Roland Phrase Lab MC-09

Maskovaný kult
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
16 740,00 Kč

Firma Roland vždy udávala směr v oblasti hudebních nástrojů. Věděli jste, že MIDI měli jako první nástroje Roland nebo že GM standart je také od firmy Roland? V 70. a 80. letech, kdy se firmy předháněly ve vymýšlení nových druhů nástrojů a syntéz dodala firma na hudební trh, dnes již kultovní nástroje, basový TB-303 a bicí TR-606. Oba si byli podobni jako vejce vejci a obsahovali analogový zvukový zdroj a paternový sekvencer. Kdybychom se na tyto nástroje podívali z dnešní doby, tak toho neměli mnoho co k nabídnutí.

Ovšem stejně jako v oblečení i zvuk nástrojů podléhá módním trendům. Zvuky starých nástrojů hrají paradoxně v těch nejmodernějších skladbách. Tím, že jsou tyto nástroje opět v módě, stoupá i jejích cena na trhu. Leckdy se může stát, že současná cena i převyšuje původní cenu nástroje. Proto vzniká mnoho kopií, které se snaží tento zvuk napodobit a přidat i něco navíc. Několik firem používá, stejně jako originální předlohy, analogové součástky a přibalí MIDI komunikaci.

Ostatní využívají moderních Digitálních Signálových Procesorů (DSP) a matematicky modelují analogové součástky a chování nástroje. Každý výrobce si tento způsob vytváření tónu pojmenoval jinak, ale obecně se jedná o Virtuální Analogovou Syntézu (VAS). Jelikož firma Roland VAS na svých nástrojích používá již několik let, rozhodla se dodat na trh i novou verzi těchto kultovních nástrojů v trochu rozšířené podobě s označením Roland Phrase Lab MC-09.

Popis

Nástroj je zhotoven z průsvitného černého plastu. Nebylo by to ani poznat, kdyby pod horní vystouplou částí neblikala červená LED dioda opticky označující doby sekvenceru. Černý plast doplňuje broušený hliníkový panel s potiskem, pokrývající převážnou část horní plochy nástroje. Jako celek to působí velmi elegantně a retro. Bohužel se musí mít uživatel na pozoru. Na vysoce lesklém černém plastu je vidět každý otisk prstu a troufám si tvrdit, že při častém hraní live bude náchylný na poškrábání.

Horní panel je osazen množstvím podsvětlených tlačítek, třímístným LED displayem, osmi otočnými a čtyřmi posuvnými potenciometry. Ovládací prvky jsou přehledně uspořádány do skupin DSP Synth, Audio looper a do tlačítkové klávesnice.

Zadní panel obsahuje slot pro paměťovou kartu Smart Media, MIDI In/Out, sluchátkový výstup, analogový vstup a výstup, zdířku pro napájecí konektor a vypínač.

Nástroj by se dal rozdělit do několika funkčních bloků.

DSP Synth

Vnitřní zvukový generátor je založen na výpočetních algoritmech DSP procesoru. Algoritmy dokáží simulovat monofonní sólový (Lead) nástroj nebo monofonní basu (Bass) nebo tříhlasou bicí sadu (Rhythm) a nebo efektovou jednotku. Slovo „nebo" není překlep ani chyba, MC-09 dovoluje použít pouze jeden algoritmus najednou.

Lead, Bass

Jednooscilátorový VAS syntezátor s možností editace šestnácti základních parametrů, z toho šest v reálném čase. Stejně jako na nástroji TB-303 je možné editovat ladění (Tune), hloubku modulace obálky filtru (ENV Mod), akcent (Accent), frekvenci filtru (Cutoff), rezonanci filtru (Reso) a čas rychlosti poklesu obálky filtru (Decay). Jak Lead, tak Bass mají k dispozici 128 presetů s předprogramovanými zvuky. Editací je možné zvuky upravit nebo naprogramovat zcela nové barvy. Lead algoritmus má k dispozici čtyři insert efekty. Jejich parametry lze upravovat v reálném čase.

Rhythm

Bicí část má na výběr z deseti sad. Bohužel každá sada obsahuje pouze bass drum, snare drum a zavřenou a otevřenou Hi-Hat. Trochu málo. Každá sada obsahuje jiné zvuky a nezapomnělo se ani na nejslavnější bicí automaty TR-808 a TR-909. V Rhythm části je možné měnit pouze hlasitost všech třech nástrojů. Žádný jiný parametr není k dispozici. Škoda. Například se mohla upravovat délka znění velkého bubnu, ale nejde to. Celkově se dají vytvářet zajímavé zvukové barvy. Lead je jako sólový nástroj výtečný a Bass nezapře svojí předlohu TB-303. Nejslabším článkem je Rhytm sekce. Vybrané zvuky nejsou špatné, ale jsou poněkud nevýrazné. Také z nástrojů TR-x0x jsem slyšel lepší výběr zvuků. Ke hraní na zvolený nástroj se může být použitá MIDI klávesnice nebo počítač, interní klávesnice, a nebo paternový sekvencer.

Sekvencer

MC-09 obsahuje paterny o délce jednoho nebo dvou taktů, které mají naprogramovanou určitou hudební frázi. Pro každou sekci je vyhrazeno určité množství paternů. Pro Lead je to 40, Bass 60 a Rhythm 100. Paterny mají v sobě nejen naprogramovanou hudební frázi, ale také nastavení tempa a presetu pro daný nástroj. Samozřejmostí je i dodatečná úprava nebo naprogramování vlastního paternu. Pro uložení je k dispozici 20 volných pozic společných pro všechny nástroje. Dalších 50 pozic je možné uložit na paměťovou kartu.

Programování krokového sekvenceru je velmi jednoduché a intuitivní. Patern lze programovat dvěma způsoby. Step a TR. Step je klasický krokový sekvencer a programování probíhá tak, že se postupně mačkací tlačítka odpovídající tónům na klávesnici. Je možné vložit mezery, vázat tóny, akcent nebo skluz mezi tóny. Po zadání údaje se posune sekvencer na další krok.

TR odpovídá programování bicích automatů. Po zvolení výšky tónu se pomocí tlačítek vytvoří přiřadí tón na určité pozice v taktu. Vybráním další noty a opakováním postupu se vytvoří hudební patern. Tento způsob je vhodný pro programování rytmické části. Paterny mohou mít šestnáct nebo dvanáct kroků na takt.

Audio Looper

Originalita nástroje Roland Phrase Lab MC-09 je v zabudovaném čtyřstopém záznamníku. Jelikož MC-09 dovoluje hrát jen jeden nástroj, lze jeho možnosti rozšířit o použití audio záznamníku. Zvolená fráze se jednoduše nahraje, automaticky zasmyčkuje a DSP Synth lze použít pro další nástroj. Tento princip pochází již ze 70 let, kdy se v páskovém echu vypnula mazací hlava a postupně se dohrávaly nástroje. Samozřejmě, že zde je to provedeno v digitální kvalitě. Mohlo by se zdát, že počet stop je malý. Firma Roland domyslela záznam do dokonalosti a Audio Looper umožňuje mixdown stop mezi sebou. Stačí na tři stopy nahrát rytmické paterny a do čtvrté je smíchat. Poté k smíchané stopě dohrát další dvě stopy a do poslední volné celek smíchat. A takto by se dalo pokračovat do nekonečna neboť díky digitální čistotě nedochází ke ztrátě kvality. U stop lze měnit hlasitost a směrování do sterea. Jako zdroj signálu může posloužit patern, syntezátor hraný na interní nebo MIDI klávesnici nebo linkový vstup. Samozřejmě také efektová jednotka.

Efekt

Phrase Lab má i efektovou jednotku. Zapojení efektové jednotky je velice zajímavé. Připojuje se na vybrané stopy Audio Looperu a na linkový vstup. Výstup z efektu jde přímo na linkový výstup, ale také na vstupy záznamníku. Efektovaný zvuk lze nahrát do jedné ze stop. Je možné tak docílit zajímavých zvukových barev. Efektová jednotka obsahuje čtyři algoritmy.

Filter - paternově řízený LP filtr, Isolator – tří pásmový parametrický ekvalizér, Phaser – klasický modulační efekt, Slicer – rozřeže smyčku podle rytmické figury. Efekty je možné upravovat v reálném čase pomocí prvních třech kontrolérů. Škoda, že Audio Looper je jen monofonní. Některé efekty jsou ve stereu a zvuk tak mohl být o něco bohatší.

Smart Media

Roland MC-09 používá jako externí paměťové médium karty Smart media. Podporovaná kapacita karty je od 2 do 128 MB. Kartu je potřeba před použitím v Phrase Labu naformátovat. Jak jsem se již zmínil maximální počet záznamů na kartě může být 50. Na kartu jsou zapisovány smyčky z Audio Looperu, paterny a celé nastavení nástroje.

MIDI

MIDI výbava je, jak je u firmy Roland zvykem, výborná. Nástroj vysílá po MIDI krokový sekvencer, pohyby šesti kontrolérů, dovoluje přepínat paterny a synchronizovat MIDI hodiny. Do externího záznamového zařízení lze po MIDI poslat výpis vybraného paternu, efektové jednotky nebo kompletní výpis nástroje. Totéž je možné i přijímat.

Závěr

Roland Phrase Lab MC-09 je moderním nástrojem v pravém slova smyslu. Lze ho použít jako zvukový modul v MIDI studiu namísto TB-303 nebo na živá vystoupení na akcích diskotékového typu. Zvukové banky jsou přizpůsobeny pro moderní styly. Paterny jsou také dobře naprogramovány a většina z nich je použitelná i když se asi rychle oposlouchá. Výhoda je možnost vlastního programování paternů a interní audio záznamník se smyčkováním. S nástrojem je dodáváno CD v audio i wav formátu. Obsahuje smyčky s bicími, basovými a sólovými zvuky. Výborně doplní nejslabší článek – rytmickou část. MC-09 se hodí na experimentování a živé vystupování.