Korg N 364/264 Music Workstation

Korg N 364/264 Music Workstation
Distributor: 
Cena: 
43 990,00 Kč

X - N 

Série N je pokračováním řady X navazující na úspěšné 01 W, M1 a T sérii. Proti nástrojům X - má dvojnásobnou polyfonii (64 / 32 hlasů), větší ROM pro vzorky (8 MB), programy a kombinace, je rozšířena o arpeggiator, Realtime Pattern Play / Record (viz níže) a disketová mechanika umí číst 2 DD i 2 HD 3.5 disky.

Kompatibilita dat směrem z X - je s mírnými odchylkami ve škálování některých obálek a křivek. Z N - do X - se nečtou data, o která je nová série rozšířena.

Rozdíl mezi N 264 a 364 je pouze v počtu kláves (76 a 61). K otestování byl zapůjčen N 364, takže se podívejme Korgovi na zoubek.

Struktura nástroje

Obecné parametry nastavíte v režimu Global. Z jednoho či dvou oscilátorů je vytvořen základní prvek nástroje - program. Ten lze používat samostatně, v kombinačním modu (Combination), sequencerovém modu spojeném s RPPR nebo ho lze směrovat do arpeggiátoru. Na konci všeho jsou 2 nezávislé efektové procesory a 4 audio výstupy L/MONO, R, 3, 4.

Programy a kombinace jsou organizovány do čtyř bank (A - D). V každé existuje 100 programů a 100 kombinací. Banky A a B jsou RAM. Nechybí GM banka, která je (to dá rozum) ROM.

Global

Zde nastavíte naladění nástroje (427.47 Hz - 452.89 Hz = + - 50 centů se středem na 440 Hz). Dále můžete transponovat +-12 půltónů, zvolit rychlostní a tlakovou křivku, vybrat některou z 10 stupnic (ladění), ve kterých byste nástroj rádi proháněli, či nastavíte svou vlastní jako jedenáctou, určíte globální MIDI kanál a synchronizaci, zapnete - vypnete klaviaturu. Nastavení filtru pro příjem not vám umožní použít další N Korg (či X) jako zvukový modul hrající noty, které přesáhnou polyfonní možnosti pana Korga I. Dále tu máme filtry na MIDI data a ochranu (paměti). Po MIDI dump (prg, combi, global, bicí sada, sequencer + paternová sada a vše) následuje poněkud kuriózně editace bicí sady. Je to ovšem logické vzhledem k použití bicích sad v další struktuře nástroje.

Zde přiřadíte jednotlivým klávesám zvuky, ztransponujete je, zesílíte, nastavíte délku doznívání, zařadíte je (ale nemusíte) do skupiny, ve které smí znít jen jeden zvuk (skupin je 6 + 1 SLF). Nakonec určíte panorámu a odešlete do efektů. Takto vytvořené bicí sestavy lze v programech editovat jako jakýkoli jiný multivzorek (viz dále). Po editaci můžete bicí zapsat do RAM.

Dále je v nabídce přiřazení pedálu k prg.. change, sequencerovým funkcím, ovládání efektů, přepínání ladění (stupnic), kontrolérům, VDF a zadávání dat. Nakonec můžete určit polaritu damper p. a kalibrovat joystick.

Program

Podle způsobu použití globálního oscilátoru se mění polyfonie nástroje - 1 oscilátor (single) = 64 hlasů, 2 oscilátory (double) = 32 hlasů. V těchto režimech můžete využít jeden či dva ze 430 multivzorků. Toto číslo však nevyjadřuje skutečný počet rozdílných zvuků - 36 z nich je uvedeno znovu jako nepřeladitelné pod dalším číslem. Bylo by určitě lepší označit v názvu či návodu jejich výchozí klávesu (protože v těchto případech se nejedná o multivzorky, ale o jediný rozškálovaný vzorek), a ušetřit tak místo pro nové vzorky. V bicím modu oscilátoru (drums) máte na výběr z 8 originálních a 8 GM bicích sad. Vzorků bicích nástrojů je 215, mezi nimiž je i několik efektů (výkřiky lidí, opic, samurajů, nějaká ta smyčka etnická, tu přeletí letadlo, rozbije se sklo, atd.). Kromě jiných perkusí je tu i výborná brumle hned ve čtyřech variacích. Zvuky bicích jsou vůbec velice zdařilé.

Po nastavení oscilátorů a výběru vzorků lze určit poly nebo monofonní režim, transponovat 2. oscilátor do 1. (nazváno interval ?!), jemně odladit oscilátory, zpozdit nástup 2. oscilátoru, nastavit 2 nezávislé hlasitostní obálky (VDA EG), jejich reakci na úhoz, filtr typu spodní propust pro 1., 2., nebo oba oscilátory (cut of, obálku a citlivost na úhoz zde netradičně nazvanou color velocity, vztah k výšce tónu - tracking), pitch EG a nezávisle jeho časovou a úrovňovou reakci na úhoz, reakci na aftertouch (ladění, cut of a modulaci filtru, hlasitost), reakci na pitch bend - nejen výška tónu, ale i cut of filtru! (což je výborné), reakci na joystick v dolní poloze a to vše poslat do jednoho ze čtyř výstupů - eff. sendů. Efekty můžete vybrat (nebo od odněkud zkopírovat) a upravit. O efektech podrobněji dále.

Velmi potěšitelná je možnost přiřazení různých funkcí pro aftertouch a pitch bender. Dá se s tím dobře vyřádit, a když budete chtít hrát zajímavější věci než předem nastavené a stále stejné tóny či zvuky, tak prostě můžete. Ještě bych chtěl připomenout užitečné COMPARE a prospěšné UNDO (yes + no).

Combination

Combi (kombinační mód) vám umožní hrát najednou až 8 libovolných programů (a to buď z klávesnice, nebo přes MIDI). Pro každý z nich můžete: nastavit hlasitost, transpozici, odladění, panorámu, zdroj (klávesy, nebo MIDI), midi kanál, výškový rozsah, dynamický rozsah, povolit prg. ch., AT, damp. ped., a globálně všechny ostatní kontroléry. Dál vyberete efekty (nebo je od odněkud zkopírujete), upravíte si je podle chuti, pošlete do nich programy, to celé zapíšete do RAM a je to.

Combi je vlastně MINI MULTI s možností hrát na jednom MIDI kanálu či klaviatuře několik programů zároveň a současně přijímat MIDI data z externího sequenceru či jiného nástroje. Combi možné překopírovat do sequenceru (v módu sequencerová editace).

V režimu program a combi je speciální druh editace - tzv. PERFORMANCE EDIT. Ta je určena pro editaci v reálném čase při hře. Nevím, jestli u Korgů mají po třech rukou, ale já se svýma ubohýma dvěma jaksi nestíhám na jedné straně displeje vybírat parametry, na druhé straně zadávat hodnoty (numericky to zde nejde) a přitom hrát. Maximálně jde při hře programů vybrat parametr (třeba filtr) a s tím během hry dovádět. Jedinou opravdovou výhodou tu je, že zadáváte hodnoty pro oba oscilátory společně (třeba i pro filtr, i když je nastaven pro oba oscilátory nezávisle) a úpravy můžete uložit. Jenže používat na to speciální editační režim mi trochu zavání nepřehledností. Navíc v combi módu performance edit nabízí pouze prg. change, hlasitost, pan. a midi ch. jednotlivých programů, což je přehledněji obsaženo v normální combi editaci.

Sequencer

16 stop, kapacita 32,000 eventů (01/W má 48 000), 10 songů. Poslední položka je relativní, protože tři demo songy zaberou téměř veškerou kapacitu paměti. Pokusy se SMFF songy nedopadly o mnoho lépe - třístopých jazzových skladeb (basa, bicí, klavír) dlouhých cca. 4 30 střídmě využívajících PB v base a neobsahujících control change (kapacita dat průměrná) se vešlo maximálně 5. Škoda.

Tím se dostáváme k práci se sequencerem. V porovnání s nástroji s velkými displeji je Korg N - poněkud těžkopádný. Problém je však spíš v organizaci displeje než v jeho velikosti. Editace samotná nabízí všechny standardní funkce, ovšem jen globálně v rozsahu minimálně jednoho taktu. Podrobnější úpravy nepřicházejí v úvahu. Za zvláštní zmínku stojí quantizace kontrolérů, PB, AT i PRG. CH.

Realtime Pattern Play / Recording

Umožňuje stiskem jedné klávesy přehrávat či do sequenceru nahrávat přednastavený pattern. Funkce je úzce spjata s nastavením v sequencerovým modu. Funguje to následovně: pattern buď nahrajete (realtime či krokově), zkopírujete ze songu v interním sequenceru, nebo použijete některý od Korgů (jsou dobře udělané). Přiřadíte ho ke klávese, kterou bude spouštěn, a stopě v sequenceru, jejíž nastavením bude podřízen, a máte to. Patternů můžete mít 99 po 99 sadách a přiřadit je lze k celému rozsahu klaviatury od C 0 výše. Ale pozor! RPPR nezaznamenává prg. ch. Plnohodnotně lze patterny přehrávat jen v souvislosti s konkrétním nastavením sequenceru, na jehož základě byly vytvořeny. Nutno dodat, že Korgy řady N - nejsou kombajny, takže nepočítejte s průběžnou transpozicí patternů. Ta lze jen přednastavit (různě pro stejný pattern a další klávesu). RPPR je zajímavá a užitečná funkce.

Arpeggiator

Má 5 typů (nelze vytvořit uživatelský), můžete ho synchronizovat se sequencerem, nastavit délku jednotlivých tónů, tempo. Může pracovat jen při stisknutých klávesách, nebo být jedním stiskem spuštěn. Má nastavitelný rozsah (až 4 oktávy), hlasitost může být závislá na dynamice hry. Hru s arpeggiatorem lze zaznamenat do sequenceru.

Efektové procesory

Jsou, jak je u Korgu zvykem, dva nezávislé. Je k mání celkem 47 efektů, z nichž některé pracují jako dva paralelní procesory v jednom. Tak lze využít až čtyři nezávislé efekty najednou a každý poslat do zvláštního výstupu. Efektové parametry lze editovat a ukládají se spolu s programem, combi či songem.

Klaviatura

Je v celku solidní. Jen dohmat je doprovázen zneklidňujícím lupnutím (v tom okamžiku již nereaguje aftertouch). Ale nebojte, nic se neláme. Naprosto strhující je však vysílání nejen kanálové, ale i polyfonní tlakové citlivosti.

Zbytek

Potenciometr pro zadávání dat, čtyřpólový joystick, podsvícený displej, kovové šasi.

Jak hraje

Podle mne víc než slušně, chcete-li dělat cokoli z oblasti popu. Každým zkoumané klavíry se na Korgu N - sice nezdají příliš akustické, ale v kontextu stylových aranží zmíněného okruhu hudby se pojí výborně. Ještě jednou musím zmínit výborné bicí vzorky. Velice dobře znějí kytary a přitom nejsou tvořeny výhradně pomocí efektových procesorů. Můžete je tedy použít i v multi bez výrazné újmy na kvalitě (a to potěší ty, kteří měli možnost spolupracovat s nerytmickými a tvrdohlavými kytaristy). Zvuk v multi režimu je ale obecně silnou stránkou tohoto nástroje.

A nakonec:

I přes poněkud (pro neKorgofily) nezvyklé ovládání je Korg N - sympatický a především dobře znějící nástroj. Stojí 43.990,- Kč.

A ještě jedna zpráva, která určitě potěší některé kolegy midivochy: demo tlačítko na tomto nástroji NEEXISTUJE! Přesto vám ho nástroj na požádání zahraje. Tedy to demo, nikoli tlačítko.

  • floppy: 2 DD, 2 HD 3,5’’
  • ROM: 8 Mb 
  • vzorky: 430 multi + 215 drums
  • presety: 400 + GM 
  • výstup: 4x (L/mono, R, 3, 4), sluchátka
  • polyfonie: 32/ 64 hlasů
  • sequencer: 16 stop, 32 000 eventů, 10 songů
  • arpeggiator: 5 typů, needitovatelný