Phonic XP3000 (B)

1 Watt za 9,10 Kč
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Dostal se mi do rukou k otestování zesilovač asijské provenience Phonic XP-3000B. Tento „drobeček“ s hmotností téměř 25 kilogramů a s rozměry 482,6 x 133,5 x 415 mm slibuje v návodu svému uživateli až 2 x 1400 W výkonu, což je opravdu pěkná hodnota. Je otázkou, jestli ovšem není tento údaj spíše toužebné přání výrobce a nebo pouhý obchodní trik na přilákání kupujícího. K tomu, abych mohl posoudit realitu je nutné provést odpovídající měření a také se podívat „pod kapotu“.

Co je uvnitř?

Po sejmutí vrchního krytu přístroje se mi naskytl vcelku impozantní pohled na vnitřnosti našeho drobečka. Hned na první pohled upoutá robustní transformátor, u kterého lze s přehledem odhadnout přenesený výkon na 3000 VA, což dává tušit, že se výrobce postavil ke konstrukci tohoto zesilovače velice zodpovědně a že lze opravdu očekávat velký výstupní výkon. Škoda jen, že údaj o napájení není uveden v technických údajích, protože se určitě není za co stydět. Další průzkum ukazuje, že výrobce také nepodcenil chlazení a rovněž počet aktivních prvků v koncovém stupni je také přiměřený udávaným výkonům. Chlazení je pochopitelně nucené pomocí ventilátorů a to tak, že na každém kanálu jsou dva ventilátory 80 x 80 mm, kde jeden fouká studený vzduch dovnitř tunelově uspořádaného hliníkového profilu a druhý ventilátor na konci tohoto profilu odsává ohřátý vzduch. Lze tudíž předpokládat, že bude zesilovač dostatečně chlazen i při dlouhodobém provozu na plný výkon, nebo v prostředí s vyšší teplotou okolí. Pokud by z nějakých příčin došlo k přehřátí systému, je zesilovač vybaven obvyklou tepelnou pojistkou umístěnou na chladiči, která omezí další nárůst teploty. Zhodnotíme-li aktivní výstupní výkonové prvky, tak jich zesilovač obsahuje v každém kanálu devět párů, což je myslím vzhledem k typu pouzdra jednotlivých tranzistorů a k uváděnému výkonu dostatečný počet. Jedinou věc, kterou bych na tomto místě vytknul, je relativně malá kapacita filtračních kondenzátorů ve zdrojových obvodech, která v hlavní napájecí hladině činí jen 2 x 6600 uF. Očekával bych u takto výkonného zařízení alespoň 2 x 30000 uF. Inu, nemůže být asi vše absolutně nej...

Co je na zadním panelu?

Pohled na zadní panel nám poskytuje okamžitou informaci o tom, jaké jsou vstupy, výstupy a také jaké jsou „bonusy“ (tím je míněno, jaké nadstandardní funkce zesilovač nabízí). Vstupní konektory jsou klasické třípinové XLR a jako možná alternativa také klasické jacky. Vše zapojené pochopitelně symetricky. Zapojení pinů je pro méně znalé přehledně popsáno a vyobrazeno v manuálu přístroje. A co je navíc velmi příjemné pro obsluhu, zapojení pinů je také popsáno na zadním panelu u jednotlivých skupin konektorů. Výstupní signál je veden na šroubovací dvojsvorky, a na dnes běžné speakon konektory. I u nich je připojen popis jednotlivých pinů. Dovolil bych si jednu ne zcela nepodstatnou technickou poznámku k použitým výstupním dvojsvorkám. Přestože stoprocentně vyhovují z hlediska přenášeného výkonu, naprosto neodpovídají platným bezpečnostním normám. Svorka totiž při plném vyšroubování nebrání dotyku s vodivou částí. Jelikož hodnota stejnosměrného napájecích napětí je u takto výkonného zesilovače značná, tak je pochopitelně i velký rozkmit výstupního napětí, a proto je zde reálné nebezpečí úrazu proudem pokud bude obsluha manipulovat s výstupem u vybuzeného zesilovače. Správně by taková věc neměla obsluhu ani napadnout, ale z letité praxe vím, že realita je naprosto odlišná. Doporučil bych proto, aby dovozce na tuto skutečnost upozornil v návodu. Nyní se můžeme podívat na ony „bonusy“. Zesilovač je kromě základní funkce vybaven navíc několika dalšími obvody, které tak zvyšují jeho užitnou hodnotu. Nejběžnější je pochopitelně možnost zapojit zesilovač do můstku, nebo volit monofonní, či stereofonní provoz. Monofonní režim je zde poněkud netradičně označován jako parallel. Další funkcí navíc je zabudovaný subsonický filtr s možností volby mezi 30 nebo 50 Hz. Lze jej samozřejmě také vypnout. Použití tohoto filtru s označením HPF je velice vhodné především při aplikaci zesilovače na diskotékách, hlavně tam, kde se hraje z klasických gramofonů. Zesilovač také obsahuje limiter, který lze aktivovat přepínačem na zadním panelu přístroje. Jeho použití je také výhodné, vzhledem k předpokládanému vysokému výstupnímu výkonu, bude bránit tvrdé a pro připojené reproduktory velmi nebezpečné limitaci. Vzhledem k tomu, že ale nemá tato funkce žádné další ovládací prvky bude pracovat, opravdu jen v oblasti maximálních výkonů. Poslední ovládací prvek na zadním panelu nabízí možnost volby propojení signálové země s ochranou zemí šasi, což lze využít v případech problémů s brumem v signálu. Tento problém může nastat při vzájemném propojování většího počtu přístrojů do ozvučovací sestavy a pak může tato funkce napomoci snížení, nebo odstranění zvýšeného brumu.

Co je na předním panelu?

Pohled na desingově velice hezky řešený přední panel přístroje dává tušit, ještě jednu funkci navíc. Mimo obvyklé dvojice regulátorů hlasitosti, spínače napájení a standardních indikačních led diod, zde totiž nalezneme také dvojici přepínačů, které umožňují zařadit na vstup zesilovače filtr, který potlačí kmitočty nad určitou frekvenci. Přepínač nabízí kmitočty 60 Hz, 90 Hz a 120 Hz, nebo vypnutý filtr. Tato funkce umožňuje provoz zesilovače jako budiče subwoferů a umožní tak v méně náročných ozvučovacích aplikacích (jako třeba diskotéky, menší kluby aj.) ušetřit na použití jinak nutné aktivní výhybky tzv. crossoveru.

Zesilovač, jak již bylo uvedeno, je na čelním panelu osazen několika svítivými diodami, které indikují jeho provozní režimy. Diody Clip/Limit detekují v jednotlivých kanálech signálové špičky v oblasti limitace signálu a jejích svit nás informuje o tom, že už bychom neměli více přidávat na hlasitosti. Led diody Protect zase informují o stavu připojení reprosoustav. Poslední diody indikují velice hrubě úroveň vybuzení koncového stupně, a to v hladinách –40 dB, -20 dB a –10 dB. Nicméně i tato informace může být celkem užitečná v praktickém provozu.

Co jsem si přečetl

Tím se rozumí údaje v přiloženém manuálu, který jsem nalezl u testovaného vzorku bohužel pouze v anglickém jazyce. Doufám, že v době uveřejnění tohoto testu už bude přiložen i návod v češtině. Manuál je společný pro celou řadu typů zesilovačů Phonic XP s číselným označením 600, 1000, 2000 (B), 3000 (B).

(Pozn. redakce: Modely označené (B) mají vestavěný crossover). Manuál je poměrně stručný, nicméně si troufnu tvrdit, že velice výstižný a velmi přehledný. Vedle popisu ovládacích a přípojných prvků je samozřejmě nejzajímavější čtení tabulka dosahovaných parametrů, která u výše citovaného testovaného modelu XP3000B uvádí následující:

  • Výstupní výkon na jeden kanál v rozsahu kmitočtů od 20 Hz do 20 kHz je při max. 0,05% THD (harmonické zkreslení) činí: 600 W na zátěži 8 ohmů, 1000 W na zátěži 4 ohmy
  • Výstupní výkon na jeden kanál na kmitočtu 1 kHz a při zkreslení do 1% THD činí: 650 W na zátěži 8 ohmů, 1100 W na zátěži 4 ohmy, 1400 W na zátěži 2 ohmy
  • Výstupní výkon v můstkovém provozu v pásmu 20 Hz až 20 kHz při 0,1% THD činí na zátěži 8 ohmů 2000 W a při 1kHz a 1% THD je 2800 W na 4 ohmové zátěži.
  • Frekvenční rozsah je 5 Hz až 100 kHz pro pokles na krajích pásma -3 dB 
  • Odstup šumu je v celém slyšitelném pásmu 107 dB 
  • Vstupní citlivost pro plné vybuzení je 1,73 V při zátěži 8 ohmů a 1,58 V na čtyřohmové zátěži.

Všechny modely této řady jsou vybaveny standardními typy ochran, jako je tepelná pojistka, bezrázový náběh zdroje, ochrana reproduktorů. Všechny modely mají také řízené otáčky ventilátorů v závislosti na provozní teplotě.

Co jsme naměřili?

Vzhledem k technickým možnostem proběhlo pouze měření výstupních sinusových výkonů, což ovšem pro většinu spotřebitelů ten nejdůležitější parametr. A dále byla přeměřena kmitočtová charakteristika, která plně odpovídala udaným hodnotám. Měření splnilo předpoklady neošizené koncepce přístroje. Na zátěži osm ohmů jsme naměřili 720 W při buzení jednoho kanálu. Na zátěži 4 ohmy to dalo dobrých 1250 W. Z toho lze předpokládat, že výkon při buzení obou kanálů bude odpovídat údajům které výrobce uvádí. Na zátěži 2 ohmy a v můstkovém zapojení jsme měření neprováděli, protože prostě nebyla k dispozici zátěž schopná strávit výkon plotýnkového vařiče, ale z uvedených měření lze usoudit, že i tyto hodnoty budou více než slušné.

Co říci závěrem?

V závěrečném shrnutí lze říci, že až na drobné výše uvedené výtky je zesilovač Phonic XP3000B bezesporu zajímavým a skutečně výkonným zařízením, které se vzhledem k nabízeným parametrům nachází také v poměrně přijatelné cenové hladině. Poslechově zesilovači nelze nic vytknout, snad jen to, že bude životu nebezpečným společníkem méně výkonným reproduktorům, a že by k otáčení kolečkem hlasitosti směrem doprava měla obsluha patrně obdržet zbrojní pas, nebo si předplatit kvalitní naslouchátka. Na tomto místě chci zdůraznit, že zesilovač opravdu velmi příjemně překvapil a že při měření splnil výrobcem udávané výstupní výkony naprosto spolehlivě, což zdaleka nebývá běžné právě u přístrojů asijské produkce. Ono rčení, že papír snese všechno a že realita není tolik podstatná tento zesilovač jednoznačně vyvrací. To vše slouží tedy ke cti výrobce a dokazuje, že i výrobky asijského původu mohou nabídnout velice solidní kvalitu. Nemohu pochopitelně na tomto místě uvést zkušenosti a postřehy z praktického a hlavně dlouhodobého provozu zařízení, ale vzhledem k poctivému přístupu výrobce v konstrukci zesilovače i v udávaných parametrech věřím, že i ty budou dobré. Přeji všem, kteří se pro tento výrobek rozhodnou, co nejméně odpálených reproduktorů a zdravý sluch.