TL Audio Ebony Series A3

Lampový monofonní procesor
Distributor: 
Cena: 
24 990,00 Kč

Když jsem dostal nabídku otestovat jednokanálový mono procesor A3, sériové řady Ebony, nemohl jsem nic jiného, než přijmout. Jak známo, některé nabídky přicházejí jen jednou za život a já se domnívám, že toto byla jedna z nich. Ne, teď vážně.

Výrobky od společnost TL Audio sleduji již nějaký čas a svým způsobem mě přitahují. Proto ani A3 neunikla mé pozornosti. Jen na úvod připomenu, že TL Audio byla založena Tonym Larkingem v roce 1990 a v jejím výrobním sortimentu najdete celou řadu studiového „nádobíčka“, jako jsou mikrofonní preampy, kompresory či ekvalizéry. To, čím mě přitahují produkty TL Audia je skutečnost, že audio signál v těchto procesorech je vždy nějakým způsobem zpracováván pomocí elektronek.

Class-A

Hlavním spojovacím článkem řady Ebony je skutečnost, že je v nich využíváno obvodů class-A. Tyto obvody jsou navrženy tak, aby přes každý tranzistor protékal stálý proud, který tranzistory udržuje v optimálním pracovním režimu. Díky tomu jsou obvody nezávislé na okolní teplotě uvnitř přístroje, čímž se eliminuje možnost nežádoucího zkreslení. Dalším důsledkem použití takovýchto obvodů je i celkové zlepšení dynamického rozsahu.

Přední panel

A3 je na první pohled 19“ rackové zařízení o výšce 2 HU. U TL Audio v celku nic neobvyklého. Přední panel je opatřen černým lesklým lakem. Ovládací prvky jsou stříbrné a dominantu předního panelu tvoří již známý podsvícený VU metr. Barevné provedení předního panelu je dalším spojujícím článkem celé série Ebony. Pro přehlednost si probereme postupně všechny ovládací prvky umístěné na předním panelu.

Kromě nástrojového vstupu najdeme na levé straně předního panelu sekci mikrofonního preampu. Tato sekce je opticky rozdělena do čtyř bloků. První blok, který si zde popíšeme, se skládá z deseti stříbrných přepínačů. První je přepínač HI/LO a jeho funkce se vztahuje k nástrojovému vstupu. Zde pak přepíná citlivost tohoto vstupu. Další přepínač je phantomové napájení a nese označení 48 V. Jak jistě víte, jeho úkolem je zapínání phantomového napájení, bez kterého by nebylo možné zapojovat do A3 kondenzátorové mikrofony, které právě takovéto napájení vyžadují. Rovněž přepínač -30 dB je vztahován k mikrofonnímu vstupu a velmi dobře poslouží v případech, kdy je potřeba zpracovávat mikrofonní signál s příliš silným výstupem. Jeho aktivací utlumíme vstup mikrofonního preampu o 30 dB. Následující přepínač umožňuje zvolit vstup preampu podle toho, co zrovna máme zapojeno. Volby jsou dvě. Linkový či nástrojový vstup, je-li tlačítko „vymáčknuto“ a nebo v opačném případě, kdy je přepínač zatlačen, je aktivní mikrofonní vstup. PH REV je označen přepínač, s jehož pomocí můžeme otáčet fázi mikrofonního signálu. Využití této funkce můžeme nalézt například při snímání snaru více mikrofony. Mám na mysli snímací techniku, kdy jedním mikrofonem snímáme vrchní blánu a druhým pružiny a spodní blánu. V takovéto situaci může dojít k vzájemnému odečítání fází z obou mikrofonů. Na monofonním procesoru je tato funkce trochu zvláštní, ale své využití najde v momentě, kdy A3 není vaším jediným preampem ve studiu. Další funkce, která má svůj ovládací prvek umístěn v této sekci, je High-Pass filtr - ořez spodního frekvenčního pásma. Ten je zde naladěn na 90 Hz, jak už napovídá přímo popiska. Co už z popisky nevyčteme je informace, že High-Pass filtr funguje i pro linkový a nástrojový vstup a to se strmostí 3 dB na oktávu. Následující přepínač je doplněn žlutou LED, čímž je zvýrazněn momentální stav tlačítka, a popisem EQ PRE. Tato funkce slouží k předřazení ekvalizéru před kompresor, v důsledku čehož se kompresor chová v závislosti na nastavení ekvalizéru. Další funkce je rovněž doplněna optickou signalizací v podobě žluté LED a ovládána přepínačem. Nese označení EQ S/C. Nebudete mi to věřit, ale v tomto momentě jsem nenalezl popis k této funkci v manuálu. Ani v anglickém a ani v české. Ostatně ten český je jen komickým překladem anglické verze. Nicméně zapojím logiku a pokusím se tuto „záhadnou“ funkci trochu přiblížit. Předpokládám, že S/C bude zkratka pro Side Chain. Což není nic jiného než klíčovací vstup kompresoru. K čemu to? Takto zapojený systém pak funguje tak, že frekvence, která je na ekvalizéru zvýrazněna, je dynamicky zpracovávána kompresorem. Příklad použití může být potlačení či odstranění sykavek. Poslední dvě tlačítka v tomto bloku jsou EQ ON a COMP ON. Jsou taktéž vybavena LED, tentokrát v zelené barvě. Tyto přepínače mají pouze jedinou funkci a to zapnutí/vypnutí sekce ekvalizéru či kompresoru.

Prvním potenciometrem, který je součástí preampové sekce, je INPUT GAIN. Je opatřen stupnicí zvlášť pro linkovou a mikrofonní citlivost. Linka začíná na –20 dB a končí na +20 dB. Nulová hodnota je uprostřed. Naopak mikrofonní citlivost začíná na +6 dB a končí na +60 dB. Další část preampu - TUBE STAGE - se skládá z tlačítka ON a potenciometru WARMTH a je doplněna třemi LED diodami. Cílem tohoto doplňku je přidat do zvuku charakteristické lampové zabarvení, které je dáno harmonickým zkreslením elektronky. Potenciometrem WARMTH pak řídíme to, jak moc elektronku vybudíme a kolik tím vlastně harmonického zkreslení přidáme do signálu. Žlutá ledka DRIVE mění svou intenzitu podle toho, jak hodně jsme preamp vybudili. Poslední červená LED nese označení PEAK a bude nás informovat o tom, že jsme dosáhli maxima. Kromě toho to poznáme i na zvuku.

OUTPUT GAIN je jediným potenciometrem výstupní sekce a jeho rozsah je v rozmezí od – nekonečna do +15 dB. Hned vedle výstupního potenciometru, uprostřed předního panelu, je umístěna sekce VU metru. Zde je umístěn již zmíněný kulatý měkce podsvícený VU metr. Ten je doplněn třemi přepínači.

V závislosti na jejich nastavení pak ručička VU metru ukazuje příslušné hodnoty. Prvním je přepínač IN/OUT. Je-li toto tlačítko stlačeno, pak VU metr ukazuje úroveň signálu na výstupu. V opačném případě VU metr ukazuje intenzitu signálu na vstupu preampu. Další tlačítko je přepínač útlumu. Funguje v rozsahu – 10 dB. Poslední přepínač definuje, co budeme z VU metru odečítat. Zda úroveň vstupního či výstupního signálu, nebo tzv. gain reduction. Gain reduction znázorňuje to, jak moc zabírá kompresor. Při aktivování této funkce se ručička VU metru vychýlí do pozice 0 a při zapojení signálu se vychyluje směrem do záporné části stupnice, čímž zobrazuje záběr kompresoru. Posledním doplňkem této sekce je červená LED PEAK.

Sekce kompresoru disponuje třemi potenciometry (THRESHOLD, RATIO, GAIN MAKE-UP) a třemi přepínači (ATTACK, RELEASE, HARD/SOFT KNEE). Threshold, nebo-li pracovní bod od kdy bude kompresor zabírat, pracuje v rozsahu od 0 dB do – 20 dB. Kompresní poměr, ratio, je možné nastavit v rozsahu od 2:1 do 20:1. Časové konstanty attack a release fungují (díky dvoupolohovým přepínačům) jen ve dvou režimech - Fast a Slow. Jen podotýkám, attack je doba náběhu a release doba doběhu. Posledním přepínačem je HARD KNEE/SOFT KNEE. Tedy měkké/tvrdé koleno. To je způsob, jakým kompresor zpracovává signál v oblasti over easy. Obecně lze říci, že soft knee se používá pro mluvené slovo a vokály. Naopak hard knee je k užitku například při záznamu bicích. Jedním z nejdůležitějších ovládacích prvků každého kompresoru je nastavení výstupní hlasitosti. Zde je zastoupen potenciometrem GAIN MAKE-UP (někdy se používá označení GMU) a pracuje v rozsahu od 0 dB do 20 dB. Pomocí tohoto knobu je možné dorovnat hlasitost signálu po kompresi. Při správně nastaveném kompresoru musí být signál stejně hlasitý před i po kompresi.

A3 je vybavena třípásmovým ekvalizérem typu sweep. Znamená to, že spodní frekvence jsou ovládány potenciometrem LF (low frequency), s jehož pomocí můžeme přidávat nebo ubírat a to v rozsahu –15 dB až +15 dB. 0 je uprostřed dráhy potenciometru. Strmost tohoto filtru je 12 dB na oktávu a je pevně nastaven na frekvenci 80 Hz. Další dvojice potenciometrů obsluhuje střední frekvence a je zde označena MID. Opět i zde můžeme tyto frekvence ubírat či přidávat ve stejném rozsahu (tedy -15 dB až +15 dB). Důležitým je potenciometr, kterým si vybíráme frekvenci, kterou budeme upravovat. Zde je nabízený rozsah od 150 Hz do 7 kHz. Šíře pásma (nebo-li Q (quality)) je zde pevně nastavena na 0,7. HF je pevně nastavena na 12 kHz. K sekci ekvalizéru patří ještě trojice přepínačů: EQ PRE, EQ S/C EQ ON. Tyto přepínače jsme již výše popsali. Zapomněl jsem dodat, že přední panel A3 je vybaven ještě nástrojovým vstupem. Najdeme ho v levé části pod chladící mřížkou. Na druhé straně předního panelu, rovněž pod chladící mřížkou, je umístěn vypínač POWER.

Zadní panel

Na levé straně zadního panelu najdeme připojovací terminál do sítě elektrického proudu a přístrojovou pojistku. Je tu také volná pozice pro digitální kartu DO-2. S její pomocí je možné rozšířit A3 o digitální výstup S/PDIF (Sony/Philips digital interface). Karta DO-2 není součástí balení a lze ji zvlášť dokoupit. Analogový symetrický výstup z A3 je realizován pomocí XLR. Trochu neobvyklým způsobem je zde řešen inzertní bod. Najdeme zde zvlášť konektor pro send i return. Oba konektory jsou typu Jack a jsou zapojeny symetricky. Signál s linkovou úrovní je možné připojit pomocí XLR konektoru LINE. Poslední konektor je rovněž XLR a slouží pro připojení mikrofonu.

A3 v praxi

Po zapnutí přístroje se rozsvítil podsvětlený VU metr a modrá dioda pod vypínačem. Zatímco VU metr je podsvětlen příjemnou žlutou barvou, dioda poněkud oslňuje a její svit působí až jedovatě. Všechny potenciometry mají příjemný tuhý chod a díky rysce je dobře vidět jejich momentální nastavení. Rovněž všechny přepínače fungují správně. Trochu mě překvapil zvuk, který se ozval při přepnutí EQ PRE a EQ S/C. Je slyšet, že tyto funkce jsou přepínány pomocí relé. To byl ostatně také jeden z podnětů, proč jsem se rozhodl nahlédnout i do podpalubí A3. Skutečně jsem uvnitř nalezl čtyři miniaturní relátka (OKO 47W/7H), která zajišťují přepínání výše zmíněných funkcí. Dále jsem uvnitř nalezl jednu elektronku STL ECC 83, která má na svědomí lampový charakter. Poslední zajímavostí, kterou jsem zjistil pohledem do útrob, je port pro připojení karty DO-2. Je umístěn hned nad relátky. Z tohoto zjištění usuzuji, že pokud si zákazník dokoupí zmíněné digitální rozhraní, je schopen si ho do A3 doinstalovat sám svépomocí. Zřejmě stačí odšroubovat plechovou krytku na zadní straně přístroje, zaměnit ji za DO-2 a propojit se zmíněným portem.

Po vizuálním ohledání přístroje, jsem se vrhl na zvukové kvality. Nejprve jsem zkoušel připojit kondenzátorový mikrofon (Rode NT1000) a natočit kousek mluveného slova. Proto jsem aktivoval phantomové napájení a přepnul na mikrofonní vstup. Na VU metru jsem sledoval, jak se ručička vychyluje v závislosti na nastavení gainu, zároveň bylo možné sledovat poblikávání indikátoru DRIVE. Když jsem zkusil nastavit výstupní úroveň, trochu mě zmátlo, že z přístroje nic neleze. Po překontrolování zapojení kabelů jsem si zkontroloval výstup i na metru. Ten na výstupu nevykazoval žádný signál. Signál se na výstupu objevil až v momentě, kdy jsem přepnul přepínač ON v sekci TUBE STAGE. Tento přepínač tedy aktivuje vlastní preamp. Vzhledem ke grafickému uspořádání předního panelu mě to ovšem trochu překvapilo. Zajímavým se mi jevila možnost „oteplení“ zvuku pomocí potenciometru Warmth. Ovšem ani tady se nemá nic přehánět, protože při extrémním nastavení dochází k nakreslení signálu. Kompresor u A3 zabírá při správném nastavení velice jemně a nedegraduje audio signál. Při vhodném nastavení časových konstant si můžeme dovolit i odvážnější nastavení kompresního poměru. Řekl bych, že je velice dobře slyšitelný rozdíl mezi hard knee a soft knee. Ekvalizér je velmi citlivý a stačily mi jen jemné korekce.

Značný vliv na výsledný zvuk mělo zařazení ekvalizéru před kompresor. Zvuk se jakoby více vyhladil, což byl důsledek toho, že kompresor zpracovával signál, který byl už ošetřený ekvalizérem. Vyzkoušel jsem také nástrojový vstup a zapojil kytaru. Přesto že A3 není určen primárně jako kytarový preamp, je možné ho i takto použít, jen se budeme muset smířit s čistým či jen jemně nakresleným zvukem. Takovéto využití bych viděl například v jazzovějších polohách kytary.

Již nějaký čas používám TL Audio Ivory 5051. Tento preamp má s a A3 ledacos společného, proto jsem se rozhodl udělat malé srovnání. Stejně jako A3 se skládá z preampu, kompresoru a ekvalizéru. Navíc je 5051 vybavena ještě gatem. Také 5051 nese na palubě elektronku, která pomůže „oteplit“ zvuk. Aby bylo porovnání alespoň trochu objektivní, nahrál jsem si krátké zvukové ukázky zpěvu a mluveného slova. Ve všech případech jsem použil stejný mikrofon (Rode NT 1000). Oba procesory jsem se snažil nastavovat obdobně, tak, aby mi zvuk co nejvíce vyhovoval. Udělal jsem také testovací záběry, kdy jsem vyřadil z provozu kompresory i ekvalizéry, abych mohl posoudit samotný zvuk preampů. Výsledný zvuk si byl velmi podobný a zcela subjektivně se mi více líbily vzorky nahrávané přes A3. Ale ruku na srdce, kdybych nevěděl, jak je který vzorek nahraný, možná bych rozhodoval jinak. Ten rozdíl je jen velmi těžko patrný. Zvuk z A3 byl jakoby živější. Výhodou A3 je funkce Warmth a otáčení fáze. Na druhou stranu 5051 nabízí o něco více ovládacích prvků pro kompresor a ekvalizér. Pokud byste chtěli znát výsledný verdikt tohoto malého srovnání, museli byste ho vynést vy sami. Jedině vlastní empirickou zkušeností získáte ten správný náhled na tento problém. Jednoznačně doporučuji oba preampy vyzkoušet.

K A3 mám snad jednu jedinou výhradu, a tou je již zmíněné grafické uspořádání předního panelu. Přesněji k jeho levé části. Avšak předpokládám, že stálému uživateli to nebude činit potíže. Klady v tomto případě jednoznačně převyšují. A3 je channel strip klasického přehledného uspořádání a lze k němu přistupovat velmi intuitivně. Výhodou jsou kvalitní obvody class-A s přídavkem v podobě elektronky, s jejíž pomocí můžete obohatit svůj zvuk o harmonické zkreslení. Předností tohoto procesoru je rovněž zvuk a variabilita použití. A3 je studiová záležitost, ale díky ceně by měla být dostupná i pro menší či domácí studia. Poohlížíte-li se po vhodném preampu s kompresorem a ekvalizérem, nezapomeňte na A3.