Radial Engineering StageBug SB-1, SB-4 & SB-5 & USB PRO

DI Boxy
Výrobce: 
Distributor: 
Cena: 
Ceny v textu
Radial Engineering DI boxy

Společnost Radial Engineering Ltd. je výrobcem produktů určených pro profesionální audio.

Značka Radial zastřešuje veškeré myslitelné varianty pasivních a aktivních propojovacích krabiček, které každý muzikant a zvukař zná nejspíše jako DI box, direct box a pod. Ty se značkou Radial jsou známy svojí kvalit-ní robustní konstrukcí, nezaměnitelnou povrchovou úpravou a skvělými technickými parametry, kvůli kterým výrobce u svých špičkových modelů neváhá sáhnout ani po těch nejdražších komponentech, jakými jsou například vyhlášené audio transformátory značky Jensen. 

Je známo, že pro optimální propojování audio zařízení platí určitá pravidla. Aby jeden zdroj audio signálu připojený k jinému odevzdal optimální výkon a zachoval si své deklarované provozní parametry, musí být výstup takového zařízení a vstup následujícího připojeného zařízení optimálně vzájemně přizpůsobeny úrovňově a impedančně. Kdysi, v počátcích rozvoje zvukového řemesla, se DI box využíval nejvíce pro tzv. Direct Injection, tedy doslova pro „přímé vpíchnutí“ kytarového snímače do mikrofonního vstupu mixážního pultu (= odtud zkratka DI). Dnes, díky velkému množství různých zdrojů zvukového signálu a ještě většímu množství různých aplikací, se z propojování vyvinula samostatná disciplína hodná vlastního výrobního odvětví, a společnost Radial Engineering Ltd. v něm zaujímá rozhodně jednu z čelních pozic. Důkazem je široká škála produktů, z nichž některé si v tomto článku představíme. Budou to nejprve tři kousky krabiček z řady „Stage Bug“, kde jde o vychytávky pro hladký a profesionální provoz na pódiu. Pak na nás čeká větší a sofistikovanější krabička Radial USB PRO, která převádí výstup z USB na symetrický stereo audio výstup.

Radial SB-1 Acoustic (1 890 Kč)

Jedná se o aktivní DI box primárně určený pro akustickou kytaru nebo baskytaru. Malá, velmi robustní kovová krabička (podle výrobce ta vůbec nejmenší od Radial Engineering) nabízí několik nesporných výhod. Předně je to ultrakompaktní odolná krabička, která se snadno ukryje a přepravuje přímo v pouzdře na kytaru, a je tak vždy po ruce pro hladké propojení nástroje se zvukovým systémem, kdekoliv se hudebník na své cestě právě vyskytne. SB-1 k provozu vyžaduje fantomové napájení + 48 voltů, takže na jednu stranu odpadá starost o baterie nebo napájecí adaptéry, na druhou stranu  musí být zvukový systém schopen fantomové napájení dodat, což už asi není žádný dramatický problém. 

Konstrukce krabičky přináší na jedné straně nástrojový vstup 1/4“ a z něj současně vyvedený průchozí výstup určený pro připojení ladičky, který však lze pohodlně využít také k vedení přímého signálu z akustické kytary do příslušného nástrojového aparátu nebo komba. Z krabičky je ale hlavně vyveden symetrický XLR výstup, ze kterého optimalizovaný signál putuje do zvukového systému na mikrofonní vstup mixážního pultu. Touto trasou se současně také přivádí nezbytné fantomové napájení +48 voltů potřebné pro provoz krabičky. XLR výstup je navíc vybaven tlačítkem Phase, které v případě potřeby dovoluje otočení fáze výstupního signálu o 180°, což může pomoci při problémech s kumulováním rezonantních frekvencí na pódiu a při nahoukávání zpětné vazby. Vstup pro akustickou kytaru má přiřazen také jedno tlačítko, a tím je útlumový Pad, kterým lze snížit citlivost nástrojového vstupu asi o 15 dB. Na jedné z bočních stran krabičky je ještě zapuštěno tlačítko GND Lift, které dovoluje odpojení signálové země v případě potíží s brumem zemních smyček. 

Jak už bylo řečeno, SB-1 je aktivní DI-box. Jádrem konstrukce je obvod okolo operačního zesilovače TL072. Ten zajišťuje potřebnou vysokou impedanci na nástrojovém vstupu, a naopak nízkou impedanci na výstupu XLR a zároveň také symetrizaci tohoto výstupu. To umožňuje použít dlouhá vedení signálových kabelů, aniž by docházelo k rušení nebo degradaci audia. Konstruktéři SB-1 měli na zřeteli optimální zatížení připojeného snímače akustické kytary a pro vstupní (zatěžovací) odpor nástrojového vstupu byla pečlivě vybrána hodnota 220 kiloohmů. Takový vstupní odpor eliminuje problémy s nežádoucím zatížením výstupu ze snímače, a tím zajišťuje dodání jemného a plného teplého zvuku do audio systému. To uživatel určitě ocení, zejména pokud používá vintage snímače s malou výstupní úrovní, nebo také při nahrávání, případně při tzv. reampingu.

Radial SB-4 Piezo (2 137 Kč)

Jedná se také o aktivní DI box určený primárně pro akustické nástroje elektrifikované pomocí piezo snímače, tedy pro klasické kytary, housle, mandolíny, akustické kontrabasy a podobně. Mechanická kostrukce této ultrakompaktní krabičky je totožná s výše popsaným DI boxem SB-1, od kterého se fyzicky odlišuje pouze barevným provedením. Odlišnosti shledáme hlavně v elektrickém zapojení. U SB-4 také nalezneme nástrojový vstup 1/4“ s průchozím výstupem přímého signálu, který je v tomto případě označen jako Aux a je určen pro vedení přímého signálu ze snímače do nástrojového aparátu. Nástrojový vstup je i zde doplněn tlačítkem, a to spínačem filtru HPFm s jehož pomocí se potlačují nízké frekvence, které by mohly působit nežádoucí rezonance. Hlavní výstup z SB-4 má i zde podobu symetrického konektoru XLR, ze kterého je možné bez problémů vést audio signál až na vzdálenost 100 m a současně se touto linkou přivádí potřebné napájecí napětí +48 voltů. Ani zde nechybí tlačítko Phase pro otočení fáze audiosignálu o 180°. Pro odpojení signálové země je SB-4 také vybaven spínačem GND lift, který je zapuštěn v boční straně krabičky.

Je-li SB-4 prakticky totéž co SB-1, proč tedy dvě samostatné krabičky? Nestačí pro připojení různých snímačů jen jedna z nich? Odpověď zní nikoliv. Piezo snímače pro svůj optimální výkon vyžadují odlišný zatěžovací odpor než snímače cívkové, a to je to hlavní, čím se obě krabičky od sebe odlišují. Nástrojový vstup SB-4, ke kterému se připojuje výstup z piezo snímače, má v tomto případě velmi vysoký vstupní (zatěžovací) odpor o velikosti 5 megaohmů. Takový veliký vstupní odpor pomáhá „vyhlazovat“ problematické signálové špičky, kterými jsou piezo snímače neblaze proslulé, a zároveň také rozšiřuje přenášené frekvenční pásmo, což podporuje přirozenější a příjemnější zvuk. Takže, když dvě krabičky dělají totéž, není to vždycky totéž. A je určitě dobře, že si konstruktéři Radial Engineering Ltd. dávají práci s „vymazlením“ optimálního přizpůsobení propojení pro různé aplikace. Myslím si, že to ocení všichni uživatelé, kterým záleží na tom, v jaké kvalitě se jejich zvuk dostane k posluchačům.

Radial SB-5 Laptop DI (2 720 Kč)

Třetí kousek řady Stage Bug je tentokrát pasivním DI boxem, který je určen pro optimální propojení tzv. komerčních zdrojů audio signálu s profesionálním zvukovým zařízením. Myšlena jsou veškerá běžná domácí zařízení, jejichž zvukový výstup je vyveden na konektoru mini jack 1/8“ (3,5 mm). Mohou to být především zvukový výstup notebooku, tabletu, různé přehrávače médií, mobilní telefon apod. Tato zvuková zařízení už dnes nejsou na pódiích ani ve zvukových studiích ničím neobvyklým a pro správné propojení například s mixážním nebo DJ pultem opět přichází ke slovu DI box. 

U SB-5 je opět použita stejná robustní kovová krabička jako v předchozích dvou případech. I rozmístění konektorů a tlačítek je obdobné, na první pohled je tu ale navíc pevně zapojený audio kablík zakončený stereo konektorem 1/8“(3,5 mm). Kablík je dlouhý 1,5 metru a je ve výchozím stavu navinut na kovový držák našroubovaný na straně skříňky a vlastně představuje vstup do DI boxu, jehož citlivost lze u silných vstupních signálů snížit o 15 dB pomocí přidruženého spínače Pad. Spínač odpojení signálové země LIFT se u SB-5 nachází u dvou symetricky zapojených konektorů 1/4“ TRS, které zde tvoří výstupy levého a pravého kanálu. Konektor XLR je u tohoto modelu symetrickým výstupem součtového monofonního signálu získaného spojením levého a pravého stereo kanálu příchozího audio signálu. Pokud jsou tedy součástí pódiové produkce hudebníků podehrávky reprodukované například z notebooku, zapojíme kablík DI boxu do zvukového výstupu notebooku a již symetrizovaný signál vedeme ze dvou kanálů stereo výstupu dále do mixážního pultu a součtový mono signál například do odposlechové cesty. Možností použití je samozřejmě mnoho, cílem je zajistit bezproblémové začlenění „domácích“ zdrojů audio signálu do celého zvukového řetězce. DI box SB-5 má výhodu pasivní konstrukce. To znamená, že uvnitř nejsou žádné aktivní součástky, pouze 2 převodní audio transformátory a doplňující odpory. K provozu, na rozdíl od předchozích dvou aktivních modelů, tedy není nutné žádné napájení. Díky transformátorům jsou vstup a výstupy DI boxu galvanicky oddělené, takže nedochází k přenosu rušivého brumu. Zkusil jsem pomocí SB-5 propojit standardní linkový výstup počítače s mixážním pultem za situace, kdy byl počítač připojen k zásuvce na jiném okruhu než mixážní pult. Propojení s pomocí SB-5 bylo prosté jakéhokoliv brumu. To myslím hovoří za vše. Zbývá dodat, že u pevných instalací je možné z krabičky odmontovat držák pro navinutí vstupního kablíku a nahradit ho volitelným kovovým úhelníkem. S jeho mocí je pak možné SB-5 napevno přišroubovat kamkoliv podle potřeby.

Radial USB PRO (5 430 Kč)

Tento kousek už vlastně ani není úplně čistokrevným DI boxem a ani nepatří do výše popisované řady Stage Bug. V tomto případě se totiž jedná spíše o vysoce kvalitní DA převodník pracující s rozlišením 24 bitů/96kHz, který převádí digitální signál z USB sběrnice na dva plně symetrické analogové audio kanály. Tím odpadá nutnost používat nekvalitní zvukové karty a převodníky v počítači, protože USB PRO poskytuje ty nejmodernější stereo převodníky, které mají vyšší headroom a dávají detailnější zvuk, než běžné zvukové výstupy notebooku nebo PC. Pro potlačení jakéhokoliv nežádoucího brumu je každý kanál USB PRO vybaven izolačním audio transformátorem, který lze přepínačem vyřadit.

Skříňka USB PRO je o poznání větší, než modely řady StageBug. Má typický, dnes už klasický design výrobků Radial Engineering Ltd. v podobě zavřené knihy, a to včetně typického zpracování povrchu vypalovaným emailem. K připojení a napájení USB PRO se používá standardní USB kabel, který má na jednom konci USB koncovku typu B. Na té straně, kde se do USB PRO připojuje USB kabel, se současně nachází také potenciometr LEVEL, kterým se reguluje úroveň audio signálu jednak na obou symetrických analogových výstupech XLR, a také na výstupu pro sluchátka. USB PRO je vybaven sluchátkovým poslechem digitálního zdroje signálu pro kontrolu jeho kvality. Pro připojení sluchátek je k dispozici konektor mini jack 1/8“ (3,5 mm). Ovladač úrovně signálu je doplněn tlačítkem Mono Sum, které umožňuje sloučení signálu z levého a pravého audio kanálu do jednoho monofonního signálu. Pokud toto sloučení provedeme, objeví se nám shodný mono signál na obou výstupních konektorech XLR. Stisknutí tlačítka Mono Sum a sloučení signálu na mono je avizováno rozsvícenou zelenou LED diodou. Konektory XLR jsou umístěny na opačné straně krabičky. Z nich je symetrický analogový signál veden dál do mixážního pultu, nebo kamkoliv jinam podle potřeby podle konkrétní aplikace. Na boku skříňky USB PRO se nacházejí dva poměrně nenápadné přepínače označené ISO (= Isolation). Pomocí těchto přepínačů je možné do analogové trasy signálu zařadit nebo naopak vyřadit izolační audio transformátory. Pokud jsou transformátory zapojeny v signálové trase, jsou vstupní a výstupní obvody galvanicky odděleny, a toho lze využít při problémech s různými brumy. Levý i pravý audio kanál mají vlastní transformátor i přepínač, takže je možné s transformátory „laborovat“ u každého kanálu samostatně. Mezi XLR výstupy je navíc k dispozici také tlačítko Lift, které jako obvykle slouží k odpojení signálové země při problémech se zemními smyčkami. 

USB PRO tedy víceméně funguje jako profesionální zvuková USB karta. V tomto případě je to ovšem úplně nezávislá karta, která nevyžaduje instalaci žádných ovladačů a vystačí si s nativními ovladači operačních systémů Windows a Mac OS. USB PRO podporuje WDM, MME, ASIO, CoreAudio a DirectSound. Aktuální vzorkovací frekvence a bitové rozlišení je vždy dáno nastavením použitého počítače a může mít hodnoty 44,1/48/96 kHz a 16/24 bitů. Přenášený frekvenční rozsah je 20 Hz až 20 kHz, celkové harmonické zkreslení menší než 0,01%, dynamický rozsah je 90 dB. Výstupní impedance na konektorech XLR je 250 ohmů. Krabička je napájena z USB sběrnice a maximální udávaný odběr je 525 mA, aktivní napájení je signalizováno zelenou LED diodou Power. Přínosem této šikovné krabičky je, kromě jejího tradičně robustního provedení a kvalitního zpracování, její vysoká mobilita a nezávislost. Ta se ukáže být velkou výhodou v situacích, kdy je nutné k profesionálnímu zvukovému systému kvalitně připojit počítač nebo notebook. Pokud se to děje často, a pokud je to pokaždý jiný počítač, je určitě dobré mít USB PRO po ruce. Jeli příslušný počítač vybaven konektorem USB, nemusíme se starat o instalaci ovladačů, vlastně ani o typ operačního systému, a USB PRO jednoduše poslouží jako kvalitní profesionální zvuková karta se symetrickými výstupy a s možností sluchátkového příposlechu příchozího audio signálu. 

Závěr

Malé krabičky z dílen společnosti Radial Engineering Ltd, které jsme si na předchozích řádcích představili, mohou všem zvukařům a vystupujícím umělcům ušetřit velké problémy při propojování profesionálních zvukových systémů s hudebními nástroji a nestandardními nebo „domácími“ zdroji audio signálu. Řada Stage Bug, jak už její název napovídá, je určena pro „vychytávání“ much na pódiích, nebo při ozvučování prezentací, přehlídek, školení, seminářů a podobně. Krabička USB PRO naopak usnadní propojení každého zvukového systému s běžnými počítači. Šikovné krabičky najdou své uplatnění nejen v „terénu“, ale i při nahrávání doma nebo v nahrávacím studiu. Pokud je úsilí všech zainteresovaných zaměřeno také na výslednou zvukovou kvalitu, není možné nevěnovat patřičnou pozornost správnému a optimalizovanému propojení jednotlivých komponentů zvukového řetězce. A k tomu nám pomáhají právě ty všelijaké šikovné krabičky, kterým obecně říkáme DI box.

Radial Engineering DI boxy
USB PRO poskytuje ty nejmodernější stereo převodníky, které mají vyšší headroom a dávají detailnější zvuk, než běžné zvukové výstupy notebooku, nebo PC.