Spirit KING-416

Mixážní pult
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
20 990,00 Kč

Přichází král. Přichází, aby rozmnožil řady jemu podobných, aby nad nimi vynikl, nebo mezi nimi zapadl. To však ukáže blízká budoucnost. Proto v klidu vyčkejme...

Pokud jste v tuto chvíli na rozpacích, tak ne, nečtete úvod historického románu, jste správně na stránkách Music Store a následující řádky budou patřit zvukovému zařízení. Bude to mixážní pult King-416. Při pohledu na doprovodné obrázky vám asi neunikne, že pult, pokud jde o design, jakoby z oka vypadl pultu Midas Venice, ale zdá se, že Midas to není. Prostě je to Spirit King-416. To nám v tuto chvíli musí pro seznámení postačit. Ať už původ pultu jakýkoliv, důležité pro nás je, co a v jaké kvalitě nám nabízí a jestli by to nemohla být zajímavá, cenově výhodná alternativa k výše zmíněné značce.

Pojďme tedy rovnou k věci. Mixážní pult King-416 je součástí řady mixážních pultů King Series, ve které jsou dostupné ještě typy King-424 (28 990,- Kč) a 432 (38 990,- Kč). Pulty se liší počtem vstupních mono kanálů, kdy typ 432 má 24 mono kanálů, typ 424 má16 mono kanálů a testovaný typ 416 má 8 vstupních mono kanálů. Je tedy nejmenším z řady, ale již v tomto provedení je pult vybaven samostatnou externí napájecí jednotkou, která je zabudovaná do rackové skříně 2U. Tedy vcelku velkorysé řešení naznačující, že tvůrci mají s touto řadou pultů vážné úmysly.

Šasi pultu je řemeslně dobře provedeno a je robustní. Pult je ale překvapivě lehký a dá se snadno přenášet v jedné ruce za hliníkové ucho, které tvoří zaoblení pod tahovými potenciometry pultu. Zdá se, že jedinými viditelnými kusy plastu (pokud nepočítám knoflíky) jsou boční stěny pultu, jinak je všechno plech. Pracovní plocha pultu je barevně i ergonomicky uspořádána stejně jako u pultu Midas Venice. Zajímavé by bylo určitě vzájemné porovnání obou konstrukcí. Jedná se o klon, nebo tvůrci použili pouze vnější „plášť" a vnitřek ukrývá něco jiného? To vám, nemaje po ruce pult Midas Venice, bohužel nejsem schopen říci. Co ale vím je, že uvnitř pultu King 416 se skrývá elektronika vyrobená technologií SMT. Další zajímavostí je, že výrobce (i když v návodu o tom není žádná zmínka) připravil možnost doplňkového osazení mono kanálů vstupními transformátory. Alespoň je to uvedeno ve výkresech signálové trasy. Když už je řeč o signálové trase, podíváme se, jak jsou uspořádány vstupní kanály a výstupní sekce.

Základem je vstupní mono kanál. Ten je na vstupu osazen konektorem XLR pro připojení mikrofonu. U tohoto konektoru se nachází spínač fantomového napájení + 48 V pro kondenzátorové mikrofony, který se u tohoto pultu spíná pro každý vstup samostatně. Linkový signál lze připojit na konektor 1/4". Nastavení vstupní citlivosti se provádí potenciometrem Gain, který slouží pro signály z mikrofonu i linkové signály. Za vstupním předzesilovačem se nachází filtr typu horní propust (HPF) na frekvenci 80 Hz pro potlačení nežádoucích ruchů. Z tímto filtrem je možné signálovou trasu rozpojit (konektor Insert) a zařadit do ní externí signálový procesor. Následuje čtyřpásmový ekvalizér, který, což je určitě potěšující, se dá ze signálové trasy vyřadit. Výšky jsou „posazeny” na klasických 12 kHz, vyšší středy jsou přeladitelné v rozmezí 400 Hz až 8 kHz. Nižší středy jsou rovněž přeladitelné, zde v rozmezí 100 Hz až 2 kHz. Basy „sedí" na obvyklých 80 Hz. Zdvih a útlum korekcí je +/- 15 dB, nulová poloha potenciometrů má aretaci. Za ekvalizérem následují tři páry potenciometrů pomocných signálových tras. První dva potenciometry jsou označeny FX 1, 2. Jsou nastaveny za tahovým potenciometrem kanálu a jsou primárně určeny pro odesílání signálů do externích efektových jednotek. Druhý pár potenciometrů je označen Mon 1, 2. Tyto dvě trasy jsou nastaveny před tahový potenciometr kanálu a jejich primárním účelem je buzení odposlechů pro hudebníky. Poslední pár potenciometrů je označen AUX 1,2. Tyto dvě trasy se dají v hlavní „master" sekci nastavit přepínačem „před", nebo „za" tahový potenciometr kanálu a tím mohou například podle potřeby rozšířit jeden, nebo druhý pár pomocných signálových tras. Posledním otočným potenciometrem v řadě je potenciometr PAN pro směrování signálu na stereo bázi. U něj se nachází velké tlačítko MUTE, kterým se umlčí signál kanálu. Aktivace tlačítka je signalizována rozsvícením červené LED diody. Pod ním je další tlačítko a to tlačítko režimu Solo, jehož aktivace je signalizována rozsvícením žluté diody. Mono kanál zakončuje 60 mm dlouhý tahový potenciometr, vedle kterého je v horní části LED dioda PK (signálové špičky) a SIG (přítomnost užitečného signálu).

Signál ze vstupního mono kanálu lze odeslat pomocí směrovacích tlačítek rovnou na hlavní „master" výstup, nebo do podskupin 1-2 a 3-4. Každý vstupní kanál mono je ještě vybaven konektorem Direct Out, na kterém je přímý signálový výstup ze stopy, který je ve výchozím stavu nastaven za tahový potenciometr kanálu, ale blokové schéma naznačuje propojky na desce plošných spojů, kde by se přímé výstupy daly nastavit před tahový potenciometr. Přímé výstupy za tahovým potenciometrem se využijí ve studiu, kdy můžete tahovým potenciometrem „masírovat" úroveň signálu jdoucí do stopy nahrávacího zařízení. Přímý signál před tahovým potenciometrem se dá využít při pořizování vícestopého záznamu ze živého vystoupení. Do jednotlivých stop nahrávacího zařízení odchází signál, který není ovlivněn tahovým potenciometrem kanálu, tudíž v klidu nastavujete poměry do auditoria a zároveň odebíráte signál z kanálů do stop nahrávacího zařízení.

Vstupních mono kanálů je na pultu King-416 osm. Tím to ale nekončí. K dispozici jsou dále čtyři vstupní kanály stereo. Ty jsou kombinovány tak, že kromě stereo linkového vstupu osazeného konektory 1/4" je zde k dispozici ještě plnohodnotný vstup pro mikrofon s konektorem XLR, včetně fantomového napájení + 48 V. Tím se počet vstupů pro mikrofon zvyšuje na 12. Díky této kombinaci se stereo kanály svým uspořádáním liší od kanálů mono. Pokud jde o konektory, zde nenalezneme bod Insert ani přímý výstup Direct Out. Na panelu pultu jsou dva potenciometry pro nastavení vstupních citlivostí: prvním se nastavuje vstupní citlivost mikrofonu, druhým pak citlivost linkového stereo vstupu a tím je principiálně dána možnost využít na stereo kanálu oba vstupy (mikrofon, linka stereo) současně s tím, že jejich vzájemný poměr se dá nastavit pouze pomocí potenciometrů citlivosti, tahový potenciometr kanálu je společný.

Čtyřpásmový ekvalizér kanálu je proti mono kanálu zjednodušený. Výšky jsou na 12 kHz, vyšší středy jsou pevně na 3 kHz, nižší středy na 300 Hz a basy na 80 Hz. Zbytek kanálu je dále totožný s uspořádáním kanálu mono. Všechny kanály lze pomocí směrovacích tlačítek směrovat na hlavní stereo výstupy, nebo do podskupin 1-2 a 3-4. Obě podskupiny mají vlastní indikátory úrovně. Signál z podskupin je možné vést dále na hlavní stereo výstup. Kromě toho má každá podskupina svůj vlastní výstup osazený konektorem 1/4" a také konektory Insert pro zařazení externího procesoru do signálové trasy podskupiny. Zde je bod Insert umístěn před tahový potenciometr podskupiny. Inzertní bod na podskupině se dá dobře využít na úpravu celé skupiny nástrojů, jako například komprese smíchané bicí soupravy, doprovodných vokálů a podobně.

Centrem mixážního pultu King 416 je hlavní „master" sekce. Zde se sbíhají téměř všechny signálové trasy a z hlavních sběrnic odcházejí signály na hlavní a pomocné výstupy. Vedle spousty barevných tlačítek a knoflíků pro směrování signálů a nastavování úrovní v jednotlivých trasách dominuje hlavní sekci osm sloupců LED indikátorů. První čtyři sloupce patří podskupinám 1 až 4. Další dva sloupce mají specifický úkol a to zobrazovat úrovně na výstupech Monitor 1 a 2 a v případě aktivace některého z režimů Solo režimů také tyto úrovně. Poslední dva sloupce indikátorů patří hlavnímu levému a pravému výstupnímu kanálu. Pod těmito indikátory se nacházejí ovládací prvky hlavních sběrnic FX 1, FX 2, MON 1, MON 2, AUX 1, AUX 2. Úrovně sběrnic MON 1 a MON 2 se, na rozdíl od ostatních, ovládají tahovými potenciometry.

V hlavní sekci se nachází také ovládání komunikačního mikrofonu Talkback, regulace úrovně pro sluchátka a regulace výstupů Speakers, které by měly sloužit pro připojení studiových monitorů, regulace návratů FX a Monitor, regulace druhého hlavního výstupu Master B. Všechny výstupy z mixážního pultu jsou symetrické a kromě výstupů pro sluchátka Phones a výstupů Speakers jsou odpojovány a připojovány pomocí relé. Výjimku tvoří pouze výstupy Tape na konektorech RCA-Cinch a přímé výstupy ze stop, které jsou nesymetrické. Přestože je pult King 416 nejmenší z celé řady, má k dispozici vstupy pro připojení dvou osvětlovacích lampiček s napájecím napětím12 V/5 wattů.

Ergonomické uspořádání celého pultu je patrné z obrázků a vzhledem k inspiraci pultem Midas Venice není příliš co dodat. Bylo zvoleno úspěšné a vyzkoušené řešení. Možná vám napoprvé dá trochu práci pozapínat ta správná tlačítka směrování signálů, kterých je v hlavní master sekci opravdu dost, ale není to nic tak moc složitého, jde o to si pult prostě „osahat". Pro doplnění snad jen tolik, že veškeré potenciometry mají dostatečně „tuhý" chod, aby náhodným dotykem nedošlo k nechtěnému „rozhození" nastavených hodnot. Všechny důležité otočné potenciometry mají aretaci v nule, takže se dá například u ekvalizérů snadno najít neutrální střední poloha. V provozu se mixážní pult King-416 osvědčil bez jakýchkoliv problémů. Signál procházející přes pult je čistý, transparentní, bez znatelného šumového pozadí, regulace vstupní citlivosti je dostatečná pro přizpůsobení vstupů různým signálovým úrovním. Sekce ekvalizéru také poskytuje dobrý standard pro korekční úpravy procházejících signálů. Korekce už slyšitelně „zabírají" na prvním dílku stupnice. Jak bylo řečeno, ekvalizér se dá vypnout a tím je umožněno rychlé porovnání signálu bez korekčních úprav a po úpravě. Rezerva pro vybuzení signálem je také dostatečná. Pult snášel bez slyšitelného zkreslení vybuzení trvalým signálem, kdy na indikátorech trvale svítila hodnota +6 indikátorem a občas problikla hodnota + 9. Stále přitom ještě zbývá dostatečná rezerva pro zpracování krátkodobých signálových špiček.

Zhodnocení

Mixážní pult Spirit King-416 je bezesporu zajímavou alternativou ve stávající nabídce mixážních pultů své kategorie, se kterými se rovná cenou, ale provedením a parametry je určitě převyšuje. Pokud své parametry a schopnosti osvědčí také stálostí v každodenním provozu, bude to určitě zajímavá volba. Určitě by nebylo na škodu přímé srovnání s mixážním pultem, který byl pro tento kousek předlohou. Potom bychom možná mohli říci, že máme k dispozici zařízení s neobyčejně příznivým poměrem výkon/cena což se projeví zejména u dvou vyšších modelů.