Furman IP-2/2B

Furman IP-2/2B
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Dnes si představíme další užitečné pomocníky, a to duální isolátory, nebo jak se v našich končinách běžně říká DI boxy, s označením IP-2 a IP-2B od amerického výrobce FURMAN. (Toho vám již snad nemusíme nijak dlouze představovat.) K čemu vlastně slouží? Otázka, na kterou je poměrně snadné odpovědět. Slouží k eliminaci možných ruchů zaviněných zemnicími smyčkami.

Co je vlastně zemnicí smyčka a jak vzniká?

Zemnicí smyčka je smyčka mezi kabely, které se mohou chovat jako anténa a nachytat různé ruchy, například z elektrické sítě. Tento jev se objevuje při propojení většího množství vybavení více než jednou cestou (tzn. přes izolaci kabelu, zemnícím kolíkem u napájení, připojením ke kovovým lištám v racku apod.). Pokud se takovéto nechtěné propojení stane, mohou se ve vašem systému objevit nežádoucí ruchy. Nikdy nezkoušejte řešit tento problém odpojením zemnicího kolíku tam, kde jej výrobce předepisuje, protože je to extrémně nebezpečné. V takovém případě hrozí zničení nebo vážné poškození připojených zařízení, a dokonce hrozí nebezpečí vážného úrazu elektrickým proudem. Mezi mnoho situací, které mohou způsobovat zemnící smyčku, patří i tyto: komponenty nejsou napájeny ze stejného zdroje (nebo jsou na jiném elektrickém okruhu), přístroje umístěné v racku jsou uzemněny přes zemnicí kolík, ale také jejich zajištěním v kovových lištách vlastního racku, přístroj má zemnění připojené na šasí atp. Při velkém množství různého vybavení může být poměrně složité tyto smyčky odstranit. Další možnou příčinou jsou nesymetrické linky, dlouhé délky signálových kabelů nebo jejich blízkost k napájecímu kabelu. A právě proti těmto problémům bychom měli použít DI boxy.

Otázkou samozřejmě je, na jakém principu tyto DI boxy pracují. Jelikož se bavíme o konkrétních isolátorech (IP-2 a IP-2B) popíšeme si jejich funkci. Každý kanál těchto zařízení má vlastní transformátor, který poskytuje elektrickou izolaci mezi dvěma elektronickými zařízeními. Jak to funguje: Všechny audio transformátory využívají dvojí vynutí (primární a sekundární) na magnetickém jádru. Primární vinutí přijímá vstupní signál, který indukuje duplicitní signál v sekundárním vinutí přes speciální niklovanou spojku umístěnou mezi oběma vynutími. Spojení mezi oběma vinutími je čistě magnetické a ne elektrické. Vstup a výstup jsou tak efektivně izolovány. Oba typy představovaných isolátorů jsou velmi kvalitní (jak už je u firmy FURMAN zvykem). Jejich magnetická jádra zajišťují minimální zkreslení na nízkých frekvencích a paralelní vinutí zajišťuje excelentní převod s velkou frekvenční citlivostí. Izolace audio linek je lepší a bezpečnější cesta k odstranění zemnicích smyček než používání "zemnicích vypínačů“ nebo ulamování zemnicích kolíků.

Připojení

Je velmi jednoduché. Z jedoho zařízení přivedete výstupní signál na vstup DI boxu a jeho výstup připojíte na vstup druhého zařízení. Pokud byla přítomna zemnicí smyčka, je tímto zapojením rozbita. Je nutno pamatovat, že tato zařízení pracují pouze s linkovým signálem, tzn. nesmí být zapojeny mezi mikrofon a jiné zařízení, ke kytaře, baskytaře nebo mezi zesilovač a reprobox apod. DI boxům IP-2 a IP-2B je jedno, jestli je signál +4dB, -10dB symetrický nebo nesymetrický. Stačí jej prostě připojit. Oba modely IP-2 a IP-2B automaticky konvertují nesymetrický signál na symetrický a obráceně. To vám umožní mít dlouhý kabel bez rizika zemnicí smyčky.

Závěrem

Bez těchto isolátorů se neobejde žádný „slušný“ zvukař či technik ve studiu. I já osobně jsem si jej pořídil, protože se neustále setkávám s výše uvedenými problémy při zapojení kláves do PA systému.