Ableton Live 4

Live znamená vývoj
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
14 990,00 Kč

Donedávna se programy, které uměli zpracovat rytmické a hudební smyčky daly počítat na prstech jedné ruky. Jedním z prvních průkopníků byla právě firma Ableton s programem Live.

Oproti konkurenci se především soustředila na práci v reálném čase. Postupem času bylo přidáno i několik efektů, modulačních obálek a další nástroje umožňující pohodlnou práci. V současném plném provozu je čtvrtá verze tohoto loop sekvenčního software.

Na první pohled program zaujme zajímavým vzhledem. Trochu připomíná Flash aplikaci. Barevné schéma lze změnit několika desítkami připravených presetů. Práce je soustředěna do jednoho okna rozděleného na několik částí. Úplně na vrchu jsou transportní nástroje, pomocí kterých je možné program ovládat, nastavit tempo a takt, lokátory nebo třeba synchronizaci.

Levá část obsahuje integrovaný browser, s nímž lze rychle přidávat smyčky a efekty do pracovního okna. Pod browserem je okno textové nápovědy, která automaticky zobrazuje popis funkcí při kliknutí na některý ovladač. Zbylé dvě třetiny programu zabírá pracovní okno, pod kterým se nachází pomocná okna na detailní zpracování smyček a nastavení efektů.

Pracovní okno se přepíná na dvě rozdílná rozhraní, podle druhu práce. Pokud chce uživatel pracovat se smyčkami živě, zvolí okno Session. Když bude chtít mít práci více pod kontrolou zvolí Arrangement okno.

Session na první pohled připomíná obyčejný mixer, ovšem horní část každé šavle obsahuje několik slotů, do kterých se vkládají smyčky. Ty lze poté aktivovat a podle potřeby rychle přepínat. Všechny akce ve vytvářené písni lze nahrát a poté vytvořenou Session editovat v arrangement okně.

Arrangement okno tvoří časová linka, ve které jsou zobrazeny jednotlivé stopy pod sebou. Práce s ním není nic složitého a pokud jste pracovali někdy s jakýmkoliv MIDI sekvencerem, budete se cítit jak ryba ve vodě. Výhodou tohoto okna je, že jsou pod kontrolou všechny pohyby ovládacích prvků pomocí grafických křivek. Ty je možné vytvářet, upravovat nebo mazat.

Ableton je vybaven přes 400 MB samplů a smyček od firem Big Fish Audio a PowerFX. Smyčky jsou přehledně rozděleny do kategorií podle žánrů a pokrývají všechny hudební styly. 400 MB sice není mnoho, ale díky novým funkcím je možné z jediné smyčky vytvořit tisíce variant. Kdo požaduje více, má možnost importovat jakýkoliv zvuk ve formátu Wav, AIFF či SDII v libovolné samplovací frekvenci a bitové hloubce. U každého načteného zvuku lze určit zda bude hrát přímo z harddisku nebo bude předem načten do RAM a poté přehráván. Hlavní síla programu Live je v nedestruktivní editaci smyček. Smyčky lze rozdělit na jednotlivé rytmické úseky a těm individuálně měnit základní tempo a ladění, hlasitost, panoramu a začátek spuštění smyčky. Většina funkcí je editovatelná pomocí křivek. Pomocí funkce Warp se mění kompletní rytmus smyčky. Jednotlivé údery se označí a lze je libovolně kvantizovat.

Live má velice propracované mapování pro MIDI data a počítačovou klávesnici. Každý prvek programu může být přiřazen určitému MIDI kontroléru nebo klávese na počítači. Mapování lze nastavit jako absolutní nebo relativní. Pro živé hraní je ideální použít některý MIDI kontrolér, se kterým se teprve vychutná pocit ze hry.

ReWire rozhraní dovoluje Ableton Live integrovat do stávajícího softwarového studia. Synchronizuje tempo, lokátory, audio a MIDI stopy. Program také může sloužit jako hostitel a být masterem pro ostatní ReWire programy.

Co nového?

MIDI Sekvencer

Program Live je rozšířen o MIDI stopy, do kterých se vkládají jednotlivé MIDI klipy. Práce s nimi je shodná jako práce s audio stopami. Aby MIDI stopa hrála je nutné ji přiřadit nějaký konkrétní výstup. Ten může být buď virtuální a přiřadí se některému konkrétnímu nástroji (viz níže) a nebo lze stopu směrovat na fyzický MIDI výstup v počítač s možností nastavení konkrétního vysílacího čísla kanálu. Společně s programem je dodávána banka MIDI klipů, které je možné rovnou použít pro kreativní tvorbu. Live však není odkázaný jen na přednastavené klipy od výrobce. Jednotlivé MIDI události je možné upravovat ve vestavěném editoru. Práce je opět shodná jako u audio souboru, jen místo křivky zvuku jsou zobrazeny MIDI noty. Klipu je možné přiřadit jméno a barvu pro snadnější orientaci v aranži, lze určit výchozí tempo a signaturu. Klip se dá zrychlit nebo zpomalit na dvojnásobné tempo. Pro interní nebo externí nástroje je možné vyslat povel o přepnutí banku. Každý klip tak může mít přiřazen svoji specifickou barvu. Uživatel však není odkázaný jen na prostou úpravu hotových klipů. Díky rozšířené podpoře lze importovat i vytvořené MIDI soubory. Stačí je pouze vyhledat na disku a přetáhnout do slotu stopy nebo do časové osy aranže. Zajímavostí je import celých MIDI skladeb nebo aranží. Při nalezení souboru v prohlížeči programu se rozbalí nabídka s jednotlivými stopami skladby. Takto je možné vložit skladbu postupně nástroj po nástroji do jednotlivých stop. Další úpravy importovaných MIDI partů jsou shodné jako s firemními klipy. Další možností jak vytvořit MIDI klip je jej nahrát živě pomocí připojené externí klaviatury. Stačí jen spustit nahrávaní a pokud je správně konfigurovaný MIDI vstup, může se nahrát nový motiv. Stejně tak je možné nahrávání použít i pro úpravu respektive přihrání MIDI not do stávajícího klipu. Hotový nový nebo upravený klip lze uložit pro příští použití.

MIDI klaviaturu lze využít i pro hraní do virtuálních nástrojů v programu při živých vystoupeních na vytvořené smyčkové podklady a rozšířit prosté přehrávání o další rozměr.

Virtuální nástroje a efekty

Ableton nyní umožňuje používat jako zdroj zvuku virtuální nástroje a efekty ostatních výrobců. PC uživatelé se musí spokojit pouze s VST podporou, na počítačích s Mac OS je navíc k dispozici podpora systému Audio Units. Při vložení nástroje do MIDI stopy, lze jeho parametry editovat v samostatném okně. Díky jednoduché matrici je možné pohodlně upravovat dva libovolné parametry nástroje. Samozřejmostí je kompletní automatizace všech ovládacích prvků. Pokud je počítač při použití mnoha efektů na hranici svých možností, může uživatel využít funkce resamplingu a vytvořit nový klip, ve kterém budou efekty započítané přímo v audio souboru.

Firma Ableton nenechala svoje skalní příznivce odkázané jen na použití efektů a nástrojů od třetích výrobců. Sama přidává celou škálu efektů a dva nástroje.

Prvním z nich nese název Simpler.

Jedná se o velmi jednoduchý sampler, kterému jako zdroj zvuku slouží jeden vzorek, se kterým nadále pracuje jako syntezátor. Samotnému vzorku je možné upravit start, smyčku a konečnou úroveň. Dále zvuk postupuje do filtru se sedmi typy průběhu. Filtr lze modulovat pomocí reakce na dynamiku hry, LFO a ADSR obálky, která je společná i pro řízení úrovně. Přestože se jedná o velice jednoduchý sampler, při použití kvalitního vzorku je zvuk dobrý. Na druhou stranu, jelikož nemá žádné zónování, dochází při velkých intervalech od základního tónu k odcizení. Nápravu může přinést jen zakoupení kvalitnějšího sampleru od jiného výrobce.

Druhým nástrojem, který firma Ableton dodává společně s programem se jmenuje Impulse. Stejně jako u nástroje Simpler, pracuje Impulse na principu přehrávání zvukového vzorku. Ovšem na rozdíl od něj obsahuje osm samostatných jednotek, do kterých je možné vložit jednotlivé vzorky. Každá jednotka je přiřazena k samostatné MIDI notě a ta slouží pouze jako spouštěč přehrávání. Impulse je tedy určen pro spuštění bicích, perkusních zvuků a efektů. Jednotlivým jednotkám je možné upravit ladění, rychlost přehrávání, přiradit jeden ze sedmi typů filtru a upravit reakci na dynamiku hry. Nástroje je dobrým základem pro MIDI smyčky, kdy jednotlivé zvuky jsou spouštěni pomocí MIDI not a nejsou odkázány na zvukovou transformaci, jak je tomu u audio smyček. Tím je i zvuková kvalita daleko lepší, především při externí změně tempa.

Směrování

Vylepšeno bylo směrování audio a MIDI, které lze provádět pomocí submenu na každém kanále. V případě MIDI se jedná o fyzické nebo virtuální MIDI vstupy a výstupy, dokonce je možné několik MIDI stop směrovat do společného nástroje. U audio signálu slouží jako vstupní signál audio smyčky, fyzické vstupy nebo ReWire zařízení. Celkově nová verze poskytuje uživateli větší svobodu pro různé zvukové experimenty. K tomu přispěje až dvanáct efektových kanálů. Každému z nich může být přiřazeno několik efektů. Zasílání signálu do efektových stop je nožné přepnout před nebo za výstupní nastavení úrovně kanálu. Dokonce je možné zasílat signál z jednoho efektového kanálu do druhého.

Nové vlastnosti

Každému klipu je možné nastavit skupinu a návaznost na ostatní klipy ve skupině. Přiřazením klipu do skupiny lze určit co se bude dít v některém jeho úseku nebo následně po přehrání klipu. Například je možné nastavit, aby se při přehrávání čtvrtého taktu spustil další klip od třetí doby atd. dají se tak vytvářet automatické návaznosti aniž by byl uživatel nucen při živé hraní přemýšlet, kdy má jaký klip pustit.

Pro MIDI i Audio smyčky lze vybrat z několika různých rytmizací, které dodají klipům nové rozměry a lidskost.

Pro efektové přechody a různé specifické rytmy je možné audio smyčky otočit pomocí nového revers tlačítka a to dokonce živě během hraní.

V úpravě audio klipu je nová funkce, která dovoluje zobrazení křivky zvětšit nejen horizontálně, ale také vertikálně, což značně vylepšilo práci při editaci smyčky. Snadnější je i výměna audio smyčky přímo v editačním okně pomocí samostatného tlačítka.

Ostatní

Program Ableton Live toho nabízí mnohem více, jen namátkou lze jmenovat vylepšení práce s označením rozsahu v aranžovacím okně pomocí přímého zadávání číselných hodnot. Také funkce nastavení vodící mřížky byla značně zjednodušena. Jednotlivé stopy mohou být automaticky vytvořeny pouhým přetáhnutím nástroje, efektu, MIDI a zvukové smyčky do prázdného prostoru v mixéru. A na závěr jsem si nechal vyučovací metody programu. Několik ukázkových projektů obsahuje i textové a obrazové data, která jsou zobrazována v pravé části programu a učí uživatele krok za krokem práci s programem. Ač je program i lekce v angličtině, němčině, francouzštině nebo španělštině je snadné funkce pochopit díky obrazové příloze.

Pětka v přípravě

V těchto dnech jsou k dispozici novinky o páté verzi programu. Uživatelé se mohou těšit na zmrazení klipů pro ulehčení procesoru, kompenzaci zpoždění u náročnějších efektů, remix funkci, podporu pro MP3 formát, automatické vypočítávání tempa, nové nástroje na organizaci smyček a konečně na nové nástroje a efekty. V tuto chvíli je pětka v beta testování, ale už se je nač těšit.

Závěr

Inženýři ve firmě Ableton obvedli dobrou práci. Program Live si zachoval své výhody, které ocení všichni dýdžejové při živé produkci, a jeho možnosti se díky využití MIDI rozšířily i na větší využití ve studiu při kompozici základních hudebních podkladů. Nové možnosti přináší i využití virtuálních VSTi nástrojů. Zkrátka, Live je program, který dovede inspirovat. Koneckonců o jeho kvalitách hovoří i letošní, v pořadí již druhé, ocenění MIPA za nejlepší DJ software.