Rocktron HUSH II CX

Rocktron HUSH II CX
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
7 990,00 Kč

V dnešním testu si představíme signálový procesor alias šumovou redukci americké firmy Rocktron nesoucí úplné označení HUSH II CX stereo single-ended noise reduction systém.

Jde o jednotku sloužící k eliminaci a odstranění šumů a ruchů, které se nacházejí na výstupech všemožných audiozařízení, ať už se jedná o klávesy, efektové procesory a zařízení, kytarové aparáty, PA systémy nebo stopy analogových magnetofonů. Popisovaná šumová redukce není v sortimentu firmy Rocktron úplně tou nejžhavější novinkou, ale je určitě dobré o ní vědět a mě, v plejádě různých jiných systémů sloužících a užívaných k redukci šumů a růchů, zaujal tento výrobek především jednoduchostí ovládání, účinností a univerzálností.

Co je uvnitř?

Reduktor šumu HUSH II CX je ryze analogové zařízení, které v sobě spojuje systém dynamického filtrování signálu a expanze nízkých úrovní signálu. Zmíněný dynamický filtr je napojen na frekvenčně závislý detekční obvod, který reaguje na obsah středních a vysokých frekvencí a na amplitudu vstupního signálu. Tento obvod pak produkuje stejnosměrný proud, který řídí napěťově řízený (VCA) dolnopropustný filtr. To znamená, že pokud je ve vstupním signálu obsaženo velké množství vysokých frekvencí, filtr se otvírá v celé šířce pásma (až do 4O kHz) a v takovém případě jevětšinou veškerý vysokofrekvenční šum maskován užitečným signálem. Jestliže je však nejvyšší frekvence obsažená v aktuálním signálu například pouze 2 kHz, filtr propustí signál až do této frekvence a zbytek frekvenčního pásma (od 2 kHz výše) uzavře. Pokud v procházejícím signálu nejsou žádné střední a vysoké frekvence, filtr se zavírá do přednastaveného režimu, kdy propouští frekvence pouze do 7OO Hz 

Druhou část procesu úpravy procházejícího signálu tvoří expanze nízkých úrovní. Pokud úroveň signál u klesne pod konkrétní nastavený práh, je v určitém daném poměru zatlumován. Tento poměr zatlumování signálu za nás zvolil výrobce, ale v manuálu se uvádí, že čím víc signál poklesne pod námi nastavený práh, tím se zvětšuje poměr, ve kterém je signál zatlumován. Výsledkem této expanze je pak to, že slábnoucí signál (doznívající tón) si až do úplného zatlumení vpodstatě zachovává poměr odstupu od rušivých napětí a s klesající úrovní se „neutápí“ v šumu příslušného zařízení, protože v daném poměru je zatlumován rovněž i šum.

Co je zvenčí?

Celý popsaný systém je (jak jinak) ukryt ve standartní rackové krabici, výška l U. Čelní panel je rozdělen na dva samostatné kanály l a 2 pro nezávislou úpravu dvou různých signálů ale pomocí tlačítka MASTER lze spřáhnout oba kanály do jediné stereojednotky, kdy pak ovladače kanálu l řídí celý procesor, obdobně jako například u kompresorů. Na každém kanále pak najdeme identické ovladací prvky a indikátory. Vezmeme-li to popořadě, první zleva je kanál 1 na kterém se nachází nejprve LEDka indikující stav zapnutí přístroje. Jednotka nemá síˇtový vypínač, přístroj se uvádí do chodu pouhým připojením k síti přes adaptér na 9 V. Poté následuje LED indikátor EXPANDER GAIN REDUCTION METER, který indikuje (v dB) velikost aktuálně probíhající redukce citlivosti. K tomuto indikátoru je přiřazen otočný potenciometr EXPANDER TRESHOLD CONTROL. Tímto ovladačem nastavíme (v rozsahu -6O až O dB) požadovaný práh , od kterého bude expanze aktivována vždy , když signál poklesne pod tuto úroveň.

Dalším v řadě je opět otočný potenciometr označený FILTER SENSITIVITY CONTROL. Zde nastavujeme (opět v rozmezí -6O až O dB) úroveň při které začíná pracovat dynamický filtr. Obecně platí, že nastavíme-li v konkrétním případě úroveň příliš vysoko, filtr může zůstat uzavřen i když jím prochází signál a naopak nastavíme-li úroveň příliš nízko, filtr zůstane otevřen i když není přítomen žádný užitečný signál a přes filtr pak projdou ruchy a šumy. Tento ovladač je doplněn LED indikátorem, který zobrazuje (v kHz) aktuální šířku frekvenčního pásma. Vedle se pak nacházejí už jen tři tlačítka. První je RELEASE SWITCH s polohami SLOW a FAST, které určuje, jak rychle se expander vrací do normálu. Poloha SLOW je určena pro komplexní hudební materiál, kdy návrat (uvolnění) expanderu trvá přibližně 8OO ms na 2O dB expanze. V poloze FAST tento návrat trvá asi 2OO ms na 2O dB expanze. Tuto polohu pak využijeme především na jednotliví nástroje ať už živě nebo ve stopách multitracku.

Druhé z tlačítek je označeno REFERENCE SWITCH, kterým přepínáme citlivost jednotky na úroveň -lO dB nebo +4 dB, podle toho s jakým dalším zařízením je procesor propojen. Výrobce pak doporučuje pokud je na vstupu signál na úrovni -lO dB a na výstupu zařízení s úrovní +4 dB navolit na jednotce citlivost -lO dB.

Třetí tlačítko je označeno I/O a slouží nám pro konbtrolu upraveného a neupraveného signálu. Pokud procesor používáme ve stereo režimu, musíme pro přepínání přímého a upraveného signálu použít vždy obě tlačítka na obou kanálech i když parametry pro oba kanály jinak nastavujeme pouze na kanálu l.

Zadní panel je pak osazen pouze vstupními a výstupními konektory pro každý kanál v nesymetrickém provedení l/4“ jack. Vstupní jacky umožňují i přímé připojení kytary bez frekvenčních ztrát.

Co s tím?

Umová redukce HUSH II CX je skutečně velmi univerzální, takže ji můžeme připojit v podstatě kamkoliv do audiořetězce kromě výstůpů pro reproduktory.

V případě kytar a kytarových efektů jednotku zapojíme jako poslední před vstupem do zesilovače. Dokonce můžeme využít i připojení do efektové smyčky kytarového zesilovače a odšumět tak nejen efekty ale i předzesilovač kytarového aparátu. U kláves opět mezi výstup z nástroje a vstup do zesilovače nebo mixpultu. Při aplikacích u PA systémů zapojíme zařízení mezi hlavní výstup a výkonové zesilovače, nebo obdobně mezi monitorový výstup a monitorový systém. Při nahrávání šumovou redukci zařadíme opět mezi zdroj signálu a vstup do pultu nebo vstup do stopy rekordéru. Připojení je možné i do inzertů na jednotlivých kanálech mixeru, za efekty, reverby apod. Při mixáži vícestopého záznamu lze procesor nasadit buď na jednotlivé stopy záznamového zařízení nebo na výsledný stereomix a to buď opět mezi výstup z rekordéru a vstupy do pultu, hlavní výstup z pultu a master rekordér, nebo do inzertů na kanálech či podskupinách mixážního zařízení. Odšumovací procesor lze také použít při přepisech různých záznamů z jednoho média na jiné (kopírování kazet) nebo při záznamu z rádia, televize, vinylových desek apod. Výrobce taktéž uvádí možnost využití tohoto zařízení doma k odšumění kazetových, případně páskových magnetofonů ale i zvukových stop videa.

Ticho v praxi

Použití šumové redukce HUSH II C X může být opravdovým balzámem na rozdrásané nervy všech těch, kteří neustále zápasí s různými šumy, brumy a ruchy ve svém signálovém řetězci. Zařízení je totiž vedle své univerzálnosti velmi snadno ovladatelné a kýženého výsledku lze dosáhnout téměř okamžitě. Já sám jsem se chvílemi zdráhal uvěřit, že to jde tak snadno a že je to tak prosté.

V průběhu testu jsem zařízení vyzkoušel nejprve na smíchané stereo nahrávce, pak na jednotlivých nahraných stopách svého analogového magnetofonu a nakonec na záznamu z vinylové desky. Na vstupy šumové redukce jsem připojil přímo magnetofon se smíchaným stereozáznamem. Pokud procesor propojíte s ostatním zařízením, zvolíte pomocí tlačítek citlivost -lO nebo +4 dB, rychlost návratu expanderu (Fast, Slow), popřípadě stereo nebo dvoukanálový režim, pak jedíné s čím budete operovat jsou dva otočné potenciometry EXPANDER TRESHOLD a FILTER SENSITIVITY. To je vše. Tak jsem to udělal i já. Nejdřív mě trochu zarazilo, že oba zmíněné potenciometry nemají žádnou vyznačenou kalibraci kromě krajních mezních poloh -6O a O dB, ale můžu vás ubezpečit, že nic takového nebudete potřebovat, protože vše co děláte můžete pohodlně řídit a kontrolovat svým sluchem. První na řadě je nastavení prahu expanze, tedy zatlumování slabých signálů. Mě se nejlépe osvědčil způsob, kdy jsem práh nastavoval podle šumu a ruchu, který byl v záznamu před začátkem samotné skladby. Pustil jsem si tedy tento úsek a otáčel jsem potenciometrem EXPANDER TRESHOLD z výchozí polohy - 6O dB až do okamžiku kdy veškerý šum a ruch zmizel. Potom zbývalo nastavit bod, ve kterém začne pracovat dynamický filtr. Ten jsem nastavoval v průběhu skladby a opět tak, že jsem z výchozí polohy - 6O dB pomalu otáčel potenciometrem FILTER SENSITIVITY až do okamžiku než prostě zmizel šum. Víc nic. Pokud však přeci jen nemáte jistotu a je vám podežřelé, že to jde tak snadno, jsou k dispozici LED indikátory činnosti procesoru a možnost porovnání s neupraveným signálem. Po provedeném nastavení můžete na zařízení vpodstatě zapomenout a věnovat se jiné užitečné činnosti. Funguje to.

V případě samostatných zdrojů signálu (u mě na stopách analogového magnetofonu) je to stejné. U stopy kde byl nahrán zpěv se mi podařilo odstranit nejen šum ale i přeslech ze sluchátek. Pustil jsem si pás a než začal samotný zpěv, otáčel jsem potenciometrem expanderu tak dlouho, dokud se přeslech ze sluchátek neocitl pod prahem expanze, kdy byl následně zatlumen. Totéž jsem provedl ve stopě baskytary, která byla nahrána po lince a v záznamu byl i brum naindukovaný snímačem. Tyto a podobné úpravy však fungují za předpokladu, že rušivý signál má nižší úroveň než signál užitečný. To se mi potvrdilo ve třetí fázi mého testu, kdy jsem se snažil vyčistit záznam z gram ofonové desky. Vše fungovalo až na některé lupance, které měly takovou intenzitu, že je procesor zpracoval a propustil jako užitečný signál. Při pokusu nastavit hodnoty expanderu a filtru tak vysoko abych eliminoval i tyto kliksy vedly k tomu, že byl eliminován i užitečný signál. Tolik zhruba můj praktický test. K němu přidávám ještě pár svých osobních poznatků. Na veškeré signály, které jsem zařízením proháněl bohatě stačilo následující nastavení hodnot. U potenciometru expanderu stačilo nastavení vždy maximálně do poloviny jeho dráhy. Pouze v jednom případě, kdy se jednalo o stopu ve které hrála nepřerušovaný doprovod mandolína, bylo možné nastavit potenciometr expanderu až téměř do tří čtvrtin jeho dráhy. U dynamického filtru stačilo vždy nastavení potenciometru na čtvrtinu jeho dráhy, maximálně kousek nad tuto hodnotu.

Jemným nastavením bodu spouštění dynamického filtru se dá částečně odstranit v nahrané stopě zaznamenaný prostor místnosti. Mě se to podařilo u stopy se zpěvem a u stopy s flétnou. Nejprve jsem výše popsaným způsobem odstraňoval šum a malinký kousek nad touto hodnotou se začal vytrácet prostor. Chce to opravdu citlivě, protože ještě kousek dál a z nahraného signálu začnou ubývat také výšky. Poslední moje poznámka se týká korekčních úprav. Přestože, jak bylo kdesi vpředu řečeno, je možné tuto šumovou redukci připojit a zařadit kamkoliv, je to třeba uvážit, pokud počítáme zároveň s úpravami daného signálu korekcemi. Když jsem totiž procesor zapojil mezi zdroj signálu a vstup do mixážního pultu, signál po průchodu jednotkou vzhledem k odfiltrovaným a zatlumeným frekvencím nešel dost dobře upravit. Zkusil jsem přidat na korekcích výšky a ono to moc nešlo, prostě korekce „nezabíraly“. Normálně to fungovalo až v opačném případě - tedy nejprve korekce a pak šumová redukce.

Závěrem

Zde si dovolím malé srovnání s jinými systémy pro potlačení šumu. Záměrně přitom vynechávám počítačové programy určené k témuž, protože to už je malinko někde jinde. HUSH systém použitý v této šumové redukci byl bezpochyby navržen lidmi, kteří o tom něco vědí a přístroj je zkobnstruován tak, aby jeho nasazení mohlo být okamžité, přehledné a účinné bez zatěžování uživatele nastavováním různých parametrů s mnohastránkovým manuálem v ruce. Pokud se jedná o systém samotný, první srovnání, které každého napadne je srovnání s gejty hojně užívanými ke stejným účelům. Zde je jeden hlavní rozdíl : u systému HUSH nedochází k „zavírání“ signálové cesty pod nastaveným prahem se všemi možnými postraními efekty ale k postupnému zatlumování signálu, přičemž výsledek zní mnohem přirozeněji. Další odlišnost od gejtů spočívá v integrovaném dynamickém filtru, který účině odstraňuje vysokofrekvenční šumy. Při srovnání s šumovými redukcemi, které jsou vestavěny jako součást určitých zařízení, hlavně analogových magnetofonů, je zde výhodou nezávislost systému. Pokud na analogovém magnetofonu nahrajete cokoliv s použitím vestavěné šumové redukce, musíte pak také záznam s použitým omezovačem šumu přehrávat. U systému HUSH je možné nahrávat s tímto systémem a přehrávat bez něj a naopak nahrávat bez použití šumové redukce a přehrávat s ní. U vícestopých systémů je možné jednak použít omezovač na libovolnou stopu a také pro každou stopu použít individuální nastavení hodnot procesoru. Schopností šumové redukce je možné využít při živém ozvučování k úspěšnému odstranění pódiového ruchu, který vždy snímají vyjeté mikrofony. Přitom každý opět ocení snadné a rychlé nastavení procesoru. Zkrátka řečeno, jediné mínus,které na tom všem vidím je to, že je vůbec nutné (bohužel) všelijaké re dukce šumů a ruchů používat.

Na úplný závěr snad už jen tolik, že kromě testovaného modelu HUSH II CX vyrábí firma Rocktron ještě speciální kytarové verze: rackový HUSH SUPER C a nožní HUSH THE PEDAL. Tak ať vám to nešumí.