Edirol M-100FX

Multimedia bez kompromisu
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
18 470,00 Kč

EDIROL M-100FX patří do kategorie těch nejmenších mixážních zařízení, která jsou užitečná při „domácí" práci, kdy je potřeba smíchat několik málo zdrojů signálů a tyto pak někam eventuelně zaznamenat.

Hned v úvodu musím říci, že mi už rukama prošlo několik takových miniaturních mixážních pultíků, které dnes vyrábí opravdu asi kde kdo,a tudíž jsem neočekával nic převratného. Ale víte, jak to je: ve chvíli, kdy si myslíte, že už jste všechno viděli, o všem slyšeli, objeví se něco, co vás přinutí se zastavit a trochu si poopravit názor na věc. Tak to bylo i v případě pultíku EDIROL M-100FX, kdy jsem se zpočátku domníval, že půjde o rutinní otestování několika vstupů a výstupů. Byl jsem příjemně překvapen čím vším se dá tak malé zařízení vybavit a během testu jsem si skutečně dosyta pohrál s různými kombinacemi, které M-100FX umožňuje.

Architektura M-100FX

Ano, mixážní zařízení M-100FX skutečně obsahuje vzhledem ke své velikosti jen několik vstupních jednotek a samozřejmě také výstupní jednotku, ale to, čím se liší od většiny obdobných zařízení jsou jeho možnosti propojení s ostatním zvukovým (digitálním a analogovým) světem, což ho spolu se zvukovou kvalitou pasuje na plnohodnotné směšovací zařízení, které lze snadno zapojit do jakéhokoliv audio řetězce. Tvůrci M-100FX tento pult vybavili dvěma na sobě nezávislými analogovými výstupy, koaxiálním a optickým digitálním výstupem S/PDIF a hlavně výstupem USB. Tím je myslím řečeno vše. Nadto je pultík vybaven dvěmi na sobě nezávislými efektovými jednotkami z nichž každá obsahuje efekty v takové zvukové kvalitě, že se s nimi dá bez obav seriózně pracovat. Vezměme tedy jedno po druhém. Vstupní kanály 1 a 2 se dají označit jako hlavní vstupní kanály, protože jsou nejlépe vybaveny. Oba slouží pouze pro připojení mikrofonů, ať už dynamických, nebo kondenzátorových, pro které je k dispozici standardní fantomové napájení. Tyto vstupy jsou osazeny kombo konektory XLR-1/4". Kromě toho je zde ještě vstup osazený konektorem mini jack označený PLUG-IN POWERED. Sem se dá připojit kondenzátorový mikrofon, který vyžaduje napájení 5V(jedná se o mikrofony, které se připojují k videokamerám). Pokud tak učiníte, stane se nefunkčním konektor XLR kanálu 1. Oba kanály, 1 i 2 mají vlastní potenciometr nastavení vstupní citlivosti, který je doplněn LED diodou pro signalizaci přebuzení kanálu. Vstupní jednotky jsou pak (stejně jako všechny ostatní) vybaveny korekcemi hloubek a výšek, potenciometrem SEND pro odeslání signálu do interní reverbové jednotky, nebo na výstup AUX SEND pro odeslání do externího efektu, pro který je pak připraven stereo návrat STEREO AUX RETURN. Dále pak následuje potenciometr panoramy (u linkových vstupů BALANCE) a tahový potenciometr. Vstupní kanály 1 a 2 jsou nadto ještě napojeny na druhou interní efektovou jednotku označenou AUDIO/VOICE FX. Tato jednotka je vybavena speciálními efekty pro úpravu hlasu (nebo čehokoliv jiného, co snímáte mikrofonem připojeným na vstup 1, nebo 2). Efektová jednotka AUDIO/VOICE FX se dá zapojit pro každý ze dvou mikrofonních vstupů zvlášť a její zapnutí je indikováno prosvětleným tlačítkem FX. Architektura pultu umožňuje současné použití obou efektových jednotek najednou (ale jen u kanálů 1 a 2, ostatní vstupy nejsou na banku AUDIO/VOICE FX připojeny). Představte si to tak, že efektovou jednotku AUDIO/VOICE FX máte zapojenou jakoby v „insertech" kanálů1,2 a potenciometrem SEND můžete signál ještě odeslat do druhé interní jednotky REVERB (nebo do externího efektu). Z hlasu snímaného mikrofonem vyrobíte v bance AUDIO/VOICE FX robota, ženu, muže, rádio, nebo šmoulu a takto upravený hlas „proženete" bankou REVERB, abyste ho umocnili hrůzostrašným prostorem. Ideální pro ozvučování videa. Vážně. Tvůrci s touto aplikací, ozvučování obrazu, počítají a pultík je na to vybaven.

Ostatní vstupy do M.-100FX už jsou pouze linkové a stereo. Stereo vstup 3-4 a 5-6 je osazen paralelní dvojicí vstupních konektorů . Jsou to v obou případech konektory 1/4"TS a RCA. Linkové stereo vstupy 7-8 a 9-10 už jsou osazeny pouze konektory RCA. Jak bývá zvykem, tyto linkové vstupy nemají možnost nastavení vstupní citlivosti. Jak jsem už řekl, nelze na ně ani „připojit" efektovou banku AUDIO/VOICE FX, k dispozici je pouze interní efektová jednotka REVERB, nebo výstup do externího efektu. Jinak jsou tyto vstupy vybaveny shodně s kanály 1,2 a spolu s nimi lze tedy k pultíku připojit 10 zdrojů vstupního signálu.

Pokud jde o interní efektové jednotky, k nim lze dodat asi tolik: výrobce to s pultíkem M-100FX myslel opravdu vážně, protože zvuková kvalita efektů je skutečně dobrá. Veškeré efekty jsou výrazné, dobře se prosazují a lze poměrně jemně nastavit poměr zdroj signálu/efekt (dry/wet). To se týká jak banky AUDIO/VOICE FX, tak také banky REVERB, kde jsou k dispozici hutné prostory, které, musím se opakovat, dobře „přilnou" ke zdroji signálu a vůbec vás neruší žádná rezidua digitálního zpracování efektu, jak tomu někdy, někde bývá. Banka AUDIO/VOICE FX nabízí 9 základních efektů, které lze ještě modifikovat a to hned dvěma způsoby naráz pomocí potenciometrů MODIFY A,B. Možnosti modifikací jsou vypsány v tabulkách nad každým z obou potenciometrů. Ve skutečnosti vám to umožňuje efektovaný hlas docela dobře oživit. Například se rozhodnete, že si vyberete efekt robota. Při akci, kdy dotyčný hlas robota něco říká, můžete podle svého uvážení, nebo podle toho co se děje v obraze (ozvučujete-li video), oběma potenciometry hlasový efekt jemně modulovat a podpořit tak například vjem změny vzdálenosti objektu (robota) od kamery, nebo reagovat na jeho pohybovou akci. Pokud máte vše nazkoušeno a máte dostatek potřebných rukou, můžete také měnit hloubku nastaveného prostoru v bance REVERB. Zde si lze zvolit z několika prostorových efektů a potenciometrem TIME lze modulovat jejich hloubku (u zpoždění pak jeho čas). Můžu vám říct, že jsem si se svým hlasem vyhrál do sytosti, a hodně mě to bavilo.

Tím jsme se propracovali k výstupní sekci M-100FX. Analogová část výstupní sekce je tvořena hlavním stereo výstupem MASTER, jehož úroveň je řízena tahovým potenciometrem a výstupní úroveň je zobrazena na indikátoru, který tvoří dva sloupce LED diod. Výstupy ze sekce MASTER jsou nesymetrické, osazené konektory 1/4" TS a konektory RCA. Stejným způsobem je provedena výstupní sekce MONITOR. Tento výstup je nezávislý na hlavním výstupu MASTER a úroveň na tomto výstupu je řízena otočným potenciometrem. Z této sekce je také vyveden regulovatelný výstup pro sluchátka. Další výstupy z pultíku už jsou digitální. Výstupy S/PDIF (koaxiální i optický) jsou vyvedeny z hlavní sekce MASTER v místě za hlavním tahovým potenciometrem, kterým tedy určujeme výstupní úroveň na těchto výstupech. K těmto výstupům se připojují taková záznamová zařízení jako je minidisk, stolní CD rekordér, DAT magnetofon, nebo sem lze připojit i zvukovou kartu počítače, pokud je koaxiálním, nebo optickým vstupem vybavena. V tomto případě (propojení pultíku a počítače) ale dá asi každý přednost komfortnějšímu způsobu, tedy propojení přes port USB. Toto propojení umožňuje oboustrannou komunikaci mezi mixážním zařízením a počítačem. Do počítače odesíláte přes hlavní tahový potenciometr, kterým určujete jeho úroveň. Signál přicházející z počítače je řízen potenciometrem USB AUDIO IN. Na zadním panelu pultíku jsou dva přepínače, které s provozem sběrnice USB souvisí. První je označen USB MIXDOWN. Přepnutím do polohy On je umožněn okamžitý návrat signálu odesílaného do počítače přes konektor USB zpět na tento konektor. Druhým přepínačem je přepínač označený ADV (Advance mode). Běžně zůstane asi v poloze OFF, pouze v případě spolupráce s vyspělejším software (používajícím např. ASIO drivery – tedy např. Cubase či Nuendo a pracujícím s větší bitovou hloubkou, tedy 24 - nikoliv pouze 16 bitů) bude nutné přepnout do polohy On. Tato poloha je také doporučována během instalace. Pokud jde o slučitelnost, M-100FX podporuje systémy Windows XP/2000, ME, 98 a také Mac. Průběh instalace na Win XP je v podstatě automatický, rychlý a bezproblémový, komunikace s běžným audio SW bez známek jakéhokoliv problému. HDR SW jsme bohužel pod tímto systémem nainstalován neměli. Pro starší Win 98 SE je proces nepatrně zdlouhavější a při použití driverů z originálního CD nám komunikoval bez zádrhelu pouze Music Match Jukebox a SoundForge. Už Windows Media Player nebyl schopen detekovat zvukové zařízení a nerozběhl se. Podobně nekorektně se chovaly i jinak běžně fungující počítačové hry, které po zákazu zvuku v setupu naběhly bez problémů. U Nuenda se rozběhl bez problémů ASIO Multimedia setup a nic nenaznačovalo jediný problém, zbylé DX….však neproběhly a program samotný se nerozběhl, podobně jako např. Fruity Loops. Celou lapálii na 98 vyřešily nově stažené drivery ze stránek Edirolu, což potvrzuje ono známé pravidlo o nespoléhání se na CD dodaná s výrobkem.

Pokud výše uvedené podtrhneme a sečteme, pravděpodobně nám všem vyjde stejný výsledek: tak malé zařízení (287 x 269,4 x 72,3 mm), jakým EDIROL M-100FX je, toho dokáže poměrně dost. Díky svým propojovacím možnostem se může stát srdcem malého mobilního profesionálního, nebo domácího editačního pracoviště pro úpravu zvuku jako takového, nebo pro zpracování zvukové stopy videa. Dobrým pomocníkem přitom budou určitě i obě banky efektů, které poskytují dobrou zvukovou kvalitu a slušnou základní škálu typů efektů. Možná někdo najde něco, co ve výbavě postrádá, ale podstatné je to, že s takto navrženým zařízením se dá opravdu pracovat.