Focusrite Platinium¨TwinTrak Pro

Modrooký Krasavec
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
14 950,00 Kč

Stále se zrychlující doba, kdy čas nám utíká tak nějak mezi prsty, přináší i pozitivní momenty. K jistotě známých značek na straně jedné, se připojuje konkurence nových firem, jejichž zboží je v některých případech srovnatelné s těmi prvními, ale cenově nás zavádí do příjemnějších rovin.

A tak zavedeným značkám nezbývá než nabízet konkurenceschopnou alternativu, kdy logo fixované v naší paměti je právě onou devizou, která v konečném rozhodování převáží. Právě pod touto taktovkou se pravděpodobně narodila celá „platinová" řady Focusrite, a jejíž TwinTrak Pro je dnes „dalším pánem na holení".

Focusrite TwinTrak Pro je předzesilovač a dynamický procesor velmi univerzálních možností v rozptylu od studiových mikrofonů, přes linkové úrovně, až po možnost zapojit i slabé zdroje signálu, jako je např. kytary. Předzesilovač zvládne vše a obsahuje pro tuto cenovou kategorii, poměrně nezvyklé a jednoznačně nadstandardní vybavení.

Hardware

Předně se musím přiznat ke své slabosti pro dvouvýškové krabice klasického rackového rozměru - možná je to tím, že vám za jedny peníze do racku přibude jakoby něco navíc. Je to v podstatě jedno, pro mne hraje důležitou roli i přehlednost - jediný pohled na přístroj, který o nastavení řekne vše.

Čelní panel, platinově stříbřitého podkladu (ten je dominantní) doplňují bílo-šedé plochy, tvořící přirozené členění na důležité bloky a ovládací prvky, jejichž rozmístění je ale i tak naprosto přehledné a logické, a přesně víte kudy jde signál, a co se zapojuje do jeho cesty.

Indikace výstupní úrovně je ručičková, LED indikace jsou použity u předzesilovače a kompresoru. Pokud je přístroj vypnutý, malinko mě rušila jejich výrazná barevnost, ale po zapnutí je vše v pořádku a je to designově čisté. Veškeré popisy funkcí jsou v černé barvě, čitelné ze všech úhlů, jen pokud se světlo odráží přímo od panelu je čitelnost nepatrně slabší. Spínače jsou šedé, nikoli však gumové, a u některých je jejich aktivní stav indikován podsvícením v červené barvě. Funkčnost zcela bezproblémová, mačkají se výborně, jedinou malou výtku dle mých zkušeností zasluhuje power tlačítko - udělal bych ho jinak tvarově, jakoby se ztrácí, a ze začátku bylo tlačítkem, které jsem hledal, místo abych automaticky šáhl.

Zhruba dvě třetiny přístroje jsou vodorovně rozděleny, na horní levý kanál a spodní pravý kanál, zbývající třetina je vyhrazena již zpracovanému signálu a jeho indikaci. Levý i pravý kanál jsou identické, takže je nebudu popisovat zvlášť.

První v řadě je vstupní XLR konektor mikrofonu - pro kondenzátorové je možno sepnout napájení + 48 V, kdy tlačítko je v aktivním stavu podsvíceno (při zapínání i vypínání se přenáší na výstup malé lupnutí). Pod tímto spínačem je nástrojový vstup 6,3 mm jack. Za fantomem následuje spínač AIR, který po namáčknutí signál provzdušní – mám pocit, že bude ve značném procentu stále aktivní, ale jak vždy doporučuji - všeho s mírou. Osobně bych upřednostnil mluvené slovo, zpěv, plochy akustických nástrojů a synťáků. Vedle máme otočnou regulaci přizpůsobení IMPEDANCE - to je přátelé výborná věc, dávající jistotu ve zpracování signálu – počínaje co nejmenším zkreslením, a konče také poměrem signál/šum. Nepotřebujete žádná převodní trafa a jiné vymoženosti, předzesilovač zpracuje i nepatrný signál. Hodnota je proměnná od 60 do 3k3 Ohmů. Tato funkce mění hodně charakter zvuku, což je logické, takže snažte se o dobrou kombinaci, zvláště s předcházející funkcí.

O tom, že předzesilovač je uzpůsoben pro zpracování jakéhokoli signálu vás přesvědčí i další dvojice spínačů, pomocí níž si najdete tu správnou úroveň, vodítkem jsou popisy jako MIC, LINE a INST. Znovu je jejich stav přepínačů indikován podsvícením. Při volbě mikrofonu se rozsvítí patřičně označená LED nad tlačítkem LINE. Ovladač LEVEL, ve spolupráci s hezkou indikaci z LED diod, má za úkol nastavit optimální úroveň signálu pro další zpracování, kdy nula je červená - 6 /12 dB žlutá, ostatní jsou zelené. Pokud pracujeme s digitálním výstupem, pak tento neradno přebudit, a tudíž se držet do nuly. Vše je totiž v dBfs – tedy full scale a nula tedy znamená opravdu horní limit napětí, který převodníky zvládnou bez zkreslení – manuál uvádí, že už –18 dBfs představuje profesionální úroveň + 4 dBu!!! Mezi knobem a indikací jsou dva spínače, horní je obraceč fáze, hodnotím velmi pozitivně - na spoustě přístrojů tohoto typu mě chybí. Nezbytná to věc při snímání bicích, nebo jakéhokoli signálu v protifázi. Spodní je ořez nízkých kmitočtů - vše od 75 Hz se ztrácí v útlumu 18 dB na oktávu.

Následuje „mikro" blok MID SCOOP EQ se dvěma spínači a jedním poťákem. Je to v podstatě nastavitelný výřezový filtr pracující v kmitočtovém pásmu od 120 Hz do 2 kHz. Jeho zařazení do řetězce umožňuje podsvětlené tlačítko z názvem IN. Tento blok má řešit drobné problémy v frekvenčním pásmu, zvláště při záznamu akustických nástrojů a baskytar, a ne vytvářet zvuk nový, jako to jde např. u více-pásmových laditelných korekcí. Při přepnutí na tzv. DEEP charakter, se zvýší hloubka filtru ze 6 dB na 12 dB.

Dalším posunutím doprava, přichází na řadu OPTICAL COMPRESSOR. O potřebnosti těchto přístrojů se napsalo spousty vět, nikdo nepochybuje o jejich důležitosti při nahrávání, ale problémem vždy zůstává jejich nastavení. Některé firmy to řeší presety s jedním volným algoritmem, jiné ponechávají nastavení na samotném uživateli. Zde je spojeno jakoby obojí. Potenciometr COMPRESSION pracuje v opačném gardu než je u nastavování úrovně zpracované kompresorem obvyklé, tedy čím více doprava, tím dříve komprese zabírá. S jakým kompresním poměrem určují dva stupně přepínače HARD RATIO (2,5:1, 6:1). Náběh je dán automaticky na 0,5 ms, a lze ho přepnout pro zmírnění spínačem SLOW ATTACK na 5 ms. Doběh zpracování řídíme knobem RELEASE a to v časech od 100 ms po 1 s, s maximální polohou, kterou je automatické řízení, závislé na průměrné úrovni procházejícího signálu. Ve dvou stupních je také proměnná ostrost záběrové hrany komprese, kdy je možno použít její tvrdší variantu HARD KNEE. Jako obvykle je po průchodu dynamickou úpravou třeba dorovnat výstupní úroveň z tohoto bloku. K čemuž nám poslouží, např. z TLA procesorů známý MAKEUP GAIN.

Úroveň práce kompresoru, tedy dynamické omezení, vidíme na sloupci diod GAIN REDUCTION (-1, -3, -6, -10 jsou žluté a poslední dvě červené -15 a - 21). Protože se jedná o stereofonní přístroj a my popisujeme jen jeden kanál, je tu funkce STEREO LINK, párující nastavovací prvky podle horního kanálu, což by mělo uchovat původní stereo obraz. Kompresor také můžeme klíčovat, vzadu jsou INSERTY. Celkem probíhá všechno fajn, jsem spokojen, zvuk je rozhodně odlišný od VCA kompresorů, nese sebou pocit až téměř lampové měkkosti. Samozřejmě i vzhledem ke kompresnímu poměru a principu se nepředpokládá použití na „brutální napumpování" např. taneční produkce, ale spíše „jemnou" práci.

Teď se bez chronologie podívám na další bloky, společné pro oba kanály. OUTPUT LEVEL - designově zdařilou a funkčně velmi dobře použitelnou modrou ručičkovou indikaci s dokonalým podsvětlením doplňuje červená LEDka přebuzení výstupu. Pod levým indikátorem je situována sekce LATENCY FREE MONITORING. Velmi podobně jako na externích počítačových zvukových kartách obsahuje tři otočné prvky a jeden spínač nesoucí srozumitelné pojmenování MONO - pokud je signál zpracováván jen jedním kanálem, můžeme ho tímto poslat i do druhého výstupního kanálu či sečíst stereofonní signál a získat tak přehled o podání v monofonním formátu. INPUT BALANCE – míchání vzájemného poměru kanálu jedna a dva. FX LEVEL – přimíchává případný na zadním panelu zapojený externí efektový procesor do monitoringu – zatímco syrový nahrávaný zvuk není ovlivněn, může zpěvák slyšet svůj hlas např. s určitou úrovní reverbu. Pokud připojíte předmíchané stopy ze svého DAW do patřičných vstupů na zadním panelu, můžete potenciometrem HEADPHONES MIX nastavit do sluchátek poměr vstupního zaznamenávaného signálu a back tracků. Pozor, jde o sluchátka připojená do externího sluchátkového zesilovače, který je buzený z patřičného výstupu – viz níže.

Sousedem je blok MONITORS LEVELS, obsahující dva spínače a dva otočné knoby. MONITORS nastavuje celkovou úroveň připojených studiových bedýnek, a provázané tlačítko HEADPHONES TO MONITOR pak umožní na referenčních boxech poslech již výše popsaného sluchátkového mixu zdroje a playbackových stop. Druhým potenciometrem je hlasitost sluchátek připojených na předním panelu samotného TwinTraku, tedy HEADPHONES a spínač MONITOR MUTE – vypnutí studiových monitorů – sluchátka jsou nadále v provozu. Přístroj je tímto vybaven nadstandardně.

Zbývá jen malinký bloček DIGITAL. Tři LED diody a jeden spínač. ADC LOCK svítí, je-li přídavný ADC konvertor synchronizován s externím wordclock zdrojem. DAC SIGNAL indikuje vstup digitálního signálu silnějšího než –12 dBfs, který vstupuje přes zadní koaxiální S/PDIF vstup do sekce monitoringu, případně pak po stisku tlačítka DIGITAL INSERT už přes sekci MID SCOOP a OPTICAL COMPRESSOR – tedy možný re-procesing digitálního signálu. Opět nadstandardní funkce.

Zadní strana

Vlevo zástrčka pro síťové napájení i s pojistkou, vedle chladící mřížka - je důležitá - přístroj opravdu hřeje, že až pálí. Takže umísťujte rozumně, ne až nahoru do racku. Dále směrem vpravo XLR výstup MONITOR, MONITOR INPUT pro výše zmíněné pre-mixy z libovolného „nahrávadla", následuje HEADPHONES MIX, tedy TRS +4 dBu výstup pro sluchátkový distributor, a sekce efektové stereo smyčky. Pod tím vším je záslepka pro volitelné příslušenství ADC OUTPUT S/PDIF 24 bit/96 kHz. Hned vedle je již popsaný DAC INPUT.

Na řadě jsou již jen vlastní konektory jednotlivých kanálů - COMPRESOR SIDE - CHAIN INSERT, takže si tu připojte klidně ekvalizér pro frekvenčně závislou kompresi - např. omezení sykavek. Jsou tu výstupy kanálů TS (-10 dBV)/XLR (+4 dBu), INSERT, a posledním LINE INPUT. Potěšil by mne sekundární XLR pro mikrofony, ať se to stále nemusí tahat přes panel, ale i tak výbava velmi dobrá.

Můj pohled

Přístroj zachovává maximální variabilitu a je neskonale citlivý na nezkreslené podání vstupních signálů, to je nejvíce vidět na propracovanosti předzesilovače. Celé se mi to jeví i jako malý mix s propracovaným monitoringem, atd. Přístroj mně osobně překvapil a jsem kladně naladěn. Viděl jsem toho hodně, a slyšel také, ale Focusrite překvapil čistotou a kvalitou zpracování. Také chci firmě poděkovat za digitální vstupy a volitelné příslušenství ve stejné oblasti, tímto propojením se přístroj řadí do jiné kategorie, ne však cenové, a to asi bude pro mnohé i největším překvapením. To, že přístroj používají umělci na celém světě, a nejsou to jen amatéři, a dokonce ho uvádějí i na svých internetových stránkách, je medailí za práci, kterou odvedl tým při navrhování tohoto univerzálního předzesilovače. Cítím, že firma udělala další krok správným směrem.