L.R. Baggs Venue Di

Externý preamp/D.I. pre akustickú gitaru
Autor: 
Cena: 
6 650,00 Kč

Ako je zrejmé z  podtitulu, Venue nie je multiefekt, takže by bolo zbytočné očakávať od neho nejaké dodatočné kolorovanie a  úpravy zvuku. Jeho cieľom je sprostredkovať pôvodný zvuk nástroja v  čo najlepšom svetle. Kvalitnému zvuku kvalitného akustického nástroja by nemali stáť v  ceste zbytočné prekážky v  podobe straty brilancie a  dynamiky, negatívnych vplyvov prostredia na kvalitu signálu, frekvenčných nedostatkov, alebo úletov mimo kontext celkového zvuku, spätnej väzby či rozladenosti. Funkcie preampu Venue sa sústreďujú na to podstatné v  intenciách prirodzeného zvuku, čo môže zabezpečiť pohodu na javisku i  v  hľadisku.

Funkcie a koncept

Úroveň signálu z akustickej gitary či iného akustického nástroja je potrebné upraviť na vstupe pomocou potenciometra Gain, ktorý má rozpätie od -12 do +26 dB, a indikátora Clip Meter zobrazujúceho okamžitú úroveň signálu i hroziace skreslenie. Exaktnú frekvenčnú úpravu v prípade potreby umožní päťpásmový ekvalizér, v rámci ktorého fungujú spodné stredy (200 Hz) a vrchné stredy(1 kHz) ako parametrický ekvalizér s možnosťou výberu upravovanej frekvencie v rozmedzí 100 - 500 Hz a 500 Hz - 2,8 kHz. Presence opreuje s intenzitou +/-12 dB na frekvencii 3 kHz a výšky detto na 10 kHz. Filter proti spätnej väzbe Notch umožní vyhľadať a eliminovať citlivú frekvenciu v pásme od 60 do 320 Hz. Efektívna práca ekvalizérom vyžaduje určité skúsenosti, alebo aspoň akú-takú schopnosť racionálne vyhodnotiť metódu pokus/omyl. Funkcia Phase, ovládaná minitlačidlom vedľa ciferníka ladičky, slúži na obrátenie polarity signálu. Optimálna fáza a odolnosť voči spätnej väzbe sa zvolí v závislosti od konkrétneho prostredia a vzdialenosti od reproduktorov. S polaritou ale možno experimentovať aj pri nahrávaní, kde obrátená polarita môže od seba odlíšiť jednotlivé playbacky, tak aby sa ich frekvencie vzájomne nepobili. Zadný panel obsahuje vstup pre adaptér (9 V DC min. 100 mA), ďalej je tu monofónna efektová slučka. Loop nemá samostatný prepínač ani nastavenie pomeru wet/dry. Pomer je však nastavený optimálne a suchý zvuk veľmi dobre spolupracuje s externým efektom. Vedľa návratového vstupu slučky sa nachádza trimmer na nastavenie zvýraznenia signálu (0 - 9 dB). Relevantnú funkciu Boost ovláda ľavý footswitch. Na zadnej strane je tiež XLR výstup a ako u každého správneho DI boxu, nechýba ani prepínač ground/lift. Ohľadom funkcie Boost treba zdôrazniť, že možnosť pridať hlasitosť je veľmi užitočná a uplatní sa aj inde, než pri prechode z doprovodnej na sólovú hru. Pravý Footswitch prepína medzi normálnym a tichým režimom, v rámci ktorého sa aktivuje ladička. Jej rozmerný okrúhly ciferník nie je samoúčelný. Dobrá čitateľnosť spolu s presnosťou indikácie ladenia stavajú túto utilitárnu funkciu o niekoľko rádov nad užívateľský komfort, aké poskytuje väčšina ladičiek inegrovaných do preampu na lube novších akustických gitár. Signál z tohto preampu/DI boxu môže putovať linkovým výstupom (1/4“ jack) do pódiového monitoru alebo komba a zároveň XLR výstupom s fixnou úrovňou hlasitosti priamo do mixpultu a domového PA. Všetky ostatné nastavenia okrem hlasitosti majú vplyv aj na signál expedovaný prostredníctvom XLR. Škoda, že tento výstup neumožňuje aj fantómové napájanie a hráč tak musí venovať prípravu a pozornosť aj adaptéru (nie je vo výbave), alebo kvalitnej 9V baterke. Aktuálny stav batérie sa dá overiť tlačidlom batery check, ktoré rozsvieti trojfarebnú (červená, oranžová, zelená), štvorsegmentovú stupnicu, ktorá inak pri hre indikuje úroveň signálu a hroziaci Clip. Vzhľad pedálu a jeho materiálové stvárnenie vychádza z dizajnu použitého v prípade komba Core 1. Kombinácia okrovo-zlatého eloxovaného hliníka s hnedým plastom a akcentom na oblé tvary je i v tomto prípade nie len pekná, ale i funkčná a ergonomická. Kvalitné prepínače, každý s ochranným krúžkom proti odreniu povrchu pedála, sú v optimálnej výške i sklone. Nezanedbateľným prvkom je aj stabilita na pódiu, ktorú zabezpečujú tri podložky z pružného penového materiálu s pevnou a zdrsnenou kontaktnou plochou.

Komu Venue poslúži

Kombo Core 1 i jeho mladší bratranec, preamp Venue, predstavujú hi-tech triedu, no vzájomná kombinácia týchto dvoch špičkovo vybavených zariadení nie je cesta k vyššej kvalite. Ak už máte k dispozícii Venue, na pódiové zosilnenie a monitoring postačí kvalitný plnofrekvenčný aktívny monitor bez EQ. Ak máte k dispozícii kvalitne vybavené akustické kombo, ktoré vo väčšine prípadov slúži tiež ako DI box, Venue môže poslúžiť ako jeho odľahčená cestovná verzia. Tiež by asi bolo zbytočné kupovať si Venue k akustickej gitare spredzosilňovačom vyššej triedy, ktorý obsahuje kvalitnú ekvalizáciu, ochranu voči spätnej väzbe a na výstupe posiela do mixpultu hotový signál. Hoci ani v takom prípade si nemusí nástroj s externým preampom protirečiť. Ak vám život pripraví situáciu, v ktorej dôjde k takejto kombinácii, treba EQ a ostatné možnosti nastavenia elektroakustickej gitary uviesť do neutrálnej polohy a zvuk vhodný pre dané pódium naladiť na externom preampe. Venue rovnako dobre zvláda gitary s aktívnym, pasívnym, piezo aj elektromagnetickým spôsobom snímania. Poslúži tam, kde signál z gitary prichádza v základnej forme – napríklad z jednoduchého aktívneho systému bez ovládacích prvkov (piezo snímač + preamp vo výstupnom jacku), prípadne tam, kde je výstupný signál slabší a/alebo je treba upraviť jeho impedanciu (pasívny snímač bez preampu). V každom prípade ale musí byť zdrojový signál zdravý, tzn. relatívne vyváženú hlasitosť jednotlivých strún, kvalitné odtienenie atď. Môže sa stať, že pri použití preampu Venue sa niektoré nectnosti priameho zvuku gitary eliminujú, nepríjemný surový signál sa frekvenčne doplní, zaguľatí, dokonca to môže mať vplyv aj na vyváženejší pomer medzi basovými a tenkými strunami, ale spoliehať sa na to nedá a netreba ani kombinovať jednotlivé prvky na študentskej a profesionálnej úrovni, pretože rozhodujúci je najslabší článok v reťazci. Lepší výsledok v tejto kombinácii prinesie kvalitný pasívny snímač, ako je napríklad L.R. Baggs L6, než lacnejší aktívny no-name systém. Investícia do nie najlacnejšieho predzosilňovača Venue sa oplatí o to viac vtedy, ak má hráč vo svojom parku viacero nástrojov vybavených jednoduchou elektronikou, alebo pasívnym snímačom (ac. gitara, klasická gitara, mandolína, husle, elektrická gitara so snímačom v kobylke, rôzne exotické nástroje atď.). Škoda, že pre tento účel Venue nedisponuje dvomi vstupmi, to by si však vyžadovalo aj prepínač, samostatné nastavenie citlivosti aj ekvalizácie na každom vstupe, takže... dream on!

Záver

Dôležité je naplno využiť to, čo je k dispozícii tu a teraz. Podobnou filozofiou sa riadili aj tvorcovia koncepcie preampu Venue, ktorý je priamym pokračovateľom koncepcie spracovania signálu overenej v prípade Core1. Na rozdiel od komba Core 1 vyrobeného v Číne sa Venue pýši nápisom „assembled in the USA“, čo môže mať podobne blahodárny vplyv ako zvuk a funkčnosť, prinajmenšom na podvedomie hráča (inak možno hrdého používateľa počítača Mac, ktorý bol vyrobený... hádajte kde?).