Roland XV-5050

Ozdoba racku
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
39 750,00 Kč

Snad každý klávesák se v průběhu své praxe alespoň jednou setkal s některým zvukovým modulem Roland série JV, nebo nástrojem příbuzné řady XP. Díky kvalitnímu zvuku, bezkonkurenční nabídce rozšiřujících karet se stovkami Patchů pro tvorbu hudby všech žánrů a v neposlední řadě i vzhledem k relativní cenové dostupnosti tyto nástroje velmi rychle dosáhly značné obliby a zabydlely se jak na pódiích, tak v mnoha profesionálních i domácích studiích.

V roce 2000 firma Roland představila řadu XV, která bezprostředně navazuje na své předchůdce. Zvukové moduly XV-5080, XV-3080 a syntezátor XV-88 jsou zcela kompatibilní se sérií JV/XP a nabízejí podstatná vylepšení právě v oblastech, kde měly starší nástroje své limitace. Není proto divu, že se „top-end" model XV-5080 stává stejným pojmem, jako svého času JV-2080.

V letošním roce přibyl ke zmíněným nástrojům nový výrobek: zvukový modul XV-5050. S čím přechází a jaké jsou jeho šance na českém trhu se pokusíme zjistit v následujícím testu.

Popis a ovládání

Čelní panel je kovový a vzhledem k tloušťce použitého materiálu působí velmi solidním dojmem. Stříbrná barva, která se poslední dobou hodně nosí, modulu XV-5050 sluší. Popisy na panelu nástroje jsou většinou černé, červenou barvou jsou označeny funkce související s výběrem a nastavením Patche, modrá barva je vyhrazena režimu Performance. Vzhledem k velikosti nástroje (rack 1 HU, hloubka 22 cm, hmotnost 2,6 kg) bylo nutné omezit počet ovládacích prvků na nezbytné minimum, a proto má většina z nich v závislosti na nastaveném režimu dvě i více funkcí.

Vlevo od oranžově podsvíceného displeje 2x20 znaků je USB konektor pro připojení k počítači, sluchátkový výstup (jack 6,3 mm) a regulátor Volume, jehož stisknutím lze aktivovat funkci Preview (spustí krátkou sekvenci pro poslech aktuálně nastaveného zvuku, což může být praktické při vyhledávání programu bez připojené řídící klaviatury). Vpravo od displeje trůní kolečko Value pro volbu programů a zadávání dat, stisknutím tohoto kolečka lze zobrazit takzvaný Favorite list umožňující rychlý přístup až k 64 oblíbeným zvukům. Vedle je velké oranžově podsvícené tlačítko Patch finder sloužící jednak k vyhledávání programů podle příslušnosti k jedné z 38 kategorií, jednak k odpojení efektových jednotek, dále kurzorová tlačítka (bohužel pouze pro horizontální pohyb, k přechodu na druhý řádek je třeba opakovaně tisknout knoflík posunu vpravo), tlačítka Shift, Exit a tlačítka pro volbu režimu (Patch, Rhythm, Perform a GM). Následuje dvojice tlačítek Bank (volba banků US, A – H, GM), červeně podsvícené knoflíky Edit, System a Utility a nakonec čtveřice zeleně podsvícených tlačítek, kterými lze v závislosti na poloze přepínače Tone vypínat jednotlivé složky zvuku (Tones), nebo vybírat Tone, jehož parametry mají být upravovány. V režimu Performance slouží k volbě partu. Zcela vpravo je síťový vypínač. Současným stiskem tlačítek Exit + Bank lze přehrát čtyři demoskladby. Aby byl výsledný dojem dostatečně strhující, do rytmu břeskných skladeb zběsile blikají různobarevné kontrolky jako smyslů zbavené. Jediné oko nezůstane suché !!! Ale vážně - dema jsou udělána pečlivě a celkem dobře vypovídají o možnostech nástroje.

Na zadní straně je zásuvka pro napájení třížilovým síťovým kabelem, midi konektory IN, OUT, THRU, optický a koaxiální digitální S/P DIF výstup a dva stereovýstupy „A" a „B", které mohou být nakonfigurovány jako čtyři individuální mono výstupy. Konektor TO HOST pro připojení k sériovému portu počítače chybí. USB konektor na předním panelu představuje sice modernější řešení, ale každý počítač nemusí být USB portem vybaven.

Spolu s přehledným a srozumitelně napsaným anglickým návodem (což si dovolím obzvlášť zdůraznit, zejména po neblahých zkušenostech s výrobky některých jiných firem) je součástí příslušenství napájecí kabel a CD-ROM s USB driverem pro platformy MAC i PC.

Tónový generátor

Jeho architektura je shodná s ostatními nástroji XV série, jediný rozdíl je v polyfonii: XV-5050 disponuje „pouze" 64 hlasy, tedy polovičním počtem.

PATCH (v Rolandovské terminologii označení pro základní zvuk, či rejstřík, který lze jako takový přehrávat prostřednictvím připojené klaviatury, nebo jej lze použít v režimu Performance) může být sestaven až ze čtyř složek, neboli Tones. Zatímco v případě nástrojů JV/XP představoval Tone jeden mono vzorek zpracovaný editačním aparátem, série XV umožňuje každému Tone přiřadit i stereofonní sampl, přesněji řečeno dva mono vzorky (jeden „L" pro levou stranu, druhý „R" pro pravou stranu stereobáze). Tato inovace umožňuje tvorbu mnohem bohatších zvuků, než na starších modelech. Lze například rychlostně přepínat, rozmístit po klaviatuře, nebo naskládat na sebe až čtyři vrstvy, přičemž každá z nich může disponovat stereo vlnovou formou. Paměť ROM o velikosti 64 MB (to je mimochodem čtyřikrát více, než u oblíbeného modulu JV-2080) obsahuje celkem 1083 vzorků, mezi nimiž jsou kromě 424 vysoce kvalitních zbrusu nových vlnových forem všechny samply z nástrojů JV/XP a JD-990. Pro každý Tone zvlášť lze dále nastavit zpoždění nástupu vzorku, synchronizaci s Patch tempem, hloubku FXM (křížová modulace), hrubé a jemné ladění, typ filtru (LPF 1-3, BPF, HPF a PKG), ořezávací frekvenci a rezonanci filtru, hlasitost, panoramu a rychlostní citlivost. Nechybí rozsáhlá modulační matrice (4 zdroje, každý zdroj až 4 cíle), tři obálky (pro modulaci výšky tónu, filtr a zesilovač) a dvě LFO (11 vlnových průběhů, parametry fade-in/out). Pro celý Patch (tj. pro všechny Tones společně) se nastavuje jméno a kategorie rejstříku, celková hlasitost, panorama, oktávová poloha, ladění, parametr analog feel (simulace nestability ladění analogových syntezátorů), Patch tempo, zdroj hodin a také některé parametry filtru a obálek. Jednotlivé Tones pracují buď nezávisle na sobě, nebo ve dvojicích (1&2, 3&4). V závislosti na způsobu propojení obou složek ve dvojici pak lze například spojit filtr složky Tone 1 do série s filtrem složky Tone 2, nebo použít booster, či kruhový modulátor. Je zde celkem 10 různých struktur propojení, a i když jsou to věru staré struktury (cosi podobného nabízel už slavný Roland D-50 v roce 1987), mají nezanedbatelný vliv na podobu výsledného zvuku.

RHYTHM SET, neboli sadu bicích lze podobně jako Patch využít pro živou hru, nebo častěji jako součást Performance. Pro každý bicí nástroj zvlášť lze nastavit celou řadu parametrů (hlasitost, ladění a filtraci včetně obálek, panorámu atd.), jednomu instrumentu je možno přiřadit až čtyři stereo samply, které lze rychlostně přepínat.

PERFORMANCE jsou kombinace několika Patchů a Rhythm setů, slouží buď pro živou hru s připojenou řídící klaviaturou (zvuky mohou být navrstveny na sebe, nebo naopak rozloženy vedle sebe v několika zónách), nebo pro práci se sekvencerem. V případě použití se sekvencerem je k dispozici 16 partů, pro každý lze zvolit rejstřík (nebo sadu bicích), oktávovou polohu, hrubé a jemné ladění, panorámu a spoustu dalších parametrů, z nichž za nejdůležitější považuji možnost nastavení offsetu frekvence a rezonance filtru, parametrů obálky, rychlosti LFO a hloubky modulace.

Efektová jednotka

Efektová jednotka je shodná s tou, kterou je vybaven XV-5080 a bezpochyby patří k tomu nejlepšímu, s čím se kdy mohli uživatelé ve svých nástrojích setkat. Tvoří ji čtveřice procesorů: Reverb, Chorus, Multiefekt a Ekvalizér. Zatímco nastavení Ekvalizéru ovlivňuje až signál na výstupu, zbývající tři procesory jsou dostupné na úrovni Patche i Performance. Pro každý Patch (či Rhythm set) lze nastavit typ Reverbu, Chorusu a jeden Multiefekt, v režimu Performance lze použít kromě globálního Reverbu a Chorusu společného všem partům až tři nezávislé multiefekty pro tři různé party.

Reverb poskytuje pět různých dozvukových efektů špičkové studiové kvality, převzatých z 24-bitového digitálního procesoru SRV-3030. Chorus disponuje dvěma algoritmy tohoto jména, navíc může pracovat jako stereo delay. Sekce Multiefekt obsahuje rovných 90 algoritmů, mezi nimi i všechny efekty známé z nástrojů JV/XP. Z těch nových se mi nejvíce líbil stereofonní phaser (celá řada algoritmů je stereo), lo-fi, 3D efekty a amplifier simulator na bázi COSM technologie. Zajímavým nápadem jsou i algoritmy „Multi" simulující typická sériová propojení několika efektů používaná s některými nástroji (Guitar Multi, Rotary Multi, Rhodes Multi apod.). Všechny efekty lze programovat do nejmenších detailů, parametry se dají ovládat i prostřednictvím modulační matrice, nebo MIDI.

MIDI

MIDI implementace odpovídá současnému standardu, nástroj bez problémů reaguje na přijímaná data. Zajímavé je použití kontrolerů 80 – 84, firma tyto původně nepřiřazené kontrolery využila k ovládání hlasitosti jednotlivých Tones v rámci Patche. To může například přispět k zvýšení autentičnosti partu Hammondek ve skladbě – plynulé změny hodnot těchto kontrolerů budou mít za následek změny hlasitosti jednotlivých složek zvuku, čímž je simulován pohyb táhly během hry. XV-5050 lze využít i k přehrávání GM skladeb. Podle mých zkušeností s předešlými nástroji je nutné GM skladby trochu upravit, ale pak znějí mnohem lépe, než na běžných GM modulech.

Možnosti rozšíření

Jak již bylo řečeno, jedním z důvodů velké obliby nástrojů Roland je jejich rozšiřitelnost pomocí expansion boardů s dalšími samply a programy, takže si každý uživatel může vybudovat zvukový arzenál přesně podle svých představ. Ani modul XV-5050 za svými kolegy nijak nezaostává, v útrobách nástroje je prostor pro instalaci dvou karet nové řady SRX. V současné době jich je na pultech obchodů pět: SRX-01 Dynamic drum kits (vyvinuto ve spolupráci se Spectrasonics, obsahuje vysoce kvalitní stereo samply bicích nástrojů, ze kterých je vytvořeno několik desítek Patchů a bicích sad), SRX-02 Concert piano (nejkvalitnější zvuk koncertního křídla v historii firmy Roland – to si nevymýšlím, tak praví reklamní prospekt), SRX-03 Studio SRX (zahrnuje široké spektrum nástrojů – akustická a elektrická piána, basy, kytary, syntetické zvuky a bicí), SRX-04 Symphonique strings (vynikající ensemble a sólové smyčce) a konečně novinka SRX-05 Supreme Dance (vše pro dance music: 818 samplů, 312 Patchů a 34 bicích sad). Cena těchto expanzí činí 14.380,- Kč a dá se předpokládat, že se jejich nabídka bude postupně zvětšovat.

Za určitý nedostatek pokládám fakt, že XV-5050 nelze rozšířit také oblíbenými 16MB kartami SR-JV80, jejichž počet se již vyšplhal na 19 a představují vyčerpávající nabídku zvuků všeho druhu. Na druhou stranu, karty SRX nabízejí bezesporu vyšší kvalitu a hlavně mají čtyřnásobnou kapacitu (64MB vzorků).

Zvuk

1024 Patchů je organizováno v osmi bancích „A" až „H" po 128 programech. Dále je zde 256 GM2 zvuků a 128 vlastních výtvorů je možné uložit do uživatelské paměti „US". Majitelé vlajkové lodi XV-5080 si zajisté se skřípěním zubů spočítali, že je tu dokonce o 128 programů více, protože GM2 sada je u XV-5080 umístěna v osmém banku „H", zatímco u tohoto nového modelu je pro ni zvlášť vyhrazen devátý bank s označením „GM". Všechny zvuky jsou naprosto totožné s těmi v XV-5080, v banku „H" je navíc kromě zcela nových presetů výběr těch nejlepších ze špičkového syntezátoru Roland FANTOM. Ještě připomínám, že v bancích „A" až „D" jsou kvůli kompatibilitě veškeré programy z nástrojů série JV/XP. Továrních bicích sad je celkem 25 (zdá se, že oproti XV-5080 dvě přibyly…), z toho je 9 setů GM2 kompatibilních a nechybí ani prostor pro 4 uživatelské sady. Zbývá zmínit 64 presetových Performancí (2 banky po 32) a 64 pozic pro uživatelské programy.

O soundu nástrojů řady XV již toho bylo napsáno hodně. K jeho špičkové kvalitě přispívají vedle skvělých efektových jednotek také kvalitní 24-bit D/A převodníky, díky kterým znějí jednotlivé programy v porovnání se starší generací JV/XP mnohem konkrétněji, což se kladně projeví zejména v multirežimu. Výběr zvuků je skutečně mimořádný, nástroj je zcela univerzální. Nejvíce se mi líbily Patche vytvořené s použitím nových vzorků, za zmínku stojí alespoň žestě, rockové a jazzové varhany, saxofony a elektrická piána. Za tučné syntetické zvuky modul vděčí 112 samplům ze super nástroje JD-990. Opravdovou lahůdkou je ovšem akustická steel kytara (nechápu, jak jsem se mohl doposud obejít bez Patchů „XV Steel Gt" a „Folk Guitar", nebo „Spanish Night"…). Abych ale jenom nechválil, nástroj trochu pokulhává v oblasti sborů (i když jsou podstatně lepší, než na JV/XP nástrojích) a pro bicí bych rovnou sáhl po expanzi SRX-01.

Závěr

Od uvedení série XV na trh tráví spousta muzikantů bezesné noci přemýšlením, kde na to vzít. Zcela zbytečně! Nový modul Roland XV-5050 nabízí za necelou polovinu ceny (39.750,- Kč) stejnou zvukovou kvalitu, jako král této vývojové řady, model XV-5080. Jsou tu samozřejmě některá omezení, díky nimž se podařilo cenu takto výrazně snížit, ta se ale týkají jednak komfortu obsluhy (malý displej a menší počet tlačítek mají za následek horší ovladatelnost), jednak absence některých vymožeností (ve srovnání s XV-5080 chybí SCSI port, konektor MIDI IN 2, slot paměťové karty Smart Media pro ukládání dat, dále chybí polovina audiovýstupů, poloviční je kromě polyfonie i počet partů multirežimu, není možné pracovat s vlastními samply…). To jsou však ve většině případů speciality, bez kterých se dá žít. Podstatná je špičková kvalita zvuku a ta zůstává zachována.