Behringer Truth B1030A

Aktivní studiový monitor
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
2 616,00 Kč

Jistě bychom se všichni shodli na tom, že pokud jde o zdárný výsledek nahrávání, tak jedním z velice důležitých faktorů, ne-li faktorem nejdůležitějším, je kvalitní poslech (což v tomto případě rovná se: věrný poslech). Ten je důležitý jak při záznamu, tak i při finální mixáži a samozřejmě také při masteringu. Kvalita poslechu při záznamu je rozhodující pro posouzení toho, jak "zní" snímaný zdroj, dále při rozhodování o tom, jaký (nebo jaké) použít mikrofon(y), kam jej (je) umístit a jestli případně použít některý signálový procesor (ekvalizér, kompresor). Při mixáži a závěrečných úpravách není bez kvalitního a věrného poslechu téměř možné dát zaznamenaný materiál úspěšně dohromady.

Určitě ne jen tak pro nic za nic představují kvalitní studiové monitory významnou investiční položku při vybavování dobrého nahrávacího studia. Alespoň do jisté doby tomu tak bylo. S rozmachem nízkorozpočtových projektových a domácích nahrávacích studií se postupně objevili četní výrobci, kteří nabízejí profesionální studiové monitory v cenově velmi dostupných hladinách. Přesně v intencích své vlastní filosofie „co nejvíce muziky za co nejrozumnější peníze", přišla se svým příspěvkem do této oblasti také společnost Behringer. V následujícím testu si představíme nejmenší referenční model aktivních studiových monitorů řady Truth, nové Behringer B1030A.

„Truth“ znamená česky pravda a pravdivá bude nepochybně také následující základní charakteristika monitoru, totiž že Truth B1030A je aktivní dvoupásmový referenční studiový monitor určený pro poslech v blízkém poli. Zvukový systém monitoru tvoří jednopalcový tweeter s vysokým rozlišením, buzený vlastním zesilovačem o trvalém výkonu 15 wattů do 4 ohmů (špičkově 25 wattů). Středobasový reproduktor s žlutou kevlarovou membránou má průměr 5,25" a je rovněž poháněn vlastním samostatným zesilovačem, zde o trvalém výkonu 35 wattů do 4 ohmů, špičkově až 50 W. Přenášený frekvenční rozsah je od 50 Hz do 20 kHz, maximální akustický tlak páru monitorů je 110 dB SPL ve vzdálenosti jednoho metru. Každý kus je dodáván s vlastním certifikátem o kalibraci, který je vázán na sériové číslo monitoru a graf změřeného frekvenčního průběhu monitoru.

Konstrukce

Skříň monitoru je vyrobena z tradiční dřevotřísky potažené černým vinylem, čelní stěna pak z tuhého plastu se speciálním profilováním, které se svým tvarováním určitě podílí na optimálním vyzařování monitoru. Na této čelní stěně, vedle reproduktorů, se nacházejí dvě kontrolní LED diody. Modrá LED signalizuje zapnutí napájení, červená případnou limitaci elektroniky monitoru při přebuzení. Zadní stěna monitoru nese veškeré konektory pro připojení napájení a přivedení signálu a dále také ovládací prvky, kterými lze pozměnit vstupní citlivost monitoru a také upravit frekvenční průběh podle aktuální potřeby. Také zde nalezneme basreflexový otvor. Monitor Truth B1030A umožňuje připojení standardního symetrického analogového signálu na konektoru XLR a nebo nesymetrického signálu, a to buď na konektor 1/4" TS, nebo na RCA Cinch. Základní uváděná citlivost linkových vstupů je 0 dBu (1mW do 600 Ohm). To by v praxi znamenalo, že audio signál o úrovni 0,775 voltu vybudí monitor na plný výkon. Tuto vstupní citlivost lze zvětšit nebo snížit o 6 dB pomocí trimru označeného Input Trim. Jen pro představu: na analogovém výstupu běžného CD přehrávače bývá běžně úroveň vyšší než 1 volt, která monitor spolehlivě vybudí „do plnejch". A za těchto okolností ani příliš nepomůže snížení citlivosti vstupu monitoru o 6 dB. Proto je při spouštění připojeného zdroje signálu, který nemá vlastní regulaci výstupní úrovně, potřeba opatrnosti. Pokud je ale monitor připojen na výstup z mixážního pultu, snadno si potřebnou úroveň poslechu nastavíme přímo na pultu či poslechové matici. Možná někdo namítne, že ale přeci nikdo nebude připojovat aktivní bedny přímo na neregulovaný výstup bez zařazení článku řídícího hlasitost. Já se ovšem domnívám, že si není težké představit začínajícího amatérského provozovatele domácího studia (který rozhodně může představovat zákazníka těchto dostupných monitorů), kterého by toto mohlo napadnout. (Abychom zůstali věrní výrobci testovaného produktu, jako příklad řídícího činitele můžeme uvést stereo monitorovací matici Behringer MON800.)

Ovládací prvky na zadní stěně B1030A také dovolují, jak už bylo řečeno, drobnější úpravy frekvenčního průběhu monitoru s ohledem na okolnosti. První shora je přepínač průběhu vysokých frekvencí High Frequency. Ten umožňuje, vedle standardního průběhu, zdůraznit vysoké frekvence o 2 dB, nebo o 2 či 4 dB potlačit tak, aby bylo možné monitor přizpůsobit konkrétnímu utlumování (doznívání) vysokých frekvencí v tom kterém prostoru. Dalším je přepínač kompenzace nízkých frekvencí Low Frequency, který umožňuje potlačení o 2, 4 a 6 dB. Monitor se tím přizpůsobuje případnému doplňujícímu subwooferu, nebo napodobuje malé reproduktorové systémy. Druhý způsob úpravy průběhu basů Room Compensation opět umožňuje potlačení o 2, 4 a 6 dB a slouží ke kompenzaci případného zdůrazňování basů v závislosti na poloze monitoru v daném prostoru. U všech tří přepínačů jsou znázorněny křivky upravených průběhů, které dávají představu o tom, jak která úprava funguje. Tím je vyčerpán popis ovládacích prvků a připojovacích míst.

Na řadu přichází šroubovák a pohled do útrob monitoru. Zadní stěna monitoru s ovládacími prvky nese na své vnitřní straně veškerou elektroniku. Jak a z čeho je vyroben nebo čím je osazen profesionální monitor této cenové kategorie? Pohled na desku plošných spojů ukazuje, že v zapojení je využit spínaný napájecí zdroj a dále zde uvidíme hrst pasivních a aktivních součástek. Klíčovými prvky konstrukce jsou dva integrované zesilovače SGS-THOMPSON TDA 7293 připevněné na hliníkový chladič, pro každý reproduktor jeden. Tyto integrované zesilovače jsou v ekonomických cenových hladinách poměrně oblíbenou volbou.

Celý zesilovač je obsažen v jednom pouzdře (stejně jako operační zesilovač), má jasně zaručené parametry dané výrobcem a k vytvoření funkčního obvodu vyžaduje většinou jen několik málo dalších externích součástek, tedy v zásadě téměř žádné ladění a nastavování. Za předpokladu dobrého návrhu skříně reproduktorové soustavy, dobrého provedení výhybky a správného výběru vhodných reproduktorů tak lze určitě vyrobit kvalitní monitor za více než přijatelnou cenu.

Provoz

Ke zdárnému spuštění monitoru Truth B1030A vlastně nepotřebujeme nic jiného, než připojit jej k napájecí síti pomocí dodávané síťové šňůry a ke vstupu připojit zdroj signálu. Spínačem na zadní straně monitor zapneme (rozsvítí se modrá ledka vpředu) a můžeme spustit muziku. Osobně však doporučuji nejprve zkontrolovat výchozí nastavení všech korekčních prvků na zadní straně, aby bylo jisté, že jsou všechny (oba) aktuálně použité monitory nastaveny stejně. Jak už jsem poznamenal výše, počítejte s tím, že pokud budete monitor budit rovnou například z CD přehrávače nebo jiného zařízení, které neumožňuje nastavení výstupní úrovně, bude monitor hrát s největší pravděpodobností ihned naplno, takže pozor na uši. Pokud je monitor připojen k mixážnímu pultu, tak samozřejmě každý správný zvukař určitě předem stahuje všechny potenciometry výstupních úrovní, ostatně k tomu jej nabádá téměř každý návod přikládaný ke zvukovým zařízením, a tudíž nemůže dojít k újmě z leknutí způsobeného náhlým přívalem hlasité muziky. Věřte totiž, že slušných zhruba 40 wattů na jeden kanál už nějaký ten rámus udělá.

Dále již následují mé vlastní poznatky z poslechového testu. K prověření páru monitorů Truth B1030A jsem použil jednak svá oblíbená hudební alba na CD, a pak také vlastními silami pořízené nahrávky roztočené do stop v DAW. Test jsem zahájil poslechem cédéček z připojeného CD přehrávače. Z důvodů momentální absence poslechového kontroleru či matice jsem záležitost s vysokou citlivostí vstupů B1030A vyřešil zařazením dvoukanálového DI-Boxu (určeného pro připojení linkových signálů na mikrofonní vstupy). Poslechová hladina byla na rozumné úrovni, i když u současnějších „do maxima nadupaných“ CD nahrávek jsem ještě na vstupu do DI-Boxu zařadil útlumový pad -20 dB. Při přehrávání záznamů z počítače nebylo samozřejmě nutné provádět takové kousky, protože úroveň signálu odcházející ze zvukové karty jsem si příslušně upravil v ovládacím panelu zvukovky. Pro mixážní pult platí to samé.

Zvukové vlastnosti

Zkrotili jsme vstupní signál a tak se konečně můžeme věnovat zvukovým vlastnostem monitoru(ů). Poslechem jsem strávil poměrně dost času a měl jsem tedy dostatečnou příležitost si skrze mně dobře známé nahrávky reprodukci naposlouchat. Při prvních poslechových minutách ve mně monitory vyvolaly dojem bezostyšné a razantní reprodukce, o které nicméně nelze říci, že by byla agresivní. Použité zesilovače jsou pro daný účel dostatečně výkonově dimenzovány, takže při normální poslechové hladině reprodukce bez „zadýchání" zvládnou například plný zdvih ekvalizéru o 12 dB na 12 kHz, což je pro práci ve studiu určitě dobře. Podobné je to i dole v basech. Tím se vlastně přibližujeme k odpovědi na otázku, jaká že je to ta „pravda“ (= analytičnost a věrnost reprodukce), kterou si monitory nesou ve svém názvu. Zezdola nahoru, tedy od basů až po výšky, poskytuje monitor čistý, pro účely analýzy dobrý poslech a umožňuje (pro účely mixáže) posoudit frekvenční průběh, dynamický průběh, případné zkreslení nebo parazitní ruchy, brumy a šumy. Dobrého rozlišení je (domnívám se) dosaženo bohatým obsahem výšek v reprodukci. Ke korekcím frekvenčního průběhu chci obecně dodat pouze tolik, že v akustických podmínkách, ve kterých jsem monitory poslouchal, jsem necítil potřebu nějakých úprav, monitory jsem tedy ponechal trvale ve výchozím nastavení. Dostupné korekce umožňují spíše než nějaké dramatické změny pouze jemné dolaďování. Velmi dobře při poslechu vycházelo podání hloubek (obzvlášť dáme-li si jej do souvislosti s velikostí beden) a s tím i podání spojeného vjemu prostoru ve směru předo-zadním. Basy dokážou být slušně důrazné a současně i čitelné. Rozhodně dostatečně na to, aby se člověk mohl bez ostychu pouštět do ekvalizace basy, kopáku apod., a nebo aby byl například schopen rozlišit užitečné basové frekvence od houknutí kotle u bicích, nahraného v akusticky nevhodných podmínkách. A o to nám tu ve studiu přece jde.

Závěr

Mohl bych se ještě dále pokoušet slovy popisovat své dojmy z poslechu monitorů Behringer Truth B1030A, ale myslím si, že stejně žádný další jakkoliv dlouhý popis nemůže nahradit vlastní zkušenost z poslechu. Můj výsledný subjektivní dojem z testu je takový, že monitory lze bez obav použít jako monitory referenční, protože dokáží zprostředkovat poslech na takové úrovni, aby bylo možné dotáhnout nahrávku do zdárného konce. Využití při nahrávání a míchání ovšem samozřejmě není zdaleka jedinou aplikací. Monitory určitě najdou uplatnění při kontrolním poslechu na různých vysílacích, odbavovacích, kontrolních a broadcastingových pracovištích. U všech projektů a podniků, kde je významným faktorem rozpočet a jsou žádoucí zařízení s vyváženým poměrem výkon/cena, vidím prostor pro uplatnění testovaných monitorů k plné spokojenosti uživatele.