Roland XP 60 (Japan)

Roland XP 60
Distributor: 

Jedná se o velmi dobře, snad beze zbytku vybavený 64hlasý ROM player (nejen) pro „živé“ produkce. Na první dotek vás potěší velmi dobrá, vůči nástrojům jiných firem nadstandartní klaviatura, samozřejmě s nastavitelnou dynamikou a kanálovou tlakovou citlivostí (aftertouch). Velice přirozený odpor klávesy při stisku a její hbitý návrat je opravdu balzámem oproti „gumovým čudlíkům“ jiných klaviatur.

Když nástroj obejdete kolem dokola a budete pokračovat v povrchním seznamování, zaujme vás několik dalších vyjímečností:

Na zadním panelu je kromě běžných MIDI In / Out / Thru, už ne docela běžných čtyř výstupů (L, P, direct 1, direct 2) také samostatný výstup pro click (!) s potenciometrem pro zesílení a ne jeden či dva, ale hned čtyři konektory pro foot control. Také zde najdete úchyty pro notový pultík.

Vrátíte-li se před nástroj, potěší vás další milé drobnosti: čtyři tahové potenciometry pro ovládání nastavení filtru a obálky v reálném čase, dva tahové potenciometry s možností přiřazení libovolného kontroleru, Alfa dial, numerická klávesnice, tlačítko PANIC (jím uvedete nástroj do „normálního“ stavu - vyresetujete všechny controllery a „note on“) a neuvěřitelně funkčně řešený kryt disketové mechaniky; tři dozadu mírně skloněné zářezy jsou přesně vyměřené pro tloušťku diskety, takže při hraní máte po ruce čtyři diskety (jednu v mechanice), které nikam „necestují“ a není se třeba k vůli nim hnout od nástroje, byť na jediný okamžik. Koho tohle napadlo, ten by zasloužil metál!

Nakonec potěší také podsvícený, poměrně veliký display. Ve skutečnosti display zobrazí velké množství informací najednou, ale pro mne osobně a určitě i pro další „kolegy slepounky“ s menší nevýhodičkou: některá písmenka (třeba na stránkách pro editaci zvuků) jsou příliš malá! Nástroj vám aspoň jako kompenzaci nabídne výběr z několika fontů pro zobrazení informací na displayi, ale stejně. Někdy jsem musel číst s nosem na skle.

Tolik svrchu, a teď se v tom trochu povrtáme.

Roland už nějakou dobu používá u svých nástrojů koncepci rozšíření zvukových možností pomocí expansion boards. Do XP 60 můžete dát čtyři tyto karty. Testovaný nástroj obsahoval pouze tři - World Collection „Asia“, Vocal Collection a Super Sound Set. Slovíčko pouze není na místě, protože tím počet zvuků vzrostl o 642! Přičtete-li je k původním 640 zvukům, dostanete se na úctyhodných 1282 zvuků a 26 sad bicích! Teď se seznamme s organizací zvuků, u Rolanda nazývaných

PATCH

Interní jsou seřazeny po 128 do pěti bank:

  • USER (RAM banka)
  • PRESET A, B, C a GM (ROM banky)

Každá z těchto bank má 2 sady bicích (i GM, ostatní GM sady bicích jsou v PRESETech a přes MIDI jsou vyvolány patřičnými Bank Select a Program Change).

Rozšiřující karty se objeví jako XP A, B, C, a D. V tomto nástroji aplikované karty obsahují tyto zvuky:

WORLD COLLECTION „ASIA“ - 256 nejrůznějších etnických nástrojů strunných, dechových a bicích, smyčky a 8 etnických bicích sad.

VOCAL COLLECTION - 131 nejrůznějších vzorků vokálů a frází (úryvky gregoriánského chorálu, Aleluja a Amen zpívané mužským sborem, konec skladby zpívaný chlapeckým sborem, vokální perkuse atd.). Nutno podotknout, že je zde poměrně mnohokrát použito jednoho vzorku pro více Patchů.

SUPER SOUND SET - 255 vzorků klávesových nástrojů, kytar, bas... Arpeggia harfy v nejrůznějších tvarech akordu C a c (nejsou zde nesmysly, vše je odvozeno z diatoniky hratelné harfou), několik dobře znějících „orchestral hits“ a 8 sad bicích pro různé styly hudby.

Vzorky jsou precizně zpracované, Smyčky lze synchronizovat s MTC. Mohu-li se vyjádřit ke zvuku nástroje obecně, pak bych přivítal sem tam trochu syrovosti, bezprostřednosti a expresivity. Všechny zvuky zní totiž velice příjemně a uhlazeně a to mi nesedí například u zkreslených kytar, steel kytara a drnkací nástroje vůbes by mohli mít více brilance či ostrosti. To samé bych čekal i u smyčců. Další detail, který vzdaluje zvuk nástroje od dokonalosti je paradoxně dokonalá půltónová intonace etnických nástrojů a opět jejich uhlazenost. Ne všechny nástroje musí nutně odpovídat „bílým“ požadavkům na libozvučnost. Co se dá dělat, nikdo není dokonalý. Ale vhodnou úpravou filtru, obálky, reakcí na dynamiku hry a aftertouch se dá lecos napravit.

Na druhou stranu tu jsou nenahraditelná Rolandovská piána, jejichž zvuk mě vysloveně naplňuje a skvělé syntetické zvuky.

Další úrovní nástroje je 

PERFORMANCE

Je jich 64 - 32 USER a 32 PRESET.

Jsou to sady zvuků na 16 MIDI kanálech použitelných jak pro sekvencer, tak pro normální hru. Kromě běžných nastavení (level, pan., coarse, tune, oct. shift, polyfonie) můžete také definovat MIDI filter, nejen vysílací, ale i přijímací MIDI kanál.

Úprava zvuků

neprobíhá v editačním režimu jako takovém, ale z voice režimu je přístup kdykoliv pomocí funkčních tlačítek na jednotlivé položky Patche. Každý Patch se skládá ze čtyř Partů, z nichž všechny můžete upravovat zcela nezávisle na sobě. Kromě běžných funkcí obsažených v každém syntetitzátoru (výběr vzorku, transpozice, ladění, obálka hlasitosti, nastavení a obálka filtru, LFO) je tu několik významných zajímavostí:

Nastavení panorámy v závislosti na pozici na klaviatuře; to neumí každý nástroj a je to velice užitečné, nebo spíš nepostradatelné pro dobře znějící klavíry, harfy, cemballa a pod.

Tone Delay - ovládá prodlevu zaznění tónu po stisku či puštění klávesy. Takže při patřičném nastavení může tato funkce posunout celou obálku hlasitosti vúči stisku a spuštění klávesy, můžete podmínit zaznění tónu až po puštění klávesy atd. Užitečné například pro výrobu zvuku přilehnutí klapky dechového nástroje, zpětného trsnutí cemballa...

Kromě náhodného rozladění je tu i postupné oddálení či přiblížení půltónů, kde můžete nastavit od převrácení chromatické řady až po „roztažení“ půltónu na celý tón.

Funkce Analog Feel jemně a náhodně pracuje s laděním, hlasitostí a filtrem v průběhu tónu. Simuluje tak zvuk analogových předků charakteristický mimo jiné milou neschopností udržet konstantní napětí ve svých obdivuhodných obvodech a tím způsobené sotva postřehnutelné kolísání výšky a barvy tónu.

Arpeggiator

je dnes (opět) neodmyslitelný. Ten u XP 60 pracuje na principu modelů frází typických pro hru jednotlivých nástrojů v různých stylech. Takže si můžete vybrat z basových či kytarových riffů a doprovodů třeba pro funky, bicích smyček, záseků dechových sekcí, harfového arpeggia atd, atd. Modely jsou poměrně zdařilé, opomineme-li jejich strojovou kvantizaci. Když na to příjde, můžete díky synchronizaci použít arpeggiator při nahrávání do jednotlivých stop sekvenceru jako samohrajku (máte-li na to žaludek).

Sekvencer

není vybaven beze zbytku. Chybí třeba krokové nahrávání, jehož použití průměrným muzikantem je však zcela vyjímečné (takže jeho absence opravdu nebolí). Do sekvenceru můžete nahrávat na jednotlivých kanálech nebo všech 16 najednou (přes MIDI - můžete ho synchronizovat s externím MTC). Je tu samozřejmě i filtr pro eliminaci nepotřebných dat, podobně jako v režimu Performance. Nahrá-vání a přehrávání si můžete usnadnit zasmyčkováním úseku mezi lokátory, funkcí Punch, posunem dopředu a zpět a samozřejmě kvantizací. Ta může být buď vypnuta, pracovat podle nastaveného rastru nebo kvantizovat do shuffle. Citlivost rozlišení účinnosti kvantizace je pochopitelně nastavitelná.

Přehrávání skladeb ze sekvenceru je možné programovat. V režimu Chain play můžete skladby za sebe libovolně řadit, po každé skladbě sekvencer buď počká na další povel k přehrávání (Wait), nebo jej úplně zastavit (Stop). Povel End definuje konec řetězu skladeb třeba pro případ, že jej chcete celý automaticky opakovat. Navíc můžete nechat každou skladbu libovolně opakovat (Loop mode). Tento systém je velmi dobře promyšlen a neobyčejně usnadňuje práci při živém hraní.

Disketová mechanika

Kromě uchovávání dat z nástroje umí přehrávat skladby v SMF formátu v reálném čase. To je samo o sobě výborné, ale aby toho nebylo dost, můžete organizovat přehrávání úplně stejně jako ze sekvenceru!

Efektový procesor

Systém nabízí tři efektové sběrnice:

  • reverby a delay
  • chorusy
  • EFX (auto pan, pitch shifter...)

Je příjemné, že XP 60 nepoužívá efekty ve svém továrním nastavení jako definitvní činitel pro charakter zvuku. Nestane se vám tak, že Patch vyrobený s významným podílem DSP procesoru zní v Performance režimu při jiném nastavení efektů úplně jinak, nebo že docela ztratí svůj charakter, jak je tomu u některých jiných nástrojů.

Závěr

Tolik základní informace o nástroji Roland XP 60. Mám za to, že je to velmi dobře koncipovaný workstation zohledňující požadavky na účelnost a příjemnou obsluhu. Nezůstává však jen u toho; odhlédnu-li od čistě subjektivního názoru na jeho zvuk, zdá se být i nástrojem s poměrně velkými možnostmi v oblasti tvorby barev (alespoň v kategorii workstationů).

Ostatně, zajděte si ho vyzkoušet do prodejny K Audio ve Štěpánské ulici v Praze 1. Myslím, že docela určitě obstojí.