získáte nepřeberné množství editačních možností.

Nahraný záznam je znázorněn ve formě tzv. regionů. Každá stopa představuje pomyslnou stopu na pásku a obdélníkové fragmenty představují jednotlivé audio regiony.

V pravé části okna je seznam regionů, které lze jejich přetažením myší umístit na libovolnou stopu.

Zdrojem každého regionu je určitý audio soubor na hard disku počítače. Z každého audio souboru lze odvodit (pomocí střihových operací) mnoho regionů (regiony jsou v podstatě libovolné “výseky” ze zdrojového audio souboru). Zkracováním, prodlužováním, střiháním a kopírováním regionů vznikají nové regiony, ale data na harddisku se nemění (všechny regiony pocházejí ze „svého” zdrojového souboru vzniklého při nahrávání, který je v seznamu regionů vyznačen tučným písmem - viz. obr. 2).

Střih

Audio regiony lze upravovat individuálně, ve stereofonních párech nebo v libovolných skupinách. Podobně lze stříhat i MIDI regiony (Pro Tools umí importovat Standard MIDI File). Poslední provedenou operaci lze vždy vrátit zpět pomocí funkce Undo.

Uživatel může pracovat v následujících střihových režimech:

Slip - umožňuje libovolné posouvání, kopírování, prodlužování a zkracování regionů bez jakéhokoliv omezenívání a posun regionů na místo určené vložením časového SMPTE kódu

Grid - jedná se o režim, ve kterém je vodorovný pohyb regionů kvantován podle předem nastaveného rastru (např. s přesností 100 ms nebo 1 frame)

Za zmínku stojí, že všechny střihové operace lze provádět během záznamu nebo playbacku. Pro Tools reaguje okamžitě a začne například hrát nový region, který jste během přehrávání nakopírovali „do cesty” běžícímu časovému paprsku. Kromě ostrých střihů podporuje systém také fade in/out a crossfade přechody (logaritmické i lineární).

Stopy

V editačním okně můžete vytvořit až 128 audio stop (a neomezené množství MIDI stop). Problematika počtu a priority audio stop si zaslouží bližší vysvětlení. Každá stopa má parametr Voice v rozmezí 1-32 (systém Pro Tools|24) resp. 1-64 (systémy MIX a MIX Plus). Máte-li u systému MIX použitých např. 70 stop, bude mít nutně 6 z nich (70-64) stejné číslo parametru Voice. Stane-li se, že mají některé stopy stejný Voice, bude hrát pouze jedna z nich (ta, která je v editačním okně nejvíce nahoře).

Vhodným přiřazením parametrů Voice můžete přesně určit kterých 64 stop (z maximálně 128) bude hrát.

Každá stopa má dále nastaven vstupní/výstupní kanál. Stopu tak přiřazujeme na určitý konkrétní konektor některého z audio převodníků, popř. do některé interní skupinové sběrnice bus 1 - bus 32 (viz. také obr. 3).

Playlisty

Každá stopa může mít neomezené množství playlistů (playlist = pořadí regionů tak, jak jsou umístěny na stopě). Místo deseti různých stop s deseti verzemi záznamu tak můžete na jediné stopě přepínat mezi 10ti playlisty (klinutím na menu u názvu stopy). Stopa se okamžitě změní a vy můžete vybírat např. nejpovedenější kytarové sólo. Díky playlistům získáte v podstatě neomezený počet stop (jinak řečeno: každá ze 128 virtuálních stop může sdílet neomezené množství playlistů a libovolných 64 z těchto 128 stop bude hrát najednou).

Nahrávání

Tlačítkem „rec“ aktivujeme záznam pro příslušné audio stopy. Po spuštění záznamu vznikají na hard disku nové audio soubory a v editačním okně nové regiony. Pro Tools vykresluje vlnové průběhy záznamu už během nahrávání(!).

Při nahrávání nových stop lze samozřejmě současně přehrávat i dříve nahrané stopy. Rovněž lze nastavit pre-roll a post-roll parametry.

Samotný záznam můžeme provádět v několika režimech:

Nedestruktivní - zamezuje přemazání jiných regionů. Při nahrání nového záznamu do místa s jiným regionem, se zdrojovým souborem „přemazávaného“ regionu nic nestane.

Punch in/out - letmý střih, při kterém určuje zahájení a ukončení záznamu uživatel (stiskem mezerníku).

Loop recording - nahrávání ve smyčce, kdy jsou regiony „vrstveny“ na sebe na jednom místě. Každým novým průchodem definované smyčky vzniká nový region. Lze tak dokolečka nahrávat např. obtížné sólo a nakonec si vybrat jeho nejlepší verzi.

Destruktivní - chová se jako klasický pásek. Přehráním určitého místa regionu nevznikne nový region, ale přemazávají se data původního regionu a původní záznam je tak nenávratně ztracen.

Lokátory

Lokátory, dříve sloužící pouze pro uchování časové pozice, se od verze software Pro Tools 4 výrazně změnily. Nyní si mohou lokátory pamatovat také informace o nastavení zoomu, o velikosti stop, o tom která z mixážních skupin je aktivní, o tom které stopy jsou zobrazené, o hodnotách pre-roll a post-roll. Kliknutím na jeden z lokátorů můžete okamžitě překonfigurovat editační okno - třeba skrýt určité stopy se kterými nebudete pracovat nebo aktivovat či deaktivovat příslušné mixážní skupiny. Jedná se o jakási „makra”, která dokáží výrazně zrychlit práci s Pro Tools.

Mixážní okno

Slouží k ovládání faderů, panoram, solo, mute, k přiřazování efektů na stopy. Mixážní okno má architekturu známou z klasických mixážních pultů. Jednotlivé šavle odpovídají příslušným audio stopám mixážního okna (porovnejte obr. 2 a 3). Tlačítka solo, mute, rec, voice a volbu input/output můžete ovládat jak v mixážním, tak v editačním okně. Kromě audio stop můžete vytvářet také Aux stopy a Master Fadery (bližší popis na obr. 3). Mixážní „pult“ v Pro Tools je navržen tak, aby v něm bylo možné nahrávku kompletně smíchat (bez jakýchkoliv přídavných periferií či externích procesorů), nasměrovat do jednoho stereofonního páru a digitálně přehrát na DAT nebo vypálit na CD.

Efektové možnosti

Nejsilnější stránkou systémů Pro Tools|24 jsou efektové možnosti, realizované pomocí efektových modulů - tzv. Plug-Inů. Každá ze stop má pět insertů, na které lze jednotlivě přiřadit tyto efektové moduly. Lze je použít na audio stopách v insertech (ideální pro sériové efekty typu EQ, kompresor, exciter apod.) nebo paralelně v insertech Aux returnů (ideální pro reverb, delay apod.). Ve druhém případě je třeba signál pro paralelní efekt odbočit z audio stop pomocí jedné ze 32 interních sběrnic (bus 1 - bus 32) a tuto sběrnici nastavit jako vstupní kanál v Aux returnu (celá situace je pochopitelná z příkladu na obr. 3).

Po přiřazení efektu na stopu se kód efektového algoritmu během okamžikunahraje do procesoru na efektové kartě (je zasunuta v PCI slotu počítače) a na světě je třeba reverb, kompresor nebo exciter, fungující v reálném čase. Díky použití speciálních karet tyto efektové moduly nikterak nezatěžují procesor počítače. Stejný typ efektu lze samozřejmě použít na mnoha stopách (pokaždé s jiným nastavením parametrů).

Okno efektu otevřeme kliknutím na příslušný efektový insert a jeho parametry lze nastavit pomocí ovládacích prvků. Skvěle je vyřešen přístup k efektovým knihovnám (mnoho presetů je zpravidla dodáváno od výrobce příslušného TDM modulu). Po kliknutí na menu můžeme načítat nebo ukládat nastavení efektových parametrů (a to i během playbacku). Jednotlivé „presety“ lze ukládat globálně (budou dostupné pro každý Session) nebo individuálně pro konkrétní Session (presety pak budou v adresáři Plug-In Settings - obr. 1).

Při koupi systému obdržíte řadu kvalitních TDM modulů (ekvalizéry, dynamické procesory, maximizéry, delaye a modulační efekty). Další moduly jsou vyráběny firmami spolupracujícími s Digidesignem (např. ksWaves, OPCODE, DUY, T.C. Electronics, APHEX, Wave Mechanics a dalšími). Jejich podrobnější přehled chystáme v následujícím díle našeho seriálu.

Počet současně provozovatelných efektů je dán pouze jejich náročností. Jeden ze šesti efektových čipů na kartě MIX Farm zvládne např. 19 kompresorů nebo 24 4pásmových EQ nebo 2 kvalitní reverby.

U systému Pro Tools|24 MIX Plus můžete počítat např. s touto efektovou kapacitou: 32 nahraných stop, na každé z nich 4 pásmový EQ a kompresor, na každé 5 aktivních aux sendů, dále 10 různých efektů typu delay/flanger a 2 vysoce kvalitní reverby. Kapacita systému Pro Tools|24 MIX je pak zhruba poloviční. Efektová kapacita systému Pro Tools|24 představuje cca 1/3 systému MIX a cca 1/7 systému MIX Plus.

Pro Tools umožňuje používat také externí efektové procesory (mám na mysli „rackové“ krabice) a začlenit je do mixážního systému. Na insert příslušné stopy pak nepřiřadíme TDM efekt, ale pouze i/o modul, ve kterém nastavíme např. kanál 3. Vstupy a výstupy efektového procesoru pak propojíme se vstupním konektorem In 3 a výstupním konektorem Out 3 na audio převodníku. Signál na příslušné stopě pak projde přes tento externí procesor. Podobně je možné zrealizovat i paralelní externí efektovou smyčku s použitím Aux stopy.

Automatizace

Je to další ze silných stránek Pro Tools. Změny téměř všech ovládacích prvků (hlasitosti, panoramy, solo, mute, parametry efektů...) lze zaznamenávat, editovat a posléze přehrávat.

Výsledkem je Session, u kterého se během playbacku pohybují fadery v mixážním okně, přepínají se tlačítka mute, mění se parametry TDM Plug-Inů v reálném čase. Mixážní okno Pro Tools tedy svými automatizačními možnostmi nahradí mixpult kategorie NEVE nebo SSL.

Změny parametrů lze zaznamenávat pohybem jednotlivých prvků (pomocí myši nebo externího MIDI ovladače) nebo je ručně „kreslit“ pomocí křivky. Křivkou jsou ostatně znázorněny všechny změny parametrů na příslušných stopách (zobrazení příslušné křivky vybíráme v režimu zobrazení stopy) a tyto křivky lze kdykoliv dodatečně editovat. Na obr. 3 je automatizován Treshold kompresoru nebo hlasitosti a panoramy jednotlivých stop. Stejně tak by bylo možné automatizovat obrovské množství všech dalších parametrů.

Pro Tools podporuje tyto režimy, které lze nastavit pro každou stopu zvlášť:

  • Auto off - automatizace je vypnuta
  • Auto read - čtení automatizace
  • Auto write - zápis automatizace
  • Auto touch - zápis probíhá pouze v momentech kdy se dotýkáte faderu
  • Auto latch - zápis je aktivován při první změně faderu a trvá až do zastavení záznamu.

(pokračování příště)