DigiTech CF-7 Chorus Factory

Efektový pedál
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
3 150,00 Kč

Mám rád zvuk chorusované kytary. Mám spousty písní, kde ho mohu využít a také využívám. Mám však také problém. Rád bych v některé skladbě použil chorus jiný nebo ho alespoň nějak upravil. Můj efekt však mnoho variability nepobral a mít v řetězci zapojeny „zástupy" chorusů…!?? To rozhodně nechci. Když se mi ovšem na prahu objevil efektový pedál Chorus Factory, mé „muzikantské srdíčko" zaplesalo…

Představovat společnost DigiTech je, myslím, zbytečné. Na stránkách tohoto časopisu se s jejími produkty setkáváte v poslední době poměrně často, a jak mi prozradil vyhledávácí engine webového archivu Music Store (o mých análech nemluvě), patřily v posledních třech ročnících stránky mého chlebodárce především řadám Artist a X-Series.

Chtě, nechtě… jejich hegemonii posílím i tímto testíkem, neboť krabička CF-7 Chorus Factory je stájovou sestřičkou efektů DF-7 Distortion Factory a EX-7 Expression Factory. Tyto tři továrničky se specializují na „vytvoření hodnotné digitální simulace" jednoho jediného druhu kytarového efektu (chorus, zkreslení, wah…), přesněji tedy spíše na emulaci sedmera jeho reálných předloh z klasického i moderního „efektového bohatství".

Stejně jako v ostatních současných modelingových jednotkách firmy DigiTech, tak i v CF-7 plní roli nejdůležitějšího dělníka zatím poslední typ DSP procesoru AudioDNA2 (nástupce čipu S-DISC a posléze i AudioDNA). I zde nalezneme režim Flexible Output Mode, poskytující uživateli CIT modeling reproboxů, který je výborně použitelný při přímém zapojení krabičky do mixpultu nebo záznamového zařízení.

Zachování jednotného „outfitu" pro zástupce X-Series/Factory je nasnadě a je patrné z obrázků, stejně jako klasická koncepce efektového pedálu (s kovovým šasi a povrchem z „uhlíkových vláken"). Protože se nejedná o úplně standardní řešení, z konstrukčních fines bych rád zmínil snad jen to, že pro vyjmutí/výměnu baterie je nutné uvolnit (stisknutím) alespoň jeden z kovových válečků (vlastně se jedná o pružinové západky, které fixují samotný pedál k nepohyblivému tělu krabičky), umístěných po stranách samotného pedálu (například pomocí špičky od kabelu nebo trsátkem…).

DigiTech CF-7 Chorus Factory má tři duální (špička/prsten) a jeden klasický ovladač. Zleva doprava najdeme: 1) LEVEL (špička) + CNTRL 1 (prsten); 2) SPEED (špička) + CNTRL 2 (prsten); 3) DEPTH (špička) + CNTRL 3 (prsten) a 4) krokový CHORUS MODEL 1 - 7.

Parametry „špiček" trojice koaxiálních potenciometrů představují standardní (základní) korekce většiny chorusových pedálů. A tak zatímco LEVEL(em) ovládáme výstupní úroveň efektu, respektive poměr mezi „suchým" a efektovaným signálem, parametrem SPEED nastavujeme rychlost modulace vybraného efektu (někdy se používá označení Rate). DEPTH (někdy také označeno slůvkem Intensity) ovládá hloubku/intenzitu efektu. „Prstencové" CNTRL 1, 2 a 3 slouží k detailnějšímu nastavení efektu, jejich přesná funkce ovšem závisí na volbě konkrétního modelu, což si rozvedeme až při bližším rozboru jednotlivých simulací. Účel potenciometru MODEL je nejmarkantnější, tj. vybíráme jím jeden ze sedmi modelů chorusů. A s jakými „předobrazy" tohoto efektu vlastně CF-7 pracuje? Pod číslicemi 1 až 7 se nachází: DigiTech Multi Chorus; Voodoo Lab Analog Chorus; t.c. electronic Stereo Chorus Flanger; Fulltone Choralflange; Boss CH-1 Super Chorus; Electro-Harmonix Small Clone a Boss CE-5 Chorus Ensemble.

Jen pro doplnění (a pro „panny a panice") uvedu, že pedál má jeden vstup IN a dva výstupy - OUT 1 a OUT 2. Zatímco OUT 1 je určen pro klasický mono režim (jeden aparát), OUT 2 použijeme pro případný druhý zesilovač a „stereo řádění" (stereo režim), které by nemělo u moderních chorusů chybět, a které je u chorusu vždy nejlepší, protože nám umožní maximálně využít charakter tohoto efektu.

Nyní se podívejme na jednotlivé modely, což je vlastně to, oč tu běží...

MODEL 1 – DigiTech Multi Chorus

Jak vyplývá z popisku, jde o simulaci vycházející z nativního efektu Multi Chorus, jenž byl prvním vícehlasým (16 hlasů) chorusem v podobě stompboxu vůbec. Kromě výše popsaných základních korekcí můžeme tento model ovládat ještě prostřednictvím CNTRL 1, 2, a 3. V tomto případě CNTRL 1 upravuje zvuk efektu tak, že jeho otáčením po směru hodinových ručiček zvětšujeme obsah vyšších frekvencí v dozvuku, tj. nastavujeme jasnější tón. V opačném směru získává zvuk teplejší/příjemnější charakter.

CNTRL 2 funguje jako Pre Delay, tj. určuje velikost posuvu mezi dvěma signály, které vytvářejí efekt chorusu. Po směru hodinových ručiček se nastavuje volnější efekt chorusu, naopak otočením proti směru je efekt pevnější a podobný flangeru.

CNTRL 3 pak ovládá parametr Voice (který naleznete i na originální škatuli) a jedná se v podstatě o nastavení počtu používaných chorusových hlasů. Při poloze na minimum začínáte pouze s jedním hlasem, postupným otáčením do maximální polohy se hlasy přidávají až do počtu 16 (ve stereo režimu se vzájemně překrývají).

Když jsem začal testovat tento model, nastavil jsem si všechny korekce na dvanáct hodin a až poté otáčel knoflíky (takto jsem postupoval u všech modelů). S ohledem na nejrůznější oficiální i neoficiální informační zdroje a šumy jsem byl nejvíce zvědav na vícehlas. Ano, efekt podobný dvanáctistrunné kytaře zní velmi dobře a myslím, že nejlépe vynikne na akustice, kdy váš nástroj skutečně zní jako „dvanáctka". Zahrál jsem si pár taktů Wish You Were Here a musím uznat, že simulace zní sympaticky; na živé hraní ideální. Všech 16 hlasů zní opravdu velmi zajímavě, a pokud do efektového řetězce připojíte ještě delay, o inspirativní sound máte postaráno. Ještě jednou však musím zdůraznit fakt, že k opravdu plnohodnotnému vyniknutí vícehlasého efektu je nutné použít stereo režim (v mém případě dvě komba). Ostatní korekce chodí tak, jak mají a celkově jde o velmi dobrou a především použitelnou simulaci.

MODEL 2 – Voodoo Lab Analog Chorus

Ačkoliv je tato simulace pojmenována podle produktu firmy Voodoo Lab, stejně tak dobře o ní můžeme mluvit jako o modelaci Boss CE-1 1976, jehož zvukovou replikou Analog Chorus je.

Již při stejném počátečním nastavení se okamžitě objevují první rozdíly mezi tímto a předchozím modelem. Voodoo má krásný a přirozený, ale také (v porovnání s Multi Chorusem) konkrétnější a výraznější projev. Podle mého názoru zní tato simulace lépe na masivnějších nástrojích, jakými jsou Gibson či P.R.S., popřípadě na akustické kytaře, kde mnohem více zvýrazní jemné nuance prstových technik, přirozených flažoletů a hlavně akordů, které po zařazení efektu doslova zpívají. Na Stratocasteru zní tento model sice také dobře, ale není to zkrátka ono. Zvuk se zdá být o něco „tenčí" a intenzita chorusu nepůsobí tak „bohatým dojmem" a nemá ani patřičnou hloubku. Kombinaci s humbuckery vidím tedy jako nejlepší řešení (originální efekt můžete ostatně slyšet na deskách nejznámějších protagonistů sedmdesátých let, jako například Jimmy Page nebo Neil Young, což jsou v podstatě firemní hráči Gibson).

Při testování této modelace mne nejvíce oslovilo jeho využití ve stereo režimu. Pomocí CNTRL 3 (CNTRL 1 a 2 mají stejný účel jako u předchozího modelu, tj. EQ a Pre Delay) si totiž můžete v tomto režimu nastavit šíři stereo efektu. Zvuk (s otáčením ovladače doprava) nabývá na prostorovosti a signál se line krásně ze strany na stranu. Příjemné. Při použití s akustikou je v tomto módu dobře zachován i její „dřevěný" charakter. Tuto funkci originální Voodoo Lab postrádá, a proto lze s čistým svědomím DigiTech za tuto simulaci pochválit.

MODEL 3 – t.c. electronic Stereo Chorus Flanger

Předobrazem tohoto modelu je slavný t.c. electronic Stereo Chorus Flanger. Tento model se mi zdá ze všech nabízených simulací zvukově nejvyrovnanější. Ať pootočím jakoukoliv korekcí, pořád je výborně slyšet „poctivost" nástroje a nekoná se žádná přehnaná chemie (ne snad že by ostatní modely byly příliš chemické, ale t.c. je někde jinde). U této modelace je však rovněž žádoucí „pracovitost" vašich rukou. Opravdu, tento model velmi dobře reaguje na razantnost či intimitu vaší hry, což já osobně velmi kvituji, neboť mám rád tón pod kontrolou.

Další libůstku nabízí korekce CNTRL 3, prostřednictvím které vybereme buď Pitch Modulation (zcela vlevo), chorus (dvanáct hodin) nebo flanger (zcela vpravo). Tato funkce dává modelu číslo 3 variabilitu jako hrom a ve vynikající kvalitě! Vím, že t.c. electronic používá (používal) například John Petrucci z Dream Theater, po netu jsem si dohledal (šmarjá, to byla fuška ;-)) jeho nastavení ze skladby Pull Me Under z alba Images and Words a pokusil se je na CF-7 „okopčit". Do signálové cesty jsem ještě připojil delay a věřte nebo ne, zní to neskutečně věrně! Pravda, měl jsem pocit, že oproti originálu se ve zvuku DigiTechu projevoval takový kovovější charakter a chyběla ona „teplost". Problém ale vyřešil CNTRL 1 (EQ), kterým jsem si trochu toho „tepla" přidal. ;-) Zkuste to sami, zde nabízím nastavení: LEVEL i CNTRL 1 na dvanáct hodin; Speed dvanáct hodin, CNTRL 2 naplno; Depth dvanáct hodin, CNTRL 3 naplno proti směru hodinových ručiček... Vaše elektrika se na čistém kanálu nádherně rozezvoní a vytvoří zdání obrovského prostoru (opět hlavně ve stereo režimu).

MODEL 4 – Fulltone Choralflange

Další známý modulační pedál Fulltone Choralflange, jehož klon na této pozici naleznete, je vyhlášený svou všestranností a průzračností. Můžete si nastavit buď chorus nebo flanger (pomocí CNTRL 1) a zároveň si můžete přidat efekt frekvenčního rozsahu od jedné do dvou oktáv (CNTRL 3).

Tyto speciální efekty se nazývají Narrow (přidá efektu jednu oktávu) a Wide (přidá efektu dvě oktávy). Pro toho, kdo má rád zvukové experimenty, mohou být možnosti simulace Choralflange zajímavým a velmi inspirativním doplňkem. Slovy se mi těžko popisuje, jaké zvukové koláže hra s parametrem Narow/Wide vytváří… Představte si „něco" mezi kvákadlem a sirénou, to vše zaobalené buď do klasického chorusu, nebo flangeru. A znovu, ve stereo režimu tento model víří prostorem jako „čertík"...

MODEL 5 – Boss CH-1 Super Chorus

Pedál Boss CH-1 Super Chorus si získal srdce mnoha muzikantů, mimo jiné i díky možnosti nastavení poměru vysokých a nízkých frekvencí efektu (jedinou korekcí). Jeho velkou předností byly také značná variabilita a sound, který zachovával svůj charakter i při vyšších hlasitostech. Při počátečním nastavení (všechny korekce na dvanáct hodin) jsem byl trochu překvapen jakousi zastřeností tohoto modelu, zněl zkrátka tak nějak normálně... Začal jsem otáčet korekcemi a ejhle… začaly se dít věci...

První předností této digitální verze je možnost frekvenční ekvalizace efektu, která je prováděna dvěma samostatnými ovladači, tj. pomocí CNTRL 1 (výšky) a CNTRL 3 (basy). Tato výbava dělá doslova zázraky; nastavte si podle vašeho nástroje (Stratocaster, Gibson) více výšek nebo basů a chorus se rozzáří jako sluníčko. Jeho přirozený a velmi příjemný zvuk dodá vašemu nástroji typickou chorusovou zvonivost. A pokud využijete druhou přednost simulace, tj. nastavíte volume na vašem aparátu více doprava, všechna zmíněná pozitiva si můžete vynásobit třikrát. Zvuk krásně proleze třeba i v nezatlumené garážové zkušebně. Tento model také výborně pracuje s akustikou, jejíž zvuk ještě více vynikne, tedy pokud nemáte staré struny.

MODEL 6 – Electro-Harmonix Small Clone

Originální chorus Small Clone používá řada profesionálních hráčů pro jeho všestrannost, osobitost a známý grunge tón. Tento zvuk na sebe upozorní okamžitě po přepnutí na polohu Model 6 a zejména ve zkresleném módu zní výborně. Umocňuje totiž ještě více vintage sound a hard rockové (či art rockové) riffy/licky zní velmi dobově. Oproti originálu můžete u CF-7 ještě navíc využít speciální funkci, kterou si navolíme pomocí CNTRL 3. Stejně jako u Voodoo Lab se jedná o šířku sterea. Tento ovladač funguje pouze tehdy, pokud používáte oba výstupy, kvalitně vytváří zdání velkého prostoru, ale také při něm dobře vyzní užší zvuk, který je (nejen na akustice) neuvěřitelně konkrétní a ve vybrnkávaných akordech s použitím oktávových flažoletů opět velmi inspirativní. Za zmínku ještě stojí korekce CNTRL 1, kterou nastavíme vysoké frekvence efektu. Tím lze nastavit měkčí, rozptýlenější tón, což se uplatní zejména při hře jednotlivých akordů (tzv. „brnků").

MODEL 7 – Boss CE-5 Chorus Ensemble

Přesto, že tento model zní hodně podobně jako simulace Boss Super Chorus, má jednu zajímavou „vychytávku". Oproti ostatním disponuje filtry, které dle potřeby ořezávají výšky (CNTRL 1) nebo basy (CNTRL 3), což (jak by se mohlo po prostudování manuálu zdát) není úplně to samé jako High a Low EQ u jiných modelů. Filtr zde funguje s podobným efektem jako kompresor – máte pocit, že váš zvuk je jakoby stlačen, což dobře vynikne hlavně při hraní riffů nebo sextolových vyhrávek. Ve stereo režimu je, téměř jako pokaždé, tento efekt ještě více umocněn.

Tolik tedy jednotlivé simulace. Abych plně využil CF-7, kromě testování a hraní s kapelou jsem přes Chorus Factory zkoušel i něco nahrát do svého domácího studia. Zde přišla na řadu výborná záležitost - modeling reproboxů Cabinet Modeling CIT.

Tuto funkci zaktivujeme tak, že stiskneme pedál CF-7 dolů a zapojíme napájení (buď kabelem do vstupu (pokud napájíte pedál baterií) nebo zapojením adaptéru do konektoru napájení). Ke své zvukovce jsem zapojil Deucetone RAT (overdrive/distortion), za něho CF-7, zaktivoval modeling a začal nahrávat. Díky CIT zní všechny charakteristiky chorusů víceméně tak, jak jsem je popsal, tj. jako bych hrál přes opravdový aparát!

Resumé

Co říci na závěr? Jsem si vědom, že posuzování zvuku jakéhokoliv efektu či zařízení je záležitost čistě subjektivní (o tom se snad ani nedá pochybovat). I přesto musím napsat, že digitální simulace legendárních chorusů jsou více než povedené a troufnu si říci, že i velmi věrné (nezapomínejte však na to, že věrnost mnohdy není prioritou, tou je spíše využitelnost předkládaných zvuků). Ten, kdo hledá variabilní chorus, jistě „poskočí" radostí. Při zhodnocení CF-7 musím ještě jednou vyzdvihnout CIT modeling a znovu všechny modely, které byly do tohoto pedálu dobře vybrány, každý se svoji „specialitkou", která se dá použít ve spoustě skladeb. Nejlépe „připravené" se mi zdají modely 2 a 3, které vycházejí z efektů Boss CE-1 (respektive Voodoo Lab Analog Chorus) a t.c. electronic Stereo Chorus Flanger. Při živém hraní (ať už při koncertu nebo na zkoušce) zachovávají chorusy svůj charakter a bez výraznějších problémů prolezou zvukovou koulí. Ovládání je jednoduché a intuitivní a dobrý dojem na mne dělá i velmi příjemná cena (na to, co tento efekt dovede, opravdu velmi příjemná)! Hmm, vypadá to, že chválím, že? Nu dobrá, přiznávám, že „to malé nic" mě docela odrovnalo.