Roland EXR-5

Malý, ale čiperný…
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
22 410,00 Kč

Koncem loňského roku se na trhu objevila dvojice nenápadných keyboardů, nebo chcete-li „samohrajek" Roland EXR-3 a EXR-5. Jediným zásadním rozdílem mezi nimi je absence disketové mechaniky u EXR-3, svými možnostmi pak oba modely navazují na starší sérii EM. A protože jsem na tyto zbrusu nové nástroje slyšel spoustu chvály, neodolal jsem pokušení s jedním z nich vás blíže seznámit.

Popis a ovládání

Stříbrná barva vládne ve světě klávesových nástrojů už hezkou řádku let a ani EXR-5 není výjimkou. Tělo keyboardu tvoří plastový výlisek, pouze reproduktory po stranách horního panelu jsou ukryty pod decentní kovovou mřížkou. Díky rozměrům 1020 x 355 x 132 mm a váze 8 kg je nástroj velmi snadno přenosný. Klaviatura syntezátorového typu o rozsahu 5 oktáv je rychlostně citlivá a přestože její kvalitu odpovídající nižší cenové třídě nelze srovnávat se špičkovými výrobky, hraje se na ní velmi slušně. Rychlostní citlivost lze plynule regulovat, nebo vypnout. Zhruba uprostřed pod klaviaturou je umístěna disketová jednotka. Nalevo od kláves je na obvyklém místě páčka ohýbání tónu a kousíček nad ní síťový vypínač. Ten bych raději viděl schovaný někde vzadu poblíž konektorů, v zápalu hry je totiž člověk schopen čehokoli… Uprostřed panelu je velký, přehledný, oranžově podsvícený displej. Kromě obvyklých informací, jako jsou číslo a název právě zvoleného rejstříku či doprovodného stylu, údajů o tempu, transpozici, či hodnotě právě nastavovaného parametru zobrazuje formou ikon s nápisy i případnou aktivaci mnoha různých funkcí, které se spouštějí tlačítky na panelu. Začátečníkům jistě přijdou vhod i dvě notové osnovy (v houslovém a basovém klíči), na kterých se rozsvěcují noty včetně posuvek tak, jak jsou hrány na klaviatuře. V režimu automatického doprovodu se kromě not zobrazuje i název akordu a na miniaturní klaviaturce i odpovídající prstoklad. Displej je ze všech úhlů velmi dobře čitelný, takže ani nebylo nutné vybavovat jej regulací kontrastu. V levé části ovládacího panelu je kromě dvanácti funkčních tlačítek regulátor hlasitosti a dvojice tlačítek Balance sloužící k nastavení poměru hlasitosti doprovodné sekce a sólového rejstříku. Knoflíky vpravo od displeje slouží k volbě zvuků, doprovodných stylů či skladeb, parametrů a zadávání jejich hodnot. V úzkém pruhu bezprostředně nad klaviaturou je soustředěno ovládání doprovodné jednotky, přepínání módu klaviatury a tlačítka rychlé volby zvuků. Nastavení celého nástroje lze uložit jako User Program do jedné z deseti paměťových pozic.

Na zadním panelu najdeme stereovýstup ve formě dvou 6,3 mm jacků, MIDI konektory IN a OUT, USB port pro připojení k počítači a zdířku pro napájení ze zdroje 12 V/3,5 A, který je kromě originál návodu včetně českého překladu, stojánku na noty a USB kabelu součástí příslušenství. Je zde i konektor pro pedál, tomu lze kromě obvyklého Sustainu přiřadit celou řadu dalších funkcí.

Ovládání je přehledné a jednoduché, firma tentokrát upustila od osmičkové organizace zvukových barev, jednotlivé rejstříky lze nalistovat tlačítky Family (kategorie zvuku) a Select (konkrétní program), nebo ještě pohodlněji zadat přímo číslo programu (001-530) pomocí numerických tlačítek. Mezi nimi jsou i tlačítka + a – (Yes, No), které slouží primárně k regulaci tempa doprovodu (20-250 bpm), v režimu Function pak ke změně hodnoty parametrů, na které se dostanete již zmíněnými tlačítky Family (výběr menu) a Select (výběr parametru). Některá tlačítka jsou barevně podsvětlená, jedinou výhradu mám ke skutečnosti, že jdou poměrně ztuha, takže ve spěchu při jejich nedostatečném stisknutí nemusí nástroj včas správně zareagovat. Na panel keyboardu se již nevešel obvyklý výčet zvuků a rytmů, jejich přehledný seznam včetně mapy jednotlivých menu ale dostanete vytištěný na tvrdém voskovaném papíře, tudíž jej můžete mít kdykoli při ruce.

Tónový generátor

Díky vylepšenému tónovému generátoru je EXR-5 kompatibilní se všemi dnes používanými standardy: GM, GM2, Roland GS a částečně i Yamaha XG (výrobce používá termín XG lite). Na palubě je 510 panelových zvuků odpovídajících GS standardu, 20 bicích sad a dalších 798 barev pro GM2 a XG, které však nejsou dostupné z panelu nástroje. Na tyto skryté barvy se lze dostat pouze prostřednictvím MIDI, návod však bohužel neobsahuje mapu těchto programů s hodnotami kontrolérů Bank Select MSB a LSB, ani formát SysEx dat, která jsou nezbytná, chcete-li využít uvedené standardy naplno. S panelovými zvuky ale každopádně vystačíte, ty ostatní jsou zde spíš proto, aby si nástroj poradil když mu naservírujete například z internetu staženou skladbu ve formátu XG. Polyfonie 64 hlasů představuje v této kategorii nezvyklý komfort, konkurence zpravidla nabízí polovinu. Co se týče kvality zvuku, ta byla oproti předchozí sérii značně vylepšena, EXR-5 zní mnohem hutněji a konkrétněji. Kvalita jednotlivých barev je překvapivě vyrovnaná, sice zde asi nenajdete žádné senzační, dosud neslyšené superzvuky, ale na druhou stranu určitě nenarazíte ani na vysloveně špatný zvuk. Mírně nad průměr vybočuje pouze klavír, pro který byly použity stereofonní vzorky z oblíbené RD série digitálních pián. Keyboard by měl být pokud jde o zvukovou výbavu co nejuniverzálnější, a proto se mi tato kvalitativní rovnováha mezi rejstříky zamlouvá daleko víc, než přístup některých výrobců, kteří nalákají zákazníka na několik skutečně famózních barev a ostatní zvuky pak většinou nestojí za nic.

Pro hru z klaviatury jsou k dispozici tři party: Main, Dual a Split, kterým lze nezávisle přiřadit různý zvuk, nastavit hlasitost, oktávovou polohu (+/- 4 oktávy), panorama a množství efektu. Lze tedy hrát buď jeden zvuk v celém rozsahu klaviatury (Main), dva zvuky navrstvené na sebe (Main + Dual), nebo dva zvuky rozložené vedle sebe na klaviatuře s možností nastavení dělícího bodu (Main + Split). Pro part Split je k dispozici funkce Hold, která způsobí trvalé znění tónu nebo akordu zahraného v levé části klaviatury i po jejím uvolnění až do okamžiku, kdy zahrajete akord nový. Samozřejmostí je možnost nastavení celkového ladění (Master Tune) a transpozice (+/- 12 půltónů). Pokud je aktivována doprovodná jednotka, můžete obohatit hru pomocí funkce Melody Intelligence, která k jednohlasé melodii hrané pravou rukou přidá další hlasy a to buď ve stejné zvukové barvě, nebo s využitím jiných rejstříků (18 algoritmů).

Doprovodná jednotka

V režimu automatického doprovodu je klaviatura rozdělená na dvě části – levá slouží k zadávání akordů pro doprovodnou jednotku, pravá pro hru melodie. Dělící bod mezi oběma polovinami lze nastavit. EXR-5 nabízí 84 stylů (001-084) rozdělených do osmi skupin: Rock, Dance, 8 beat, 16 beat, Jazz, Latin, Traditional a Ballroom. Ve Flash ROM o velikosti 1,5 MB je uloženo dalších 19 továrních stylů, které lze vymazat a nahradit vlastními. Vejde se sem až 99 stylů, záleží ovšem na jejich velikosti. Styly se do Flash ROM importují z počítače pomocí USB portu, z panelu se volí čísly 101-199 a po vypnutí keyboardu zůstávají v nástroji. Další styly je možné mít uložené na disketách a libovolný z nich kdykoli natáhnout do nástroje jako User Style, který je pak k dispozici pod číslem 000.

Doprovodné styly mají 5 formálních částí: Intro (krátká předehra), Original (jednodušší verze doprovodu - sloka), Variation (bohatší verze doprovodu - refrén), Fill (přechod mezi částmi Original a Variation) a Ending (zakončení). Pro jednotlivé styly je přednastaveno odpovídající tempo, které můžete podle potřeby regulovat tlačítky +/-, nebo jej vyťukat pomocí knoflíku Tap Tempo. Ke každému stylu lze také vyvolat dvě nastavení One Touch, která v mžiku vyberou nejvhodnější zvukové barvy pro pravou ruku. Doprovody jsou osmistopé, je možné nastavit i poměr hlasitosti mezi basovou linkou, partem bicích a ostatními stopami. Někdy nemusí být žádoucí, aby zněly všechny stopy po celou dobu skladby. Funkce Orchestrator umožňuje během hry jednotlivé party přidávat nebo ubírat a dodat tím skladbě dynamiku. Lze přepínat mezi třemi variantami: Drum&Bass (zní pouze basa a bicí), Combo (přidají se některé melodické nástroje) a Full Band (hraje všech osm stop). Doprovodná jednotka rozeznává 11 typů akordů a nabízí tři režimy jejich zadávání: v režimu Off je třeba poctivě zahrát všechny tóny požadovaného akordu na klaviatuře, v režimu Md1 stačí základní tón plus tóny, které jsou pro daný akord charakteristické (například kombinace C + Bb vyvolá dominantní septakord C7) a v režimu Md2 stačí v případě durového kvintakordu stisknout jeho základní tón a pro vyvolání mollového kvintakordu přidat ještě libovolnou černou klávesu na klaviatuře vlevo od základního tónu (obdoba režimu Single Finger na nástrojích Yamaha). Nástroj si poradí i s obraty akordů, stačí aktivovat funkci Bass Inversion.

Sekvencer

EXR-5 je vybaven jednoduchým šestnáctistopým „záznamníkem" určeným pro nahrávání a reprodukci skladeb. Přehrávat lze běžně dostupné skladby ve formátech SMF-0 a 1 a to buď v reálném čase přímo z diskety, nebo z Flash ROM, do které se importují stejným způsobem jako doprovodné styly. Melodické stopy lze během přehrávání vypnout a melodii hrát na klaviatuře (funkce Minus One). Nechybí tlačítka pro rychlý posun vpřed a zpět, skok na začátek skladby a přehrávání ve smyčce.

Novou skladbu lze nahrát ve čtyřech režimech. V režimu ALL se zaznamenává kompletní automatický doprovod (MIDI kanály 1-3, 5, 7-10) plus party Main (4), Dual (6), Split (11), a Melody Intelligence (15). Ostatní režimy slouží k záznamu bez doprovodné jednotky, v režimu COUNT IN se zaznamenává pouze part Main (4), případně i Dual (6), nebo Split (11) a v režimu Single pak lze na zbývající volné kanály postupně nahrát další stopy. Nepovedené úseky můžete opravit v režimu Punch I/O. Pomocníkem k nezaplacení při záznamu skladeb je zabudovaný metronom. Data se ukládají do RAM jako User Song, hotovou skladbu je nutno zálohovat na disketu.

Efektová jednotka

EXR-5 je vybaven třemi DSP jednotkami: REVERB (Room 1-3, Hall 1-2, Plate, Delay, PanDelay), CHORUS (Chorus 1-4, FbChorus, Flanger, ShortDelay, ShortDelayFb) a MFX (celkem 47 efektů – kromě dalších dozvuků, ozvěn a modulačních efektů také například Enhancer, Distortion, Overdrive, Phaser, AutoWah, Rotary, Compressor a další, včetně jejich různých kombinací). Efekty nelze editovat, pouze zvolit typ a nastavit nezávisle jejich množství pro jednotlivé party (Main, Dual a Split). Jednotka MFX je vyhrazena pouze partu Main, přičemž každé zvukové barvě je již přednastaven odpovídající typ efektu (např. Leslie pro varhany, Overdrive pro kytaru apod.), nastavení lze ovšem v případě potřeby kdykoli změnit. Jednotky MFX a CHORUS nemohou být pro part Main použity současně. Kvalita efektů je na velmi slušné úrovni, líbily se mi zejména typické Rolandovské chorusy, velkým plusem v této cenové třídě je přítomnost jednotky MFX.

Další funkce

S možnostmi keyboardu vás seznámí úctyhodné množství precizně udělaných demoskladeb. Je zde jedna skladba s označením Song, která předvádí EXR-5 jako celek, asi osm Tone skladbiček představujících některé zvukové rejstříky, řada skladeb ilustrujících rozmanitost hudebních doprovodů a jedna krátká sekvence demonstrující funkci Cover. Navíc je ve Flash ROM z továrny uloženo 19 kompletních skladeb různých žánrů, autorů a interpretů (Phil Collins, Madonna, Santana, Céline Dion, W.A.Mozart a další), které můžete později nahradit vlastními.

Velmi zajímavou možnost obohacení automatického doprovodu nabízí již zmíněná funkce Cover, která byla převzata z nástroje Discover 5. Pouhým stisknutím jednoho z pěti tlačítek (Acoustic, Pop, Rock, Dance, Ethnic) dojde k okamžité změně přiřazení zvukových barev jednotlivým stopám doprovodu a tak za němého úžasu obecenstva plynule přejdete z dechovky třeba do techna. Funguje to dokonce i pro přehrávání skladeb, které tím v momentě změníte k nepoznání.

Další praktickou novinkou v režimu automatického doprovodu je Music Assistant. Slouží k rychlému nastavení nástroje pro hru nejznámějších současných hitů i obnošených šlágrů, v paměti je celkem 126 titulů. Stačí vybrat v menu název skladby, kterou chcete oblažit obecenstvo a keyboard obstará vše ostatní za vás: vybere vhodný doprovodný styl, nastaví odpovídající tempo, zvolí příhodné zvuky pro party Main, Dual a Split, nastaví efektovou jednotku, rychlostní citlivost a funkci Band Orchestrator a koncert může začít. Pouze pro honorář musíte zajít sami, to EXR-5 zatím neumí.

Ozvučení

EXR-5 je osazen dvojicí reproduktorů o průměru 13 cm s basreflexem, výkon 2 x 10 W. Díky technologii Digital Bass Enhancer mají basy i při nižších hlasitostech dostatečný tlak a s interním ozvučením při domácí produkci v pohodě vystačíte. Systém je zřejmě velmi dobře mechanicky proveden a dostatečně dimenzován, protože ani při maximální hlasitosti není zvuk nijak zkreslený a plastový kryt nástroje nerezonuje. Zasunutím jacku do kteréhokoli ze dvou sluchátkových výstupů, umístěných na přední straně nástroje pod páčkou ohýbání tónu, dojde zároveň k odpojení interního ozvučení, takže můžete vyhrávat dlouho do noci, aniž byste kohokoli rušili. Signál ze sluchátkových výstupů i z hlavního stereovýstupu je absolutně čistý - tedy bez šumu, což nebývá u této kategorie nástrojů vždy pravidlem.

Závěr

Vzhledem k více než příznivé ceně by se na první pohled mohlo zdát, že EXR-5 je nástrojem určeným především začátečníkům, nebo pro občasné domácí muzicírování. Díky velmi slušnému zvuku a spoustě užitečných funkcí převzatých z podstatně dražších nástrojů však jistě najde mnohem širší uplatnění - ať už v hudebních školách, nebo i v baru, kde oceníte zejména možnost importu SMF skladeb a dalších doprovodných stylů do Flash ROM, případně jejich přehrávání přímo z disket. Drobnou vadou na kráse je pouze absence bateriového napájení a neúplná MIDI implementace v návodu k obsluze.