Boss RE-20 Space Echo

Kytarový pedál
Autor: 
Cena: 
5 104,00 Kč

Boss RE-20 je digitálnou reinkarnáciou páskového echa Roland Space Echo RE-201, ktoré, pre svoj zvuk a prijateľnú cenu, patrilo v 70. rokoch k najobľúbenejším efektom svojej kategórie.

Roland RE-201

Okrem zvukových kvalít sa Space Echo RE-201 v svojej dobe vyznačovalo aj kvalitou spracovania a celkovej koncepcie. Na rozdiel od porovnateľných zariadení sa vyznačoval veľmi nízkou hladinou šumu aj tichou prevádzkou. Zvuk efektu nestratil svoje čaro ani v období, keď sa vďaka technickému pokroku presunul do kategórie vintage. Prístroje sa zmenšili, stali sa odolnejšími a prenosnejšími, zvukové parametre z hľadiska merateľných hodnôt sa priblížili k absolútnym hodnotám, ukázalo sa však, že krištáľovo čistý zvuk digitálnych delayov stráca teplo a plasticitu. Tieto vlastnosti boli prirodzené vďaka relatívne nedokonalému záznamu na magnetickú pásku. Magnetická saturácia, tzn. prirodzená kompresia a orezané výšky opakovaných zvukových impulzov, zneli aj napriek sprievodným nečistotám ľudskému sluchu príjemnejšie. Nedá sa povedať, že charakter takto imitovaného echa by presne zodpovedal ozvene z nejakého jaskynného priestoru či z prírodnej rokliny. Kolísanie v rýchlosti posunu pásky produkovalo drobné rozdiely v ladení každého z troch opakovaných zvukov, čím sa k efektu ozveny pridával aj jemný chorus. Pri manipulácii s rýchlosťou posunu pásky ovládačom Repeat Rate dochádzalo k dramatickým zmenám v ladení opakovaných zvukov. Bezmenní tvorcovia filmovej hudby, ale aj známi hudobníci ako Vangelis či Jean Michel Jarre sa často vyžívali práve v nových zvukoch Space Echa, ktoré ilustrovali alebo aspoň pripomínali rôzne kozmické sci-fi žánre. Odtiaľ iste pramení i názov zariadenia.

Pôvodné páskové Space Echo RE-201 teda fungovalo na princípe magnetofónovej pásky rotujúcej medzi tromi playbackovými hlavami, jednou hlavou určenou pre nahrávanie a jednou na zmazanie záznamu. Space Echo tak mohlo v jednom kole zopakovať pôvodný tón raz až trikrát za sebou. Rozhodujúcimi parametrami pre tempo/rytmus imitovanej ozveny boli vzdialenosť aktívnej záznamovej hlavy od hlavy prehrávacej, počet a vzájomná poloha aktívnych záznamových hláv a rýchlosť posunu pásky. Záznamové hlavy boli fixované na svojich pozíciách, ale bolo ich možné zapnúť každú zvlášť, prípadne po dvojiciach (v troch rôznych konfiguráciách) a konečne aj všetky tri súčasne. Súčasťou tohto páskového echa bol aj jednoduchý reverb v krátkom tanku s tromi pružinami usporiadanými v tvare Z. Vďaka reverbu sa možné kombinácie hláv rozšírili ešte o delay s reverbom, delay bez reverbu alebo samotný reverb. Užívateľ si mohol vybrať prostredníctvom rotačného ovládača Mode Selector jedno z dvanástich pevných nastavení a zvuk sa dal ďalej formovať nastavením rýchlosti opakovania nastaveného vzorca, intentity doznievania a hlasitosti echa alebo reverbu.

Boss RE-20

Z pôvodného zámeru - čo najvernejšie imitovať zvuk konkrétneho typu páskového echa - logicky vyplynulo, že na novej verzii by sa mali zachovať aj ovládacie prvky a funkcie pôvodného zariadenia. Digitalizácia efektu umožnila vpratať všetky pôvodné funkcie do formátu štandardizovanej dvojšlapky. Základné ovládacie prvky, vrátane dizajnu boli zachované, pričom nové Space Echo obsahuje aj pár aktualizovaných možností navyše. Efekt má na vstupe aj na výstupe možnosť voľby medzi monofónnym alebo stereofónnym zapojením. Môžeme tak pred ním zaradiť napríklad jednoduchý stereo chorus, alebo zariadenie pripojiť k mixážnemu pultu a využiť jeho možnosti pri masteringu hotovej nahrávky. V druhom prípade, alebo kedykoľvek, keď je efekt zapojený do slučky, treba využiť ďalšiu novú funkciu – prepínač Direct On/Off, ktorý zabezpečí, že v obvodoch mixážneho pultu či preampu medzi sendom a returnom bude kolovať iba procesovaný signál a nastavenie pomeru medzi suchým a upraveným zvukom prebehne mimo RE-20. Oproti RE-201 je veľkou výhodou aj možnosť nastaviť tempo echa pomocou tap pedálu. Každá z polôh Mode Selectora obsahuje vlastný rytmický vzorec, ktorý je pri vyššej hlasitosti echa nutné zosynchronizovať s kapelou. Rýchlosť posunu pásky je symbolizovaná stroboskopickou rotáciou Virtual Tape Displeja – to je ten úsmev na tvári medzi dvomi pedálmi. Pravé oko na tvári efektu (z pohľadu hráča) bliká v aktuálne nastavenom tap-tempe delay. Rotácia na Virtual Tap Displeji sa tomuto tempu zakrátko prispôsobí. Maximálna doba odozvy sa líši v závislosti od aktuálnej konfigurácie hláv nastavenej na Mode Selectore, ako aj od toho, ži efekt pracuje v režime Normal alebo Long. V druhom prípade, pokiaľ je Mode Selector v polohe 3 alebo 7 (najväčšia vzdialenosť medzi virtuálnou nahrávacou a playbackovou hlavou), možno dosiahnuť prvú odozvu až po šiestich sekundách a nahrávať zvuk na zvuk. Väčšiu dobu odozvy je potrebné nastaviť pomocou pedála. Nevedno prečo, ale manuálne, tzn. prostredníctvom ovládača Repeat Rate sa to nedá. Pri manipulácii s týmto potenciometrom možno nastavený čas opakovania iba skrátiť.

Tap delay ale nie je jedinou funkciou, ktorú možno riadiť v reálnom čase. K RE-20 je možné pripojiť externý expression pedal. Okrem zmienenej funkcie Repeat Rate ho možno využiť aj na plynulé nožné ovládanie funkcií Intensity (strmosť doznievania), Echo Level (hlasitosť odozvy) a špeciálny efekt Twist (krútňava zvukov roztočená simultánnym ovládaním funkcií Intensity a Repeat Rate).

Expression pedál tak rozširuje možnosti kreatívneho použitia RE-20, čo by generátora špeciálnych efektov a na lepšie splynutie hráčových improvizácií s hudbou. Expression pedál zároveň umožňuje udržať Space Echo pod kontrolou, pretože pri manipulácii s týmito funkciami môže dôjsť k zacykleniu opakovaných zvukov a nebezpečným nárastom hlasitosti, hoci úroveň vstupného signálu bola pre parametry bežnej hry nastavená korektne. Kontrolu pomáha udržať aj optický kontakt s ledkou Peak Level, ktorá sa zažne v prípadoch nadmernej vstupnej hlasitosti alebo ak generovaný signál presiahne únosnú úroveň.

Reverb

Podobne, ako v prípade analógového Roland Space Echo 201, je i digitálny reverb iba doplnkovým efektom, ktorého hlavnou úlohou je podporiť vyznenie echa. Možnosti jeho nastavenia sú obmedzené – výšky, basy, intenziata reverbu, efekt on/off a to je všetko. To podstatné sa však odohráva v interakcii reverbu a echa. Zaujímavým poznaním pri teste bolo, že reverb ovplyvňuje iba originálny signál. Spomalené odozvy signálu (delay) sú už bez reverbu. To si však uvedomíme až pri tých najdlhších odozvách v režime Long. Kratšie echá už samé o sebe vytvárajú dojem dozvuku a pri doplnení reverbom oba efekty splynú. Keďže doznievajúci hall sa v opakovaniach nenásobí a nekumuluje, zamedzuje sa tým vzniku zvukového chaosu. Prehľadné a intuitívne ovládanie funkcií je jednou z hlavných predností Space Echa. Priemerný užívateľ sa jeho prostredníctvom dopracuje k želanému výsledku omnoho skôr, než pri pokusoch o nastavenie zložitých rackových multiefektov a blúdení v nespočetných možnostiach ich submenu. Space Echo je primárne určené na použitie s gitarou, ale možnosti jeho využitia sú neobmedzené. Veľmi dobre sa uplatní aj v kombinácii s klávesmi či akustickým klavírom a poslúži aj v prostredí domáceho štúdia.

Zvuk

Jemný ping-pongový stereo efekt síce ozvláštni efekt zapojený do sterea, nie je ale nijako zvlášť výrazný. Podstatne zaujímavejšie sú dynamické nuansy medzi jednotlivými odozvami. Tie sú už v jednotlivých prednastaveniach nakonfigurované tak, aby sa v prípade dvojitej a trojitej odozvy podporil rytmizujúci rozmer efektu (trioly, synkopy). S uchom na reproduktore možno identifikovať aj jemný rozlaďujúci chorus imitujúci kolísanie rýchlosti pásky. Podobný, ale výraznejší účinok možno dosiahnuť pri kombinácii efektov delay a reverb s pákou tremola.

Výrobca uvádza ako jeden z argumentov vo svoj prospech aj efekt magnetickej saturácie. Bez možnosti priameho porovnania s predlohou si netrúfam posúdiť, ako dokonale sa ho podarilo napodobiť. Výsledok má však jednoznačne analógový charakter, aký sa mi na digitálnych efektoch nedarilo nastaviť. Nie všade sa dajú nastaviť tri hlavy a ani repetície nežijú vlastným životom tak, ako v prípade RE-20. Degradácia opakovaného signálu pri prvých opakovaniach nie je postrehnuteľná. Ak ale nastavíme potenciometer Intense viac doprava, v ďalších a ďalších opakovaniach sa kvalita signálu postupne frekvenčne obmedzuje a scvrkáva smerom k vyšším stredom. Záznam je čoraz zrnitejší a pri večnom opakovaní postupne stúpa aj hladina šumu. V kontexte hudby to však nemusí byť nepríjemné a v prípade, že cieľom je tvorba špeciálnych efektov iste uvítame každý nový zvuk, ktorého pôvod je už nejasný alebo nečitateľný.

Zvuk efektu je do značnej miery závislý aj od toho, akým signálom ho kŕmime a cez čo je výsledok reprodukovaný. Ak zapojíme gitaru priamo do efektu a efekt do počítača, výsledný zvuk – či už z PC reproduktorov, alebo cez slúchadlá – je dosť biedny. Znie jedovato a plocho. Echo sa zvyčajne radí až na koniec reťazca, preto je len prirodzené a pre zvuk prospešné, ak sa signál z gitary dokŕmi nejakou krabičkou ešte pred vstupom do RE-20.

Zásadný vplyv na vyznenie efektu má nastavenie hlasitosti echa a dozvuku voči suchému signálu. Procesovaný zvuk ho môže buďto iba dofarbiť, alebo je nosnému tónu rovnocenným partnerom až spoluhráčom. V druhom prípade sú čitateľnejšie všetky nuansy, klady aj relatívne nedostatky. Relatívne z toho dôvodu, že v danej cene nemožno efektu vyčítať nič zásadné. Jeho tvorcom sa podarilo vytiahnuť z predlohy to podstatné, podľa môjho názoru o dosť úspešnejšie, než pri pokuse o zvukovú napodobeninu komba Fender Reverb Deluxe vtesnanú do krabičky Boss FDR-1. Ak ale neberieme do úvahy veľmi priaznivý pomer cena/úžitková hodnota a zameriame sa iba na zvuk, kritické ucho asi postrehne aj určité dynamické obmedzenia a pri porovnaní priameho zapojenia s cestou cez send/return (v režime Direct Off) je zrejmé, že Space Echo si požičia aj čo-to z pôvodného signálu. Pri živom hraní je to však nepostrehnuteľné a v štúdiu tomu možno predísť vhodým zapojením. Na druhej strane, efektu sa nedá uprieť inšpiratívnosť a motivácia k experimentu. Staromilcom pomôže priblížiť sa k originálnemu zvuku rockabilly, surfových či psychedelických gitaristov, modernisti s ním zase môžu ozvláštniť svoje ultra hi-tech aranžmány a byť „in". Zvuky analógových delayov sú momentálne v trende aj v takých žánroch ako hi-hop a nu-soul. Veď koľko povedomého vírenia sa ozýva z poslednej platne Eriky Badu, New Amerykah!

Záver

RE-20 ponúka jednoducho dosažiteľný charakter analógového efektu, pohotové ovládanie a inšpiráciu. Space Echo sa nepodieľa iba na dotváraní zvuku, ale je tiež generátorom špeciálnych zvukových efektov. Ako s každým iným efektom, aj s týmto je potrebné naučiť sa šetriť, umiestňovať jeho zvuky do kontextu tak, aby boli účinné, nie otravné, a v neposlednom rade s ním treba vedieť správne manipulovať tak, aby sa namiesto efektov nezačali generovať problémy. Treba prosto preukázať určitú mieru talentu, vkusu aj zručnosti, podobne ako pri hre na hudobný nástroj.