Sibelius 4

Notační software
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Následující řádky jsou pro ty, které již nebaví psaní not tužkou s nekonečným gumováním a přepisováním, ale také pro ty, kteří již používají nějaký notační program, nicméně s něčím ještě nejsou spokojeni, nebo jim k úplné spokojenosti případně ještě něco chybí.

Doufám, že tento článek pomůže při výběru notačního programu, který právě vám bude nejlépe vyhovovat co do funkcí, parametrů, ale také ceny.

Trocha historie

Abychom měli ucelenou představu a bylo na co navázat, neodpustím si pár slov o tom, co nabízí předchozí verze, tedy Sibelius 3.

Vytvoření partitury: stažením partitury z internetu přímo ve formátu programu Sibelius, počítačovou myší, klávesnicí počítače, externí MIDI klaviaturou, skenováním tištěné partitury pomocí skenovacího programu, který je součástí programu, z MIDI souboru, který byl vytvořen v jiném (i nenotačním) programu.

Editace partitury: standardní funkce „Undo" a „Redo", „Copy" a „Paste", vyhledávací funkce, barevné značení, vkládání obrázků a různých grafických hudebních symbolů, transpozice, akordové značky, akordové diagramy – hmaty, texty, tabulatura, dynamické značky, rozepisování partů, přiřazení hlasů, provedení aranžmá.

Přehrávání partitury: partituru je možné přehrávat pomocí zvuků, které nabízí zvuková karta počítače, externím zvukovým modulem nebo prostřednictvím virtuálního nástroje, v případě programu Sibelius3 je to Kontakt Silver nebo Gold, možnost nastavení přednesu skladby, živé přehrávání, směšovací pult pro nastavení poměru hlasitosti jednotlivých partů a jiných parametrů.

Výstupy programu: tisk partitury, vytvoření MIDI souboru, vytvoření audio souboru (jen při použití virtuálních nástrojů), vytvoření grafického souboru (pro zobrazení partitury v jiných programech).

Sibelius 4

Zatím poslední verze programu Sibelius představuje mnohem větší změnu než tomu bylo v předchozích verzích. Zásadní změny jsou především v nástrojových partech, ve výukových materiálech a nyní poprvé i v možnosti práce s videem.

Dynamické party

Party v programu Sibelius4 jsou vždy připojeny k partituře, s ní se ukládají i otevírají, není tedy třeba je znovu vytvářet, jako samostatné soubory, nicméně pokud chcete, můžete si jednotlivé party uložit odděleně, jako samostatné soubory. Jakmile začnete tvořit novou partituru, všechny party jsou již k dispozici a vy si můžete zvolit libovolný z nich ze seznamu na nástrojové liště.

Jestliže přidáte noty do celé partitury, objeví se automaticky i v příslušných partech. Obecně tedy, cokoliv provedete v partituře, bude automaticky aktualizováno i v příslušných partech. Dokonce i opačně, pokud zapíšete něco do jednotlivého partu, tato změna se promítne do celkové partitury.

Někdy však potřebujete změnit určité věci jen v partu, nikoliv však v celé partituře. Například posunout text, přidat ligatury, nebo změnit pořadí stran. Je to možné, můžete přesouvat objekty, měnit grafické uspořádání v určitém partu, bez vlivu na celkovou partituru. Toto je užitečné, pokud provádíte konečné nastavení partu nebo pokud chcete vkládat určité pokyny jen do partu, ale ne do celkové partitury.

Dynamické party nabízejí i další funkce, jako například: Není nutné tisknout každý part samostatně, kliknutím myší nyní vytisknete celou sadu partů. Můžete si také určit, kolik kopií chcete vytisknout pro daný nástroj.

Je možné také kopírovat grafické rozložení mezi jednotlivými party. Například pokud mají žesťové nástroje zhruba stejné party, pak jeden z nich vytvoříte a kopírujete celé grafické rozložení („layout") do dalších partů žesťových nástrojů.

Auto Layout

Jedná se o novou funkci, která intuitivně upravuje grafické rozložení. Není pak nutné nastavovat a upravovat jednotlivé party před tiskem. Funkce „Auto Layout" umisťuje opakovací značky, textová značení tempa, změny tóniny, nové sekce a dlouhé vícetaktové pomlky na začátek systému notových osnov, jak jen je to možné, aby byly snadno čitelné pro interpreta. Horní notová osnova je posunuta dolů tak, aby se vytvořilo místo pro název a vy můžete také notovou osnovu odsadit. Je možné nastavit pevné číslování taktů systému notových osnov, které je nyní zachováno i při vložení nebo vymazání taktů. Dlouhé vícetaktové pomlky jsou vykreslovány jako širší než pomlky krátké. Části, kde se nehraje, jsou automaticky zapisovány jako „Tacet". Sibelius 4 může také rozdělit vícetaktové pomlky na osmitaktové fráze nebo pro každý desátý takt, pro snazší odpočítávání. Automatické přerušování stránek je nyní vylepšeno – Sibelius ukončuje stránku v místě nejdelší možné pomlky, aby bylo více času na otočení stránky. Auto Layout nepracuje pouze pro party, ale stejně tak je možné jej použít pro celou partituru.

Vytváření pracovních listů

Pokud vyučujete hudbu, tak víte, kolik času zabere vytvoření materiálů pro dobrý studijní plán. V tomto může být nápomocná funkce „Worksheet Creator" (tvůrce pracovních listů).

K dispozici je celkem vyčerpávající řada výukových materiálů připravených k okamžitému použití, přes 1700 pracovních listů, projektů, cvičení, písní, instrumentálních skladeb, zpěvních textů, plakátů, vysvědčení a dalších pedagogických prostředků.

Mohou být použity individuálně, ve skupinách ve třídě nebo pro domácí práce a to buď ve formě tištěné, na papíře nebo elektronické, na počítači. Všechny materiály jsou pečlivě navrženy tak, aby splnily požadavky pro tvorbu učebních osnov a byly vhodné pro studenty všech věkových kategorií.

Mnohé z pracovních listů obsahují náhodné otázky, které se mění v každém okamžiku. Můžete vytvářet obojí, jednak pracovní listy pro studenty i kompletní seznam odpovědí, abyste ušetřili čas při klasifikaci.

Je zde nutno poznamenat, že vše je v angličtině, ale velmi jednoduše lze podle potřeby požadované texty a výrazy přepsat do češtiny.

Je možné si vybrat jednu z šesti hlavních kategorií: „základy hudební nauky", obsahuje hudební teorii a hudební mistrovství, „psaní a tvorba hudby", obsahuje notaci, transponování, aranžování, kompozici a improvizaci, „výběr repertoáru", 400 skladeb pro zpěvní hlas, piano a další nástroje, obsahujících písně ve čtrnácti různých jazycích, padesáti klávesových skladeb od J. S. Bacha, vhodných pro studium, aranžování i interpretaci. Je zde také čtyřicet pět básní určených ke zhudebnění, „reference", nabízí osmdesát stupnic a modů, s rozsahy různých hudebních nástrojů, „plakáty", „flash karty", „hry", obsahuje 200 takových, od not a kláves až po obrázky hudebních nástrojů, "speciální projekty" od afrických bubnů až po vážnou hudbu.

Použití vašich vlastních pracovních sešitů

Nemusíte používat nabízené materiály takové, jaké jsou, můžete je přizpůsobovat vlastním požadavkům nebo vytvářet své vlastní pracovní sešity, vycházející z prázdné šablony. Svoje vlastní pracovní listy můžete připojit k již nabízeným a použít je později, nebo je publikovat na: www.SibeliusEducation.com pro vaše studenty, kteří si je pak mohou lehce prohlédnout, přehrát, vytisknout nebo stáhnout.

Funkce pro kopírování a vložení do aplikace Microsoft Word

Abyste dostali hudbu do jiných programů, takových jako Microsoft Word, již nemusíte ukládat grafické soubory, jednoduše pomocí schránky, použijte funkci Copy (kopírovat) v aplikaci Sibelius a pak funkci Paste (Vložit) v aplikaci Microsoft Word. Toto lze využít pro přidání hudby do pracovních listů, různých článků a knih.

Video

Jednoduše přidáte libovolný video soubor do partitury, Sibelius zobrazí video v samostatném okně a přehrává je synchronně s hudbou. Video a partitura jsou přehrávány vždy synchronně, ať zapisujete hudbu, přehráváte ji či posouváte rychle vpřed nebo vzad. Video můžete sledovat v různých velikostech, dokonce i se zobrazením na celou obrazovku, zatímco partitura je skryta. Pomocí funkce audio export jednoduše přidáte hudbu do zvukové stopy (soundtrack) k videu.

Je také možné vložit orientační značku do partitury pro označení důležitého místa ve videu, což usnadní přizpůsobení hudby videu. Tyto orientační značky se automaticky posouvají, pokud měníte značky metronomu, což umožňuje přesněji nastavit tempo k videu tak, aby orientační značka byla sesouhlasena s dobou v taktu.

Další důležité funkce: podpora formátů AVI, MPEG, WMV (Windows) a MOV, SMPTE offset je importován z MIDI souborů, import MIDI markerů jako orientačních značek.

Přehrávání

Nově je zavedeno před-zavedení zvuků Kontakt Playeru do paměti, tedy žádné zpoždění při spuštění přehrávání, ale zato si musíme počkat při otevření partitury. V této nové verzi, v aplikaci Sibelius 4, je přehrávací okno oddělené od hlavního okna i se svými speciálními vlastnostmi a zobrazeními.

Najdeme zde nová tlačítka, posuvný ukazatel aktuální pozice přehrávání, indikaci aktivity na MIDI IN (vstupu) a OUT (výstupu), ukazatel aktuální pozice přehrávání v taktech a dobách a hodnotu délky jedné doby.

Kliknutím na příslušné tlačítko se dostanete na začátek nebo konec partitury, nebo zapnete klik metronomu. Nový posuvný ukazatel aktuální pozice přehrávání umožňuje různě se posouvat do libovolné části partitury (i videa). Byly zde aplikovány různé myšlenky ze sekvencerových programů, například je možné sledovat i posouvat přehrávací linku (kurzor) i v případě, že je přehrávání zastaveno. Stisknutím klávesy mezerníku (Space) lze nyní spustit nebo zastavit přehrávání partitury nebo ji znovu přehrát od stejného místa, jako předtím.

Byla provedena různá vylepšení virtuálních hudebních nástrojů Kontakt Player Silver a Gold.

SibeliusEducation.com

Jedná se o dokonalý doplněk pro Worksheet Creator (tvorbu pracovních listů). Je to nová internetová stránka, na které je možné publikovat výukové materiály a domácí práce pro vaše studenty a ostatní pedagogy, kteří si je pak mohou prohlížet, přehrávat, tisknout a stahovat, ať jsou kdekoliv a bez potřeby aplikace Sibelius.

Fonty a symboly

Sibelius 4 obsahuje nový hudební font „Helsinki", tradiční vzhled s napodobením rytiny, jako elegantní alternativa k fontu „Opus".

K dispozici jsou tři přídavné fonty pro psaní římských číslic s horními a dolními indexy (pro harmonickou analýzu), kompletní podpora číslovaného basu, metronomických značek a dalších rytmů.

Sibelius 4 přichází nyní s dvaceti různými „House styles" (vlastními styly), které kombinují hudební fonty Opus, Inkpen2 a Helsinki s možností volby textových fontů a dalšími nastaveními tak, aby vaše hudba měla osobitý charakter.

Optické trámce a obloučky - ligatury

Sibelius 4 má elegantní nová pravidla pro umísťování trámců a obloučků. Navíc je k dispozici mnoho nových možností, jako např. francouzské trámcování, trámce přes systém osnov a přes stránky partitury, extrémně dlouhé obloučky (pro arpeggia) a globálně nebo individuálně nastavitelná ramínka obloučků.

Pluginy

Nyní je k dispozici 11 nových pluginů, které obsahují kopírování výrazových značek a obloučků bez nutnosti kopírování příslušných not, akordové značky jako zlomky (basový tón se píše pod zlomkovou čáru), strumming – drnkání na kytaru, What is where (co je kde, seznam všech objektů, použitých v partituře), kontrola všech spojení (mezi objekty), přidání názvů not, nyní podpora francouzských, španělských a německých názvů, přidání přirozené harmonie a další.

Soubory

Možnost otevření a exportu souborů aplikací Sibelius 2, 3, Student. Otevřít lze také soubory Sibelius 1.x., nové menu File – Export vypisuje každý soubor samostatně, možnost exportu libovolné, myší obdélníkem vyznačené části partitury, jako grafický soubor, do souborů partů, vytvořených z partitury (funkcí extract) se automaticky zapisuje datum, čas atd.

Soubory notačního programu „Finale", program Sibelius 4 importuje soubory notačního programu Finale velmi dobře, díky nové podpoře MusicXML.

Skenování

Nové verze programů PhotoScore Lite a Professional přináší mnoho zdokonalení v oblasti rozpoznávání – bicí party, práce až se čtyřmi hlasy, zlepšení výsledků při práci s textovými bloky a taktovými předznamenáními.

Doporučení a výuka

Sibelius 4 obsahuje přes jednu hodinu výukových video klipů, které vás naučí základnímu ovládání.

K dispozici máte také referenční manuál přímo na obrazovce. Můžete si jej také zakoupit v tištěné podobě, pokud této formě dáváte přednost.

Sibelius 4.1

Jedná se o nejnovější aktualizaci programu Sibelius, samozřejmě lze stáhnout přímo z internetu a je bezplatná.

Základní nové vlastnosti a vylepšení:

Podpora přehrávání partitury s použitím nových virtuálních zvuků: Rock&Pop Collection a Garritan Personal Orchestra, možnost zobrazení rozsahu čísel taktů u vícetaktových pomlk, možnost vložení zprávy MIDI kontroleru pomocí slovníku, jednoduché vytváření dynamických partů v různých transpozicích z jednoho hudebního nástroje, nový formát časového kódu (15fps a 29.97(drop) fps) a vylepšený timecode import z MIDI souborů, dva nové pomocné prográmky typu Plug-in a další.

Rozhodně doporučuji tuto aktualizaci provést ještě předtím, než začnete hledat, proč určitá funkce nepracuje tak, jak by měla.

Příslušenství k programu Sibelius

Barevná klávesnice
Barevná počítačová klávesnice má barevně rozlišené klávesy, označené zkratkami, což umožní ještě snazší a rychlejší práci s programem Sibelius. Perfektní příslušenství pro začátečníky i pokročilé.

Sibelius Notes
Je kompletní balík plánů vyučovacích hodin a pracovních listů, připravených k použití. Pomůže při výuce programu Sibelius ve třídě. Obsahuje všechno od základní notace až po Bachovy chorály. Obsahuje: 200 stránek cvičení, pracovních listů a dalších prostředků, 10 kopií miniaturní uživatelské příručky a CD-ROM se soubory programu Sibelius.

Scorch
Kdokoliv a kdekoliv může vaše stránky na internetu přehrávat, prohlížet si je, tisknout, transponovat atd. Návštěvníci vašich stránek nemusí mít program Sibelius. Stačí, když mají stažený (bezplatný) program Scorch, který umožňuje prohledávání partitur on-line. Ideální pro studenty.

Orchestrální zvuky pro Sibelius - Garritan Personal Orchestra Sibelius Edition
Obsahuje všechny důležité hudební nástroje orchestru, smyčcové, žesťové, dřevěné dechové hudební nástroje a mnoho dalších, které těžko budete hledat v jiných knihovnách zvuků, jako např. Steinway koncertní grand piano nebo Stradivariho housle.

Sada zvuků pro rockovou a populární hudbu - Rock & Pop
Soubor zvuků obsahuje 108 hudebních nástrojů určité výšky a 20 bicích sad (nabízí množství perkusních zvuků od hudby Disco až po World Music). Je možné použít až 32 zvuků současně. Najdete zde všechny zvuky (hudební nástroje), které potřebujete pro tvorbu rockové a populární hudby, od kytar, klávesových nástrojů a bicích sad po horny, smyčcové nástroje a dokonce i Hammond B3 organ.

PhotoScore Professional 4
Jde o vylepšenou verzi skenovacího programu PhotoScore Lite, který je součástí programů Sibelius. Navíc může skenovat hudbu i pro jiné MIDI programy takové, jako např. sekvencery. Dokonce je možné použít tento program samostatně ke skenování, přehrávání, transponování a tisk partitur a navíc i uložení partitury, jako audio soubor. Je schopen přečíst nejen noty, ale i ligatury, dynamická znaménka, písňový text, kytarovou tabulaturu, akordové diagramy a další. Vy pak můžete použít funkci transpozice, přehrávání, rozepsání partů, tisk, tak, jako byste partituru vytvořili ručním zadáváním.

Česká učebnice
Prostředí programu Sibelius je anglické, ale k dispozici je přehledná učebnice v českém jazyce, kde naleznete nejen popis programu Sibelius, ale také základní informace z hudební teorie - instrumentace, které je nutno znát při psaní not.

Závěr

Myslím si, že nejnovější verze programu Sibelius splňuje všechny požadavky kladené na notační program, který má nahradit ruční psaní partitur, a nabízí ještě mnohem více pro usnadnění a hlavně zrychlení práce těm, kdo potřebují zapisovat svou hudbu. V porovnání s ostatními programy se jeví více intuitivní pro umělecky zaměřené jedince a neodradí složitostí a nelogickými postupy práce.

Cena

Podle ceníku firmy DISK Multimedia je to 19 990 Kč s DPH pro běžného uživatele a 12 390 Kč v případě vzdělávacích institucí, pedagogů a studentů. Myslím, že cena je odpovídající tomu, co program Sibelius nabízí.