dbx AFS 224

Válka s vlky
Distributor: 
Cena: 
13 990,00 Kč

Určitě to všichni znáte, z hloubi reprobeden se ozve krátké zahučení a během setiny vteřiny se aparát rozhouká hlasitostí vedle níž píšťala parní lokomotivy bledne závistí. Zvukař s tváří ruměnnou se vrhá k mixpultu a rázně stahuje všechny kliky, nedbaje na to, že zcela zničí svůj pečlivě připravovaný zvuk. Posluchači se nespokojeně otáčejí a kapela na pódiu prohodí něco nepublikovatelných slov...

Zpětná vazba, jev všem elektrifikované hudby milovným jedincům dobře známý, a snad s výjimkou masochistů všemi nenáviděný. Z fyzikálního hlediska také jev mnohdy zcela nevyhnutelný. Ovšem moderní doba nám přináší moderní řešení a já bych se dnes rád podíval na zoubek jedné nové zbrani ze zvukařského arzenálu, která v bitvě s tímto odvěkým nepřítelem všech mužů či žen za mixpultem může přispět k rozhodujícímu vítězství.

Rekognoskace terénu

Touto novou tajnou zbraní od renomované firmy DBX, je černá racková krabice, standartní velikosti 19" a výšky 1U, výrobcem nazvaná AFS 224 - Advanced Feedback Supressor, což by mělo naznačit, že se jedná o dvoukanálový přístroj k potlačení zpětné vazby, disponující 24 procesory pro zpracování signálu na každém kanále.

První pohled na přední panel je pro člověka libujícího si v nastavování všemožných parametrů relativním zklamáním. Zařízení totiž v každém kanále obsahuje pouze čtyřsegmentový LED indikátor vstupní úrovně, indikátor přebuzení, čtyři multifunkční tlačítka, jejichž funkce je (s výjimkou bypassu) na první pohled poměrně záhadná a nakonec řadu 24 červených LED diod, indikujících aktivitu jednotlivých procesorů. Prostě nic pro toho, kdo stejně jako já, nerad čte návody k použití. Zadní panel už tak tajemný není, protože kromě síťového Euro konektoru obsahuje pouze vstupy a výstupy jednotlivých kanálů, vždy ve formátu XLR + TRS (Canon + Jack) a tlačítko pro přizpůsobení signálové úrovně +4 dBu/-10 dBV. Nikde žádný potenciometr, žádný Jog-dial ani konektor pro připojení k MIDI, nebo dokonce přímo k PC. Už na první pohled je vidět, že se jedná o typický jednoúčelový "kus železa", jehož úkolem je plnit svou funkci a nepouštět se do žádných složitějších akcí. Moje zkušenost mi napovídá, že takováhle zařízení zpravidla zvládají svou práci po čertech dobře.

Takticko - teoretická příprava

Beru do ruky přiložený návod a zjišťuji, že je pouze v angličtině, což mě osobně sice nijak nevadí, ale vzhledem k menší intuitivnosti ovládání přístroje by se jistě našlo dost uživatelů, kteří by jeho českou verzi ocenili. Domnívám se, že tedy nastává vhodná chvíle, říci si něco o tom, jak celé zařízení pracuje. Mašinka k potření nebezpečného pískajícího protivníka využívá baterii 24 filtrů, které jsou připraveny zlikvidovat zjištěného zpětnovazebního vetřelce s přesností jež je volitelná v krocích 1/5, 1/10, 1/20 a 1/80 oktávy. Eliminace nepřítele může probíhat ve dvou módech. První, který se nazývá "Fixed" se používá k potlačení zpětné vazby, vznikající díky akustickým parametrům ozvučovaného prostoru, rozmístění mikrofonů, odposlechů apod. Zjednodušeně řečeno, tento mód nahrazuje k tomuto účelu dříve používané grafické ekvalizéry s tím, že na rozdíl od svých předchůdců si pískající pásmo najde a potlačí sám. Nemluvě o tom, že vliv na barvu zvuku je proti ekvalizéru, jehož typická šířka pásma Q dosahuje zpravidla hodnoty 1/3 oktávy, téměř neslyšitelný.

Druhý mód, nazvaný "Live", je připraven zakročit proti zpětné vazbě mající původ v náhodných a nepředpokládatelných jevech, jež mohou nastat v průběhu akce, jako je třeba pohyb zpěváka s mikrofonem po pódiu, necitlivé zesílení signálu zvukařem apod. V tomto módu přístroj neustále monitoruje signál v celém frekvenčním spektru a v případě zjištění vzniku zpětné vazby nasadí na odpovídající frekvenční pásmo některý z volných filtrů a nepříjemný pískot potlačí, opět s volitelnou šířkou pásma 1/5-1/80 oktávy. V tomto módu je nutno pamatovat na to, že rychlost reakce je nepřímo úměrná předvolené šířce pásma, takže filtr s nastavenou šířkou 1/5 oktávy zareaguje výrazně rychleji, než filtr se šířkou 1/80.

Těžko na cvičišti...

Použití AFS224 se po prostudování návodu zdá být nakonec poměrně snadné. Jako úplně první krok je nutno provést nastavení celkového počtu filtrů a jejich rozdělení na filtry pro "Fixed" a "Live" mód. Rozhodnutí, kolik filtrů bude přiděleno pro "Fixed" a kolik pro "Live" je třeba učinit na základě odhadu předem. Dle mých zkušeností je rozumnější to s "Fixed" filtry nepřehánět a vyhradit pro ně maximálně třetinu z celkového počtu 24 filtrů, protože jejich počet se dá vždy zvětšit, případně je mohou zastoupit filtry "Live". K zapnutí režimu rozdělení filtrů a k přepínání mezi módy slouží multifunkční tlačítko MODE, které dle délky stisku pozná, zda chceme vstoupit do režimu rozdělení filtrů, nebo pouze přepínat mezi módy. Počet filtrů přiřazených jednotlivým módům pak můžeme upravit tlačítky TYPE a LIVE FILTER LIFT, která v tomto režimu změní svou funkci na prosté -/+. Na papíře to asi vypadá složitě, ale ve skutečnosti je to velmi snadné a rychlé. Jen je potřeba řádně pročíst návod, protože přímo na panelu přístroje žádný nápis nenaznačuje, že tlačítka mají více funkcí. Po rozdělení filtrů je vhodné nastavit tlačítkem TYPE šířku pásma. Jednotlivé šířky pásma jsou označeny 1/5-Speech, 1/10-Music Low, 1/20-Music Med, 1/80-Music High a o aktuálně zvolené šířce pásma nás informuje barva, kterou tlačítko TYPE svítí.

Vlastně všechna tlačítka na AFS224 mohou podle režimu v jakém pracují svítit zeleně, oranžově, červeně anebo vůbec a tak celý přístroj občas připomíná zařízení k ovládání semaforů na rušném dopravním uzlu.

Pro správnou funkci módu "Fixed" je nutné tzv. "napískání" aparatury. Je to nepříjemné a bolestivé, leč nezbytné. AFS224 přepneme do režimu "Fixed" (tlačítko MODE svítí zeleně) a zesilujeme signál mikrofonů, až do chvíle, kdy se objeví zpětná vazba. Počkáme až jí filtry úplně zlikvidují a pokračujeme v zesilování, dokud se neobjeví další. A tak pořád dokola, až do chvíle, kdy se počet filtrů jenž jsme přidělili módu "Fixed" vyčerpá, což nám oznámí tlačítko MODE tím, že začne zeleně blikat. V průběhu "napískávání" aparatury by mikrofony neměly snímat žádný konkrétní zvuk, protože v tomto módu mašinka nerozlišuje mezi vazbou a užitečným signálem a potlačuje nekompromisně jakoukoli frekvenci objevivší se na jejím vstupu!

Máme-li napískáno, můžeme přípravu považovat za ukončenou a vrhnout se přímo do víru ozvučovacího kolotoče. Přepneme zařízení do módu "Live", což je indikováno červeně zářícím tlačítkem MODE. Filtry předem nastaveného "Fixed" módu samozřejmě zůstávají aktivní i po přepnutí. V tuto chvíli bude AFS224 kontrolovat zvukový signál a v případě, že odhalí frekvenci připomínající svým charakterem zpětnou vazbu, opět ji zlikviduje. Šířku pásma v němž zařízení pracuje můžeme opět nastavit po známých krocích prostřednictvím tlačítka TYPE. V módu "Live" se konečně dostane ke slovu i doposud tajemstvím oplývající tlačítko LIVE FILTER LIFT. Tato užitečná funkce pročesává v přednastavených časových intervalech všechny aktivní "Live" filtry a zkontroluje, zda nebezpečí zpětné vazby na dané frekvenci stále trvá, nebo nikoliv. V případě, že je ohrožení zpětnou vazbou zažehnáno, je příslušný filtr deaktivován. Tím pádem je deformace zvukového spektra omezena pouze na nezbytné minimum. Spouštění LIVE FILTER LIFTu má čtyři stupně: vypnuto, 1/1 min, 1/10 min, 1/1 hod. Aktuálně zvolené nastavení opět indikuje ovládací tlačítko světlem odpovídající barvy.

Všechny aktivní filtry je také možno zrušit ručně, a to dvousekundovým podržením tlačítka BYPASS, což deaktivuje všechny "Live" filtry, anebo následným podržením téhož tlačítka po dobu dalších dvou sekund, což stáhne do zálohy i všechny filtry módu "Fixed".

Doplňkové funkce umožňují spřažení kanálů do sterea (Link), kterážto funkce je aktivována i deaktivována stiskem a podržením tlačítka TYPE. V tomto případě, je jakýkoli filtr aktivovaný jedním kanálem automaticky překopírován i do druhého kanálu. Ovládání předního panelu je možno chránit proti nechtěným změnám uzamčením, což má na starosti tlačítko LIVE FILTER LIFT, zcela nečekaně opět po dvousekundovém stisku a podržení.

...lehko na bojišti

AFS224 mi z redakce přišel zcela v ideální dobu, na začátku zvukařské sezóny, takže za těch pár týdnů co jsem ho měl k dispozici se mnou velmi úspěšně absolvoval více než deset live akcí, mezi nimiž byly big beatové tancovačky v Horní/Dolní, metalové koncerty, jazzové jam-sessiony, akustické a country večery i středně velký open-air festival. To samo o sobě zaručovalo vyzkoušení v téměř všech situacích a podmínkách do nichž se tento užitečný spolubojovník může dostat. Předem musím říci, že v nich obstál se ctí. V drtivé většině případů jsem jej zapojoval do insertu odposlechových cest, pouze v případě jazzových jamů s velkým zastoupením akustických nástrojů jsem volil zapojení v insertu hlavního výstupu mixpultu. Zařízení samo o sobě nevyžaduje kromě základního nastavení a napískání "Fixed" módu a následného přepnutí do "Live" téměř žádnou přípravu ani ovládání a o vše se stará automaticky. Rychlost reakce je skutečně dosti závislá na nastavení parametru TYPE. Je nutno si uvědomit, že ani AFS224 neumí zpětnou vazbu předpovědět, ale dokáže na ni pouze zareagovat. To znamená, že pokud zpěvák v zápalu boje otočí mikrofon košíčkem přímo proti výškovému tweeteru v osoleném odposlechu, nepříjemnému ušnímu průplachu se bohužel nevyhneme. Výhodou ovšem je, že děsivý zážitek nikdy netrvá déle než maximálně sekundu a pak je vazbící mikrofon bez milosti potlačen, což je tempo, ve kterém málokterý zvukař zvládne identifikovat viníka a správně zareagovat. Pokud vazba vzniká na základě méně "drsného" důvodu, než je uvedeno výše, většinou má zvukař pouze chvilkový pocit, že "něco je ve vzduchu" a než se stačí o svém pocitu ujistit, náznak pískání zmizí. Jen další rozsvícená LEDka na indikátoru aktivních filtrů dává najevo, že se nemýlil a opravdu zkušeným uchem rozeznal počínající zpětnou vazbu.

Během testování jsem ovšem několikrát zaznamenal, že mašinka zareagovala i na signál, který rozhodně zpětnou vazbou nebyl. Nevím přesně jak zde funguje princip rozeznání užitečného signálu od signálu vazebního, ale faktem je, že některé syntetické zvuky z kláves (především ty zařaditelné do kategorie Moog) a zvuky akustických nástrojů (tenor + soprán saxofon a jazzová trubka s dusítkem i bez) evidentně vyvolávaly aktivaci příslušných filtrů. Kupodivu například s flétnou ani klarinetem se tyto problémy neobjevily, přestože charakter jejich zvuku se dle mého názoru zpětné vazbě blíží mnohem víc. Nicméně při použití režimu MUSIC MED (1/20 oct), což bylo mnou nejčastěji používané nastavení, nedošlo k nějak výraznému poškození zvuku těchto nástrojů a o tomto jevu se zmiňuji, spíše jen protože mě hodně dráždila rozsvícená LEDka signalizující činnost filtru.

Sčítání padlých

Závěrem bych rád upozornil na to, že přístroje tohoto typu nejsou všelékem na problémy se zpětnou vazbou, ale jen pomůckou, která má usnadnit jejich vyřešení. Základním předpokladem je samozřejmě kvalitní aparatura (včetně odposlechů) s dostatečně silným a čistým zvukem, výkonovou rezervou nevyžadující provoz na hranici slyšitelného zkreslení a solidní mikrofony s dobře volenou směrovou i frekvenční charakteristikou, odpovídající zdroji signálu, jejž mají snímat. Další podmínkou je určitá, alespoň elementární znalost práce s mikrofony u osob, které je používají. Uživatelé mikrofonů (zpěváci i řečníci) jsou totiž zpravidla nejslabším článkem celého zvukového řetězce a na vzniku zpětné vazby se podílejí největším dílem. Bohužel se stále můžeme setkat s naprostým ignorováním fyzikálních zákonů a vírou v to, že zvukař vybavený "tolika knoflíky" může dělat zázraky.

DBX AFS 224 nám může část práce spojené s bojem proti zpětné vazbě ušetřit a výrazně pomoci ve zkvalitnění celkového zvukového dojmu. Jeho největší předností je to, že skutečně funguje, dělá téměř bez problémů to, co se od něj očekává a dokáže pracovat víceméně bez toho, aby na jeho funkci uživatel musel jakkoli dohlížet. Největší slabinou bude asi cena, jelikož na našem trhu je možno narazit na sice méně vyspělé a problematičtěji fungující výrobky podobného zaměření, ovšem nabízené za cenu přibližně třetinovou. To může být v našem tržním prostředí vcelku těžké závaží přihozené na misku vah, které může rozhodovat při koupi zařízení podobného typu. Nicméně předpokládám, že vyhlášená kvalita a spolehlivost "Made in DBX" bude hrát u mnoha zákazníků také svou roli. Já osobně si ho do racku určitě pořídím.