Native Instruments Maschine

Groovebox/sekvencer/kontroler
Distributor: 
Cena: 
16 990,00 Kč

Když světová softwarová špička Native Instruments ohlásila produkt pro DJs a producenty elektronické hudby, který kombinuje zbrusu nové hardwarové zařízení ve spojení se softwarovou aplikací, řada médií očekávala něco na způsob mixážního MIDI kontroleru a audio rozhraní pro léta zavedenou platformu Traktor. Jakmile se však objevily přesnější informace a první fotky nového produktu, bylo jasné, že tentokrát půjde o něco docela jiného.

A musím říci, že to je opravdu dobře. Mám dojem, že němečtí vývojáři přišli po dlouhé době s něčím zcela výjimečným. Samozřejmě, že groovebox založený na osvědčené koncepci MPC, který je doménou značek AKAI a Roland, není nic nového pod sluncem. S Maschine se poprvé podařilo skutečně spojit moderní hardwarové zařízení s vlastním softwarem natolik sofistikovaně, aby bylo možné využít plného potenciálu, který osloví také širší uživatelskou základnu.

Co je to za Maschinu?

Méně informovaným hudebníkům možná nemusí být na první pohled zcela zřejmé, co elegantní krabička představuje. Jedná se snad o sampler, bicí modul, grooveplayer, krokový sekvencer, MIDI kontroler pro ovládání softwaru? Je to tak trochu všechno dohromady, ale úplně jinak než jsme byli doposud zvyklí. Základním kamenem Maschine je MIDI kontroler na bázi klasického grooveboxu, který je propojen se softwarovým krokovým sekvencerem a sample-playerem s rozsáhlou knihovnou zvuků a efektových algoritmů. A když píšu rozsáhlou, mám na mysli přes 5 GB dat, obsahujících více než 15 tisíc samplů. Uvážíme-li, že se jedná převážně o zvuky bicích a krátké vzorky jiných nástrojů, spolu se smyčkami, uznáme, že jde o dobrý základ, se kterým si po nějakou dobu vystačíme. A kdyby ne, vody Native Instruments na internetu jsou v této oblasti hluboké a s rostoucí popularitou Maschine se dá předpokládat další rozvoj knihoven pro jeho uživatele.

Instalace, autorizace, nastavení

Produkt je dodáván v potištěné krabici s praktickým plastovým uchem. Uvnitř naleznete kromě samotného hardwarového zařízení USB kabel, instalační DVD, obsáhlý uživatelský manuál, registrační kartu a informační leták k dalším produktům Native Instruments. Na DVD jsou uloženy ovladače zařízení, instalační soubory programu Controller Editor a software Maschine. Většinu disku však zabírá knihovna zvuků a ukázkové projekty, nechybí elektronický manuál v PDF souboru. Instalace toho všeho nějakou chvíli zabere, jak jsem už zmínil, knihovna obsahuje přes 15 tisíc souborů. Po ukončení instalace v systému přibude nové USB zařízení a dva spustitelné programy. Prvním je stand-alone verze Maschine a druhým Controller Editor, který je určen k programování MIDI parametrů v případě, že se kontroler rozhodnete použít pro komunikaci s jiným softwarem nebo hardwarovým MIDI zařízením. Autorizace probíhá, stejně jako u všech nových produktů NI, prostřednictvím aplikace NI Service Center (ta je povinnou součástí instalace), která spravuje všechny NI licence pro daný počítač a slouží k registraci sériového čísla a následné autorizaci přes internet. Přes NI Service Center lze také stahovat aktualizace všech produktů Native Instruments.

Maschine - hardware

Hardwarový box je velmi precizně zpracován – oproti většině nejrozšířenějších MIDI kontrolerů jsou všechna tlačítka robustní, pevně sedí na svých pozicích a mají příjemný stisk. Ovládacích prvků je tak akorát, aby se jejich obsluha dala zvládnout i při živém hraní bez zbytečného tápání. Horní třetina panelu je určena k základní navigaci – obsahuje tlačítka Control a Step pro přepínání dvou hlavních režimů. Tlačítko Sampling zobrazí nabídky spojené s funkcí sampleru, Browse zase přijde vhod při procházení zvukové knihovny v počítači. Pod těmito tlačítky jsou šipky pro pohyb v nabídkách na displeji a pod nimi funkční klávesy F1 a F2. Velkou část prostoru zabírají dva podsvícené LCD displeje s rozlišením 64 x 256 bodů. Nenechte se zmást jejich počtem – v podstatě se jedná o jeden dlouhý displej, rozdělený pro přehlednost na dvě poloviny, jen v některých případech každá z nich zobrazuje něco jiného. Horních osm tlačítek slouží pro přepínání mezi záložkami v menu, zatímco otočné potenciometry (pod každým displejem čtyři), jsou určeny k nastavování hodnot parametrů na aktuální stránce, resp. záložce v menu. Aktuální hodnoty jsou okamžitě vidět na displeji a samozřejmě i na monitoru vašeho počítače. Hardwarové zařízení i softwarová aplikace Maschine jsou dokonale propojeny bez nejmenšího zaškobrtnutí nebo zpoždění. Spodní dvě třetiny ovládacího panelu jsou rozděleny na několik segmentů. V levé části jsou ve třech skupinách umístěny ovladače Master, Groups a Transport. V první z nich jsou tři ovladače – Volume pro regulaci výstupní úrovně signálu jsoucí ze softwaru Maschine do zvukovky, Tempo pro nastavení tempa sekvenceru a Swing pro plynulé posouvání rytmu od zcela rovného až po synkopovaný „shuffle“ rytmus. Posledním v sekci master je tlačítko Note Repeat, které lze použít při editaci kroků v režimu Step a které funguje i jako Tap Tempo (při současném stisknutí klávesy Shift dole). Sekce Groups obsahuje osm tlačítek pro volbu skupiny A až H (objasním později). Nejspodnější kategorie Transport seskupuje běžná tlačítka pro řízení sekvenceru: Loop, šipky pro posuv v horizontální ose, Grid, Play, Rec, Erase a funkční klávesu Shift pro aktivaci sekundárních funkcí některých tlačítek. Nejvíce místa na ovládacím panelu zabírá sekce Pads. Ta obsahuje vedle 16 podsvícených rychlostně a tlakově citlivých padů ještě osm vertikálně seřazených tlačítek. První dvě (Scene a Pattern) jsou vyhrazeny pro volbu segmentů v hierarchii sekvenceru, Keyboard umožní hrát na pady jako na klávesy – to se hodí pro spouštění bicích zvuků při živém hraní nebo při záznamu (tóny jsou seřazeny vzestupně od 1 po 16). Navigate je překvapivě určeno k navigaci, zatímco duplicate k duplikaci patternů. Význam posledních tří výběrových tlačítek Select, Solo a Mute je jistě zřejmý. Pomocí kontroleru Maschine máte software plně pod kontrolou bez nutnosti interakce s počítačem – orientovat se lze pomocí displejů. Pro živé vystoupení skutečně vynikající věc, i když nějakou dobu trvá než dostanete navigaci a ovládání parametrů spolehlivě „do ruky“. V pokročilejším stádiu se obejdete v 95% případů bez počítače.

Maschine - software

Maschine funguje jako samostatně spustitelná aplikace i jako plug-in (podporuje VST, Audio Units a RTAS). Prostředí softwaru je velmi přehledné a jednoduché. Při navigaci vždy poskytuje přehled jen o momentálně nejdůležitějších parametrech. V levé části okna je umístěn průzkumník, pomocí kterého lze procházet knihovnu Maschine a soubory na disku (k výběru slouží záložky LIB a DISK). Knihovna je při prvním spuštění prázdná, dokud z adresáře na disku, kam byla knihovna nainstalována, nenaimportujete soubory. Vyhledávací kritéria jsou v zásadě tři (viz tři sloupce v průzkumníku) a vyhledané výsledky jsou seřazeny dole pod sebou. Šest tlačítek nahoře funguje jako filtr, omezující zobrazený obsah na daný typ (např. pouze samply nebo pouze efekty). Kits jsou již předprogramované banky (bicích nástrojů nebo smyček), které kromě příslušné banky zvuků obsahují již předprogramované rytmické struktury a groovy a přednastavené efekty. Sloty pro vkládání efektů jsou dva plus jeden pro algoritmy na master výstupu. Vpravo nahoře je zobrazeno okno projektu – pod sebou jsou seřazeny skupiny A – H a vedle sebe jsou sloupečky se scénami. Do nich je možné uspořádávat patterny (např. skupina A obsahuje patterny A2, A3 a poté A5 – tyto se skládají z několika stop, např. rytmu přehrávaného sadou elektronických bicích). Pod editačním oknem se scénami je pruh se záložkami, kde lze měnit nastavení parametrů (mixer, výstupy, modulace, efekty atd.) – základní rozdělení je Master, Group a Sound, přičemž v závislosti na volbě skupiny jsou vpravo zobrazeny související záložky (např. při kliknutí na Sound se zobrazí záložky SRC, FX1, FX2 a OUT. Pod tímto pruhem se záložkymi je již zbývající místo vyhrazeno krokovému sekvenceru. Horizontálně jsou seřazeny patterny a vertikálně stopy. Kroky mohou být buďto klasické čtverečky „drum grid“ (běžné pro bicí a perkuse), anebo tóny s určitou výškou v podobě běžného Piano Roll editoru. Pod seznamem stop jsou umístěny parametry Velocity, Pitch, Decay a Tune, které lze nastavit pomocí vertikálních táhel pro každý krok (např. rychlostní citlivost a u tónů především jejich výška). Zde je také zobrazena křivka automatizace těchto parametrů.

Jak to funguje v praxi

Krokový sekvencer nabízí 16 kroků na pattern, 16 stop a 64 patternů na skupinu. Režimy záznamu jsou dva: buďto klasické programování po krocích, anebo nahrávání v reálném čase. Hierarchie sekvenceru Maschine je následující: jednotlivé kroky jsou uspořádány do patternů (obvykle po jednom nebo po dvou taktech) s čísly 1 – 16 a tyto jsou následně rozděleny do jedné z osmi skupin. Např. první pattern je označen A1, druhý A2 a tak dále až po A16. Všechny patří do skupiny A. Stejně je tomu v ostatních skupinách – B1 až B16 apod. Celý systém je pochopitelně mnohem přehlednější na monitoru počítače, ale v pokročilejším stádiu používání zařízení se lze během živého hraní bez myší a závislosti na monitoru zcela obejít. Sampler umožňuje záznam interních nebo externích zdrojů zvuku a precizní přehrávání samplů. , nahrávání vždy v synchronizaci se sekvencerem. Lze pracovat se smyčkami, k dispozici jsou editační funkce pro úpravu vzorků (detekce transientů, time-stretching) a samostatných stereo výstupů (16 mono výstupů).

Maschine funguje výborně, opravdu. Jakmile si zvyknete přístroj ovládat, pracuje se s ním velmi dobře a spolehlivě. Toto Groove Production Studio je tak unikátním spojením hardwarového USB/MIDI kontroleru na bázi MPC se softwarovým prostředím včetně knihovny zvuků za více než přijatelnou cenu.