Kustom HV100

Dvojkanálové hybridné kombo
Autor: 
Cena: 
14 020,00 Kč

Dvojkanálové hybridné kombo s nezávislými korekciami, párom 12palcových reproduktorov Celestion, 100wattovým koncovým stupňom a elektrónkou 12AX7 pracujúcou pod „vysokým napätím" pomáha gitaristovi vytvárať bohatý a dynamický tón. Po zoznámení s kombom, jeho svetlými i tienistými stránkami, možno toto konkrétne tvrdenie výrobcu potvrdiť.

Než sa dostaneme k tomu, čo všetko ešte môžeme od komba očakávať, pozrime sa trochu konkrétnejšie na jeho výbavu.

Každý z kanálov disponuje zhodne piatimi otočnými potenciometrami (GAIN, VOLUME, BASS, MIDDLE, TREBLE) a dvomi tlačidlami. V prípade sekcie LEAD sú to GAIN BOOST (nastavené skreslenie ešte mierne zahustí a zasýti) a voľba dvoch rôznych preampov GRIND/PUNCH (Grind: konkrétny, prítomný rockový zvuk/Punch: viac metalový charakter, mierne vykradnuté stredy, viac basov, menej konkrétnosti). Čistý kanál, pre svoju univerzalitu výstižnejšie pomenovaný RHYTM, dáva možnosť voľby medzi FAT/LEAN (v režime Fat je v dráhe signálu zaradená elektrónka pre tučnejší zvuk). V praxi a pri striedaní rôznych typov gitár som dospel k záveru, že tučnejší režim Fat síce tón gitary trochu nafúkne, ale má tendenciu ho aj nivelizovať. To môže pomôcť hlavne menej vyváženým nástrojom, ale tam, kde je dynamika a frekvenčná odozva gitary v poriadku, je výhodnejšie hrať v pozícii Lean. Tak s dobrou gitarou docielime dynamickejší, lepšie čitateľný tón s väčším spektrom výrazových prostriedkov. Druhé tlačidlo rytmického kanálu – OVERDRIVE - vyvoláva podobný efekt ako Gain Boost na vedľajšom kanále Lead. (V oboch prípadoch je to vyvolané posilnením frekvencie v oblasti 1 kHz.) Čistý, alebo mierne skreslený základný zvuk kanálu Rhythm získame nastavením pomeru Gain : Volume. Pomocou tlačidla Overdrive, alebo prostredníctvom nožného prepínača ovládajúceho aj túto funkciu, dodáme rytmickému kanálu o čosi viac skreslenia i hlasitosti. Keďže skreslenie tu dosahuje iba mierne hodnoty bez väčšej kompresie a sustainu, skok v hlasitosti je výraznejší než v prípade použitia tlačidla Gain Boost. Možnosť ovládať tieto dva režimy kanálu Rhythm cez footswitch rozširuje použiteľnosť komba, čím sa suplujú možnosti trojkanálového zosilňovača.

Dva nezávislé kanály umožňujú celkom citlivé nastavenie pomeru hlasitostí. Výhodou je, že zmena parametrov jednej cesty neovplyvňuje tú druhú (to je úľava, ak sme už v podvedomí zvyknutí na nevyspytateľné interaktívne reakcie medzi jednokanálovým kombom a reťazcom efektov). Celkovú úroveň hlasitosti komba pri zachovaní daného pomeru hlasitostí možno regulovať potenciometrom BOOST, čo je lokálny názov pre funkciu Master Volume. Boost však ovplyvní celkový zvuk iba čiastočne – kombo stále hrá aj pri stiahnutí potenciometra úplne doľava a rozdiel medzi minimom a maximom na stupnici nie je dramatický. Celková hlasitosť komba je však viac než dostačujúca, naviac funkcia Boost reguluje aj signál vstupujúci do Returnu efektovej slučky.

Poslednú sekciu na panele – EFFECTS - tvoria ovládače efektov. Je to otočný prepínač PROGRAM SELECT na voľbu jedného zo šestnástich digitálnych efektov, ďalej potenciometer LEVEL na nastavenie pomeru suchého a procesovaného signálu, multifunkčné tlačidlo TOGGLE TAP a On/Off spínač ACTIVE.

Čistý kanál, alebo tiež Rhythm

Teplý témber čistého kanálu s veľmi solídnym stredobasovým základom dokáže dynamicky oživiť gitary s tenkým zvukom. Markantné je to hlavne pri singlových snímačoch nástrojov typu Strat a Tele. Keď sa na ne hrá cez menšie a slabšie kombo vo väčšom priestore než je miestnosť skúšobne, môže sa stať, že na pódiu sa z ich zvuku vytratia aj tie stredobasy, na ktoré sme zvyknutí v skúšobni alebo doma. Zostane len ostrý tenký tón a vytratí sa aj citlivosť na dynamické či výrazové podnety prenášané v spodných pásmach. Naviac kombo svojimi prirodzenými vlastnosťami dokáže umravniť aj prípadné agresívne výšky gitary a jej snímačov. Výrazný podiel na tejto danosti zosilňovača Kustom HV 100 majú dva reproduktory Celestion, výkon koncového stupňa, ale aj sekcia predzosilňovača s veľmi účinným trojpásmovým ekvalizérom.

Jedným z argumentov výrobcu v prospech komba je bohatosť zvuku na harmonické kmitočty. Bez seriózneho merania to nemôžem vylúčiť, ale miera do akej sú reproduktory Celestion spôsobilé preniesť násobky kmitočtov je iste limitovaná. V snahe dokázať to, som na skúšku zapojil do čistého kanála celomasívnu akustickú gitaru so snímačom pod kobylkou. Výsledok bol však iný než som očakával. Zvuk nebol ani zďaleka tak trblietavý ako cez akustické kombo Marshall AS100D, ale rozhodne bol lepší, než cez bežné lampové kombo pre elektrickú gitaru. Keď sa hráč vysporiada so spätnou väzbou a nevadí mu mierne plechový akcent, môže Kustom HV100 alternatívne(!) použiť aj pre akustickú gitaru, prípadne na amplifikáciu piezo snímača v kobylke elektrickej gitary, či externý akustický simulátor ako napríklad Boss AC-3. Podmienkou je optimálne nastavenie v závislosti od nástroja a priestoru.

Ekvalizér

Pasívny trojpásmový ekvalizér na čistom i skresľujúcom kanále môže výsledný zvuk zmeniť dosť radikálne. Výrobca uvádza, že pomocou troch potenciometrov možno pridávať frekvencie na 100 Hz (Bass), 1 kHz (Middle) a 3 kHz (Treble). Pri potenciometri vytočenom úplne vpravo je signál neovplyvnený, pri stiahnutí doľava sa daná frekvencia stíši o 12 dB. V praxi však pri stiahnutí všetkých troch potenciometrov zvuk úplne mizne (na rozdiel od možností ovládača Boost Volume). Pri hre a možnostiach nastavenia však tento efekt nie je na prekážku a pomocou ekvalizácie možno kombu prispôsobiť väčšinu nástrojov. Nezávislé korekcie na oboch kanáloch sú veľmi užitočné.

Nižšie verzie tohoto komba majú korekcie pre oba kanály spoločné, čo hovorí v prospech HV100. Škoda že každý kanál nemá aj vlastný potenciometer Level na reguláciu úrovne použitého efektu.

Pri práci s potenciometrom treba byť opatrným, aby pri čistom zvuku nedošlo k v niektorých polohách hmatníka k zaduneniu. Pri skreslenom zvuku treba zase opatrne narábať s výškami, ktoré síce môžu psychický zdroj zvuku posunúť bližšie k priezvučnej látke, stačí však posunúť potenciometer o milimeter viac doprava a výsledkom sú bzučiace výšky nekompaktné s masívnym základom.

Skreslenie

V prvom pláne pôsobí skreslený tón tučným až mohutným dojmom. Možnosti nastavenia pomocou pasívnej ekvalizácie poskytujú širokú variabilitu, nie len pre prispôsobenie nástroja kombu, ale – a to predovšetkým – aj na dotvorenie charakteru skreslenia. Kto vyžaduje od svojho komba intenzívne skreslenie, ten sa ho dočká. Dlhý sustain a masívny, zubatý (či možno skôr zúbkatý) tón nie je jediné čo kanál Lead dokáže. Jeho potenciál sa začína kdesi pri špinavom gitarovom zvuku, kde je základný čistý tón súčasne nadobúda teplotu aj mierne trashovitý charakter. Chýba síce kompresia koncových elektrónok, no nechýba charakter. Ďalej vedie cesta cez klasické rockové skreslenie až k brutálnemu odpichu vysokej pece. Gitarista už nemá potrebu dokrmovať skreslenie nejakým externým pedálom. Stačí footwitch, všetko ostatné nevyhnutné pre prácu na pódiu (snáď len s výnimkou ladičky) už obsahuje kombo samotné.

To čo skreslenému zvuku komba chýba k dokonalosti je azda len väčšia transparentnosť a kompaktnosť (prítomnosť skreslenej masy v oblasti nižších stredov). Hoci má tón mohutný objem, prichádza k nám akoby po kvantách a s určitými prepadmi vo frekvenčnom spektre. I s tým čo nám dáva k dispozícii možno na kombe vyčariť kde čo, od agresívneho soundu ZZ Top až po spevavý tón Joa Satrianiho. Zvuku však treba vdýchnuť život. Dlhým tónom, ktoré nemajú takú prirodzenú premenlivosť ako kvalitné celolampové zosilňovače pomôže vibráto ľavej ruky, jemná práca s pákou aj ilúzia priestoru dosiahnutá efektmi.

Farebná škála možností rytmického kanálu umožňuje imitovať americký aj brtitský typ overdrivu, ktorým pomôže punkovo svižné zápästie pravej ruky, prípadne ľahký dotyk reverbu.

Priestor na experiment pre budúcich majiteľov poskytuje možnosť výmeny rôznych typov elektrónok. Pri pokusnej výmene pôvodnej 12AX7, Electro Harmonix ruskej výroby za inú, slovenskú JJ, bolo možné pozorovať jemné zmeny v charaktere skreslenia. Podľa neoverených užívateľských recenzií je možné zaujímavých výsledkov v podobe medového tónu dosiahnuť pri výmene 12AX7 za 12AT7.

Efekty (24 bit DSP)

Prvý dojem po zbežnom prelistovaní ponuky efektov nepriniesol veľké nadšenie a do kategórie „použiteľné" som si zaradil iba niekoľko z nich. Neskôr som si na internete vypočul zvukové ukážky, ktoré vyzneli o poznanie zaujímavejšie. Pri opätovnej konfrontácii s kombom a manuálom som sa presvedčil, že i s minimálnymi možnosťami na ovládanie sa dá s danou ponukou ešte pracovať a k použiteľnému, niekedy aj celkom inšpiratívnemu typu zvuku je možné dopracovať sa vo väčšine prípadov. Kľúčom k tomu je multifunkčné tlačidlo TOGGLE/TAP. Jednotlivé efekty na ciferníku rotačného prepínača PROGRAM SELECT sa delia na tie, ktoré majú pod jedným názvom ukrytých niekoľko odtieňov určitého zvuku, a na tie, ktorých cykly možno riadiť systémom Tap, tzn. dĺžkou intervalu medzi 2-3 ťuknutiami na tlačidlo Toggle/Tap alebo footswitch. V prvom prípade sa dá cez jednotlivé podskupiny zvoleného efektu tlačidlom Toggle/Tap preklikávať (napr. strunový reverb má tri variácie odstupňované podľa ostrosti dozvuku), v tom druhom sa nastavuje napríklad čas medzi pôvodným a opakovaným tónom (napr. Delay, max. 680 ms), alebo rýchlosť vlnenia u modulačných efektov ako Chorus, Phaser, Tremolo, či dĺžka dozvuku (Room/Hall Reverb) atď. V ponuke sa nachádzajú aj ďalšie efekty s ovládateľným parametrom ako Auto Wah, Octave, a nájdeme tu aj štyri kombinácie dvojíc efektov - Delay /Reverb, Chorus /Reverb, Tremolo/Reverb a Roto/Reverb.

Všetky naposledy vykonané úpravy efektov sa uchovávajú v šesnástich zvukových bankách, to znamená, že pri návrate k tomu istému efektu sa vrátime aj k nastaveným hodnotám. Multiefekt umožňuje tiež návrat k firemnému nastaveniu.

Hoci sa v súvislosti s efektmi hovorí o ich štúdiovej kvalite, v nahrávacom štúdiu by sme s týmto kombom najskôr nahrávali nasucho a záznam by sa upravil pomocou štúdiového vybavenia až neskôr. Čiastočne preto, že sa to tak robí, ale aj kvôli hladine šumu, ktorá stúpne vždy po zaradení integrovaného multiefektu do signálovej cesty komba.

Prednosti sekcie Effects ale netreba hľadať v kvalite upravených zvukov a možnostiach ovládania. Výhodou je to, že efekty, povedzme že v pódiovej kvalite máme na dosah ruky i nohy, bez toho, že by sme drahé krabičky či multiefekty museli kupovať, vláčiť so sebou a strácať čas i nervy pri ich zapájaní.

Komu záleží na práci s obľúbeným pedálovým delayom či iným modulačným efektom, má možnosť zaradiť si ho do efektovej slučky tak, aby plnohodnotne využil možnosti skreslenia komba.

Konektivita

Zadná strana komba neobsahuje okrem zamrežovaného vetráku elektrónky a identifikačného štítku žiadne ďalšie prvky. Nebyť nákresu siedmych konektorov na štítku, možno by sme si ani nevšimli, že na spodnej strane plechovej schránky s elektronikou, napravo od chladiča, je ešte čosi, čo výrazne rozšíri možnosti tohto zosilňovača. Výstup pre externý reproduktor, XLR výstup so speaker simulátorom na priame zapojenie do mixážneho pultu, monofónny vstup a výstup efektovej slučky, _" linkový vstup pre CD/MP3 prehrávač so združeným ľavým a pravým kanálom, konektor pre externý tap-footswich a ďalší pre hlavný footswitch. Direkt výstup so simulátorom funguje účinne, skreslený zvuk elektrónky je šťavnatý, bez bzučania a s pomocou efektov možno celkom dobre odviesť pozornosť od faktu, že na výslednom zvuku sa nepodieľajú koncové elektrónky (i keď je len chválitebné, že sa simulátor nachádza až za koncovým stupňom).

Priamo prenesenému čistému zvuku niet čo vyčítať. Vstup pre externý audio zdroj je vhodný iba na informatívne účely (napríklad metronóm), nie na prehrávanie hudby, alebo reprodukciu hudobného podkladu.

Footswitch

Nožný tap-spínač umožňuje v reálnom čase pracovať s parametrami efektov, čo sa dá v prípade efektov ako Rotary alebo Delay využiť veľmi muzikálne. Kto má poruke sustain pedál na klávesové nástroje, nemusí investovať do špeciálneho tap-spínača. Naopak hlavný footswitch je lepšie zadovážiť si originál (Kustom model KACF-S301), aby sa s ním dali korektne ovládať všetky funkcie: Lead/Rhythm, Clean/Overdrive, Dry/Effect.

Kabinet

Konštrukcia kabinetu a vnútorné usporiadanie umožnilo vpratať dva 12palcové reproduktory do pomerne úspornej kubatúry. Dvojreproduktorové hybridné kombo Kustom HV 100 je len o málo väčšie než elektrónkové kombo Fender Super Sonic osadené jediným 12" reproduktorom. Obidve kombá pritom vážia zhodne 24,5 kg.

Celá elektronika, s výnimkou vyčnievajúceho chladiča, sa bez problémov vpratala do plechovej skrinky o rozmeroch 18 x 49 x 7 cm, umiestnenej v zadnej hornej časti kabinetu, tak že z vnútornej svetlej šírky komba zaberá iba 7 cm. Tým pádom cez dva vetracie otvory na vrchu namiesto žiary elektrónky presvitajú iba koše reproduktorov.

Kabinet má polootvorenú konštrukciu. Svoju úlohu pri rozptyle zvuku iste zohrávajú aj dve vetracie mriežky na jeho vrchnej ploche.

Drevená časť komba je konštruovaná solídne. Pri hre nevznikali žiadne parazitné vibrácie.

Niektoré detaily, ako napr. plastový binding okolo priezvučnej látky, si však možno predstaviť aj dotiahnutejšie.

Praktickou pomôckou sú dve vysúvacie nohy v prednej časti dna, pomocou ktorých možno kombo nachýliť tak, aby zvuk smeroval viac do priestoru a nerozmazával sa zbytočne pri zemi.

Výhrady

Výstupná kontrola a spoľahlivosť: Hneď prvé zapnutie po vybalení z krabice pôsobilo dojmom, ako keby nebolo všetko v poriadku. Ozval sa šum a práskanie, oboje v značnej intenzite. Pôvodne sa zdalo, že sa jedná o chybu v elektrónke, ale ani po pokusnej výmene za inú, overenú, sa situácia príliš nezlepšila. O niečo priaznivejšie to vyzeralo keď sa elektrónka vybrala úplne - kombo šumelo menej, až na to, že nehralo vôbec. (Z toho vyplýva aj možný problém ak elektrónka počas hrania skolabuje a bude ju treba vymeniť. Elektronika je totiž prístupná až po odskrutkovaní šiestich skrutiek a odňatí zadného panelu.) Napokon sa ukázalo, že problém je v kontakte kdesi pod päticou, čo je možno individuálna záležitosť konkrétneho produktu, možno závada zpôsobená prepravou, predsa však budí červíka nedôvery k spoľahlivosti komba a úrovni výstupnej kontroly.

Kombo produkovalo i po eliminovaní hlavného problému pomerne vysokú hladinu šumu, ktorá sa ale po zapojení gitary zníži na celkom prijateľnú úroveň. Nedokonalosť v uzemnení a ďalšie prípadné muchy by sa iste dali vychytať v rámci záručnej lehoty. Celkovú spoľahlivosť tohto nového typu komba nemožno prejudikovať, tá sa overí až v praxi. Pravdepodobne ho však nájdem skôr v pódiovej výbave amatérov a poloprofesionálov než náročnejších profesionálov, ktorí nenechávajú nič náhode.

HV100 v niečom svoje hranice prekračuje, v niečom stále zostáva hybridom. Jednotlivé gitary od seba odlišuje, ale na ich pôvodnom zvuku predsa zanecháva vlastné zafarbenie, ktoré sa časom môže prejesť. Platí to pre čistý i skreslený kanál.

Hlavné prednosti

Zvuk: Teplý a plný čistý zvuk s dostatkom basov, ktoré nemajú tendenciu hromadiť sa, tvorí solídny fundament pre všetko ostatné.

Skreslenie: Možnosť dosiahnuť porovnateľný sustain, spevavý charakter tónu a zachovať pritom slušnú dynamika nie je automaticky daná ani každému celolampovému, nie to ešte hybridnému kombu.

Možnosti nastavenia a ovládania: Dva nezávislé kanály, ich korekcie a utilitné funkcie + efekty + footswitch = všetko čo potrebujeme v jednom balení.

Rozmery a váha: Čo do prenosnosti už kombá aj s menším výkonom a dvomi 12palcovými reproduktormi spadajú do tzv. „dvojchlapovej" kategórie. Na toto kombo stačí aj jeden, ale pri troche snahy a obetavosti sa s ním ešte jeden až dvaja odvezú spoločne na zadnom sedadle.

Efekty: Ak jednotlivé efekty posudzujeme sólovo, nemôžeme od nich očakávať zázraky.

Ak ale možnosti 24bitového DSP procesora dáme do správneho kontextu s konkrétnou hudbou a funkciou, akú v nej hlas našej gitary zohráva, môžu nám byť do značnej miery nápomocné a posilniť emotívny dojem. Na efekty sa netreba spoliehať, ale treba si ich skrotiť a narábať s nimi – ako inak – efektívne. Cena: 14020,- Kč hovorí sama za seba.

Záver

Uvedená cena by mohla byť presvedčivým argumentom, tak vzhľadom k solídnemu zvukovému fundamentu, ako aj k množstvu užitočných i doplnkových funkcií. Produkty navrhnuté v USA a vyrobené v Ázii sa stali bežnou súčasťou nášho sveta. Je pravda, že tento fakt nás pripravil o mnohé legendy spojené s hudbou, každodenná realita ale prináša nové riešenia. Pre toho, kto má vlastnú latku kvality nastavenú vyššie než je priemer to vždy bude len kompromis a mal by sa radšej vyhnúť úvahám o výhodách ktoré mu prinesie nízka cena a množstvo funkcií – vyhne sa tým i následnej nespokojnosti.

Zvyšným, dajme tomu 80tim percentám muzikantov však toto kombo môže priniesť veľa úžitku a ušetriť veľa prostriedkov.