SM Pro Audio Nano Patch+, M-Patch 2, M-Patch 2.1

Pasivní regulátory hlasitosti
Kategorie: 
Výrobce: 
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Nahrávací studio se dnes vejde do počítače. Po náběru základních zdrojových stop nemusíme až do dokončení finálního mixu vůbec opustit prostředí nahrávacího softwaru. Všechno pohodlně vyřešíme ITB (= in the box), to jest uvnitř počítače, na jehož výstupu máme připojeny poslechové monitory, nebo, v té nejminima-lističtější podobě, alespoň sluchátka. Přesto však velice často nastávají situace, kdy potřebujeme poslouchat také jiný zdroj hudebního materiálu, než je náš počítač, nebo máme k dispozici více poslechových monitorů (sluchátek) a chceme mezi nimi pohodlně a hlavně rychle náš poslech přepínat.

V tom případě zbývá jediné: poslechové monitory k jednotlivým zdrojům postupně přepojovat, „překabelovat“, a to prá- ci vůbec neusnadňuje. V dobách, kdy byl nezbytnou součástí nahrávacího řetězce mixážní pult, to bylo jednodušší. Veškeré zdroje hudebního signálu se pěkně sbíhaly v hlavní master sekci mixážního pultu, ze které se řídila jejich distribuce dál (například právě do různých poslechových studiových monitorů) a kde se pohybem tahového faderu nastavovala také výsledná hlasitost v místnosti a v signálovém řetězci. Zkrátka: na plně komputerizovaném zvukovém pracovišti, kde není žádný mixážní pult, schází jistý mezičlánek, jakýsi slučovač/přepojovač a zároveň rgulátor hlasitosti, který by ušetřil spoustu přepojování. Je pravda, že dnes jsou profesionální poslechové monitory v drtivé většině aktivní a mají vlastní regulátory hlasitosti, ale ty jsou skoro ve všech případech na zadní straně skříně monitoru a to není příliš praktické, pokud potřebujeme nastavení hlasitosti změnit. Navíc někdy není vůbec snadné se k potenciometru hlasitosti dostat.

Společnost SM Pro Audio dodává na trh pro tento účel řadu „standalone“ pasivních regulátorů hlasitosti s možností směrování dvou a více zvukových linek podle potřeby, které mají obsluze počítačového studia usnadnit život při přecházení mezi jednotlivými zdroji zvuku a jednotlivými druhy poslechu. Jejich hlavní signálové trasy jsou čistě pasivní, což znamená, že signál neprochází přes žádný aktivní elektrický obvod, který by mohl průchozí signál „zabarvit“, nebo případně způsobit jeho zkreslení, což je to poslední, co bychom mezi hlavním výstupem a poslechovým systémem potřebovali. Pokročilejší verze těchto regulátorů jsou vybaveny sluchátkovým zesilovačem, který je, samo sebou, aktivní, ale nestojí hla-vnímu signálu v cestě. K dispozici jsou následující typy.

NANO PATCH+ (1 250,- Kč)

Malá kovová krabička, nejmenší ze všech tří dodávaných typů, přináší jednoduchý, kompaktní pasivní ovladač úrovně procházejícího signálu. Ovladač je koncipován jako dvoukanálový, se společnou regulací levého i pravého kanálu jedním potenciometrem. Průchod signálu lze případně také umlčet tlačítkem Mute. Vstupy levého a pravého kanálu jsou vybaveny kombo konektory XLR/1/4“ TRS a oba vstupy mají společný stereo konektor typu mini jack. Výstupy jsou osazeny už pouze symetrickými konektory 1/4“ TRS a opět jedním stereo konektorem typu mini jack, který je společný pro oba výstupy. Jedná se o čistě pasivní konstrukci a z toho vyplývají některé zákonitosti. Přestože je NANO PATCH+ prezentován jako pasivní ovladač hlasitosti, je třeba mít na paměti, že jako pasivní prvek samozřejmě nezesiluje, takže se vlastně jedná o tlumič, který umožňuje danou úroveň průchozího signálu pouze zeslabit (nebo zcela umlčet tlačítkem Mute). NANO PATCH+ můžeme s úspěchem nasadit mezi hlavní stereo výstup z DAW a pár poslechových monitorů. Vstupní citlivost aktivních poslechových monitorů bývá obecně dost vysoká a použitím pasivního tlumiče získáme dobrou kontrolu nad poslechovou hlasitostí a nemusíme dále nutně držet výslednou výstupní úroveň v DAW softwaru „při zemi“a ztrácet tak drahocenné bitové rozlišení. Nebo můžeme regulátor zařadit například mezi výstup z mikrofonního předzesilovače a analogový vstup zvukové karty. Regulátor výstupní úrovně na předzesilovači (pokud ho předzesilovač má) dejte naplno a možná zjistíte, že pasivní regulátor osazený kvalitním potenciometrem dovolí mnohem jemnější nastavení výsledné úrovně do zvukové karty, než integrovaný aktivní ovladač na daném mikrofonním předzesilovači. Nenápadná kovová krabička se dá navíc šikovně umístit například hned vedle počítačové myši nebo klávesnice a plynule jednou rukou intuitivně ovládat, aniž by to při práci rušilo tak, jako odbíhání k přístrojovému racku a dolaďování výstupní úrovně tam přímo na předzesilovači. NANO PATCH+ se dodává v černé a stříbrné povrchové úpravě.

M-PATCH 2 (2 990,- Kč)

O několik uživatelských stupňů výš stojí M-PATCH 2. O něm v zásadě platí totéž, co bylo řečeno v předchozích odstavcích, uživatel však v tomto zařízení dostává některé šikovné možnosti navíc. Na levém a pravém kanálu signálového vstupu opět nalezneme dva kombo konektory XLR/1/4“ pro připojení hlavního symetrického stereo signálu. Možnosti se dále rozšiřují tím, že do stejného bodu může být přiveden ještě jeden stereo signál, a to přes konektory RCA/Cinch nebo přes stereo mini jack. Tyto vstupy tvoří sekci označenou Aux. K tomuto uspořádání nalezneme na předním panelu tlačítko INPUT SELE- CTION, kterým přepínáme mezi těmito dvěma vstupními trasami. Znamená to tedy, že na vstup můžeme připojit hlavní stereo signál z DAW a ještě také signál například z CD/DVD/ mp3 přehrávače a mezi těmito linkami přepínat. Hlavní vstupní stereo trasa je osazena otočným tlumičem STEREO VOLUME a trasa Aux má rovněž svoji regulaci v podobě o něco menšího otočného tlumiče označeného AUX VOLUME. Takže mezi oběma vstupními signály můžeme nejen přepínat, ale můžeme také upravit úroveň každého z nich samostatně. Výstup z M-PATCH 2 je veden na dva páry výstupních konektorů XLR. Každý pár výstupů se aktivuje samostatným tlačítkem v sekci OUTPUT SELECTION na předním panelu. Možné kombinace jsou první pár, nebo druhý pár, nebo oba současně. Procházející signál tedy můžeme vyvést do dvou samostatných tras, například do dvou párů různých poslechových monitorů. Výstupy se dají podobně jako u NANO PATCH+ „zamutovat“ adekvátně označeným tlačítkem MUTE na předním panelu. Kromě toho je možné pomocí páčkového mini přepínače sloučit procházející signál do součtového mono signálu. Využití této funkce ke kontrole mono slučitelnosti snad není ani nutné rozebírat. Přestože zde hovoříme o pasivních zařízeních, M-PATCH 2 má také aktivní část. Na hlavní signálovou trasu procházející zařízením je „napíchnut“ sluchátkový zesilovač s vlastní regulací hlasitosti, který umožní monitoring procházejícího signálu ve sluchátkách. Sluchátkový zesilovač není v hlavní signálové trase, ta je striktně pasivní a tak když ztratíte dodaný napájecí adaptér (a nebo se bez sluchátkového zesilovače obejdete), M-PATCH 2 funguje i tak. Přijdete tak ovšem o LED kontrolky signalizující status jednotlivých tlačítek na předním panelu. Ty bez napájení bohužel nesvítí. Protože M-PATCH 2 nabízí více možností a z toho důvodu také více ovládacích prvků, je samozřejmě znatelně větší, než NANO PATCH+. Ovládací prvky se zde přesunuly z horního panelu na přední a tak to M-PATCH 2 z obslužného hlediska nejvíce sluší někde před (pod) počítačovým monitorem na dosah od klávesnice. Takto jsou všechny ovládací prvky přehledně po ruce. M-PATCH 2 se nicméně dodává s adaptéry pro montáž do racku, takže je možné bez problému umístit i tam.

M-PATCH 2.1 (6 990,- Kč)

Myšlenku sbíhajících se signálových tras z různých zdrojů a jejich regulaci pomocí pasivních tlumičů dále rozvádí M-PATCH 2.1. Z celé série je tím nejvíce vybaveným a tím pádem také nejvíce flexibilním ovládacím centrem. V první řadě umožňuje připojit dva různé symetrické stereo signály na dva páry vstupních kombo konektorů XLR/1/4“TRS, označených BALANCED INPUTS 1 a 2. Signály z těchto vstupních konektorů mají na čelním panelu samostatný ovladač VOLUME v sekci BALANCED INPUTS a také přepínač označený 1 – 2, kterým se volí poslech z jednoho nebo druhého páru symetrických vstupů. Ideální pro srovnávací A/B poslech dvou signálů. Stejné možnosti nabízí také sekce dvou párů vstupních nesymetrických konektorů označených jako AUX INPUTS, kde na každé ze dvou tras nalezneme vstupní konektory RCA/Cinch v kombinaci se stereo konektory typu mini jack. Opět můžeme na předním panelu regulovat signálovou úroveň této trasy a přepínačem 1 – 2 volit poslech mezi jedním nebo druhým párem vstupů. 

Jestli mě stačíte sledovat, tak v tuto chvíli můžeme mít k M-PATCH 2.1 trvale připojeny čtyři vstupní stereo signály (dva symetrické, dva nesymetrické), můžeme vyrovnávat vzájemnou úroveň mezi symetrickou a nesymetrickou trasou a v každé trase přepínat poslech mezi jedním ze dvou přivedených vstupních signálů. Tyto pak putují dále do hlavní sekce MASTER, kterou na předním panelu reprezentuje červené pole s velkým otočným ovladačem, který je doplněn třemi přepínači: BLANCED/AUX, STERO/MONO a ALL MUTE. I angličtiny neznalí, ale ve zvukařské praxi zběhlí technici a hudebníci už určitě vědí, k čemu tato tlačítka slouží. Tlačítkem BALANCED/AUX se v MASTER sekci vybírá mezi poslechem z trasy symetrických nebo nesymetrických vstupů. Tlačítkem STERO/MONO se signál slučuje do monofonního poslechu a konečně tlačítko ALL MUTE umožňuje okamžité umlčení všeho. Úroveň signálu jdoucího na výstupy se reguluje velkým otočným tlumičem MASTER. Ten tentokrát, jako jediný na všech třech zkoumaných výrobcích, není běžným potenciometrem, ale je to dvoukanálový 12polohový přepínač, který je vytvořen s 6 odporových polí složených z přesných rezistorů s tolerancí 0,5%. Tím je zajištěn maximální možný shodný průběh regulace úrovně v levém i pravém kanálu. To už opravdu zavání high-endem a je jen možná škoda, že toto řešení nemají i dva výše popisované modely. Signál z hlavní sekce MASTER odchází na dva páry symetrických výstupů MASTER 1 / 2.1 a MASTER 2, které jsou osazené konektory XLR. Sekci výstupů na předním panelu reprezentuje celkem 5 tlačítek. Tlačítky MUTE MASTER 1 a 2 se umlčují výstupy 1 a 2. Další tři tlačítka (2.0 LR/ 2.1 OUTPUT, LR SEND MUTE a SUB MUTE) pak umožňují ovládání dalších vstupů a výstupů, o kterých ještě nebyla řeč. Kromě popsaných možností totiž M-PATCH 2.1 umožňuje také propojení aktivních satelitů a subwooferu. K tomuto účelu se na zadním panelu nacházejí konektory XLR označené SUB a XOVER SUB RETURN. V tuto chvíli (při psaní tohoto článku) je situace následující: z výstupního páru konektorů označených MASTER 1 / 2.1 můžeme vést výstupní signál do aktivního subwooferu, který má zabudovaný crossover (výhybku) a ze subwooferu zpátky do M-PATCH 2.1 na konektory označené XOVER/SUB RETURN. Následně pak z konektorů LR SEND 2.0 do aktivních celopásmových satelitů. V blíže neurčené budoucnosti pak nebude ani nutné, aby měl aktivní subwoofer vlastní crossover, protože M-PATCH 2.1 má na zadní straně připravený prázdný slot (označený XOVER) pro zabudování interního crossoveru, jak se praví v přiloženém návodu. Ať už to bude první nebo druhý způsob propojení, uživatel každopádně získává možnost ovládat poměr mezi subwooferm a satelity rovnou z místa, kam si umístí M-PATCH 2.1. Výbavu M-PATCH 2.1 pak opět doplňuje aktivní sekce sluchátkového zesilovače s vlastní regulací hlasitosti, která jako jediná vyžaduje napájení z dodaného adaptéru a ten také zajišťuje napájení LED diod signalizujících status jednotlivých tlačítek na předním panelu. Ale i v tomto případě je hlavní funkčnost celého M-PATCH 2.1 na napájení nezávislá, protože se jedná o pasivní obvody. Skříň M-PATCH 2.1 je kovová, dostatečně robustní a umožňuje desktop provoz nebo montáž do přístrojového racku pomocí dodaných adaptérů. V druhém případě možná bude v některých případech trochu víc přesahovat zkosený přední panel ven z racku, ale podle mého názoru by toto nemuselo představovat větší problém.

Resumé

Pasivní ovladače signálové úrovně a přepínače poslechu svým způsobem nahrazují hlavní výstupní sběrnice mixážních pultů a pohodlně zajišťují propojení, regulaci a směrování více tras audio signálu v plně komputerizovaném nahrávacím studiu. Pasivní konstrukce, kterou zvolili u SM Pro Audio, věrna svému principu, procházející signál nezabarvuje, zachovává jeho původní transparentnost, a proto se hodí k použití i při těch nejnáročnějších aplikacích. Z praktického hlediska se tyto ovladače snadno začleňují do jakéhokoliv zvukového řetězce, usnadňují a činí pohodlným ovládání nebo kontrolu důležitých signálových tras.