Roland SC-8820

Roland SC-8820
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
23 850,00 Kč

Roland SC-8820 je nejnovější z řady modulů levnější série Sound Canvas. Přístroj je proveden v “půlrackové” plastikové krabici se zlatavo-stříbřitým povrchem. Je neuvěřitelně lehký, a když jsem jej poprvé držel v ruce, nebylo mi jasné, jak do něj mohl výrobce vtěsnat přes 1600 zvuků.

Přední panel

Na čelním panelu najdeme jediné ovládací tlačítko s názvem INST MAP, sloužící k přepínání mezi čtyřmi režimy modulu: SC55, SC88, SC88Pro a 8820 (viz dále). V prostřední části je černý panel, podsvícený LED diodami indiku-jícími napájení a komunikaci přes sběrnici USB. Dále jsou zde dva vodorovné indikátory vybuzení s názvy PART A a PART B, přičemž druhý z nich slouží jako indikátor přepínání čtyř výše zmíněných režimů SC55/88/88Pro/8820. Vpravo je pak regulátor hlasitosti a 3,5” konektor jack pro připojení sluchátek.

Zadní panel

Zadní panel obsahuje zleva (při pohledu zezadu) síťový vypínač, konektor pro připojení externího síťového adaptéru, dvě stereofonní dvojice vstupních a výstupních konektorů (pozlacené zásuvky typu CINCH) a standardní pětikolíkové konektory pro MIDI vstup a MIDI výstup. Dále je zde sériová zásuvka (konektor typu MINIDIN), sloužící k přímému propojení s počítačem Mac nebo PC, posuvný přepínač s polohami MIDI - Mac - PC - USB, a konečně USB konektor pro přímé propojení s počítači, jež jsou vybaveny USB sběrnicí.

K zadnímu panelu ještě několik poznámek:

síťový adaptér není na konci přívodního kabelu vybaven přímým napájecím konektorem, nýbrž konektorem zalomeným do pravého úhlu. Ten pak po svém zasunutí do přístroje zakrývá hlavní vypínač, popř. vstupní konektory CINCH (pokud tyto nepoužíváme). Je to sice banalita, ale tento detail mohl být vyřešen lépe. Další poznámka se týká vstupních audio konektorů. Do nich lze zapojit výstup jiného zdroje signálu (např. jiného zvukového modulu) a tento signál, smíchaný se zvukem Canvase, pak odebírat s výstupní dvojice CINCH.

Propojení s počítačem

Při pohledu na ovládací panel bez alfanumerického displaye a jakýchkoliv ovládacích prvků je patrné, že tento zvukový modul je předurčen hlavně ke spolupráci s počítačem. Propojit jej můžete několika způsoby: buď pomocí standardních MIDI kabelů (za předpokladu, že jste majitelem MIDI interfacu) - přepínač na zadním panelu pak bude v poloze MIDI. Dále je možné přímé propojení pomocí sériového kabelu s počítačem Macintosh (přepínač v poloze Mac) nebo PC (přepínač v poloze PC). Poslední možností je propojení pomocí USB sběrnice, kterou jsou standardně vybaveny počítače Macintosh a začíná se rozmáhat také na PC platformě. V tom případě bude přepínač v poloze USB. Příslušné sériové, USB nebo MIDI kabely nejsou součástí přístroje a je nutno je dokoupit samostatně.

Zkoušel jsem propojení přes USB ke svému iMac. Modul pracoval naprosto bez potíží, což je potěšitelné, protože se v dnešní době se ještě vyskytují menší problémy s hardwarem při spojení přes USB. Je-li komunikace bezproblémová i na PC jsem bohužel neměl možnost vyzkoušet, protože žádné PC nevlastním. Myslím si, že se není ale čeho obávat, takový výrobce jako je Roland myslí na vše.

Parametry modulu

Roland Canvas je 64hlasý zvukový modul s 32 násobnou multitimbralitou. Obsahuje 1608 zvuků (tzv. Tones), 63 sad bicích a 64 typů insertových efektů (viz dále). Přes MIDI konektory IN a OUT je dosažitelných pouze 16 MIDI kanálů (tato sekce je označena jako PART A a příslušné kanály A01 - A16). Chcete-li používat 32 MIDI kanálů (tj. navíc sekci PART B s MIDI kanály B01 - B16) musíte použít propojení modulu přes sériový port nebo USB.

Roland SC-8820 podporuje standardy General MIDI, General MIDI 2 a také formát GS. Osobně nepovažuji GM zvukové moduly za šťastné řešení, nicméně u řady Canvas je GM standard tradicí.

SC-8820 obsahuje zvuky z modulů SC-55/55mkII, SC-88 a SC-88 Pro a k tomu přibylo množství dalších nových zvuků. Přístroj může být provozován právě v jednom ze zmíněných režimů, přičemž režimy SC-55, SC-88 a SC-88 Pro slouží pro zachování kompatibility s předchozími řadami Canvasů a lze je globálně přepínat pomocí tlačítka INST MAP na čelním panelu modulu (možné je i individuální přepínání režimů pro jednotlivé MIDI kanály pomocí MIDI controleru #32).

Uspořádání zvukových banek je následující: je zde 128 skupin zvuků, odpovídajících GM řazení, např. 001 je vždy piáno, 074 vždy flétna atd. Základní zvuk skupiny se volí pomocí standardních Program change povelů. Každá skupina má tedy jeden základní zvuk a dále několik jeho variací (někdy je těchto variací až 50), které jsou někdy více, někdy méně podobné základnímu zvuku skupiny. Variaci pak volíme pomocí kon troléru MIDI Bank. Tyto MIDI povely lze vysílat např. z MIDI sequenceru nebo lze k volbě zvuků použít pěkný editor s názvem GSAE (viz obrázek). Jedná se o aplikaci, která slouží k přiřazování zvuků na jednotlivé MIDI kanály, k editaci jejich parametrů, editaci bicích sad, efektů i globálním nastavením Canvase. Všechny nastavovaná parametry lze uložit do souboru a později je poslat do modulu, nebo si naopak z modulu vyžádat aktuální stav těchto parametrů (MIDI request) a pak je uložit na hard disk počítače. S editorem se pracuje velmi dobře a intuitivně a kromě SC-8820 podporuje i všechny starší zvukové moduly série sound Canvas.

Zvuky

Nyní k samotným zvukům. Toto hodnocení je vždy velice subjektivní, takže můj názor berte s rezervou. Na první poslech zní SC-8820 celkem slušně, o dost lépe než starší Canvasy (např. SC-55). Zvuky jsou bez šumu a znějí hezky při sólovém hraní. Presety jsou udělány tak, „aby se líbily”, což má u některých za následek, že v některých extrémně komplikovanějších aranžích dochází k jejich částečnému splývání a zvuk je více slitý. U amerických modulů (Kurzweil, E-MU Proteus apod.) naopak zvuky při sólovém hraní neznějí tak efektně, ale za to pak lépe „sedí” v aranžích. O ceně těchto modulů však ani nemluvě.

Výběr zvuků je veliký a je zde hodně dobrých vzorků jak akustických, tak syntetických. Bicí jsou slušné, se současnými zvuky a několika dance sety, ale jsou přítomny také akustické i orchestrální sady. Nechybí ani sada se speciálními efekty (ruchové zvuky).

Editovatelných parametrů není příliš - od dynamických křivek, přes vibráto, jeden LP filtr až po ADR obálku. Všechny parametry lze editovat buď pomocí popsaného GSAE editoru, nebo pomocí MIDI povelů, které jsou podrobně popsány ve 190stránkovém uživatelském manuálu. Ten je ostatně téměř celý o popisu všech možných parametrů a jejich MIDI reprezentace, a proto je poměrně nezáživný.

Efekty

Canvas má 2 druhy efektů. Systémové efekty jsou globálně platné pro celý modul a jsou celkem čtyři: Reverb, Chorus, Delay a 2pásmový ekvalizér. U každého lze nastavit charakter (u reverbu např. 7 typů dozvuku - hall, room, plate atd.) a několik dalších parametrů. Nastavení zmíněných čtyř efektů je tedy shodné a pro jednotlivé MIDI kanály volíme pouze intenzitu efektu (tedy v podstatě AUX send). Výjimkou je ekvalizér, který můžeme pro příslušný kanál pouze zapnout nebo vypnout.

Druhým typem efektů jsou insertové efekty (tzv. Insertion Effects). Na každý z 32 MIDI kanálů lze přiřadit vlastní insertový efekt. Na jakýkoliv zvuk přiřazený na konkrétní MIDI kanál pak bude konkrétní efekt aplikován. Uživatel má na výběr z celkem 64 typů efektů! Jsou to např. ekvalizéry, enhancery, různé druhy zkreslení, phasery, flangery, trelmola, dynamické efekty, chorusy, různé typy delayů a reverbů, pitch-shiftery, 3D simulace a dále mnoho kombinovaných efektů. Výběr je opravdu velký a každý insertový efekt (v určitých případech i multiefekt) má dost nastavitelných parametrů. Vhodným výběrem efektů můžete dosáhnout nových zvukových barev a vynahradit si tím menší množství parametrů, dostupných pro editaci samotných zvuků.

SC-8850

I tomto zvukovém modulu s USB je vhodné se zmínit. SC-8850 je „dospělejší bráška“ SC-8820. V našem testu se určitě objeví, ale nezaškodí uvést již dopředu alespoň základní parametry.

128hlasá polyfonie, 1640 zvuků, 63 bicích sad, 256 uživatelských presetů, 2 uživatelské bicí sady. Vestavěný efektový procesor skýtá 8 typů reverbů, 10 typů delay, 2pásmový ekvalizér a dalších 64 efektů. Přístroj je klasický 1/2 rack s velkým podsvětleným displejem.

Jeho maloobchodní cena je 46 450,- Kč.

Závěr

Modul Sound Canvas SC-8820 je ideálním řešením pro všechny, kteří potřebují mít okamžitý přístup k obrovskému množství univerzálních slušných zvuků a nechtějí se zabývat jejich intenzivním programováním a vytvářením nových zvukových barev. Ve své cenové kategorii je cena odpovídající a efektové možnosti nadprůměrné. Existuje sice mnoho lepších zvukových modulů (Kurzweil, E-MU, Rolandy série JV a XV), ale ty jsou taky mnohonásobně dražší.

Jedná se o komerční modul pro populární hudbu, takže si zde bohužel nepřijdou na své experimentátoři vyžadující vrstvení zvuků a různé editace zvuku. Těm doporučuji vyzkoušet výše zmiňovaný model SC-8850, který toto nabízí.

Klady

  • snadný přístup ke zvukům a jejich editace s použitím GSAE editoru
  • rozsáhlá MIDI implementace
  • velké efektové možnosti
  • komunikace přes USB rozhraní PC/Mac

Zápory

  • přístup k 32 kanálům pouze přes USB nebo sériový port