Phonic PDM-4000

Phonic PDM-4000
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
12 960,00 Kč

Firma PHONIC, zabývající se výrobou malých kompaktních mixážních pultů pro nejrůznější účely, nezapomíná ve svém sortimentu ani na diskžokeje. Ti , kteří se touto činností zabývají, si mohou vybrat z nabídky několika takových zařízení. My si dnes zblízka prohlédneme DJ pult, který je vybaven vším potřebným pro běžný provoz na diskotéce i lecčíms navíc. Jedná se o mixer PHONIC PDM 4OOO ze série APEX.

Charakteristika

Jak již bylo řečeno v úvodu, jde o zařízení určené pro diskžokeje. Mixer může být, kromě standardního položení, uchycen též do racku. Pult je vybaven jedním kanálem pro mikrofon s funkcí AUTOTALK, která umožní potlačení reprodukované hudby o l4 dB během průvodního slova. Dále se na mixeru nacházejí čtyři stereokanály. Ke každému z nich můžeme připojit gramofon, CD (MD) nebo mikrofon. Výstupní sekci tvoří dva výstupy MASTER, jeden výstup MONITOR, sluchátkový zesilovač, vestavěná efektová jednotka s funkcí ECHO, DELAY, REPEAT a efektová smyčka pro externí procesor. Ve vybavení samozřejmě nechybí funkce CROSSFADE pro prolnutí signálů mezi stereokanály. Pojďme tedy zařízení prozkoumat podrobněji.

Popis, uspořádání a vybavení

Vezmeme-li to popořadě zleva doprava, první je na pultu kanál označený DJ MIC. Ten je v prvé řadě vybaven nesymetrickým vstupem pro mikrofon, který je osazen kombinovaným konektorem XLR/l/4" JACK. Tento vstup je ještě souběžně vyveden na zadní stranu mixeru v podobě zdířky l/4" JACK. Po vstupním konektoru se na tomto kanále nacházejí (u těchto zařízení ne příliš často) třípásmové korekce. Výšky jsou nastaveny na l2 kHz +/- l2 dB , středy na 2 kHz +/- l2 dB a basy na 4O Hz +/- l2 dB. Pod korekcemi je umístěn potenciometr TRIM k nastavení vstupní citlivosti. Za ním pak následuje potenciometr panorámy PAN a nakonec kanálový fader. Kanál je ještě vybaven už popsanou funkcí AUTOTALK a tlačítkem PFL pro kontrolu signálu před faderem. Zapnutí funkce AUTOTALK a PFL je indikováno LED diodou.

Po DJ MIC kanálu následují čtyři totožné stereokanály. Prv ní se na stereokanálu nachází třípolohový přepínač MIC, PHONO, CD pro volbu příslušného připojeného zdroje audiosignálu. Za tímto přepínačem následují (stejně jako u DJ MIC kanálu) korekce. Vedle nich je umístěn sloupcový LED indikátor vstupní úrovně. Pod korekcemi najdeme opět potenciometr TRIM pro nastavení vstupní úrovně a potenciometr stereováhy BALANCE. Další v řadě jsou pak tlačítka: EFFECT - stiskem signál odešleme do interního efektu nebo do efektové smyčky, PFL - zajišťuje poslech signálu před faderem, tlačítka MASTER l,2 slouží k odeslání signálu do CROSSFADERU A a MASTERU l nebo CROSSFADERU B a MASTERU 2. Poslední je pak opět kanálový fader a pod ním tlačítko funkce AUTOSTART pro spouštění příslušně vybavených přehrávačů přímo z mixu. Pod každým stereokanálem jsou umístěna tlačítka A/B ASSIGN. Ve "vypnutém " stavu je signál přiřazen na stranu A crossfaderu a stiskem tlačítka signál přiřadíme straně B crossfaderu. Po těchto tlačítcích následuje samozřejmě potenciometr funkce CROSSFADER a vedle něj pak z každe strany najdeme tlačítka TRANSFORMER A a B. Stisknutím příslušného tlačítka okamžitě umlčíme signál na straně A nebo B.

Tím jsme se posunuli k sumární části pultu, tzv. MASTER CONTROL SECTION. Zde , bráno od shora dolů, najdeme nejdříve síťový vypínač, konektor BNC l2 V pro svítidlo a dva sloupcové LED indikátory pro pravý a levý výstupní kanál. Jako další se v této části nachází sekce MONITOR s ovládáním výstupní úrovně (LEVEL) a stereováhy (BALANCE). V následující sekci MASTER je ovládání pro dva nezávislé master výstupy , opět v podobě LEVEL (l,2) a BALANCE (l,2) a pod ní je instalován vstup pro sluchátka s vlastní regulací hlasitosti umožňující poslech před faderem (PFL). Poslední v řadě je vypínatelná interní efektová jednotka ECHO s ovladači DELAY, ECHO, REPEAT, doplněná tlačítky EFFECT SEND/RETURN pro volbu mezi vestavěným efektem nebo externím procesorem zapojeným do efektové smyčky.

Vstupní a výstupní přípojná místa

Veškerá přípojná místa se nacházejí na zadní straně pultu. Pro DJ MIC kanál je zde zmiňovaný paralelní vstup pro mikrofon (l/4" JACK) a pod ním svorka GND pro zemnící kabel gramofonů. Stereokanály l-4 jsou totožně osazeny jednak nesymetrickým mikrofonním vstupem (l/4 " JACK) a dále pak vstupem L, R pro CD (MD), totéž pro gramofon(PHONO L, R), vše na konektorech RCA (cinch). Vedle se nachází 4x výstup AUTOSTART pro propojení se stejně vybavenými přehrávači, zde v provedení 3,5 minijack. Pod těmito konektory se nacházejí vstupy a výstupy efektové smyčky EFFECT SEND L, R , RETURN L, R (opět konektory RCA). Výstupní část mixu tvoří konektory MONITOR L, R , MASTER l L, R , MASTER 2 L, R a REC L, R pro připojení nahrávacího zařízení (kazeta, MD, DAT). V této části mixu pak ještě najdeme napevno zabudovanou síťovou šňůru a pouzdro pojistky.

Závěr

Propojení a "spuštění" mixu bylo takřka dílem okamžiku, protože pult je přehledně a logicky uspořádán. Provoz pak vidím jako bezproblémový. Osobně u takového zařízení oceňuji fakt (při srovnání s podobnými zařízeními), že každý kanál je vybaven ekvalizérem a že stereokanály mají vlastní indikátory vstupní úrovně. Rovněž slušná je suma připojitelných zařízení. K mixeru PDM 4OOO APEX můžeme naráz připojit pět mikrofonů, čtyři přehrávače (CD,MD), čtyři gramofony a jeden stereorekordér. Všechny tyto signálové zdroje pak lehce navolíme podle potřeby přepínačem na pultu, bez nutnosti přepojování kabelů.

Všem potencionálním zájemcům lze toto zařízení , vzhledem k ceně a funkčnímu vybavení, jednoznačně doporučit.