DR Neon Bass Strings

Potahované luminiscenční struny pro baskytaru
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu
DR Neon Bass Strings

Do dlouhodobého testu byly distributorem poskytnuty „svítící“ struny pro baskytaru značky DR Strings, označené jako Neon Pink Coated NPB – 45, tzn. standardní tloušťky 45-65-85-105 (regular), uváděné pod ochrannou známkou „HI DEF PINK“. Kromě vizuálního efektu se vyznačují také prodlouženou životností. Co nám tyto struny mohou nabídnout? V čem jsou lepší nebo horší, a pro koho jsou určeny? Vydrží opravdu tolik, kolik výrobce udává, že vydrží? A především pak: vyplatí se při ceně obvykle dvoj- až trojnásobné proti běžným nepotaženým strunám...?

V 60. letech 20. století přišla britská značka Rotosound s největší inovací ve výrobě strun pro baskytaru - hrubě vinutými namísto tradičních hlazených ve stylu strun pro kontrabas. V posledním desetiletí se výrobci kytarových i basových strun snaží vylepšit ty jejich mechanické vlastnosti, které mají vliv na trvanlivost, „korozivzdornost“ a prodloužení životnosti, a tím zároveň nepřímo i na vlastnosti akustické… V současnosti většina výrobců k tradičním produktům jako alternativu nabízí struny s „prodlouženou životností“. Jedním z používaných způ- sobů je vytvoření ochranného povrchu ve formě inertního filmu či vrstvy organického polymeru různé tloušťky. „Vylepšené“ struny se uvádějí na trh pod různými ochrannými značkami: např. EXP Coated Technology (D´Addario), NANOWEB Coating (Elixir Strings), Coated Electric Slinky Bass (Ernie Ball), Coated Boomers (GHS Strings), NEXUS BASS-Black Polymer Coated (Rotosound), EMP – Enhanced Molecular Protection (Warwick) atd.

Při výběru potažených strun by měl potenciální uživatel zohlednit více hledisek. Samozřejmě prvním z nich je použitý materiál. Mnozí výrobci používají polymery na bázi teflonu (PTFE- polytetraflorethylen), který se vyznačuje mnoha unikátními vlastnostmi. Polymerní filmy či vrstvy byly primárně vyvinuty pro ochranu povrchů strun před korozí. Při běžném skladování niklovaných ocelových nebo nerezových celoocelových strun v zatavených „relativně neprodyš- ných“ obalech není narušení korozí vlivem atmosférické vlhkosti příliš pravděpodobné. Na internetu lze ale nalézt odkazy, které u bronzových, fosforbronzových a mosazných (monel) strun obsahujících měď při dlouhodobějším skladování riziko atmosférické koroze považují za významné; naštěstí v tuzemsku po většinu roku nepanují takové klimatické poměry jako v tropech, kde se relativní vlhkost vzduchu blíží 100%. I v našem klimatickém pásmu vlhčí sklepní prodejna nebo sklad mohou vykonat své. Samozřejmě u nových zabalených strun to nemusí vadit tolik, jako u strun kytar a baskytar vystavených řadu měsíců v prodejně nebo uložených kdesi ve skladu. 

Tloušťka ochranné vrstvy (filmu) může dosahovat řádově několika desítek mikrometrů, ale tloušťka potahu obsahujícího barevné pigmenty může být podstatně silnější. Vzhledem k té známé skutečnosti, že hmotnost struny přímo ovlivňuje zvukové vlastnosti, se zdá silnější vrstva (potažmo i hmotnější struna) méně výhodná, tj. více ovlivňující výsledné akustické vlastnosti struny ve srovnání se strunou nepotaženou. Dalším důležitým faktorem může být konstrukce struny, profil jádra a nebo to, zda se potažení ochrannou vrstvou ve výrobě provádí ještě „před navinutím“ drátu na jádro nebo až „po navinutí“ na „finální“ strunu. Každý si jistě umí představit, že při natahování a ladění nových strun na povrchu potaženém způsobem „po navinutí“ může docházet k pnutí a nehomogenitám a při teplotních změnách se může projevit také rozdílná roztažnost materiálů.

Možná nejpodstatnějším faktorem rozhodujícím o kvalitě potažené struny je pevnost spojení polymer – kov, tj. jaká je odolnost struny při mechanickém namáhání: zda při vytahování struny (u kytar) nebo při ataku trsátkem a při slapu (u baskytar) nedojde k předčasnému narušení nebo dokonce k odloupnutí ochranného povrchu, což jednak otevírá cestu pro korozi vzdušnou vlhkostí i agresivním potem, a kromě toho povrchová nehomogenita vede ke zhoršení akustických vlastností struny, což brzy zaznamenáme v podobě ztráty zvukové brilantnosti. 

Na podzim minulého roku jsem jako bonus k testu objemného stacku Warwick obdržel sadu baskytarových strun se svítivou růžovou rukou na obalu. Se značkou DR Strings jsem do té doby žádné osobní zkušenosti neměl, ale nápisy NEON a THE LUMINISCENT STRINGS už od prvního „vizuálního kontaktu“ působily opravdu podmanivě – „neon“ svítí totiž už hned na obalu! Moment okouzlení byl ovšem následován malým „praktickým“ rébusem v podobě problému, kterouže z baskytar „neonkami“ (akvaristé prominou) poctít.

Po nedlouhém špekulování mi to sepnulo: Vylučovací metodou bylo rozhodnuto: pro bezpražec, používaný jen výjimečně, by „45“ byly příliš silné, na Violu bass stačí levné „35“, Precisiona osazuji dlouhé roky standardně „padesátkami“ a na Music Mana se osvědčily „pětapadesátky“… Takže zbývá Jazz Bass v lehkém olšovém provedení - nové pětačtyřicítky budou ideální volbou pro nadcházející plesovou sezónu. A jestli svítí na denním i UV světle tak, jak slibuje výrobce, pak budu na pódiu prostě jednička, ba co dím: zářivá hvězda! No a v neposlední řadě... Ty několikahodinové zkoušky i plesové víkendové šňůry budou určitě zárukou důkladného prověření vlastností strun. Namísto niklovaných Warwicků tedy putovala nová růžová DRka. Tyto luminiscenční struny firma dodává ve čtyřech barvách: žluté (yellow), oranžové (orange), růžové (pink) a zelené (green). Na rozdíl od Ilony Csákové („Růžovou, tu musím mít“) bych si tuhle „barbínovskou“ sám nevybral, než řečeno parafrází přísloví: „Testovaným strunám… na barvu nehleď“. Za favorita považuji zelenou, která by navíc asi nejlépe vynikla pod UV lampou zesilovače Trace Elliot… Ale ani na červeném Squieru Affinity kupodivu růžová nevypadá úplně marně. Ve zkušebně jsem sklidil závistivé dotazy především od sólového kytaristy, který hned „vyhrožoval“, že si podobné „svítivky“ opatří taky, ale ani po více než 4 měsících se zatím k deklarované akci neodhodlal. 

Mezi měsícem listopad a dobou napsání testu uběhl čas vyplněný řadou zkoušek, ale především pak sérií víkendových vystoupení, včetně plesů. Plesová kapela musí svým repertoárem obsáhnout řadu hudebních stylů, aby vyhověla vkusu i několika generací, které mají obvykle poměrně odlišné představy o žánrech, zvuku i úrovni hluku produkce. Čímž chci naznačit to, že struny baskytary byly podrobeny zátěži, která možná odpovídala tak dvoj-, možná trojnásobné době běžného používání. Příjemnou novinkou na plesech proti časům nedávno minulým je, že v tanečním sále dnes již obvykle platí zákaz kouření. To nebývalo zvykem, takže dříve kapely kromě vyuzených plic měly i vyuzené nástroje, samozřejmě na úkor životnosti strun. 

Struny DR NEON jsou hrubě vinuté, tuto strukturu povrchu věrně kopíruje i použitý „lak“. Po natažení na baskytaru dotykem prsty nemáte pocit, že je něco jinak než u běžných hrubě vinutých ocelových nebo niklovaných strun. Na jakém jádru jsou struny DR NEON Pink Coated navinuty, jsem nezjistil, ale řadí se spíše k měkčím, tedy velmi snadno hratelným. To jsem ocenil hlavně na delších štacích, kdy ani po 7hodinovém hraní nenastaly žádné problémy s únavou prstů na levé ruce, ani s otlačením nebo narušením kůže na prstech rukou. Struny mají přirozený a dlouhý sustain, z hlediska doznívání jsou naprosto srovnatelné se standardními „neglazovanými“. 

Velmi příjemným zjištěním, které jsem zaznamenal prakticky okamžitě je, že prsty na strunách, na rozdíl od některých jiných výrobků, postrádají klouzavý a pro mě negativní „mýdlový“ kontakt. Kromě toho se potivé prsty na struně neprojeví charakteristickým svistem jako u běžných strun. Zvukově jsou struny vyrovnané, především v basech a středech, výšky se zdají být mírně potlačené. Díky tomu jsou struny jakoby „hodné“, chybí jim určitá míra průraznosti a drzosti, která je v některých žánrech nezbytná a žádaná. Ovšem pro plesovou kapelu, která nepřehrává celý večer repertoár RHCP, to lze považovat spíše za přednost než nedostatek... Struny bych charakterizoval jako přechod mezi hrubě vinutými a hlazenými, zvukově jsou blíže k hrubě vinutým, pocitově se naopak blíží k hlazeným. Něco lze samozřejmě vylepšit korekcemi na zesilovači, ale velké zázraky od toho nečekejte, vlastní charakter je zakotven „v genech“. 

Po sejmutí strun bylo zjištěno, že v místě styku s pražci jsou struny otlačeny až na kov, ochranný růžový pigment chybí. Nemohu ale tvrdit, že důvodem k jejich sejmutí a výměně bylo zhoršení akustických vlastností. Ty se nijak dramaticky nezměnily, struny by bez problémů ještě nějakou dobu hrát vydržely.

Na obalu strun NEON Pink Coated NPB–45 se na základě továrních testů uvádí až 9násobné prodloužení životnosti skrze technologii „K3“, proti předchozímu provedení. Tovární testy simulovaly mechanické namáhání struny při hře, kdy 6 trsátek na otočném karuselu každou vteřinu brnká do stejného místa struny. Mechanické narušení je poté vyhodnoceno. Zatímco předchozí provedení vydrželo nejvýše 20 minut, nové nejméně 180 minut, kdy struna byla pokryta prachem z pigmentu a z trsátek. Jestli dobře počítám, reprezentuje to 1 200 úhozů proti 10 800. Je to hodně nebo málo? Žádné laboratorní testy sice nemohou přesně simulovat skutečné zatížení struny při hře, kdy je účinek roven součtu celé řady vlivů (teplota, prašnost, agresivita potu, zplodiny z cigaretového kouře, mechanická zátěž, individuální technika hry aj.), laboratorní testy však zdá se potvrzují radikální zlepšení odolnosti a tak i životnosti, dosažené vývojem, ve srovnání se starší generací strun.

Výrobce, kromě významného prodloužení životnosti, inzeruje snadnější vytahování, lepší pocit ze hry (feel) a jasnější zvuk. Nepíše však, s čím srovnává: zda se svým předchozím potaženým provedením, nebo zda se standardními nepotaženými strunami. Pokud jde o první dvě vlastnosti, lze souhlasit. Pokud pominu vzhled a dojem, což může pro někoho být hlavní a rozhodující kritérium výběru, na strunách NEON Pink Coated NPB – 45 jsem ocenil příjemný „dotek“, tedy asi ten „feel“; jako chronickému „nepotiči rukou“ mi běžné struny vydrží neskutečně dlouho, takže i tyto bych normálně neměnil dříve než za půl roku, možná za rok. Pokud jde o brilanci, jasnost nebo průraznost, tady bych tak optimistický nebyl. V tomto ohledu proti běžným hrubě vinutým celoocelovým nebo niklovaným struny NEON Pink Coated NPB – 45 body ztrácejí. Není to nijak tragické, ale podle mě to je znát.

Struny NEON Pink Coated NPB – 45 budou trpět zejména při agresivní hře. Pokud je vzorem Flea, tak bych volil raději standardní celoocelové nebo niklované. Naopak pro pohodovější a klidnější styly budou vyhovující. Cena kolem 1 000 Kč, tj. cca dvoj- až trojnásobná oproti běžným strunám, mi připadá odpovídající nabízeným vlastnostem, navíc některé jiné značky požadují za sadu i kolem 1 500 Kč (řečeno slovy Slávka Šimka, to už mi „příliš připomíná drahotu“). 

Takže na základě všeho výše uvedeného mi nyní, na závěr, snad s jistou nadsázkou, vykrystalizoval ideální uživatel těchto strun, kterým musí být: pódiový exhibicionista toužící po lepším image, uživatel, jemuž kvůli agresivnímu potu rezaví běžné struny již po jednom týdnu, který nenávidí slap a jehož oblíbenými styly budou country, folk, rock... Pokud někoho osloví nekonvenční vzhled strun NEON Pink Coated NPB – 45, určitě neudělá chybu, když je vyzkouší. Příští volba už bude na něm a jeho osobních zkušenostech. Z hlediska mechanických a akustických vlastností jsou NEON Pink Coated NPB – 45 s drobnými kompromisy zcela srovnatelné s tradičními nepotaženými strunami.

Prubni a řekni

Wojttech - baskytarista ve skupině Blue Effect

Netušil jsem, že něco takového vůbec existuje. Tedy až do chvíle, kdy jsem je spatřil. Jsou od hlavy až k patě zelené. Jedná se o řadu NEON od významného světové-ho producenta strun, a sice od firmy DR. Podle názvu se dá odtušit, že nejde o standardně vyhlížející dráty. Za denního světla není barevný efekt samozřejmě tak výrazný, ale pod UV osvětlením září jako skutečné neonové trubice a upoutávají na sebe značnou míru pozornosti. DR NEON mají kulaté jádro, které je ovinuto niklem a potaženo barevnou K3 vrstvou. K3 coating je patentem výrobce a podle firemních informací prodlužuje životnost strun třikrát až čtyřikrát, aniž by došlo k úbytku kvality zvuku. Je však třeba vyvarovat se hry železnými nástroji, krumpáči či rozbrušovačkami, neb by se ochranná vrstva poškodila. Zvuk mají Neony velmi čitelný a příjemný – přesvědčivé mohutné basy, ale i brilantní výšky. Podle mého soudu mají díky ochranné vrstvě trochu kratší sustain a o něco méně konkrétní a tvrdý atak než struny DR HI BEAM, které používám již dlouhou dobu, a mám v nich tedy dobré srovnání. Na dotek jsou však velmi příjemné, působí jako by byly téměř hladké. Tyto struny jsou vhodné pro všechny hudební styly a nejsou tedy určeny pro konkrétní herní techniku. Jedná se spíše o designovou nadstavbu a lepší ochranu, která se přeci jen trochu na vlastnostech podepsala.   

Tagy: