E-MU PM5 a PS12

Studiové aktivní nearfield monitory
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
13 677,00 Kč

Dobrých referenčních monitorů není nikdy dost. Něco podobného si možná řekli konstruktéři jinak spíše na hudební software orientované firmy E-MU, nebo si jen prostě chtěli poslechnout své softwarové nástroje přes reprodu-ktorové soustavy podle svých představ. Ať tak či onak, referenční poslechové monitory E-MU PM5 jsou zde a doprovází je referenční subwoofer PS12.

Monitory PM5 lze použít jako pár ke standardnímu poslechu dvoukanálového sterea, pro zvýšení účinnosti ve spodních pásmech je možné je doplnit jedním, nebo dvěma subwoofery PS12, a nebo lze pomocí několika PM5 a jednoho subwooferu vytvořit referenční poslechový systém pro vícekanálový zvuk.

Tolik asi úvodní stručná charakteristika.

Referenční monitor E-MU PM5

Jde o standardní aktivní dvoupásmovou reproduktorovou soustavu pro poslech v blízkém poli. Skříň monitoru je osazena neodymiovým vysokotónovým tlakovým reproduktorem o průměru 1". Středy a basy obstarává reproduktor s membránou ze skelného vlákna, která má průměr 5". Tento reproduktor je na čelní stěně doplněn basreflexovým otvorem. Monitor PM5 je aktivní, každý reproduktor má svůj vlastní výkonový zesilovač, jehož koncový stupeň je osazen tranzistory typu MOSFET.

Každý ze zesilovačů dodává maximální trvalý výkon 40 wattů RMS do čtyř ohmů. Signál se do vysokotónového a hlubokotónového systému dělí aktivní výhybkou druhého řádu typu Butterworth, dělící frekvence je 2,5 kHz. Přenášený frekvenční rozsah monitoru je udáván od 67 Hz do 20 kHz v tolerančním pásmu +/- 2,5 dB, maximální krátkodobý akustický tlak ≥ 100 dB. Rozměry skříně monitoru jsou: výška 290 mm, šířka 175 mm, hloubka 245 mm. Váha je 6,5 kg.

Na přední stěně monitoru je už kromě reproduktorů a basreflexového otvoru jenom velká modře svítící LED dioda signalizující zapnuté napájení monitoru, která se při přebuzení vstupním signálem rozsvěcí červeně.

Na zadní stěně, jak už to u aktivních reproduktorových skříní bývá, nalezneme veškeré ovládací prvky, propojovací konektory a chladič koncových tranzistorů výkonových zesilovačů. PM5 v tomto ohledu nejsou výjimkou. Pokud jde o chladič, ten se v provozu celkem zahřívá, takže bude dobré dát pozor na dostatek místa při případné instalaci monitoru ke stěně, nebo do uzavřené police. Pokud jde o ovládací prvky a konektory, zásadním je konektor pro připojení síťové napájecí šňůry a samozřejmě spínač napájení. V případě zvukových signálů se u PM5 počítá jak se symetrickým propojením (k dispozici je tzv. „kombo" konektor XLR/TRS), tak i s propojením nesymetrickým (konektor RCA/Cinch). Oba typy konektorů lze propojit současně a podle potřeby vstupy přepínat přepínačem, který je umístěn mezi oběma konektory. Výrobce počítal se širokou škálou vstupních úrovní, které mohou pro buzení monitoru přicházet v úvahu a vstupy jsou proto opatřeny potenciometrem nastavení citlivosti INPUT SENSITIVITY. Maximální citlivost vstupu je na ovladači zcela vpravo na značce 0 dB.

Zde stačí k vybuzení monitorů na plný výkon (40 + 40 wattů) vstupní signál s úrovní 0,66 voltů, neboli –1,4 dBu. Zhruba ve středu dráhy vybudíme monitory na plný výkon signálem s úrovní okolo 1,23 V tedy + 4 dBu. Do tohoto bodu tedy nastavíme citlivost při propojení monitoru s profesionálním zařízením, které dává výstup s úrovní + 4 dBu. V ostatních případech budeme správnou citlivost hledat a vodítkem nám bude buď hlasitost podle našich představ, nebo červená barva modré LED diody na čelním panelu monitoru, signalizující přebuzení (a aktivaci ochranného limiteru). K úpravě frekvenčního průběhu na obou okrajích přenášeného pásma jsou k dispozici dva přepínače, které umožňují potlačení výšek a basů ve dvou krocích.

Referenční subwoofer PS12

Subwoofer je určen jako rozšiřující doplněk referenčního monitoru PM5. Možné kombinace byly vyjmenovány v úvodu, pro účely testu jsem měl k dispozici sestavu 2 monitory PM5 a jeden subwoofer PS12. Poměrně robustní skříň subwooferu (výška 385 mm, šířka 362 mm a hloubka 390 mm, váha 19,5 kg) je osazena jediným, dopředu vyzařujícím basovým reproduktorem o průměru 12". Stejně tak jako PM5 i toto je aktivní soustava s vlastním výkonovým zesilovačem osazeným tranzistory typu MOSFET, který je schopen dodat trvalý (RMS) výkon 200 wattů. Přenášený frekvenční rozsah je udáván v rozmezí 22 Hz až 135 Hz v tolerančním poli +/-2,5 dB. V užší toleranci +/-1,5 dB je přenášený rozsah udáván od 30 Hz do 100 Hz.

Čelní stěna subwooferu je zakryta průzvučnou tkaninou, veškeré ovládací prvky a propojovací konektory jsou na zadní straně, ze které, na rozdíl od PM5 nevyčnívá žádný chladič tranzistorů koncového stupně. Subwoofer PS12 se stává po propojení s monitory PM5 srdcem celého takto vzniklého zvukového sytému a tomu odpovídá i počet ovládacích prvků, propojovacích konektorů a některé speciální funkce. Začněme opět u konektoru pro napájecí síťovou šňůru a příslušný spínač napájení. Zapnutí subwooferu je signalizováno rozsvícením tentokrát zelené LED diody, která je umístěna, na rozdíl od PM5, na zadní straně, protože čelní je zakryta průzvučnou tkaninou. Tato zelená LED dioda mění svou barvu na červenou v případě automatického přepnutí subwooferu do úsporného režimu STANDBY pokud se na vstupu po dobu 15 minut neobjeví žádný signál, při příchodu signálu na vstup se subwoofer okamžitě opět aktivuje. Pak je tu ovšem ještě další LED dioda, která svítí zeleně pokud je aktivován filtr high pass, nebo červeně v případě vyřazení tohoto filtru pomocí páčkového přepínače HIGHPASS STATUS, nebo nožním spínacím pedálem, který se připojí ke konektoru 1/4". Po vypnutí filtru high-pas odchází z výstupů subwooferu signál identický se signálem na jeho vstupech. Význam připojení spínacího pedálu spočívá také v možnosti jednoduše aktivovat bypass režim subwooferu, kdy je veškerý signál směrován pouze do satelitů. Snadné přepínání bypass režimu může být velmi praktické zejména při porovnávání mixu na poslechu se subwooferem a bez subwooferu. Vstupy subwooferu jsou uzpůsobeny pro připojení symetricky vedených signálů („kombo" konektory XLR/TRS pro levý a pravý kanál) a pro připojení signálů nesymetrických (konektory RCA/Cinch). Stejně provedeny jsou i konektory výstupů, ze kterých je signál veden do satelitů levého a pravého kanálu, což jsou samozřejmě monitory PM5. Sestava monitory plus subwoofer je totiž koncipována tak, že signál jde nejprve do subwooferu PS12, ze kterého pokračuje ovlivněn, nebo neovlivněn dále do satelitních monitorů PM5. Vyladění celé soustavy je záležitostí ovládacích prvků hlavně na subwooferu, ale samozřejmě i na PM5. Sledujme tedy vstupní signál…

Sestava PM5 a PS12

Zdroj signálu (symetrický, nebo nesymetrický) připojíme ke vstupům subwooferu PS12 a signál z výstupů subwooferu přivedeme na vstupy do satelitních monitorů PM5. Pro nastavení je potřeba vybrat nahrávku, kterou dobře známe a která hlavně obsahuje celé akustické spektrum. Přesnější nastavení lze provést pomocí přelaďovaného testovacího signálu, který lépe odhalí případný propad, nebo zdvih na dělící frekvenci mezi satelity a subwooferem. Nejprve si nastavíme satelity. Na subwooferu stáhneme potenciometr úrovně na minimum, signál odcházející do satelitů to neovlivní. Po nastavení optimální hlasitosti satelitních monitorů pomalu „přimícháme" zvuk subwooferu tak, že zvolna přidáváme hlasitost potenciometrem LEVEL (funkce HIGHPASS STATUS je prozatím vyřazena). Cílem by mělo být, že basové složky získají na objemu, poslechově se rozsah rozšíří směrem k nízkým frekvencím. Zvuk subwoooferu by ale rozhodně neměl vyčnívat, nebo dokonce překrývat zvuk satelitních monitorů. Nastavování dá rozhodně trochu práce, protože, bohužel, musíte „vybíhat" z místa poslechu k zadním panelům reproduktorových soustav a každou změnu nastavení jít posoudit zpátky do místa poslechu. Proto znovu doporučuji, pokud není k dispozici měřící signál, vybrat si opravdu dobře naposlouchanou nahrávku. Po dvaceti minutách nastavování už si nemusíte být vůbec jistí, co je dobře a co ne.

Pokud se tedy dopracujete k pro vás optimálnímu poměru hlasitosti mezi monitory a subwooferem, jako další doporučený krok přichází řada na vyladění high-pass filtru. Ten aktivujeme přepínačem, nebo nožním pedálem na subwooferu. Po jeho aktivaci do satelitů odchází signál, u něhož můžeme nastavit dolní mezní frekvenci a naopak pro subwoofer můžeme nastavit mezní horní frekvenci. Cílem je, aby tam, kde na spodní frekvenci končí přenos satelitů, začínal frekvenční přenos subwooferu. Optimálním vyladěním lze vytvořit jednolitý zvukový systém s vyrovnaným kmitočtovým přenosem. Protože jsou vždy ve hře akustické podmínky poslechového prostoru (a abychom to nastavování neměli tak jednoduché), lze mezní frekvence jak pro satelity, tak pro subwoofer přelaďovat. Příslušné potenciometry se nacházejí na zadní straně subwooferu. Pro finální doladění je pak ještě možné plynule otáčet fázi signálu subwooferu vůči satelitům až o 180°. K tomu je určen potenciometr PHASE (rovněž na zadní straně). Zde je cílem eliminovat vzájemné fázové vyrušení dvou stejných signálů, které dorazí k uchu posluchače v různém čase. K tomu může dojít díky tomu, že některé frekvence mohou hrát jak ze subwooferu, tak i ze satelitů. Samotné provedení PHASE, jeho plynulá nastavitelnost, může být velmi důležité například při „laborování" s umístěním subwooferu a jeho sfázováním s hlavní soustavou. Sami teď určitě vidíte, že celý systém je poměrně sofistikovaný, je zde možnost velmi přesného "vyladění".

V akci

Pro účely testu jsem tedy měl k dispozici dva monitory PM5 a jeden subwoofer PS12. Nejprve jsem si samostatně „naposlouchal" monitory PM5. Jejich reprodukce je v přenášeném pásmu poslechově vyrovnaná, napadá mě slovo moderní, nepatrně převažují vyšší frekvence, díky tomu je dosaženo velmi dobrého rozlišení, potřebného pro každý kritický poslech, i když za cenu určité tendence zvýrazňovat sykavky ve zpěvu. V těchto případech jsem vyzkoušel potlačení průběhu na výškách pomocí dvoupolohového přepínače TREBLE TILT. První poloha útlumu byla použitelná, i když to neřešilo sykavky, spíše se u některých nahrávek zlepšil dojem z poslechově agresivních činelů. Druhá poloha už představovala výraznější útlum a snížení rozlišení. Nakonec jsem nechal přepínač v nulové poloze bez útlumu, protože dávám přednost plnému možnému rozlišení před občasnými výraznějšími sykavkami. Reprodukce basových složek odpovídá použitému reproduktoru o průměru 5". To znamená, že basy jsou dostatečně prokreslené a plné i když samozřejmě ne takové, jakých by bylo třeba pro co nejvěrnější podání prostorové hloubky nahrávky. Ostatně, tady má pomoci subwoofer PS12. Podání dynamiky monitorů je pro dané účely dobré, výkon použitých zesilovačů stačí k tomu, aby monitory při reprodukci maximálních úrovní nahrávky, jak se říká, neztrácely dech a zůstal zachován přehled o tom, co se v nahrávce děje. Připomínám, že hovoříme o reprodukci při poslechu v blízkém poli, pro který jsou monitory PM5 určeny. Celkově můžu říci, že samostatné referenční monitory PM5 patří k tomu dobrému, co jsem měl možnost v této kategorii slyšet.

Pokud z různých důvodů potřebujete pro poslech něco monumentálnějšího, můžete vytvořit zvukový systém spojený z monitorů PM5 a z jednoho, nebo dvou subwooferů PS12. Vyladění takové sestavy pro referenční poslech předpokládá provedení výše popsaných nastavení, která jsou ovšem vždy ovlivněna akustikou daného prostoru, rozmístěním jednotlivých komponentů systému v něm a v neposlední řadě také sluchem a vkusem posluchače, který nastavení provádí. Abychom co nejvíce eliminovali tyto proměnlivé faktory, bylo by nejlépe provádět nastavení pomocí přelaďovaného měřícího signálu a s pomocí pomocníka, který bude manipulovat s ovládacími prvky, aby posluchač nemusel neustále ze svého poslechového místa odbíhat. Nastavujeme přeci referenční poslechový systém, že ano? Na druhou stranu, pokud není jiná možnost, doberete se výsledku, který vám bude vyhovovat i sami, za pomoci dobře naposlouchané (a především kvalitní) nahrávky.

Zde jsou mé zkušenosti. Monitory PM5 už jsem měl rozestavené po obou stranách počítačového monitoru (oba reproduktory mají samozřejmě vlastní magnetické stínění). Citlivost jejich vstupů jsem měl nastavenou v polovině dráhy potenciometru INPUT SENSITIVITY, tedy pro signály s úrovní + 4 dBu. Subwoofer jsem umístil na zem doprostřed mezi monitory PM5, vzhledem k mým prostorovým možnostem a také kvůli nastavování byl subwoofer proti monitorům vysunut více dopředu. Propojil jsem satelity se subwooferem a nejprve jsem podle doporučeného postupu nastavil hlasitost subwooferu. Vybral jsem si nahrávku, která byla celkem „děravá", žádný nářez „do plnejch" a soustředil jsem se na rytmickou sekci basa-bicí. Hlasitost subwooferu jsem zvedal pomalu tak, až začal „těžknout" kopák a jakmile začala „bublat" i basa, tak jsem to nechal. Z pozice ve které jsem zvuk nastavoval se to zdálo dobré. Usadil jsem se od místa poslechu a zjistil jsem, že subwoofer už trochu „přebíjí" zvuk monitorů. Kopák byl takto výrazně hlasitější než virbl. V tomto okamžiku už bych uvítal pomocnou ruku, abych mohl měnit nastavení a zároveň sedět v místě poslechu. Samozřejmě jsem po několika pokusech dosáhl poměrů basů, který mi vyhovoval. Poté jsem aktivoval sekci high-pass filtru a nastavoval jsem mezní frekvence pro satelitní monitory a pro subwoofer. Vyšel jsem z předpokladu, že bude dobré omezit dolní kmitočet satelitů zhruba tam, kde končí jejich skutečný přenos, přesněji kousek nad touto frekvencí a u subwooferu omezit horní kmitočet na téže frekvenci. Prostě tam, kde končí přenášený rozsah monitorů, tam aby začínal přenášený rozsah subwooferu. V technických specifikacích pro monitory PM5 je udáván spodní přenášený kmitočet 67 Hz. Nastavil jsem tedy oba filtry (pro monitory i pro subwoofer ) do polohy mezi frekvence 60 - 80 Hz. Výsledek mě příliš neuspokojil. Reprodukce mi připomínala některé systémy pro živé ozvučení: spousta výšek, chabé středy a ve spodních pásmech nečitelné dunění. Příliš nepomohla následná úprava hlasitosti subwooferu, ani laborování s otáčením fáze signálu. Stáhnul jsem hlasitost monitorů a poslouchal jsem, co se vlastně v subwooferu děje. Při daném nastavení frekvence filtru mezi 60 - 80 Hz se z basového reproduktorů ozývala pouze ta nespodnější část kopáku a pak v podstatě už nic jiného. Pomalu jsem přelaďoval frekvenci filtru nahoru, v reprodukci se začala postupně objevovat baskytara a další složky zvuku kopáku a když už jsem byl úplně „nahoře", tedy v poloze Flat (135 Hz), objevily se i spodní tóny kytar, zvuk subwooferu se mi takhle jevil jako nejlepší. Pro satelity jsem nastavil tuto frekvenci také a znovu jsem je pustil. Trochu jsem ještě upravil hlasitost subwooferu a byl jsem spokojen. Reprodukce byla plná, s dostatečným objemem basů, žádná část spektra poslechově nepřevažovala. Dojem byl takový, jakoby muzika hrála z kvalitních beden o mnohem větším objemu. Pokud jde o hloubku basů, 12palcový reproduktor dělá své. Ještě jsem trochu experimentoval s posunutím frekvence filtru monitorů trochu níž, zvuk se samozřejmě trochu měnil, otázkou je, co je lepší. Pokud chvíli posloucháte, ucho si na drobné nuance zvykne, líbí se vám to, pak zase ono. Nakonec jsem nechal oba filtry nastavené na stejné frekvenci 135 Hz. Obdobně jsem laboroval s otáčením fáze signálu subwooferu.

V daném rozestavení jednotlivých beden jsem neseznal žádné zásadní změny (pozn. redakce: zde by se změny měly projevovat nejvíce v mezním kmitočtu, v tomto případě kolem nastavených 135 Hz), jenom se nepatrně měnilo zabarvení zvuku vycházejícího ze subwooferu. Opravdu objektivní nastavení frekvencí obou filtrů a otočení fáze signálu subwooferu pro dané akustické prostředí je asi opravdu možné pouze pomocí měřících kmitočtů. Nakonec, pokud jste ale s výslednou reprodukcí spokojeni, je to také v pořádku. Poslechový systém vytvořený z monitorů PM5 a subwooferu(ů) PS12 už je trochu něčím víc, než jen systémem pro poslech v blízkém poli. Uvědomil jsem si, že když jsem systém rozehrál podle svých představ, chodil jsem poslouchat z větší vzdálenosti, protože jen tak jsem si vychutnal podání hloubky prostoru v nahrávce. Velice osvěžující byl poslech nahrávky symfonického orchestru, kde veškerá forte vyznívala opravdu mocně a dramaticky. V některých nahrávkách bylo radostí poslouchat bicí a basu. Bubny občas zněly skoro tak, jakoby souprava stála u mě v místnosti. Využil jsem situace a přes systém jsem si pustil i pár filmů z DVD. Příznivci mohutně znějících filmových efektů by určitě zatleskali. Opravdu dobré. Pokud jde o míchání nahrávek přes takový systém, chce to jako vždy naposlouchat. Zkusmo jsem provedl pár míchaček, ale pro kontrolu jsem si to pokaždé ještě pustil tak, jak jsem zvyklý, tedy bez subwooferu. Fakt je, že se takhle dá dělat a člověk si přitom uvědomí, že nějak podobně to mají zvukaři ve velkých nahrávacích studiích. Nejenom poslech v blízkém poli, ale také pořádný zvukový systém, na kterém lze mnohem lépe posoudit prostorový charakter nahrávky, optimální úroveň použití reverbů, halů, jejich umístění do nahrávky, atd. Zajímavá zkušenost.

Závěr je, domnívám se, celkem jasný. Monitory E-MU PM5 a subwoofer PS12 jsou kvalitní komponenty, jejichž spojením (za předpokladu optimálního vzájemného nastavení) vzniká seriózní referenční systém, vhodný do středně velkých a menších režií nahrávacích, postprodukčních a domácích studií. Tím se ovšem nevylučuje jejich použití také na plně profesionálních pracovištích například jako poslechového systému pro zpracování vícekanálového zvuku. Na závěr bych rád doplnil, že úloha PS12 není svázána výhradně s testovanými monitory, subwoofer lze použít rovněž jako doplněk k jiným reprosoustavám (samozřejmě i mimo provenienci E-MU).