IK Multimedia StealthPlug

USB audio interface a SW pro kytaristy
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
3 290,00 Kč

Proniká snad technologie stealth i do světa hudby? A nebude pak tato otázka (z podstaty své věci) vlastně určitý nonsens? Zřejmě ne, přestože s tímto stealthem, resp. převodníkem StealthPlug od firmy IK Multimedia, je naopak žádoucí být viděn, zjištěn, identifikován a zaměřen – ovšem jako kreativní hudebník či instrumentalista, který umí plně využít možností současné technologie nebo možná jako ten, komu stačí k vytvoření vlastní skladby (dnes již) standardně vybavený notebook, samotný nástroj a šikovný AD/DA převodník, a nebo možná jako ten, kdo má chuť prostě jen experimentovat a hrát si – a to vše za více než přijatelnou cenu.

To první, co nás na StealthPlug možná příjemně překvapí, je samotná koncepce balení, ve kterém firma IK Multimedia svůj výrobek na trhu prezentuje. Řeč je o slušivě barevné krabici s přímým celuloidovým průhledem na samotný (v kompozici s potiskem obalu) uložený převodník. O společnost se mu v krabici stará tištěná dokumentace (domácí distributor DISK Boskovice se postaral i o její překlad do češtiny), dále jedno instalační CD a rozmanitá sada registračních formulářů.

StealthPlug samotný je co do své velikosti spíše drobným, prakticky i futuristicky tvarovaným, do stylové černě oděným, plastovým, 16bitovým AD/DA převodníkem, ve svém tvaru nejblíže asi podobným modelu F-117 Nighthawk. Na straně svého vstupu (jedná se o Hi-Z) tento „drobek" přijímá signál z kytary nebo baskytary, přijatý signál následně převádí na soustavu jedniček a nul a přes rozhraní USB (verze 1.0 nebo 2.0) dále předává příslušnému programovému vybavení počítače k dalšímu zpracování. Vedle tohoto vstupu s výstupem disponuje zařízení také stereo výstupem pro sluchátka a tlačítky + a -, kterými zesilujeme, resp. zeslabujeme výstupní úroveň zvuku do sluchátek. Na „kokpitu" StealthPlugu poblikává ledka; zeleně tehdy, je-li převodník aktivní, červeně tehdy, dojde-li k přepnutí se do režimu suspend. Převodník zvládá vzorkovací frekvence 44 kHz i 48 kHz a rozumí si jednak s ASIO drivery – umí tedy využít technologie vyvinuté firmou Steinberg, kdy tato technologie umožňuje přímou komunikaci s audio zařízením, čímž se podstatně minimalizuje latence mezi vstupem a výstupem – tak s drivery Core Audio, což zase ocení majitelé počítačů s jablíčkem. Napájení je řešeno přes USB, odpadá tak starost s hlídáním stavu baterie nebo s připojováním externího napájecího zdroje. Na přiloženém CD najdeme vedle ovladačů pro samotný StealthPlug i instalační balíček AmpliTube2 Live, což je vlastně kytarový i basový aparát nebo případně sada efektů v „měkkém", tedy softwarovém provedení, doplněný navíc o tzv. funkci SpeedTrainer (viz dále) a – o metronom. Nejen zajímavé je to, že AmpliTube2 Live je možné spustit jako samostatný program nebo jako plug-in pro VST, RTAS či AU hostitelské aplikace. Na CD jsou ještě také přiloženy instalační soubory audio/midi sekvenceru Mackie Traction ve verzi 2.1, Sample Tanku 2 SE s připravenými 64 zvuky pro VST, T-RackS šesti-pásmového EQ (taktéž pro VST) a nakonec na CD najdeme 500 MB smyček; bicích, basových nebo kytarových, všechny vzešlé z dílny Sonic Reality.

StealthPlug lze propojit a využít několika způsoby. Můžeme propojit kytaru s notebookem a doprovodný software StealthPlugu využít jako (virtuální) aparát.

Výsledek v tomto případě budeme monitorovat přes sluchátka, vyvedená ze StealthPlugu . Lze ale také využít propojení StealthPlugu s PC a vytvořit tak efektovou jednotku, kdy signál ze sluchátkového výstupu budeme posílat do našeho aparátu. A nakonec se nám ještě nabízí možnost využít StealthPlug jako zvukovou kartu, která nemusí být nutně využita jen s dodávaným softwarem, ale třeba námi preferovaným sekvencerem.

Další část textu bude již popisem instalace ovladačů StealthPlug a programu AmpliTube2 Live pod systémem WindowsXP Professional (SP2); instalace pod systémy Apple je dobře zdokumentovaná v již zmíněném manuálu a vzhledem k politování hodné absenci jakéhokoliv zástupce této příjemné platformy nezbude nám v tomto textu, než odkázat právě jen na doprovodný manuál.

Po vložení CD do mechaniky a po jeho načtení se nám na ploše otevře okno se zobrazením obsahu. Před samotným připojením StealthPlugu přes USB do PC je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače; tuto jejich instalaci spustíme poklepáním na ikonu Install StealthPlug. Dojde ke spuštění instalační procedury, která je po korektním průběhu zakončena oznámením o možnosti připojení vlastního zařízení. Připojíme tedy 1/4 jack do kytary (příp. baskytary) a po zapojení sluchátek zasuneme USB konektor do USB portu. Systém detekuje StealthPlug a informuje nás o instalaci nového hardware. V pravé části oznamovací lišty najdeme ikonku ovládacího panelu StealthPlug. Klikneme-li na ni, kontrolní panel otevřeme. Tento pak sestává především ze tří faderů: fader Input Gain ovládá citlivost na vstupu StealthPlugu, fader Input Direct Monitor nastavuje úroveň signálu, který je posílán ze vstupu přímo na výstup („monitorujeme" tak původní zvuk nástroje); posledním faderem, Output volume, nastavujeme úroveň signálu výstupního. Tento fader je ovládán také „hardwarově" výše již zmíněnými tlačítky + a -. Vedle faderů se na kontrolním panelu nachází také rozbalovací menu pro položku SampleRate selection, kde vybíráme požadovanou samplovací frekvenci a přímo pod ním ještě menu pro nastavení velikosti vyrovnávací paměti, bufferu. Nižší hodnota znamená rychlejší odezvu, ale také možnost nepříjemných drop-outů; tuto hodnotu je proto třeba volit s rozmyslem a především s ohledem na možnosti našeho hardware.

Zbylé prvky mají už jen informační charakter – jedná se o signalizaci, je-li připojen StealthPlug a o vizuální kontrolu aktivního driveru. Následuje ještě checkbox, který zaškrtneme tehdy, požadujeme-li spuštění kontrolního panelu po startu systému. Nakonec je zde tlačítko pro vyhledání možných update ovladačů; přístup na stránky tohoto servisu však vyžaduje registraci stejně tak, jako je nutná registrace po překročení deseti denní zkušební lhůty programu AmpliTube2 Live – a právě na ten se nyní podíváme.

Poté, co máme nainstalované ovladače, připojenou kytaru, nastavené vstupy a výstupy a stále vloženo instalační CD, spustíme instalátor AmpliTube2 Live. Přes schválení licenční politiky autorů software se proklikáme až na konec instalace. Spuštěním AmpliTube2 Live se nám pak zároveň spustí průvodce registrací s informací o již zmíněné deseti denní zkušební lhůtě. Jsme informování o tom, že nedojde-li do deseti dnů k registraci, budou některé z funkcí AmpliTube2 Live deaktivovány (o tom, o jaké funkce se jedná, však „Wizard" nevypráví). Vystornujeme nyní pro účely našeho seznamovacího testu průvodce registrací a budeme se dále věnovat dialogovému oknu audio midi setupu, které je otevřeno hned pod oknem průvodce. Zde nahradíme volbu DirectX možností ASIO a v případě, že tak setup neučiní sám, upravíme ostatní položky podle potřeby a upravení položek potvrdíme. Po tomto nastavení už před sebou uvidíme hlavní okno aplikace AmpliTube2 Live. Základnímu zobrazení aplikace dominuje především ozvučnice virtuálního aparátu s kontrolními prvky jeho ovládacího panelu. Vrchní část okna si pro sebe vyhradil SpeedTrainer, který se však směrem doprava dělí o svou pozici s metronomem. Dolní část okna pak patří spíše informačním údajům. Toto zobrazení (amp zobrazení) lze vyměnit za zobrazení „krabičkové", kdy namísto aparátu vidíme – a upravujeme – cestu signálu kytary nebo baskytary skrze řadu efektových krabiček. Ty přidáváme, nastavujeme a odebíráme zcela podle potřeby či chuti. Nelze na tomto místě opomenout zmínit integrovanou funkci ladičky - „zabudovanou" do AmpliTube2 Live ve formě právě jedné takové krabičky.

Podrobněji

Skladbu, kterou hodláme za pomocí SpeedTraineru studovat, vybereme v dialogu průzkumníka, který se nám otevře po kliknutí na button OPEN AUDIO.

Tlačítkem PLAY zvolenou a načtenou skladbu pustíme a potenciometrem VOL upravíme hlasitost na požadovanou hodnotu. Potenciometrem PITCH v případě potřeby provedeme přeladění skladby (bez změny tempa), případně sousedním potenciometrem TEMPO upravíme rychlost skladby (bez změny ladění). Zajímá-li nás jen určitý úsek tracku, např. část sóla, nadefinujeme pomocí tlačítek A a B tento úsek, který nám bude po stisknutí PLAY přehráván ve smyčce.

Tlačítkem CLEAR nadefinování úseku zrušíme. K označení úseku napomůže funkce zvětšení či zmenšení grafického znázornění průběhu skladby, která je dostupná přes tlačítka + a –; tlačítka jsou vykreslená na virtuálním displeji SpeedTraineru. Metronom obsluhujeme pouze dvěma potenciometry, VOLUME a TEMPO. Jejich popis jistě mluví sám za sebe.

AmpliTube2 Live v sobě zahrnuje celkem 128 předdefinovaných zvukových presetů, rozčleněných do několika skupin podle svého charakteru, původu nebo určení (např. styl, nástroj, téma apod.). Volbu presetu provádíme buď rozbalením menu po kliknutí na název aktuálního presetu nebo listováním presety za pomocí šipek, umístěných vpravo od názvu presetu. Mezi základní volby patří také volba použitého zesilovače; na výběr máme ze dvou zesilovačů kytarových (American Tube Clean, postaveném na modelu Fender Deluxe Reverb 65 a British Tube Lead, založeném na zvuku Masrhalla JCM800) a jednom zesilovači basovém (vytvořeného přímo firmou IK). Volbu zesilovače provádíme přes rozbalovací menu, které je umístěné na ovládacím panelu aktuálního zesilovače. Vybírat lze také z reproboxů; mezi dostupné modely kytarových boxů patří box osazený jednou, dvěma nebo čtyřmi dvanáctkami nebo basový repro box, který je osazen jednou patnáctkou. Otevřený kytarový box 1x12" je založený na modelu Fender Deluxe 65, 2x12" postavená na modelu Marshall 1992, 2x12" Greenbacks je uzavřená, stejně tak jako 4x12" Marshall 70´s.

Reproboxu basovému sloužil za předlohu Ampeg B15. AmpliTube2 Live umožňuje uživateli definovat také polohu mikrofonu, snímajícího zvuk reproboxu a dokonce i typ samotného mikrofonu. Ve výběru je tak buďto model dynamického majka, jemuž stál předlohou typ SM-57 od firmy Shure, nebo model kondenzátorového mikrofonu, který chce být nápodobou AKG C-414. Všechny výše uvedené volby jsou opět dostupné přes rozbalovací menu, která jsou umístěna na panelu aktuálně zobrazovaného zesilovače.

Jestliže před použitím zesilovače s boxem upřednostňujeme spíše hraní přes krabičky, přepneme se v zobrazení signálové cesty položkou STOMP na vyobrazení efektových pedálů. Jednotlivé pedály pak přidáváme nebo ubíráme přes jednotlivá menu ve spodní části okna AmpliTube2 Live. Jednoduchým rozbalením položky menu nalistujeme požadovaný typ efektu a jeho potvrzením „položíme" zvolenou krabičku na virtuální parketovou podlahu virtuálního (třeba) pódia. Všechny položky efektu jsou aktivní, to znamená, že otáčením vykreslených potenciometrů myší nastavujeme potřebné hodnoty či rozsahy hodnot. Na výběr máme celkem devět krabiček: chorus, kompresor, delay, flanger, grafický ekvalizér, opto-tremolo, overdrive, wah pedál a volume pedál. Před krabičkami je vždy předřazena ladička, užitečným pomocníkem je také noise gate (praktický především tehdy, použijeme-li overdrive) a pružinkový reverb (mimochodem velmi přesvědčivě znějící). Vzhledem k plné midi kompatibilitě AmpliTube2 Live se kytaristovi (nebo baskytaristovi) nabízí praktické ovládání krabiček za pomoci midi pedálu.

Zvuková kvalita zesilovačů či krabiček se dle mého názoru drží na příjemné úrovni, snad jen při zařazení overdrive se do signálu přimíchá poněkud více šumu. Dostupná šumová brána však funguje spolehlivě, takže zmíněnou skutečnost nelze považovat za nějaký zásadní problém.

Všechny nabízené presety lze samozřejmě upravovat podle libosti a upravené ukládat na lokální disky notebooku nebo počítače. Příjemná je možnost spolupráce AmpliTube2 Live ve formě plug-inu. Méně příjemná je možná nezbytnost registrace, ovšem výhody fakticky vynucené registrace nad tímto krokem převažují. Doprovodný software či zvukové smyčky na instalačním CD StealthPlugu svého upotřebení také jistě dojdou. Dlužno snad ještě dodat, že na konfiguraci 1GHz Athlonu s 500 MB RAM k žádným drop-outům nedocházelo, procesor si vrněl na vytížení něco málo přes 40%. Otázkou tak už zůstává jen to, zda-li si bude vrnět i majitel StealthPlugu – věřím, že bude. A možná, že pak opravdu bude viděn, zjištěn, identifikován a zaměřen (doufejme, že jen případnou nahrávací společností).