MOTU MicroBook

USB zvuková karta + audio software
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
7 590,00 Kč

Pohodlí konektivity. Tak by mohla znít jedna z hlavních charakteristik kompaktní USB zvukové karty MOTU MicroBook. A k tomu dodávám, že pohodlí s plně profesionálními parametry. Zkušenosti MOTU se zde promítly do vskutku kapesního zařízení, které, jako součást počítačové DAW, především pak notebooku, představuje výkonné a velice mobilní rozhraní pro práci s audiosignály při nahrávání a dále při zpracování audiomateriálu.

MOTU MicroBook si dokáže poradit s většinou standardních zdrojů audiosignálů a s pomocí dodávaného software zajistit jejich úpravu a distribuci podle potřeby. Možná, že to nevypadá jako nic zvláštního, pokud ale vezmeme v úvahu, jak opravdu malé zařízení máme před sebou, určitě stojí zato věnovat mu trochu pozornosti (alespoň na následujících řádcích).

Systém

USB zvuková karta MOTU MicroBook je malá kovová krabička, kterou pohodlně vezmete do dlaně, a která mi ze všeho nejvíc na první pohled připomíná některé z externích počítačových USB harddisků. Rozměry karty jsou pouhých 9,14 x 13,97 x 2,54 cm. Karta se dodává s propojovacím kabelem USB, redukcí XLR → 1/4“TRS, s tištěným návodem k obsluze a s CD, které obsahuje potřebné ovladače a doprovodný software. Karta MOTU MicroBook může pracovat v operačních systémech Windows nebo Mac OS. (Systémové požadavky MicroBook uvádíme jako přílohu na konci článku.)

Hardware

Přední strana zvukové karty MicroBook je osazena dvěma konektory 1/4“ TRS. První (zleva) je konektor Mic sloužící pro připojení mikrofonu. Pro převod z konektoru XLR na 1/4“ TRS je součástí dodávky příslušná redukce. Na mikrofonní vstup lze samozřejmě připojit i kondenzátorový mikrofon, potřebné fantomové napájení se zapíná softwarově. Druhým v pořadí je konektor označený Guitar. O jeho úloze není žádných pochyb, je to linkový vstup s vysokou impedancí pro přímé připojení kytary. Dále na panelu následuje zelená LED dioda signalizující aktivitu karty. Pokud bliká, MicroBook navázal komunikaci přes USB a nastavuje se. Pokud dioda svítí trvale, je MicroBook připraven k provozu. Zcela vpravo na předním panelu je konektor mini stereo jack, který slouží k připojení sluchátek. Tento vstup má samostatnou regulaci hlasitosti nezávislou na ostatních výstupech a ta se opět ovládá softwarově.

Zadní strana je vybavena o poznání více, než přední. První zleva je konektor USB, pomocí kterého se karta připojuje k počítači (notebooku). Hned vedle je umístěn konektor DIG OUT. Je to digitální výstup ve formátu S/PDIF, na kterém je digitální 24 bitová verze signálů, které jsou rovněž na hlavním analogovém výstupu MAIN OUT L-R. Vedle digitálního výstupu se nachází stereo konektor mini jack, který slouží jako analogový linkový stereo vstup, například pro připojení iPodu nebo CD přehrávače. Tento konektor je paralelně zapojen s dvojicí následujících 1/4“ konektorů označených 3-4 LINE IN. Ty mají stejnou funkci (linkový vstup stereo) a lze použít buď tuto dvojici nebo mini stereo konektor, ne však oba vstupy současně. Zadní panel pak pokračuje dalším konektorem mini jack, který zde tentokrát plní funkci stereo výstupu LINE OUT. Je to nezávislý stereo výstup. Zadní panel pak končí už zmíněnou dvojicí hlavních výstupů levého a pravého kanálu MAIN OUT L-R na symetrických konektorech 1/4“ TRS. Tolik tedy hardwarové periferie propojující interní digitální prostředí s okolním analogovým světem. Signály v kartě MicroBook pracují s rozlišením 24 bitů a se vzorkovací frekvencí 44,1 nebo 48 kHz bez ohledu na to, v jakém rozlišení bude pořízen výsledný záznam do spolupracujícího hostitelského programu.

Software

Jak už bylo řečeno, se zvukovou kartou MOTU MicroBook je dodáváno také CD s potřebnými ovladači a užitečným softwarem. Aplikace se jmenuje CueMix FX a existuje ve verzi pro Windows (obsahuje standardní ovladače Wave a ASIO) a pro Mac obsahuje (standardní ovladače CoreAudio). Uživatelé počítačů Mac mají navíc k dispozici ještě aplikaci Audiodesk Workstation, která je plnohodnotným nahrávacím a editačním programem. Zvuková karta MicroBook poskytuje hardwarové vstupy a výstupy následujícím aplikacím:

Mac

 • MOTU Digital Performer
 • MOTU AudioDesk
 • Apple Logic Pro 
 • Apple Logic Express
 • Apple Garage Band
 • Apple SoundTrack Pro 
 • Ableton Live
 • Propellerhead Record & Reason
 • Steinberg Cubase
 • Native Instruments Kontakt
 • Samostatné aplikace Wave (plug-iny přes jakýkoliv hostitelský software)

Windows

 • Ableton Live
 • Cakewalk Sonar
 • Steinberg Cubase
 • Propellerhead Record & Reason
 • Image Line FL Studio
 • Sony Vegas Pro 
 • Sony Sound Forge
 • Sony Acid
 • Native Instruments Kontakt
 • Samostatné aplikace Wave (plug-iny přes jakýkoliv hostitelský software)

Instalace

Instalace ovladačů a softwaru je naprosto triviální záležitostí, do CD/DVD mechaniky vložíme instalační CD a pokud se nespustí samo, otevřeme obsah CD a klikneme na ikonu instalačního programu. Dále se řídíme pokyny instalátoru. Zde platí, že nejdříve instalujeme ovladače a software a pak teprve fyzicky připojujeme MicroBook. V rámci tohoto testu jsem zkoušel verzi pro operační systémy Windows, a to na starých dobrých XPéčkách (podporovány jsou samozřejmě i Visty a Windows 7). Instalace do Windows XP má ale jeden háček. Funkční byla pouze v počítači, na kterém byl nainstalován Servis Pack 3 (u Windows XP SP2 instalace proběhla zdánlivě bez problému, ale aplikaci CueMix FX se následně vůbec nepodařilo spustit). Po zdařilé instalaci se ve složce Programy objevila složka MOTU a v ní spouštěcí ikona aplikace CueMix FX. Úspěšným spuštěním aplikace se potvrzuje, že je hardware připojen a funguje normálně a poté je potřeba nakonfigurovat vstupy a výstupy karty MicroBook. Aby bylo možné aplikaci spustit je nutné tedy k USB portu připojit MicroBook. Trvalý svit zelené diody na předním panelu zvukové karty signalizuje, že je zařízení aktivní a připraveno k provozu. V tomto bodě je také nutné nastavit MicroBook jako výchozí zvukové zařízení v počítači. Potom se objeví v nabídce vstupů a výstupů ve všech podporovaných ASIO kompatibilních programech, které jsou v počítači nainstalovány. V našem případě to byl Cubase SX3. Pokud je karta MicroBook připojena, spuštěn CueMix FX, nakonfigurovány jeho vstupy a výstupy a tyto jsou navoleny ve spuštěném hostitelském programu, audio řetězec je kompletní a je možné začít pracovat.

CueMix FX

Cue MIX je softwarová apliakce, která uživateli poskytuje grafické prostředí pro ovládání mixážního zařízení v MicroBook a také pro úpravu audio signálů pomocí integrovaných efektů. Je to především sedmipásmový ekvalizér modelovaný podle ekvalizéru britských analogových mixážních pultů a standardní kompresor s ovladačem prahu komprese threshold, s ovladači ratio, attack, release a gain. Architektura těchto flexibilních efektů umožňuje jejich aplikaci nezávisle na každý vstup i výstup. Vedle toho CueMix FX nabízí ještě další nástroje pro audioanalýzu signálu. Je to FFT (Fast Fourier Transform) graf umožňující sledování frekvenčního průběhu signálu v reálném čase s možností zobrazení „za“ provedenou ekvalizací. Dále je zde spektrogram, pak X-Y Plot pro grafické zobrazení amplitudy stereo signálu na dvojrozměrné mřížce, fázový analyzátor, osciloskop a signálový generátor, který dokáže generovat sinusové měřící signály různých frekvencí nebo také tzv. růžový a bílý šum.

Všechny vstupy a výstupy v kartě MicroBook lze míchat a ovládat interním, softwarově ovládaným mixážním zařízením na bázi hardwarového DSP. Mixážní zařízení nabízí 5 stereo (nebo 10 mono) mixážních sběrnic. Toto pojetí má některé důležité výhody oproti míchání v hostitelské aplikaci. CueMix FX nemá díky DSP procesoru v MicroBook žádnou latenci a pokud jde o průchod signálu, pracuje obdobně jako digitální mixážní pult. Mixážní zařízení CueMix FX umožňuje aplikaci ekvalizace a dynamického procesoru na vstupy a výstupy přímo v hardware MicroBook, aniž by byl zatěžován procesor počítače.

Směrování signálu pomocí Cue Mix FX lze zachovávat nezávisle na jednotlivých softwarových aplikacích nebo projektech. MicroBook odesílá do příslušného audiosoftwaru nainstalovaného v počítači čtyři kanály audia. Z toho softwaru pak přijímá zpátky dva kanály audia do (k tomu účelu) připravené sběrnice označené From Host 1-2 a z této sběrnice signál odchází na hardwarové výstupy a do sluchátek.

Grafické prostředí mixážních sběrnic CueMix FX je v zásadě rozděleno do tří samostatných záložek INPUTS, MIXES a OUTPUTS. Označení záložek je jasné a na nich se bude uživatel při zpracování a distribuci audiosignálů pohybovat nejvíce. Záložka INPUTS umožňuje nejen ovládání a nastavení vstupních úrovní signálů přicházejících z hardwarových vstupů, ale také ekvalizaci a dynamickou úpravu (kompresi). Pro každý vstup tu nalezneme přepínač mono/stereo, kterým se příslušný kanál rozdělí na dva mono nebo sloučí na jeden stereo, dále tlačítko otočení fáze signálu a trimr vstupní citlivosti umožňující chirurgicky přesné digitální nastavení citlivosti analogového vstupu (Precision Digital Trim™). Podrobnosti ke každému vstupu si můžeme pomocí tlačítka Focus rozkliknout na detailním pomocném panelu vpravo. U mikrofonního vstupu Mic 1 zde například nalezneme softwarový spínač fantomového napájení pro kondenzátorové mikrofony. Nastavení ekvalizéru a kompresoru se zobrazuje také graficky na příslušném displeji. Druhá záložka v pořadí zobrazuje vlastní mixážní sběrnice, kde nastavujeme poměr mezi jednotlivými kanály, k dispozici jsou zde tahové fadery pro ovládání úrovně, dále ovladač panoramy, Mute, Solo a tlačítko Focus pro zobrazení detailů té které sběrnice. Podél tahových faderů jsou k dispozici indikátory úrovně signálů. Sběrnic je pět (stereo) a dále je zde k dispozici ještě šestý, hlavní master fader MX1, u kterého se také nachází zobrazení aktuálně přiřazených výstupů. Podrobnosti o výstupech a jejich přiřazení se nacházejí na třetí záložce OUTPUTS. I zde můžeme, nezávisle na vstupech, použít ekvalizaci a kompresi. Detaily ke každému výstupu se dají opět rozkliknout pomocí tlačítek Focus.

Zcela napravo v okně CueMix FX se nachází sloupec Monitor level, kde se nastavuje odposlech do sluchátek. K dispozici je celková hlasitost sekce Monitor a regulátory úrovně jednotlivých signálových tras. Tím je umožněno nastavit separátní poslechový mix, nebo je možné poslechem kontrolovat jednotlivé výstupy. Tolik v kostce základní pracovní plocha aplikace CueMix FX.

Pokud potřebujeme k práci nástroje pro analýzu audio signálu, o kterých byla řeč výše, je třeba jít do rozbalovacího menu Devices a tam si vybrat potřebný nástroj. Veškeré analyzátory je možné aktivovat současně včetně mixážního okna CueMix FX, takže si uživatel může na počítačovém monitoru vytvořit zvukovou laboratoř. Na liště okna CueMix FX se v několika menu nacházejí další možnosti pro „custom“ doladění celé aplikace, ale už ve výchozím stavu po instalaci pracuje CueMix FX tak, jak bylo popsáno výše.

Závěr

Zvuková karta MOTU MicroBook je sofistkovaným hardwarovým USB zařízením, které se velice snadno implementuje do počítačového prostředí pod operačními systémy Windows i Mac. Karta umožňuje připojení čtyř různých zvukových zdrojů signálu, jejich mixáž a zpracování pomocí programu Cue Mix FX nezávisle na hostitelském nahrávacím a editačním softwaru v počítači. Přivedené a zpracované signály lze jako čtyři kanály odeslat do nahrávacího softwaru, nebo vyvést na dva páry analogových výstupů, na digitální výstup S/PDIF a na sluchátkový výstup, pro který lze vytvořit samostatnou mixáž. Karta také přijímá dva audio kanály z hostitelského nahrávacího softwaru, které je možné dále odeslat na některý z hardwarových výstupů. Kromě běžného zpracování audio signálů z různých zdrojů, poskytuje dodávaný software nadstandardní nástroje pro analýzu signálu, včetně signálového generátoru a osciloskopu, které lze ve spojení se zvukovou kvalitou karty využít k servisnímu proměřování externích zvukových zařízení. To vše je k dispozici v malém kapesním zařízení, které je možné kdykoliv a kamkoliv přenést a snadno připojit k počítači. Zkrátka a dobře: zvuková karta MOTU MicroBook je sice na první pohled nenápadné zařízení, ale určitě stojí za pozornost.