Korg DTR-2000

Digitální ladička
Distributor: 
Cena: 
6 310,00 Kč

Každá hra má svá pravidla. Jste-li proto hrdým vlastníkem (či vlastnicí) supernabušeného racku plného toho nejnovějšího nádobíčka, tak pozor: nikdy si nezískáte patřičný respekt, dokud vašemu systému nebude nahoře vévodit ze strany na stranu efektně pobíhající „ledka", která dá všem okolo na vědomí, že to máte pod kontrolou. Takovou pobíhající LED jste na koncertech v racku známých hudebníků jistě už nejednou viděli – nepatří k ničemu jinému než k zařízení zvanému ladička. Ta je základem všeho.

Jedna taková racková ladička se světýlkem pobíhajícím z jedné strany na druhou na stupnici tvořené obloukovým polem LED, která designu celého zařízení dominuje, nám přistála na stole. Klasika všech klasik přímo od Korgu. Takže pojďme na to.

Model DTR-2000 s rozsahem od A0 po C8, na který jsme měli možnost se podívat, je v současné nabídce Korgu tím vyšším ze dvou dostupných modelů. Znamená to nejen, že je o něco dražší, ale také to, že má nějakou tu funkci navíc - a hlavně umožňuje ladění v několika různých režimech, což je v praxi zásadním přínosem.

Konstrukce je na první pohled standardní co do šířky a výšky šasi (1U), přičemž i přes svoji menší hloubku je zařízení relativně docela těžké (1,4 kg). Na první pohled ale vypadá zajímavě mírně zkosený čelní panel, který ve spodní části v mírném oblouku lehce přečnívá směrem dopředu – jinými slovy v racku tento přední panel lehce vyčnívá ven. Tento design ale není samoúčelný, neboť DTR-2000 je vybavena malou lampičkou, umístěnou právě v té části dna šasi, která vyčnívá ven. V praxi to znamená, že pokud stisknete tlačítko Light, lampička osvětluje zařízení v racku nacházející se pod DTR-2000 (ladička se pochopitelně zpravidla umísťuje úplně nahoru). To je velmi praktické, zvláště pokud máte v racku analogové komponenty (preamp, koncový zesilovač), jež nedisponují podsvíceným ovládáním či displejem, abyste na tmavém pódiu mohli pohodlně měnit nastavení.

Možnosti za 2000

Korg DTR-2000 disponuje dvěma přepínatelnými vstupy – na předním panelu je k dispozici jeden a na zadním je umístěna dvojice jacků Input 1 a 2. Můžete tedy připojit dva nástroje současně a pro jejich naladění přepínat vstupy tlačítkem Input Select nebo externím přepínačem připojeným do zadního konektoru se stejným označením (ten ale v balení nehledejte). Současně lze ztlumit výstup (tlačítkem Mute nebo opět externím přepínačem), abyste laděním neinzultovali okolí. Výstupní jack je ovšem k dispozici pouze jeden, společný pro oba vstupy.

Zabudovaný mikrofon dovoluje bez zbytečných složitostí naladit i akustické instrumenty – to se vám ale pochopitelně spolehlivě povede pouze v dostatečně tichém prostředí.

To ale není vše – je zde totiž ještě možnost ladění podle referenčního tónu, který je ladička schopna generovat. Do tohoto režimu se dostanete současným stiskem tlačítek Display/Sound a Chromatic což se projeví rozsvícením indikátoru Sound. Ze stejnojmenného výstupu na zdaním panelu pak ladičku připojíte ke vstupu zesilovače (či mixpultu), do nějž je pak vysílán referenční tón, podle kterého ladíte – po přepnutí do tohoto módu je tento tón nastaven automaticky na A, zvyšujete a snižujete jej tlačítky Chromatic a Display. (Přitom vychází-li z vašeho nástroje nějaký tón během přepnutí do režimu Sound, DTR-2000 začne automaticky generovat tón, který je mu nejbližší a můžete si tak ihned doladit třeba jen mírně rozladěný nástroj).

Univerzálnost tohoto modelu podtrhují nadstandardní možnosti kalibrace. Tu můžete standardně nastavit od 438-445 Hz tlačítkem Calib. Navíc ale můžete použít tzv. Auto Reference kalibraci pro nastavení podle vašeho nástroje (kytary, kláves). Ladička snímá tón buďto z nástroje připojeného ke vstupu, nebo přes interní mikrofon, a jakmile se kontrolka na stupnici ladění ustálí, stisknete Calib. Daná nota bude automaticky detekována a kalibrace se nastaví podle ní (a nemusí to přitom být A).

Všechna tlačítka i volby jsou podsvíceny, což umožňuje bezproblémovou orientaci a ovládání ve tmě. Balení pochopitelně obsahuje také adaptér pro napájení.

Ladíme…

Celé ladičce na předním panelu dominuje v mírném oblouku klenutá stupnice tvořená modře svítícími LED, která ukazuje aktuální ladění buďto v centech (+- 50, signalizováno nad hlavní stupnicí), nebo v hertzích (+- 6, signalizace pod hlavní stupnicí). Dioda uprostřed, ukazující správnou hodnotu požadovaného ladění, svítí bíle. Třetí možností je režim Strobe, kdy světlo běží ze strany na stranu a zastaví se ve chvíli, kdy naladíte správnou (hod)notu. Po levé straně stupnice je umístěn segmentový displej, který zobrazuje jména not, a vedle něj se rozsvěcuje znak křížku pro zvýšené noty.

Tím zřejmě nejzajímavějším jsou na DTR-2000 různé režimy ladění, které z ní dělají naprosto ideální pomůcku každého náročného kytaristy a nebo také baskytaristy.

Pro ovládání zde slouží tlačítka Chromatic a Mode v levé části čelního panelu. Při stisku prvního z nich pracuje ladička v klasickém chromatickém módu (to je také implicitní režim, v němž se ladička nachází hned po zapnutí). V tomto případě se na displeji zobrazuje jméno noty, kterou právě hrajete, a stupnice ukazuje, nakolik přesně jste naladěni.

Po stisku tlačítka Mode přepínáte do režimů určených speciálně pro kytaristy a baskytaristy. S nimi můžete ladit pohodlně na otevřených strunách - ladička je nastavena přesně pro požadované ladění a na displeji se zobrazují tomu adekvátní informace. Po prvním stisku tlačítka Mode se přepnete do režimu Guitar, kdy je DTR-2000 nastavena specificky pro kytarové ladění a zatímco stupnice indikuje přesnost naladění, na displeji se zobrazují čísla strun (1-7, tzn. můžete ladit i sedmistrunnou kytaru). Takto s jistotou víte, zdali jste na požadovaném tónu, aniž byste museli znát jména not všech strun, což občas není snadné, pokud používáte nestandardní ladění.

Vícenásobným stiskem Mode se dostáváte do dalších režimů. Bass je určen pro baskytaru, čemuž odpovídají čísla strun 1-4 pro běžnou basu, doplněné o znaky L a H pro pěti nebo šestistrunné basy. Režimy pro otevřená ladění D, E, G a A (Open D/E/G/A) ocení typicky třeba bluesmani nebo kytaristé používající slide – zde se na displeji zobrazují jména not příslušného akordu. Poslední volbou je ladění DADGAD, kde se zobrazují opět čísla strun.

Do hry vstupuje ještě tlačítko Flat. Podle počtu jeho stisků (indikovaných displejem) displej ukazuje jméno noty (či číslo struny) o nastavený počet půltónů vyšší, než je skutečné ladění. V praxi to znamená, že pokud celou kytaru podladíte o tři půltóny, stisknete třikrát Flat (na displeji je hodnota 3) a následně při ladění na otevřených strunách zobrazuje DTR-2000 v chromatickém módu na displeji noty E, A, D, G, H, E nebo v módu Guitar čísla strun 1-6 atd., jako byste byli ve standardním ladění.

Je to skvělé řešení, protože řada kytaristů (a to i těch opravdu dobrých) často nedokáže vyjmenovat noty otevřených strun, pokud například celou kytaru podladí do Cis. Takto na to vůbec nemusíte myslet. Kombinace nabízených režimů s možnostmi tlačítka Flat tak umožňuje naladit nástroj pohodlně a s přehledem takřka pro jakékoliv ladění.

S DTR-2000 svůj nástroj naladíte naprosto přesně, neboť s velkou, přehlednou a přesně reagující stupnicí se pracuje výborně.

Navzdory všem možnostem ladička nedisponuje některými znaky inteligence, jež by možná někdo očekával. Při zapnutí je automaticky nastavena na defaultní hodnoty a veškeré volby je třeba nastavit znova.

Poslední slovo

V dnešní době najdete ladičky snad všude – kromě malých kapesních modelů je tato funkce zabudována i do těch nejlevnějších kytarových procesorů v cenách kolem 2 500 Kč, v nahrávacích studiích už běžně najdete softwarové verze. Proč tedy zvolit právě Korg DTR-2000?

Všechny uvedené možnosti činí přístroj velmi univerzálním a zejména pro kytaristy velmi praktickým. Cena není zrovna na úrovni, která osloví široké masy, na ty ale v tomto případě výrobce ani nemíří. Na druhé straně, v nákladech na profesionální vybavení – a právě do této kategorie DTR-2000 patří – se snadno ztratí a šťastný kupec už se bude jenom radovat, oč pohodlnější má najednou život. Sám jsem se při testu přesvědčil, že i když takovou věc nepovažujete za tak nezbytnou investici, rychle si na ni zvyknete. Volba nezávisí ani tak na kvalitativních faktorech, jako spíše na užitné hodnotě konkrétně pro vás.

Je nasnadě, že využití DTR-2000 najde zejména u polo či plně profesionálních hráčů, kteří navíc často pracují na několika projektech a s několika různě naladěnými nástroji. Jednoznačně se tento model při své univerzálnosti neztratí ani v nahrávacím studiu, kde se podle něj může spolehlivě sladit celá kapela. A konečně, jeho funkce velmi ocení koncertně dosti aktivní hráči, kteří potřebují stabilní a spolehlivý přístroj pro přehledné dolaďování podle široké stupnice LED přímo na pódiu, kdy vám cuchá nervy vědomí, že se čeká jen na vás a všichni se na vás dívají.