Rupert Neve Designs Portico 5033

Pětipásmový parametrický ekvalizér
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
49 985,00 Kč

Výrobky, které nesou jméno konstruktéra Ruperta Neve, jsou považovány za high-end profesionální zvukové techniky. Pokud někdo říká, že má ve svém vybavení zařízení Neve, chce tím většinou říci, že má to nejlepší, co se dá na poli zvukové techniky koupit. Samozřejmě, že za pořádné peníze. Vyhlášené mixážní pulty Neve byly a jsou díky svým obrovským pořizovacím nákladům většinou výsadou pouze těch nejmovitějších profesionálních nahrávacích studií. Zřejmě také díky tomu se některé legendární konstrukce, jako například předzesilovač Neve 1073 nebo1272 po celém širokém zvukařském světě úspěšně klonují, aby i menší projektová a domácí studia mohla "ochutnat" Neve sound.

Pravděpodobně i proto se možná pan Neve a jeho tým snaží rozšířit své pole působnosti směrem k širším zvukařským masám. Jedna z aktuálních aktivit, která by snad mohla tento trend potvrzovat, je řada produktů Rupert Neve Designs Portico. Je to řada jednotlivých samostatných přístrojů, které umožňují použití v různých vzájemných kombinacích nebo zcela samostatně a nabízejí přitom standardní kvalitu, která se od produktů nesoucí jméno Neve očekává. Řadu tvoří signované modely Portico 5012 Duo Mic Preamp, 5043 Duo Compressor/limiter, 5016 Mic Pre/DI, 5014 Stereo Field Editor, 5032 Mic Pre/EQ, 5042 True Tape FX a 5033 Five Band EQ. Poslední jmenovaný, pětipásmový ekvalizér, je předmětem tohoto testu.

Konstrukce

Obvody ekvalizéru Portico 5033 jsou zabudovány do robustní kovové skříňky, která má výšku 1U a na šířku přesně polovinu běžného panelu do přístrojového racku 19". Čelní panel má úctyhodnou tloušťku půl centimetru. Mechanická koncepce umožňuje používání ekvalizéru jako samostatného desktop přístroje, umožňuje jeho montáž do přístrojového racku (jednoho nebo dvou vedle sebe), nebo montáž ve vertikální poloze spolu s několika dalšími modely řady Portico dohromady. Pro tyto jednotlivé aplikace jsou k dispozici jako volitelné příslušenství potřebná grafická provedení čelního panelu přístroje. Napájení zařízení obsahuje interní DC/DC měnič, který umožňuje připojení přístroje k jakémukoliv vhodnému externímu stejnosměrnému zdroji s napětím v rozmezí 9 až 18 voltů. Jako standardní výbava je ale spolu s přístrojem dodáván vlastní spínaný napájecí zdroj. Několik přístrojů řady Portico je možné napájet z jediného napájecího zdroje za předpokladu, že tento zdroj dodá dostatečný proud pro všechny aktuálně připojené moduly Portico. Přistroj je také možné přímo připojit na (auto) baterii 12 V a to opět za předpokladu, že ta dodá potřebný proud po dobu předpokládaného provozu zařízení. Uvnitř přístroje se nacházejí veškeré obvody pětipásmového ekvalizéru. Pohled na desky plošných spojů odhaluje, že se uvnitř nenacházejí žádné exotické součástky. Výjimku snad možná představuje vstupní a výstupní transformátor vyrobený podle návrhu Ruperta Neve.

Koncepce

Portico 5033 je tedy jednokanálový pětipásmový ekvalizér a současně také linkový zesilovač, linkový budič. Jednotlivé sekce ekvalizéru se dají samostatně zapínat a vypínat, je také možné vyřadit celý ekvalizér naráz. Vstup ekvalizéru je na konektoru XLR a je symetrizován vstupním transformátorem. Standardní linkový výstup z ekvalizéru je také na konektoru XLR, opět symetrizovaný výstupním transformátorem a vedle něho je k dispozici ještě také vysokoimpedanční výstup na dvojici paralelních konektorů 1/4" označených jako "Buss", které jsou určeny k vzájemnému propojení několika různých modulů řady Portico do mixážní sběrnice. Všechny tyto konektory se nacházejí na zadním panelu 5033 spolu s konektorem pro připojení napájení a tlačítkem zapnutí napájení.

Čelní panel pak obsahuje veškeré ovládací prvky vlastního ekvalizéru. V popisu půjdeme zleva doprava. První je tedy potenciometr Trim, kterým se nastavuje zesílení, nebo zeslabení vstupního linkového zesilovače. Střední poloha představuje jednotkové zesílení, zesílit, nebo zeslabit signál v rozsahu +/- 12 dB. Nad tímto potenciometrem je prosvětlené tlačítko All Bypass, kterým se ze signálové trasy vyřadí kompletně celá sekce ekvalizéru a přístroj pracuje dál pouze jako linkový budič. Potenciometr Trim zůstává funkční. První sekci ekvalizéru tvoří přeladitelný filtr typu shelving. Frekvenci je možné přeladit v rozsahu 30 až 300 Hz, potlačení/zdůraznění je nastavitelné v rozsahu +/- 12 dB. Tuto první sekci lze zapnout nebo vypnout pouze společně s obdobnou sekcí výšek na opačném konci ekvalizéru, kde se nachází společné prosvětlené tlačítko LF&HF IN.

Za sekcí filtru LF následuje sekce LMF, tedy sekce nízkých středů. V tomto případě jde o parametrický ekvalizér. Zapíná se a vypíná prosvětleným tlačítkem LMF IN. Frekvence nízkých středů jsou přeladitelné v rozmezí 50 až 400 Hz. Potlačení a útlum je nastavitelný v rozsahu +/-12 dB. V sekci nízkých středů je také možné nastavit šířku záběru ekvalizéru Q v rozmezí 0,7 až 5. Podobně jsou uspořádány také následující dvě sekce. Sekce MF, tedy sekce standardních středů, má možnost přeladění frekvence v rozmezí 330 až 2500 Hz, opět je možné zapnutí a vypnutí sekce pomocí prosvětleného tlačítka. Za touto sekcí dále následuje sekce HMF, což je sekce vyšších středů. Ani ta se v uspořádání neliší od předchozích dvou sekcí kromě pásem, ve kterých působí. Zde je možné přeladit frekvence v rozmezí od 1,8 do 16 kHz. Po sekcích parametrických ekvalizérů středních pásem přichází na řadu poslední filtr, kterým je už zmíněný filtr vysokých frekvencí typu shelving. Zde je možné přeladění frekvence od 2,5 do 25 kHz, zdůraznění a potlačení o +/-12 dB.

Použití

Pokud si znovu přečtete předcházející řádky nebo si podrobně prostudujete popisky na čelním panelu 5033, snadno zjistíte, že se pásma jednotlivých sekcí ekvalizéru vzájemně překrývají a celý ekvalizér tak v úhrnu nabízí možnost frekvenčních úprav v akustickém pásmu minimálně od 30 Hz do 25 kHz. Tím je ekvalizér dostatečně dimenzován také pro externí úpravu digitálních signálů. Kromě ekvalizace, pro kterou je přístroj primárně určen, se dá Portico 5033 využít také jako linkový budič. O této možnosti jsem se už zmiňoval, takže teď trochu podrobněji. Pokud ekvalizér kompletně vyřadíme ze signálové trasy, zůstává nám linkový zesilovač (budič), na jehož symetrickém výstupu lze dosáhnout úrovně až + 25 dBu. Toho lze výhodně využít, pokud máme signálem budit digitální zařízení (např. nahrávací software) z analogového zdroje, které prostě potřebnou výstupní úroveň nedá. Například při přepisech z magnetofonového pásu do některého masteringového softwaru. Výstup ze stopy magnetofonu pracuje s nominální úrovní + 4 dBu a tato úroveň k maximálnímu možnému vybuzení digitálního zařízení nemusí stačit. A tady se potom hodí kvalitní linkový budič, pomocí kterého se dá signál "zvednout" na potřebnou úroveň. Vraťme se ale k hlavnímu účelu Portico 5033, to jest k ekvalizaci.

Pro hrátky s ekvalizérem jsem použil stopy nástrojů nahraných v Pro Tools. U jednotlivých nahraných stop jsem si vždy vytvořil softwarový insert, kterému jsem přiřadil příslušný výstup a vstup na zvukové kartě, kde byl připojen ekvalizér Portico. Tím jsem ekvalizér podle potřeby dostal přímo do té které stopy v Pro Tools. Myslím, že není potřeba nikomu vysvětlovat práci s ekvalizérem. Omezím se pouze na některé zásadní poznatky. Při práci s hradwarovým ekvalizérem zjistíte, jakým plusem je možnost, že můžete použít obě ruce současně a nejste odkázáni jen na myš počítače. Hledání vhodného nastavení ekvalizéru je rychlejší, intuitivnější. Například při přelaďování frekvence středů můžete současně celou tuto sekci vypínat/zapínat a ihned porovnávat upravený a neupravený zvuk. Zkuste totéž se softwarovým ekvalizérem. Pro mě ale asi největším překvapením (a zážitkem) bylo přímé srovnání ekvalizéru Portico se softwarovým ekvalizérem v Pro Tools. Na stopách v Pro Tools je k dispozici ekvalizér, který má téměř na chlup stejné uspořádání jako Portico 5033 včetně hodnot nastavitelných parametrů (viz screenshot). Náhoda? Nevím. Určitě ale výzva k přímému srovnání! Postupně jsem si projel všechny důležité stopy vybraného záznamu v Pro Tools a na každé zvolené stopě jsem "ladil" zvuk pomocí Portico 5033. Když jsem byl spokojen, nastavil jsem insert s ekvalizérem na bypass a spustil jsem softwarový ekvalizér a na něm jsem, pokud to bylo možné (a většinou bylo), nastavil tytéž hodnoty jako na 5033. Takhle jsem si začal hrát nejprve na stopě s kopákem a pak na stopě basy sejmuté mikrofonem z aparátu. Bylo to zajímavé a poučné. V zásadě identická nastavení obou ekvalizérů (Portico 5033 a ekvalizér v Pro Tools) nezněla stejně a při vší úctě k Pro Tools, lépe to znělo přes externí ekvalizér, tedy přes Portico 5033. Vezmu-li v úvahu, že signál jdoucí přes externě připojené Portico musí, na rozdíl od softwarového ekvalizéru v Pro Tools, absolvovat navíc jeden D/A a A/D převod, že signál prochází přes vstupní a výstupní transformátory v 5033, je výsledek udivující. Za dobu, co pracuji v prostředí Pro Tools používám ke své vlastní spokojenosti (a věřím, že i ke spokojenosti ostatních) veškeré softwarové nástroje a tak jsem si na to zvykl, že snad s výjimkou externího kompresoru a analogového master magnetofonu vlastně už žádné jiné hardwarové zařízení téměř nevyužívám. A teď, při přímém srovnání se ukazuje, že přes něco takového, jako je Portico 5033, můžou být úpravy zvuku ještě lepší. Nechci zveličovat, ale rozdíl tu opravdu je, a to znatelný. Snažil jsem se postihnout, čím se oba zvuky při stejném nastavení obou ekvalizérů liší a mohu vám říci, že těžko pro to hledat vhodná slova, to je potřeba slyšet. Tak například zmíněný kopák. Pustil jsem nahranou stopu přes Portico. V sekci LF (basy) jsem nastavil plný zdvih + 12 dB a pomalu jsem přelaďoval frekvenci od 30 Hz výš až do okamžiku, kdy kopák začal pěkně tlačit, „dejchat“. V tomto bodě jsem zůstal a následně jsem snížil zesílení tohoto pásma na + 6 dB. Pokračoval jsem obdobným způsobem v sekci nízkých středů, kde jsem nejprve opět nastavil zdvih na +12 dB, šířku Q na 0,7 a z nejnižší frekvence jsem zase přelaďoval směrem vzhůru až do okamžiku, kdy kopák poslechově zvětšil svůj objem. Zdvih této sekce jsem pak také snížil zhruba na + 6 dB. Tím se zvuk kopáku výrazně změnil, v daném případě zlepšil. Výsledné nastavení jsem pak zkusil zopakovat v softwarovém ekvalizéru přímo na stopě Pro Tools. První problém nastal, když jsem chtěl výše popsaný postup zopakovat v softwarovém prostředí. Když jsem si předem nastavil zdvih pásma na + 12 dB, v tu chvíli už indikátor výstupu ze softwarového ekvalizéru nekompromisně rozsvítil červenou a to samé indikátor interní úrovně na této stopě. Hmmm. Musel jsem proto rovnou snížit zesílení příslušného ekvalizéru na + 6 dB, tedy na hodnotu, na které jsem na Porticu skončil. Pak jsem nastavil ty samé frekvence. Výsledný charakter zvuku byl, jak už jsem napsal výše, jiný. Zvuk procházející přes Portico 5033 mi připadal na poslech autentičtější, jako by měl proti zvuku z Pro Tools ještě nějaký další rozměr navíc. Po delším poslechu a vzájemném srovnávání jsem pro sebe dospěl k závěru, že příčinou rozdílných výsledků při stejně nastavených ekvalizérech být mohlo být rozdílné podání dynamiky. Získal jsem dojem, že při nastavení ekvalizace v Pro Tools se adekvátně změní frekvenční průběh, to jest, když přidáme basy, slyšíme, že na záznamu nástroje ty basy přibyly, ale to je vše, charakter dynamického průběhu nahrávky se zdá být zachován. Při tomtéž nastavení na externím ekvalizéru (tedy Portico 5033) se také mění frekvenční průběh, ale současně i jakoby dynamická reakce nahraného nástroje a výsledek se potom jeví jako mnohem živější, opravdovější.

Každému, kdo bude mít tu možnost, doporučuji vyzkoušet. Myslím si, že pan Neve a jemu podobní dobře vědí, že analog stále není (a nikdy zjevně nebude) mrtev a že investice do dobrého analogového zařízení je cestou, jak zvýšit požitek z poslechu (nejen) reprodukovaného zvuku. A na úplný závěr tohoto mého srovnávání ještě toto: je zajímavé, jak mnohdy bizarní pokřivení frekvenčního průběhu slyšitelného akustického pásma lahodí lidskému uchu. Když jsem na Portico 5033 nastavoval ekvalizaci na jednotlivých nástrojích, bylo to, jak jinak, čistě podle sluchu. Když jsem nastavení, která se mi líbila, následně zopakoval kvůli srovnání na softwarovém ekvalizéru v Pro Tools, tak ten někdy vykreslil opravdu zajímavé křivky. Myslím, že opačně, tedy při nastavování ekvalizace v softwarovém prostředí bych do některých nastavení asi vůbec nešel, kdybych viděl, jaká křivka se mi přitom vykresluje. Měl bych pocit, že to tak přece nemůže být, že je to špatně. Možná, že pokud jde o zvuk, měli bychom věřit hlavně svým uším, tak jako zvukoví mistři v předdigitální éře. Kdo ví?

Závěr

Jsem rád, že jsem měl možnost otestovat si zařízení, jakým je tento pětipásmový ekvalizér Portico 5033 z dílny mistra Ruperta Neve a jeho týmu. Na zařízení jsem nenašel nic, co bych mu mohl za daných okolností vytknout. Jediné, co stále zůstává trochu problémem, je pořizovací cena. Na výrobek nesoucí jméno Neve se sice nejedná o astronomickou částku, ale uvážíme-li, že by se vyplatilo mít rovnou ekvalizéry dva, aby si mohl člověk užít také úprav stereo signálů nebo i jiný další produkt z řady Portico, pravděpodobně se stále pohybujeme mimo možnosti domácích a projektových studií. I tak je to ale chvályhodný a vstřícný krok k rozšíření konstrukční filosofie Neve mezi širší zvukařskou obec.