Nord Lead 3 / Nord Rack 3

Pravý vůdce
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Švédové, kteří před staletími vyplenili naši zem, neměli ani tušení, že jejich potomci jednou dobudou celý svět, přinejmenším ten hudební, pro změnu ale svou hlavou, nikoliv pěstí. Tenkrát genocidu Čechů zavinil Komenský (až příliš to připomíná Bilakovu moskevskou misi v r.1968!), aby se zbavil nenáviděných jezuitů za každou cenu. Tentokrát se seveřani bez jeho pomoci obešli - 2:0 pro ně. Svůj revoluční syntezátor nazvali Nord Lead (jak trefné) a ten v každé své verzi postupuje mílovými kroky vpřed.

Ta dnešní nese číslo 3 a je předmětem zájmu těchto dvou stránek (a doufám jemně, že i toho vašeho).

Nepatrně historie

V roce 1995, kdy nastoupil Nord Lead svou bouřlivou cestu pionýra virtuální analogové syntézy se většina výrobců syntezátorů bezradně rozhlížela, co bude dál. Doslova jako blesk z čistého nebe tak zapůsobil vpád nové koncepce ze Švédska, kde analogová syntéza je v reálném čase simulována digitálními signálními procesory. I jali se oni otcové kapitálů tlouci do hlavy řkouce: „Já hlupák!" a dali se do práce kopírovací a hlavně konkurenční (no konečně, řekl by dnešní zákazník). Konkurenční boj je totiž ten jediný, který je veskrze pozitivní - jeho dítkem je totiž pokrok. O dva roky později vstoupil na kolbiště dějin Nord Lead 2, jsa významně posilněn a vybaven vůči prvňáčkovi v mnoha směrech, např. novými filtry, distortionem a svou typickou reklamní provokací „Try it!", evokující uživatele k nekonečnému kroucení a novým blaženým vzdechům nad neuvěřitelně zpotvořenými zvuky. Dalším pokrokem byla funkce Hold u LFO 2 arpeggiatorů, která umožnila znít až čtyřem současně. U LFO 1 přibyly dvě křivky, dále random a čtverec (Square waveform). Především však „zmužněla" sekce oscilátorů. Vyrazivším strništěm tohoto přerostlého teenagera je např. sinusovka, ring modulátor a synchronizace Noise s OSC 1, umožňující mimořádné zvukové kreace. Výsledný zvuk je populární svou tvrdostí.

Dnes tu máme trojku

a to je už dospělý „pan Synťák“, resp. od dvojky se kupodivu dosti výrazně liší především nesrovnatelně měkčím zvukem. Lapidárně řečeno, chceš-li aktuálně pokrýt přinejmenším většinu svých syntetických potřeb, Nord Lead 3 (dále už jen NL3), ve spolupráci např. s Access Virus C by to měl zvládnout. Jak známo, žádný syntezátor, ba ani žádný nástroj hudební neumí zahrát všecičko, stejně jako žádné dva typově stejné SW neumí zcela totéž. A proto volím třeba tento tandem, leč „Proti gustu žádný dišputát!", pokud se souložníka/ce NL3 na vašem stojanu či racku týká, že ano. Se zájmem si jistě prohlédnete blokové schéma NL3, kde silná čára znázorňuje cestu audio signálu a tenká signálu (pana) řídícího. Samozřejmě každý z modulů ve schématu nabízí další interní konfiguraci, takže celkové možnosti nástroje jsou vskutku nedozírné. Diagram nezahrnuje schéma Morphingu, který umožňuje řídit až 26 parametrů pomocí každého ze čtyř potenciometrů, tedy 4x26. Důvod je prostý, obrázek bychom mohli vyhodit, jelikož by to byla pouze šílená změť čar.

Advanced Subtractive Synthesis (ASS)?

NL3 je prvním syntezátorem tohoto druhu. Základní ideou, stojící za ASS, je snaha poskytnout flexibilní sound engine, který bude zahrnovat jak tradiční „odečítací" křivky, tak také silnou a zároveň mimořádně user-friendly FM syntézu. Každý oscilátor nabízí šest nezávislých, tvarovatelných křivek. Tyto křivky mohou být navíc synchronizovány přídavným synchronizačním oscilátorem, určeným pro každou takovou skupinu křivek. Velkou výhodou tohoto řešení je to, že není nutné znehodnotit (jen pro účely synchronizace) jeden z pracovních oscilátorů, což se děje u jiných výrobců, s výmluvou, že synchronizace se provádí jednou za čas. U NL3 lze říci, že za každých okolností jsou v práci vždy minimálně dva oscilátory na hlas, jelikož jsou synchronizovány třetím, nezávislým! Režim FM oscilátorů je nazýván „Dual Sine FM". V tomto režimu každý oscilátor vytváří dvouoperátorový FM zdroj, tedy celkem pracujete se čtyřmi operátory na hlas. Zde přichází ke slovu další z novinek – Distortion modulace a FM Filter. Tento multifiltr přijímá signál na vstupu bez ohledu na stav či pracovní režim oscilátorů. A právě v tom vězí označení ASS.

Morph groups a morphing

Originálním způsobem Clavia vyřešila přiřazování až 4x26 parametrů do skupin. Funkce Morph umožňuje plynulé řízení definovaných rozmezí vybraných parametrů v Programu, z jednoho místa. To má za následek velmi radikální a rychlé změny ve zvuku, tou nejjednodušší cestou. Možná, že není na první pohled z obrázků patrné, jak chytře jsou vymyšleny ukazatele u každého kruhového potenciometru. Kolem každého z nich je totiž věnec maličkých LED diod, z nichž svítí vždy jen ta, kde se aktuálně nachází virtuální „zobáček" potenciometru. Pro některé z nich lze pak zadat i rozmezí (tedy LEDky dvě), ve kterém je daná funkce aktuální či aktivní. Kdo chce, dokáže během několika týdnů dostat nástroj do rukou a do hlavy natolik, že na pódiu nepotřebuje žádné světlo. Tyto LEDky u téměř všech potenciometrů zřetelně signalizují momentální stav, což je mimořádně přehledné. V tomto bodě si neodpustím udělit první jedničku s hvězdičkou Clavii za přímo revoluční a naprosto originální řešení potenciometru tohoto typu. Proč? Protože u jiných výrobců je nutné do aktuálního stavu potenciometru u daného nastavení parametru zvuku, v případě libovolné změny, „dojít" od jedné krajní polohy, případně až do druhé. Clavia naopak odbourala jakékoliv krajní polohy, takže potenciometry se protáčejí kolem dokola donekonečna. Ale hlavně! Pokud na něj sáhnete v daném okamžiku, reagují od toho místa, kde je aktuální nastavení! To je přímo úžasné zjednodušení a přitom tak prostý nápad! Inu, v jednoduchosti je obvykle krása. A tady je v ní navíc maximální užitek.

Takže máme čtyři Morph Assigns (tlačítka) – Velocity, Keyboard, A.Touch/Pedal a Wheel. Pro každé z nich lze nastavit parametry pomocí čtyř kruhových potenciometrů skupiny Amp Env (Amplitude Envelope). Nejprve se vynulují a potom nastaví v daném rozmezí. Jakmile se rozsvítí LEDky zeleně, je nastavení uloženo a připraveno. V ostatních případech svítí červeně, tedy nastavení parametru je právě editováno. Jestliže chcete zrušit aktuální nastavení daného potenciometru, přidržíte příslušné tlačítko a otočíte potenciometrem doleva, až LEDky zhasnou a tím je parametr inicializován. Pak tlačítko uvolníte. Tak jednoduché to přesně je. Dokonce můžete zkopírovat nastavení jedné Morph groupy na jinou, sekvencí velmi podobnou oněm známým kombinacím Ctrl C + Ctrl V z Windows. Prostě přidržíte tlačítko Monitor/Copy a stisknete Morph tlačítko, jež má býti zkopírováno. Pak uvolníte a stisknete Shift + Monitor/Copy a tlačítko nového Morph místa, kam to chcete. Toť vše! Snadné. Není-liž pravda?

Performance (Patch) – 2x128 pamětí

Sdružuje až čtyři Programy/zvuky, každý na jednom slotu (A,B,C,D). Znamená to tedy, že čtyři je maximum, nikoliv nutnost. Aktivní může být klidně jen jeden z nich. Kromě toho Performance obsahuje informace o těchto slotech (tedy vlastně layers – vrstvách) a o splitu klaviatury. Dále o MIDI nastavení kanálů pro sloty, atd. Samozřejmě, ať už si ráčíte jakkoliv znetvořit kterýkoliv zvuk z dané sady, vždy lze vše vrátit, jelikož firemní zvuky jsou uloženy natvrdo, v ROM paměti. Vedle displeje je tlačítko Performance mode, kterým se tento režim vyvolá. Pod displejem pak jsou čtyři tlačítka A-D, jejichž svítící LEDka signalizuje aktivní slot, blikající pak editaci některého z parametrů zvuku pro daný slot. Pokud chcete editovat některý zvuk, prostě "kliknete" neboli dvakrát stisknete tlačítko jeho slotu. V té chvíli slyšíte pouze tento zvuk. Zpět zavelíte klikem na jiný slot. Pokud se Splitu týká, Sloty A a B jsou určeny pro hru v nižší části klaviatury, C a D ve vyšší. Dělící bod lze snadno definovat pomocí dvou tlačítek a příslušné klávesy. Chcete-li novou Performanci uložit, musíte přepnout firemní nastavení ochrany paměti na Off. Teprve po té lze ukládat nové zvuky a Performance.

Stručný popis

Clavia razí svou tradiční červenou barovou barvu pro všechny své nástroje. NL3 existuje buď v klávesové verzi čtyřoktávové nebo v rackové, jako Nord Rack 3. Funkčně jsou totožné a i vzhledem jsou téměř shodné, liší se pouze ta část, která je u klávesové verze vlevo (displej a spol.), která je u NR3 situována v horní části panelu. V tomto místě musím vyslovit svou druhou jedničku s hvězdičkou pro NL3, za nápadité provedení kombinace běžných dvou kotoučů Pitch Bend a Modulation. Clavia se totiž právem chlubí, že zrušila další zaběhnuté pravidlo – nulovou pozici pro Pitch Bend, jelikož její Stick (reálná dřevěná tyčka s prohlubní pro jeden prst, osvědčil se prostředník – velmi pohodlné a praktické) žádnou vyhraženou nulovou pozici se západkou nemá. Zkrátka se někde uprostřed zastaví. A vpravo od něj je tenoučké, asi pěticentimetrové kolečko z drsného materiálu (interně jsme si zvykli je označovat jako "brusný kotouč" a nejsme jistě daleko od pravdy), které vskutku pod palcem neproklouzne kdekoliv na obvodu. Konektory - MIDI IN/OUT/THRU, čtyři nezávislé výstupy, dva pedály a sluchátka. Klaviatura je klasická, syntezátorová, hraje se na ni velmi dobře.

Celkové info

Clavia Nord Lead 3/Rack 3 je jeden z nejlepších syntezátorů dnešních dnů. Kdo nevěří, ten ať běží poptat se u Petera Gabriela a podobných mágů, kteří se bez něj (asi) neobejdou. Vykazuje vynikající ovládání díky kruhovým LEDkám kolem potenciometrů a okamžité reakci potenciometrů v aktuální pozici. Velmi pohodlným a přesným na ovládání je také Pitch Bend Stick a Modulation kolečko! Variabilitu poměrů zvuku usnadňují čtyři nezávislé výstupy. Někomu může přijít nedostatečným pouze 18 hlasů polyfonie.