AKG studiové mikrofony

Neutrácejte tisícovky, kupte si tisícovky
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Vyslovím podezření, že pravděpodobně není studia, zvukového mistra nebo technika, který by nepřišel do styku s některým z výrobků od slavné rakouské firmy, která byla založena již v roce 1947.

Od té doby registruje více jak 1.400 patentů v oboru elektroniky a elektroakustiky. Jen namátkou několik výrobků, které se staly opravdovou klasikou. Slavný mikrofon C12 Tube z padesátých let, jehož výroba byla před několika lety obnovena. Na něj navázaly C12A nuvistorová odnož, ale již s podobou dalšího slavného C 414 ULS, později C414 B-ULS a C414 B-TL. Další slavný kapacitní model, ale s malou membránou a systémem výměnných kapslí C 451(B)(dnes C391,C460 a C480) je dodnes žádaný a trochu nechápu zastavení jeho výroby stejně jako následujících typů. Dynamické mikrofony zastupuje zcela jistě nejpoctivější mikrofon s velkou membránou určený pro basové nástroje D12 (E)(C) tzv. „briketa". Od jeho dob se uzpůsobení pro basové účely s velkým tlakem využívá umělých metod frekvenčních zásahů s malou membránou. Výjimkou je, myslím, pouze Beyer TG-X 50 a do jisté míry i D112. Zajímavý byl (!) i D330BT dynamický model s filtry a řada dvousystémových dynamických mikrofonů ( D202, D222 a D224), které měly velmi vyrovnaný a široký frekvenční rozsah a netrpěly nectnostmi proximity efektu. Bylo by toho mnohem více, ale než půjdu dále, musím jmenovat i další zástupce současnosti, kteří se nemalou měrou podílejí na hudebním průmyslu. Sluchátka K 240, 270 a K 141 jsou klasikou ve studiích, bezdrátové systémy a k nim se váží i kategorie klipsnových mikrofonů (C419) apod. Určitě jeden z nejlevnějších lampových mikrofonů současnosti „Solid Tube" a třeba časem i rozšířená tisícovková řada, kterou si dnes proklepneme.

C4000 B 

Začal jsem u nejvyššího modelu, který sice nebyl první na trhu, ale lze z něho odvodit i ostatní modely. Je nad slunce jasné, že nejdražší model bude nabízet nejvíce, bude nejuniverzálnější atd.

Zpracování a design je u všech modelů stejné, a tak rozdíl v ceně se projeví v jiné oblasti, tedy…

Mikrofony samé jsou baleny (pouze) do papírové krabice. Uvnitř je molitan profilován pro mikrofon a příslušenství. Ještě zde naleznete firemní záruční list, manuál, kde jsou parametry, zapojení a komentář v několika jazycích (kromě češtiny) a barevný průvodce doporučených použití. Opět chybí individuální měřící graf, ale i tak je to vzhledem k ceně až dost. Nakonec jsme vám stejně takové grafy opatřili a vy můžete porovnat s průměrovým grafem v manuálu. Můj názor je, že odchylky jsou většinou velmi malé. Když kritizuji absenci těchto grafů, musím poznamenat, že takový měřící graf není ničím levným. Jedno měření může být až ve čtyřmístné částce. Dále k vybavení. Čtyřtisícovka má ve standardním vybavení odpruženou mikrofonní objímku H100, nasazovací průvzdušný popfiltr W4000 a sáček s absorbérem vlhkosti.

Mikrofonní objímka H100 je univerzálně konstruovaná pro průměry těl od 22 do 26 mm. Tedy, můžete ji použít i pro jiné mikrofony. Je pevná a lehká, kombinace plastu a lehkého kovu v černém provedení. Už sama je konstruovaná pro oba nejtypičtější druhy závitů. Tím myslím, že obsahuje redukci na 5/8". Mikrofony se do ní nešroubují, ale pouze zatahují jakousi objímkou. Je třeba dbát opatrnosti na dostatečné utažení, potom ale se není třeba obávat vypadnutí. Odpružení je tak akorát a není k ní co dál dodat, snad jen, že je součástí už tak velmi cenově zajímavých výrobků.

Mikrofon C4000B samotný je dodávaný v niklové barvě a jeho rozměry jsou největší ze všech třech testovaných. Zpracování je při letmém pohledu výborné. V detailu ovšem už je patrné, že není vše řemeslně dotaženo. K tomu lze i přičíst fakt, že např. ke kapsli je velmi ne snadný přístup. Sešroubování je pouze vruty do plastu apod. To vše ale tvoří devadesát procent skutečnosti, proč lze klesnout s cenou až tak nízko. Další procenta jistě uberou i horší (než bývá zvykem u kapacitních stojanových mikrofonů) přenos manipulačního hluku včetně přenosu statické energie, která se projeví praskáním při manipulaci. Vše zůstává bezpředmětné při používání tak, jak mikrofonu bylo konstrukčně určeno. Na druhou stranu budiž ke chvále výrobce, že mřížka je několikanásobná a velmi dobře již sama odolává vzduchovým rázům. Je patrné, že firma si dopředu vymezila hranice, kde může být ušetřeno, aby jste při normálním užívání měli pocit z výrobku z daleko vyšší cenové stupnice.

Jak se stává zvykem i u nižší cenové skupiny, byly nám k dispozici dány tři přepínače na těle mikrofonu, s tím, že jsou poněkud zapuštěny pod povrch. Životnost vám nikdo nikdy v testu nezaručí, ovladatelnost je dobrá a umístění je…. no, rozhodně lepší, než u menších kolegů. Tedy vše v pořádku. Jsou rozmístěny v prostoru virtuální trojcípé hvězdy a zepředu, tedy „front" mikrofonu se nalézá přepínač směrových charakteristik, v pořadí: koule, kardioda a hyperkardioda. Další přepínač je útlum –10 dB pro hlasité zdroje zvuku. Posledním přepínačem je hornopropustný filtr –12 dB/oct, při 100 Hz.

Výrobce doporučuje filtr používat pro vzdálenosti menší, jak 4". Připojení mikrofonu je přes pozlacený konektor XLR-3. Parametry mikrofonu jsou opravdu na současné špičkové úrovni. To se projevilo i v praxi. Velmi nízký vlastní šum, široký frekvenční rozsah a dobrá přebuditelnost. Zde bych poznamenal, že možná budete občas potřebovat přepínač útlumu u hlasitějších zdrojů zvuku. Např. u testovaného KSM44 by jsem řekl, že přebuditelnost je větší, i když parametry jsou obdobné, ale přímé srovnání jsem neměl, tudíž se jedná pouze o domněnku. Jak lze mikrofon charakterizovat? Tlakově-gradientní kapacitní systém s jednopalcovou, dvojitou zlatem napařovanou kapslí a fetovým předzesilovacím stupněm pro stojanové použití s pomocí otřesuvzdorné objímky H100. Plyne z toho, že mikrofon je schopen několika směrových charakteristik (zde koule – většinou stereo A/B, ale i spot, kardioda – spoty, stereo X/Y a ORTF a poslední hyperkardioda pro eliminaci velkých přeslechů). O kapacitní systém půjde zcela jistě, ale jestli se jedná o kondenzátorový mikrofon s externím polarizačním napětím, nebo o back-elektretovou technologii doznávající v posledních letech vynikající výsledky, nevím. Až tak detailně jsem nebádal a firma to jasně nespecifikuje. Každopádně je třeba mikrofon krmit, nejlépe Fantomem 48 V. Velká nebo malá membrána, to je téměř věčná otázka. Zde jsme obdařeni velkou membránou, což je také hledisko pro výběr mikrofonu. Konstrukce mikrofonu a jeho provozní parametry říkají, že není nutně určen jen pro studiové použití, ale po umístění do lepší přepravní krabice, je možný i „live" provoz.

C3000 B 

Stejné balení s rozdílem toho, že poněkud menší vzhledem k rozměrům mikrofonu a skutečnosti, že uvnitř nalezneme vše jako u předchozího modelu výjimkou popfiltru. C3000B je následovníkem C3000 a bylo na něm provedeno několik změn. Nemá již přepínání na hyperkardiodu, ale písmeno za číslem napovídá o implementování filtru nízkých kmitočtů. Je také v niklové barvě a domnívám se, že u staršího modelu nebyl ve výbavě odpružený držák H100. Tento model je charakterizován jako gradientní kapacitní mikrofon s jednopalcovou zlatem napařovanou kapslí a fetovým preampem určeným pro používání na stojanu za pomocí odpružené objímky H100. Dále se budu občas odvolávat na předchozí typ C4000B. Co tedy můžeme od třítisícovky očekávat, pokud ho nakrmíme fantomem? Široký frekvenční rozsah s kardioidní směrovou charakteristikou, o něco nižší citlivostí než C4000B a možností použít útlum –10 dB a filtr nízkých frekvencí –6 dB/oct. na 500 Hz. Zde je filtr odlišný od čtyřtisícovky, ale má to svůj důvod správné eliminace proximity efektu. I poslechem bylo zřejmé, že u C3000 je proximity efekt výraznější a začíná i frekvenčně poněkud dříve. Je možné jak studio, tak „live" použití. Méně praktické je již umístění přepínačů. Totiž, vzhledem k rozměrům mikrofonu se po zasunutí do H100 jen velmi těžko budete k nim dostávat.

C2000 B 

Poslední z našich testovaných mikrofonů je proporcionální zmenšeninou čtyřtisícovky a tedy se vešel do stejného balení jako C3000B i se stejným příslušenstvím. Stejné jako u třítisícovky ještě zůstávají dva přepínače, jejich hodnoty a také horší ovladatelnost, ale potom následují spíše rozdíly. Má poněkud jednodušší mřížku, ale hlavní rozdíl je ve velikosti membrány (1/2"), a tím i zvukových vlastností. Nelze ale konstatovat, že nejmenší model je na tom zvukově nejhůře, spíš doplňuje možnosti svých kolegů. Některé parametry, jako citlivost nebo vlastní šum jsou o něco horší než u kolegů, ale v provozu se chová naprosto profesionálně.

Společně a rozdílně ve studiu

Popravdě řečeno, hořel jsem nedočkavostí slyšet, co se nechá vyrobit za tyto peníze, když dobrý, profesionální nebo špičkový mikrofon je záležitostí třicet, sedmdesát nebo sto tisíc. Přišel jsem na to, a již delší dobu přicházím, že některé firmy pochopily a některé i velmi uznávané se špičkovými produkty stále nechápou fakt, že velká studia a společnosti nebudou neustále obmněňovat mikrofonní park a malá studia, která rostou jako houby po dešti a třeba i tak rychle zanikají, na jejich výborné, ale i předražené výrobky prostě nevydělají. A to není jen problém srdce Evropy. Samozřejmě jsem musel při testu uznat, že v určitých hlediscích jsou mikrofony typu Neumann-Geffel UM57, AKG C12A apod. jemnější k detailům, frekvenčně vyváženější atd., ale jednalo se spíše o zvukové nuance a kdybych je neměl možnost srovnat vedle sebe, těžko bych je identifikoval. Jiná věc je, že já jsem je při testu používal jako „direct" snímání nebo „spot" některých nástrojů a určitě větší postřehy by přineslo nasazení na hlavní stereodvojici, třeba při snímání komorní formace nebo velkého symfonického tělesa. To by ovšem znamenalo mít od každého typu dva kusy a ještě kromě různého typu hudby zkoušet různé akustické podmínky. Tedy zpět k tomu, co jsem mohl zjistit. Všechny tři typy jsou na rozdíl od shora jmenovaných výborných veteránů nové a s novými technologiemi. To přináší neocenitelnou výhodu v šumových vlastnostech, dynamickém rozsahu, ale i v servisním zajištění.

Firma AKG ve svých materiálech doporučuje použití jednotlivých typů a já mohu potvrdit, že je to pravda, alespoň to, co jsem mohl vyzkoušet. C2000B jak jsem uvedl, spíše doplňuje oba další typy, protože její charakter je ostřejší a nemá takové tělo ve středech. Je vhodná na perkuse, zvláště pak, když chcete mít ostřejší činely, hi-hat, malý buben, bonga apod. Akustická kytara s kovovými strunami v husté aranži může být velmi dobrým typem pro C2000-ku. Samozřejmě lze najít i jiné využití, pokud je takový záměr (flétny, žestě,…) včetně všeobecného použití v „Home recording". Doplním ještě, že C451 se mi zdál o něco vyrovnanější. Třítisícovka není přechodem k C4000, jak by se mohlo zdát, ale má více ze své větší sestřičky. Ostrost jakoby se díky plnějšímu zvuku potlačila. Největší podíl má na tom pravděpodobně velikost kapsle. O proximity jsem se zmínil již dříve a frekvenční charakteristiku doplním ještě o to, že se mi zvukově jevila jako nejméně vyvážená ze všech třech typů. Každopádně dobře použitelný mikrofon, pokud je třeba lehce dobarvit nástroje zblízka ve spolupráci se stereodvojicí, na zpěv a v podstatě všude, jako alternativa přeci jen trochu lepšího C4000B. Největší kousek jsem si nechal záměrně na konec, protože bych ho po boku menších kolegů porovnal jak jinak, něž neobratně s jinými mikrofony. Čtyřtisícovka má nejen svým zvukovým projevem, ale i možností směrových charakteristik nejširší použití. Má nejvíce prokreslený zvuk, a to jak v kouli, tak v ledvině, a třetí orgán hyperkardioda, je již zabarvenější, ale najde si jistě své uplatnění. Srovnání, pro orientaci s některým ze slavných mikrofonů, se nabízí jako nejbližší U 47 nebo UM 57 (v kardiodě). Tedy, pokud si odmyslíte jistou měkkost, jemnější výšky a o něco více detailu. Paralela by tkvěla především v prezentnějším zvuku, plných středech a ne tak plných basech jako třeba u kolegyně ze stejné stáje C414 ULS. Co má navíc? Rozhodně velmi dobrou citlivost a nízký šum. Po přepnutí na kulovou charakteristiku se prezence srovná a je pocit i průhlednějších basů. Je škoda, že jsem neměl možnost testovat dva kusy při stereodvojici, ale myslím, že trochu rozdílnými dispozicemi pro kardiodu a kouli dělá čtyrtisícovka právě to, co má. Když tedy kouli a její širokou barvu s podporou nejvyšších kmitočtů použijete na A/B stereo a kardiodu s plným a průbojným zvukem na blízké snímání, a to jak nástrojů akustických (dechové nástr.,nylon kytara apod.), zpěvu, el. kytary, nebo jako overheady bicí soupravy, nemůžete udělat chybu. Dvoutisícovka, třítisícovka a čtyřtisícovka jsou mikrofony, které naprosto spolehlivě využijete v domácích a menších studiích, nemluvě o koncertním nasazení pro kritické zdroje zvuku a samozřejmě vokál. Ve větších studiích zcela jistě pomohou rozšířit možnosti stávajícího parku.

Ortel – viz. nadpis

Už za největšího rozkvětu železné opony byly mikrofony a sluchátka od sousedů k vidění i u nás, v různých situacích, kdy se jednalo o hudbu nebo mluvené slovo. Tím více je možné spoléhat na kvalitu renomované firmy, která sice občas přestane vyrábět něco velmi dobrého (můj názor), ale vzápětí přijde s celkem převratnou novinkou v poměru cena/kvalita.

Nechci tvrdit, že neexistují lepší mikrofony, ale každý posun k dílčímu vylepšení je vyváženo velkou sumou peněz, a tak pokud vám nevadí drobnosti jako je papírová krabice nebo některé jiné, většinou kosmetické vady o kterých jsem se zmínil, neutrácejte tisícovky a kupte si tisícovky od AKG.

Nejbližší “spolupracovníci”

  • C 4500B-BC (16.550,-) (pro Broadcast s axiálně uloženou membránou. Kardioda, -20 dB PAD)
  • C 1000S (7.690,-) (nejstarší a oblíbená tisícovka. Handka pro fantom i baterii, kardioda a Hyperkardioda)
  • H100 (1.730,-) (odpružená objímka, pokud si ji chcete koupit samostatně)