Carvin XP880

Powermixer
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
15 160,00 Kč

Zvukový PA systém do jedné ruky, tak by se dalo asi nejvýstižněji charakterizovat zvukové zařízení obecně známé pod pojmem „powermixer", čili mixážní pult s výkonovým zesilovačem. Zařízení, spadající do této kategorie, se v průběhu let vyprofilovala do určitého ustáleného provedení, takže hudebníci a zvukaři (často v jedné osobě) mají skutečně možnost přenášet si poměrně výkonný zvukový PA systém doslova v jedné ruce.

V současnosti se tím už ani příliš neunaví poté, co dřevotřísku používanou na skříně powermixerů nahradil plast a klasické síťové transformátory spínané zdroje.

Přestože nabídka powermixerů na našem trhu je obrovská, řekl bych místy až nepřehledná, stále přicházejí nové a nové modely, jakoby se výrobci pevně drželi hesla „co Čech to muzikant" a dbali na to, abychom byli všichni řádně ozvučeni.

Nově na náš trh dorazil také powermixer Carvin XP 880. Značka Carvin má slušný zvuk a tak nebude jistě nezajímavé podívat se na to, jak problematiku powermixerů vidí v Americe.

Po prvním vizuálním „ohledání" XP 880 je zřejmé, že se Carvin, pokud jde o design, přidržel obvyklého standardu. Skříň je vyrobena z tlakem lisovaného plastu, na čelním panelu jsou veškeré ovládací prvky, vstupní a výstupní konektory, s výjimkou konektorů pro připojení reproduktorových soustav. Základní vlastnosti powermixeru jsou následující: sekce mixážního pultu nabízí osm vstupních kanálů, kdy prvních šest kanálů je v provedení mono a poslední dva kanály jsou v provedení stereo, dvě samostatné digitální efektové jednotky s procesorem 24 bitů a 256 efekty v každé jednotce, dva výstupní grafické ekvalizéry.

Sekce výkonových zesilovačů je vybavena dvěma zesilovači s udávaným výkonem 2 x 250 wattů při zatížení do 4 ohmů a jedním zesilovačem s udávaným výkonem 300 wattů při zatížení do 2 ohmů. Dohromady tedy celkem úctyhodných 800 wattů. První dva zesilovače jsou určeny pro buzení levého a pravého kanálu hlavních reproduktorových soustav, třetí pro buzení pódiových odposlechů. Napájecí zdroj je proveden klasicky, osazený řádně dimenzovaným toroidním transformátorem.

Koncové stupně jsou dochlazovány aktivně tichým ventilátorem. Celá elektronika je provedena technologií SMD na odolných deskách plošných spojů pro vojenské účely. Hlavní udávané parametry jsou: frekvenční rozsah mikrofonních nebo linkových vstupů je 20 Hz - 20 kHz v toleranci +/- 1dB při celkovém zkreslení THD 0,1% (při nominálních úrovních). Ekvivalentní vstupní šum (s připojeným zdrojem 150 ohmů) je –117 dBu. Šum na hlavních výstupech (všechny úrovně na minimu) –90 dBu.

Rezerva pro vybuzení na výstupu (headroom) je + 20 dB.

A nyní trochu podrobněji. Mono kanály 1 až 6 jsou uspořádány následovně: vstup je osazen konektorem XLR pro připojení mikrofonu a také konektorem 1/4" TRS pro připojení linkových zdrojů signálu. Powermixer je osazen stejnými nízkošumovými mikrofonními předzesilovači, jaké Carvin používá u mixážních pultů své série „C". Mikrofonní vstupy umožňují použití kondenzátorových mikrofonů, k dispozici je fantomové napájení spínané globálně v hlavní části mixážní sekce powermixeru. Pokud budeme sledovat cestu signálu (praktické rozložení ovládacích prvků je trochu odlišné), tak ze vstupního předzesilovače signál odchází do třípásmového ekvalizéru. Výšky jsou „posazeny" na frekvenci 11,5 kHz, středy pevně na frekvenci 750 Hz a basy na 80 Hz. Zdvih a útlum na všech frekvencích je +/- 12 dB.

Za třípásmovým ekvalizérem je signál směrován do dvou tras. Jedna trasa vede přes potenciometr Monitor odkud signál pokračuje do mixážní sběrnice Monitor, odtud přes sedmipásmový grafický ekvalizér Monitor na výstupní konektor označený shodně Monitor a současně také do výkonového zesilovače 300 W určeného pro buzení pódiových odposlechů. Druhá trasa, kudy je signál z třípásmového ekvalizéru veden, pokračuje do úrovňového zesilovače, jehož součástí je potenciometr Level. Za tímto úrovňovým zesilovačem se trasa signálu dále větví. Signál putuje přes potenciometr Balance na sběrnice hlavních výstupních kanálů a zároveň také na potenciometr Effect 1/2 , z kterého se signál odesílá do jedné, nebo druhé interní efektové jednotky. Signál odeslaný na sběrnice hlavního levého a pravého výstupního kanálů jde také přímo na výstupy pro nahrávání Tape Out (konektory RCA), které mají vlastní regulaci úrovně.

Z hlavních mixážních sběrnic jde signál přes sedmipásmový grafický stereo ekvalizér, z něj na výstupní konektory Main L a R a současně do dvou hlavních výkonových zesilovačů (2 x 250 wattů).

Stereo kanály (označené 7/8 a 9/10) jsou koncipovány v zásadě stejným způsobem s tím, že trasa je v provedení stereo. Stereo provoz platí pouze pro linkové signály. Vstupní kanály stereo jsou osazeny párem konektorů 1/4" TS (na kanálu 9/10 jsou ještě navíc paralelně zapojeny konektory RCA označené jako Tape In) pro připojení stereo signálů z linkových zdrojů (klávesy, počítače, přehrávače, apod.), ale i mono (připojuje se na levý vstupní konektor). K oběma stereo kanálům je možné také připojit mikrofon. Signál z mikrofonního předzesilovače je veden shodně do levé i pravé části stereo kanálu a ten pak vlastně funguje stejně jako kanály mono.

Hlavní, neboli master sekce mixážní části powermixeru XP 880 obsahuje již zmiňované sedmipásmové grafické ekvalizéry hlavních výstupních sběrnic Main L/R a Monitor.

Zde se také nacházejí indikátory výstupních úrovní, opět jak pro stereo sběrnici Main L/R a pro sběrnici Monitor. Pod grafickými ekvalizéry jsou umístěny nenápadné potenciometry hlavních regulátorů celkové hlasitosti tras Main L/R a Monitor. Oba tyto potenciometry téměř splývají se sekcí ovládacích prvků dvou interních efektových jednotek. Každá z obou efektových jednotek umožňuje nastavení množství efektovaného signálu přidaného na hlavní výstupy Main L/R, nebo na výstup Monitor. Efektová jednotka 2 má navíc svůj samostatný výstup na konektoru EFX 2 SND. Zapínání a vypínání navolených efektů je možné ovládat doplňkovým nožním pedálem (výrobce doporučuje například firemní nožní pedál FS22) připojeným na příslušný konektor Effects Foot Switch. Požadovaný efekt se volí potenciometrem Select a parametry se upravují potenciometrem Parameter. Vedle ovladačů efektové jednotky se nachází nenápadné, ale velmi šikovné tlačítko označené Music Break. Jeho aktivací se okamžitě umlčí všechny vstupní kanály s výjimkou stereo kanálu 9/10. Je to výhodné při přestávkách mezi produkcí, kdy se všechny aktivní kanály okamžitě vypnou, přičemž je zachováno jejich původní nastavení. Kanál 9/10 přitom zůstává k dispozici pro přehrávání reprodukované hudby, nebo pro případná hlášení.

Protože je řeč o powermixeru, podívejme se na možnosti připojení reproduktorových soustav. Na zadním panelu se nacházejí konektory pro připojení reproduktorových soustav ke všem třem výkonovým zesilovačům (hlavní levý a pravý kanál, monitorový kanál). Každý výstup je osazen jedním konektorem typu Speakon a dvěma konektory 1/4". K zesilovačům pravého a levého kanálu mají být připojeny reproduktorové soustavy jejichž výsledná impedance neklesne pod 4 ohmy. Zesilovač pro monitor umožňuje připojení reproduktorových soustav jejichž výsledná impedance neklesne pod 2 ohmy.

Pokud si popsané vlastnosti a vybavení powermixeru Carvin XP880 shrneme, vychází nám následující. Zařízení je navrženo jako mobilní centrum ozvučovacího systému pro menší hudební tělesa a jednotlivé hudebníky, plně vyhoví pro ozvučení malých a středně velkých prostor, jako jsou zkušebny, kluby, různá předváděcí a konferenční auditoria a podobně. Uspořádání ovládacích prvků odpovídá běžným zvyklostem a obsluha by neměla být pro běžného uživatele (hudebník, pořadatel, majitel klubu, atp.) žádným problémem. Možná, že pro někoho mohou být knoflíky potenciometrů příliš titěrné, ale chápu, že z prostorových důvodů asi nelze jinak. Teprve dlouhodobý provoz ukáže nakolik jsou tak malé potenciometry trvanlivé a odolné. Propojovací možnosti zařízení jsou dostatečné a v této kategorii slušně flexibilní. Vedle standardní výbavy navíc oceňuji možnost dálkového zapínání a vypínání interních efektových jednotek nožním spínacím pedálem. Mě osobně se velmi líbí funkce Music Break, která umožňuje okamžité umlčení všech vstupních kanálů (kromě kanálu 9/10) jedním tlačítkem, jak bylo popsáno výše. Zvuková kvalita XP880 odpovídá standardu firmy Carvin. Pokud jde o výkonovou sekci zařízení, je dobré, že jsou k dispozici tři zesilovače, které umožňují napájet současně jak hlavní stereo PA systém, tak i rovnou trasu odposlechů pro hudebníky. Uvedené výkony je však nutné brát s rezervou, neboť v technických specifikacích se neuvádí, zda jsou dosažené výkony krátkodobé (peak), nebo trvalé (RMS). I když v samotném textu manuálu se údaj o RMS hodnotě jedenkráte objevuje. Navíc, v případě zesilovače pro monitor, u něhož je udáván výkon 300 wattů je třeba mít na paměti, že jde o výkon do zátěže 2 ohmů. Při připojení běžné reproduktorové soustavy s impedancí 4 ohmy může dosažený výkon klesnout až na polovinu výkonu uváděného. Na druhou stranu, má powermixer samostatné linkové výstupy všech tří hlavních signálů (Main L/R, Monitor) a lze tak velmi snadno, s pomocí dalších zesilovačů a reproduktorových soustav, systém rozšířit a výrazně posílit. Carvin XP 880 je tedy zařízení, které se může stát slušným základním pilířem vašeho zvukového systému.