Aphex 230

Mikrofonní předzesilovač & hlasový procesor
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
25 433,00 Kč

Aphex 230 je mikrofonní předzesilovač a hlasový procesor a zcela určitě se řadí k jednomu z nejvybavenějších zařízení tohoto druhu na trhu. Tento procesor byl vytvořen se záměrem poskytnout uživateli komfort většiny zásadních procesorů, které Aphex v minulosti vyprodukoval, v jednom jediném zařízení, které by se tak mohlo stát hlavním aparátem pro snímání a zpracování hlasu (a samozřejmě nejen hlasu). Místo několika samostatných zařízení, získá uživatel procesor o velikosti jedné rackové jednotky, kde odpadá veškeré propojování pomocí kabelů.

Výbava

Aphex 230 je od vstupu na výstup doslova nadupán patentovanými a chráněnými technologiemi Aphex, za které se v minulosti platili velké peníze, jako je například legendární Aural Exciter. Pojďme ale pěkně popořadě.

Prvním, pokud budeme postupovat podle uspořádání ovládacích prvků na předním panelu procesoru, je logicky mikrofonní předzesilovač. V Aphex 230 je to hybridní předzesilovač s elektronicky symetrizovaným polovodičovým vstupem a elektronkou ECC81 ve druhém stupni. Zapojení předzesilovače je chráněno značkou Low Noise RPA™. Předzesilovač je vybaven následujícími funkcemi: potenciometrem GAIN/DRIVE pro nastavení vstupní citlivosti mikrofonu, nechybí zde standardní fantomové napájení +48V pro kondenzátorové mikrofony. Dále je vybaven filtrem Lo Cut, který potlačuje nízké frekvence od 70 Hz, útlumovým padem, který potlačuje citlivost vstupu o 20 dB, spínačem otočení polarity signálu a tlačítkem funkce Phase Rotator. Tento obvod byl už dříve využit v procesoru Aural Exciter a jeho úkolem je pomoci omezit vysoké asymetrické špičky signálu a vytvořit symetričtější signálovou vlnovku. Tím je umožněno, aby skrz následující kompresory a limitéry mohla procházet vyšší signálová úroveň. Kýženého efektu je dosaženo úpravou časových vztahů mezi sudými harmonickými a jejich základními frekvencemi. Současně se zlepšením symetrie signálu dochází také ke zlepšení zvukové kvality. Tím jsme v zásadě vyčerpali výbavu sekce mikrofonního předzesilovače. Ještě zbývá se zmínit o kontrolce Clip/Mute, která má dvě funkce. Červeně svítí jako indikátor přebuzení vstupního předzesilovače, žlutě jako indikátor umlčení výstupu pocesoru, které lze provést pomocí nožního, nebo ruční spínače připojeného ke konektoru Cough Switch na zadním panelu.

Za mikrofonním předzesilovačem následuje kompresor, opět s chráněnou značkou Easyrider™. Na předním panelu procesoru k němu patří tlačítko Comp, kterým se kompresor aktivuje, otočný potenciometr Release pro nastavení doběhu kompresoru a tlačítko Meter PK/GR, kterým se přepíná LED indikátor buď na indikátor úrovně, nebo na indikátor redukce zisku při kompresi. Kompresor Easyrider™ je už časem prověřenou záležitostí, pokud jde o dynamickou úpravu hlasu. Jednoduché ovládání je zde kombinováno s potenciometrem Gain/Drive, kterým určujeme, jak velkým signálem budíme kompresor a jak velká tedy bude redukce zisku. Doladění komprese provádíme pomocí nastavení doběhu. To je vše: jednoduché a elegantní.

Za sekcí kompresoru následuje šumová brána s obchodním názvem Logic Assisted Gate™. Jde o další patentovaný obvod Aphex a její tvůrci ji hodnotí jako nejstabilnější šumovou bránu na trhu, která po aktivaci i sebemenším spouštěcím signálem reaguje bez zaváhání a jednoznačně. Na předním panelu jsou pro ni vyhrazeny potenciometry Threshold a Depth doplněné červenou kontrolkou.

Za šumovou bránou je jako další v řetězci obvod De-Esser pro odstranění sykavek. Jeho funkce je jasná a k jeho ovládání slouží potenciometr nastavení prahu aktivace označený Threshold. Činnost obvodu signalizuje žlutá kontrolka De-Essing.

Samostatně spínanou sekcí procesoru je část, která obsahuje obvod Big Bottom®, obvod parametrického ekvalizéru a obvod Aural Exciter®. BigBottom® slouží k posílení konkrétních basových frekvencí, aniž by přitom docházelo k charatkeristickému zastření zvuku, nebo dunění jako když se basy zdůrazní pouze ekvalizérem. Pomocí potenciometru Tune se přelaďuje mezi frekvencí 80 až 300 Hz a potenciometr mix slouží k nastavení množství efektu obohacení k původnímu signálu. Parametrický ekvalizér má tři ovládací prvky. Potenciometr přeladění středové frekvence v rozsahu d 240 do 4500 Hz, potenciometr Q nastavení šířky záběru ekvalizačního filtru a potenciometr zdůraznění/potlačení nastavené frekvence o +/- 12 dB.

Závěr ekvalizační sekce tvoří proslulý Aural Exciter®. Ten byl jedním z prvních audio procesorů zkosntruovaných společností Aphex, která byla založena v roce 1975. V té době se první přístroje Aural Exciter® pronajímaly nahrávacím studiím a společnostem za 30 dolarů za minutu hotového nahraného materiálu. Dnes je tento procesor dostupný v mnoha výrobcích jak společnosti Aphex, tak i jako licence ve výrobcích jiných značek (např. Yamaha). Aural Exciter® pracuje v zásadě tak, že obnovuje a rekonstruuje chybějící harmonické. Tyto tzv. harmonické frekvence jsou hudebně a dynamicky provázány s původním zvukem. Jejich přidáním se obnovuje přirozený jas, čistota, brilance audio materiálu. Na rozdíl od jiných exciterů, nebo ekvalizérů, které zdůrazňují vysoké frekvence, Aural Exciter® rozšiřuje šířku audio pásma. Proces zpracování signálu v tomto případě vyžaduje dvě signálové trasy. První a hlavní trasou prochází původní signál bez úpravy s jednotkovým zesílením a maximální dynamikou. V druhé trase je signál upraven a na výstupu Aural Exciteru® je pomocí ovladače Mix přimíchán k původnímu signálu, kde míru obohacení nastavuje uživatel. Od samého počátku existence Aural Exiteru® se tento procesor používal na závěr k finálnímu obohacení a rozjasnění zvuku. Zde v Aphex 230 je Aural Exciter® také na samém konci efektového řetězce pro konečnou úpravu signálu snímaného mikrofonem. Za touto sekcí už následuje pouze potenciometr výstupní úrovně Output Level.

Pohled na zadní panel nám odhalí možnosti propojení s okolním audio světem. První v řadě je XLR konektor mikrofonního vstupu. Hned vedle jsou symetricky zapojené konektory 1/4" TRS efektové smyčky Send a Return. Tato smyčka je umístěna mezi dynamickou a ekvalizační sekci procesoru, takže pokud by veškerý procesing na palubě Aphex 230 nestačil, je možné přidat i externí procesory. Vedle konektorů efektové smyčky se nacházejí linkové výstupy. Jeden je symetrický na konektoru XLR a jeho úroveň je +4 dBu, druhý je nesymetrický na konektoru 1/4" TS a jeho nominální úroveň je -10 dBV. Posuneme-li se dál, narazíme na už zmiňovaný konektor Cough Switch, do kterého lze připojit externí spínač pro umlčení výstupu z procesoru. Další a poslední v řadě je sekce digitálních výstupů. Výstup z procesoru Aphex lze tedy vyvést digitálně v následujících formátech: AES 3 na konektoru XLR, S/PDIF na coaxiálním konektoru Cinch a také na optickém konektoru TOSLINK. Tyto dva jsou aktivní současně. Digitální výstupy pracují v rozlišení 24 bitů a na vzorkovacích frekvencích 44.1, 48, 88.2 a 96 kHz. Přepínače vzorkovacích frekvencí jsou hned vedle konektorů digitálních výstupů. Pokud je možné Aphex 230 propojit s dalšími zařízeními digitálně, je také nutná datová synchronizace, kterou zajišťuje Word Clock. Na zadním panelu vedle konektoru síťového napájení se nacházejí pro tento účel standardní BNC konektory In a Out. Aphex 230 se dokáže automaticky synchronizovat s externím zdrojem Word Clock v rozmezí frekvencí 32 až 96 kHz, nebo se dokáže synchronizovat podle vnitřních hodin. Na zadním panelu je pak nutné podle konkrétní aplikace nastavit přepínač Source buď na INT(erní), nebo EXT(erní). Procesor Aphex 230 má příkon 12 wattů a využívá spínaného napájecího zdroje, který se přizpůsobí napájecímu napětí v rozmezí 85 až 260 voltů střídavých.

Výkon

Pokud jde o praktické použití, není nic jednoduššího, než Aphex zapojit do signálového řetězce, což znamená připojit ke vstupu mikrofon a výstup z procesoru připojit ke stopě záznamového zařízení, případně na linkový vstup mixážního pultu. Po zapnutí napájení se rozsvítí zeleně podsvětlený nápis APHEX a stejně tak zeleně svítí všechna tlačítka ovšem za předpokladu, že jsou aktivována. Chvíli po zapnutí oranžově bliká kontrolka Clip/Mute a poté, co se uvnitř stabilizují všechny obvody, ozve se cvaknutí relé a kontrolka zhasne. Můžeme začít pracovat. Kaskáda jednotlivých obvodů, kterými je procesor nadupán samozřejmě láká ke zkoušení, objevování. Dejte zvukaři knoflíky a čudlíky a máte od něj na dlouho pokoj.

Já jsem se velmi záhy dopracoval ke dvěma zásadním poznatkům. Prvním poznatkem je, že Aphex 230, ač určen pro snímání a zpracování hlasu, není dobrý jen pro hlas, ale také pro jakýkoliv jiný zdroj zvuku. Druhým poznatkem je, že vzhledem k opravdu rozsáhlým možnostem úpravy zvuku je po nějaké chvíli docela obtížné rozhodnout, jestli ta která úprava bude skutečně tou optimální. Týká se to především nahrávání, kdy posuzování správnosti zvukových úprav před záznamem je vždy problematické a kvalifikované rozhodnutí vyžaduje klid a opravdu kvalitní poslech, zvlášť jsou-li všechny úpravy vzájemně provázány, jako je to v případě Aphexu 230. Jinými slovy, snadnější by bylo využití všech nabízených možností až při mixáži po nahrávání. K tomu ovšem chybí běžný linkový vstup. Zaměřil jsem se tedy také na využití procesoru při mixáži. Mikrofonní vstup je vybaven útlumovým padem -20 dB pomocí kterého se vstupní citlivost sníží zhruba desetkrát. To by mohlo pro běžný linkový signál stačit, za předpokladu, že zdroj linkového signálu je schopen pracovat do poměrně nízké zatěžovací impedance mikrofonního vstupu (dle manuálu 2 kOhm - běžná zatěžovací impedance linkových vstupů je okolo 10 kOhm). Většina současných zařízení (výstupy z profesionálních zvukových karet) by to měla zvládnout bez problému, pokud ne, bylo by nutné před mikrofonní vstup Ahexu předřadit di-box. V mém případě jsem na mikrofonní vstup přivedl linkový signál přímo z výstupu zvukové karty M-Audio Delta 1010 a bez problémů jsem získal skvělý procesor pro externí úpravy zvuku. Následují má zjištění a dojmy.

Mikrofonní předzesilovač je tichý a čistý, velice transparentní. Opravdu mile mě překvapil obvod Phase Rotator, u kterého se zdá, že sice nepatrně, ale za to nejpřirozeněji, rozjasní procházející signál. Snad je to tím, že obvod tlačítkem pouze aktivujete a nemůžete množství úpravy dál ovlivňovat jako u dalších obvodů. Jak známo s přibývajícím časem, kdy si člověk se zvukem "hraje" má tendenci přidávat čím dál tím větší množství efektu. Kompresor má velmi jednoduché ovládání a opět o to méně může člověk na signálu napáchat škod. Dokáže dlouho udržovat konstantní hladinu signálu bez postranních efektů. Nastavení nikoho zbytečně dlouho nezdrží a výsledek je zaručen. Intenzita komprese je určována potenciometrem Gain/Drive. Pokud na mikrofonní vstup přivedete linkový signál (pad aktivován) kompresor pomůže oddálit případné přebuzení signálové trasy.

Logic Assisted Gate™. Opravdu dobrá šumová brána bez postranních efektů, oba ovladače se vzájemně ovlivňují, přesto je nastavení rychlé. Dokáže snadno patřičně "zagejtovat" virbl a kopák. De-Esser je standardní záležitostí, žádná překvapení se nekonají. Odstraňování sykavek z hlasu se ukázalo být trochu kontraproduktivní při následné aplikaci oživení pomocí Aural Exciteru®. Co De-Esser potlačí, má Aural Exciter® tendenci znovu oživovat. Pokud je totiž třeba větší míry aplikace De-Esserru, zpěv je následně zastřený a o to víc si žádá rozjasnění exciterem, kde se sykavky zase oběvují. Žádny procesor není všelékem.

Big Bottom® na mě udělal největší dojem nikoliv na zpěvu, nebo na kopáku, ale na čisté base nahrané po lince. Při nastavení potenciometru Mix na maximum jsem prostým přejížděním potencimetru Tune docílil široké škály zvuků od pěkně kulatého teplého až po drsný "traktorovitý" sound.

Parametrický ekvalizér. Jednoduchý, vzhledem k zaměření procesoru na hlas pokrývá důležitá pásma středů. Potenciometr potlačení/zdůraznění má aretaci na středu a tak je snadné nalézt rovný průběh ekvalizéru, protože ten se jinak nedá vypnout, je možné vyřadit pouze celou ekvalizační sekci Big Bottom® - ekvalizér - Aural Exciter®. Potenciometry ekvalizéru jsou umístěny poměrně „nahusto“ vedle sebe a například při nastavování Q okolní potenciometry překážejí ( a to nemám nijak tlusté prsty). Aural Exciter® je kapitola sama o sobě. Dokáže rozjasnit a rozsvítit téměř jakýkoliv zvukový signál, překvapivě i signál z baskytary. K tomu není mnoho co dodat snad kromě jediného: i zde platí, že všeho moc může uškodit.

Závěr

Procesor Aphex 230 nabízí v jednom balení kaskádu obvodů pro dynamickou a frekvenční úpravu zvuku včetně proslulého psychoakustického efektu Aural Exciter®. Záměrně říkám zvuku, protože i když je Aphex 230 zaměřen jako "voice" procesor, je možné nasadit ho i na ostatní zvuky a to jak při snímání, tak i zpětně při zpracování nahraného materiálu. Podle propojovacích možností chápu Aphex 230 jako zařízení do studia, ale dokážu si představit (a nebál bych se toho) jeho nasazení rovněž při živých aplikacích. Aphex 230 nabízí pro jakékoliv úpravy zvuku víc než dostatečnou výbavu. Sebedelší řetězec efektů však není samospasitelný a zařízení s takovými možnostmi je asi dobré užívat střídmě. Pokud však víme, kam se chceme při úpravě zvuku dostat, může být Aphex 230 spolehlivým profesionálním průvodcem.