ART M-Five

Páskový mikrofon
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
5 950,00 Kč

V loňském říjnovém čísle Music Store jsme uveřejnili test zajímavých kondenzátorových mikrofonů M-One, M-Two a M-Three značky ART. Pominul podzim, zima, nastoupilo jaro (alespoň podle kalendáře) a my jsme tu s volným pokračováním, s článkem o dalším mikrofonu patřícím do téže řady, který nese označení M-Five. Tento model se od ostatních členů své rodiny odlišuje tím, že se nejedná o kondenzátorový, nýbrž o páskový model.

Když se mi M-Five dostal do studia, přiměla mě jeho přítomnost k malému zamyšlení nad jakousi renesancí páskových mikrofonů (kterou dokazuje jejich četnost na současném trhu). Před několika lety byla nabídka tohoto typu mikrofonů minimální a já si dovolím domnívat se, že se najde dost zvukařů, kteří nevědí, jak se k zdánlivě náhlé hojné přítomnosti tohoto mikrfonního řešení postavit. Pokud si zvukaři poměrně dlouhý čas vystačili převážně s kondenzátorovými a dynamickými mikrofony, nabízí se k úvaze otázka, co nám může pásková konstrukce nabídnout? Přestože článek, zabývající se páskovým mikrofonem, není na stránkách našeho časopisu poprvé, věřím, že i tento přispěje svým dílem k tomu, abychom si tuto staronovou koncepci dále osvětlili a přiblížili.

Pokud jde o určitý comeback této technologie, ten je podle mého názoru vyvolán pravděpodobně tím, že tento starý princip přeměny akustického signálu na elektrický, který byl z principu velmi choulostivý a měl omezený přenos směrem k vysokým kmitočtům, je možné dnes, po více než padesáti letech existence, vyrobit technicky lépe a tím zvýšit jeho šance na dlouhodobé spokojené využívání. Kdysi (a tento fakt pověst páskových mikrofonů jaksi provází až do dnes) prý stačilo pouhé prásknutí dveřmi a vzniklý akustický ráz zničil snímací element mikrofonu. Proto se tyto typy mikrofonů používaly spíše, nebo možná výhradně, na snímání zvuků z prostoru nebo na zdroje s malým akustickým výkonem. Dnes výrobci udávají maximální snesitelný akustický tlak plně srovnatelný se standardními dynamickými a kondenzátorovými mikrofony. Důkazem budiž právě ART M-Five, kde je udávána hodnota maximálního snesitelného akustického tlaku až 148 dB. To je povzbudivé číslo a tím v tuto chvíli, alespoň podle údajů výrobce, padá argument o choulostivosti snímacího systému. Samozřejmě je jistě možné ho zničit, ale asi ne za běžného provozu.

Než začneme páskový mikrofon testovat, nebude na škodu seznámit se s jeho principem. Z hlediska způsobu snímání a převodu akustického signálu na elektrické napětí patří páskový mikrofon M-Five do kategorie dynamických mikrofonů a dá se říci, že tento konstrukční princip je vlastně starším bratrem dobře známých dynamických cívkových mikrofonů. U páskového mikrofonu je snímací element tvořen speciálním hliníkovým páskem upevněným mezi póly magnetu. Jeho kmitání pod vlivem akustického tlaku vyvolaného zvukovým signálem se mění na nepatrné elektrické napětí, které "odchází" přes audio transformátor se vzestupným převodem na výstupní konektor mikrofonu.

Z principu konstrukce snímacího systému vyplývají některé zákonitosti páskového mikrofonu:

Za prvé, hliníkový pásek se může rozkmitat pouze za předpokladu, že akustické vlnění přichází na plochu pásku, tedy zpředu a zezadu a páskový mikrofon má díky tomu striktně osmičkovou snímací charakteristiku. Změny směrové snímací charakteristiky lze u páskového mikrofonu dosáhnout pouze speciální mechanickou clonou za snímacím páskem. Naprostá většina páskových mikrofonů, včetně M-Five ale využívá přirozenou osmičkovou charakteristiku.

Za druhé, hmota hliníkového pásku určuje nejvyšší přenášený kmitočet. U M-Five je použit hliníkový pásek 35 mm o síle 2,5 mikronů. Čím tenčí a lehčí pásek, tím lepší schopnost kmitat na vysokých frekvencích, ale tím také větší pravděpodobnost přetržení příliš jemného hliníkového pásku akustickým rázem a zničení mikrofonu. Z tohoto pohledu je klasická konstrukce páskového snímacího systému vždy funkčním kompromisem mezi přenosem vysokých kmitočtů a odolností systému. Udávaný frekvenční přenos pro M-Five je 30 Hz až 15 kHz, což odpovídá standardu kvalitních dynamických mikrofonů.

Ostatní základní parametry také nezůstávají pozadu. Udávaná citlivost mikrofonu je - 54 dB, ekvivalentní úroveň šumu je 18 dB (podle křivky A), odstup signál/šum 70 dB@1Pa. Impedance mikrofonu je menší než 600 ohmů. Mechanické provedení mikrofonu M-Five připomíná spíše kondenzátorový mikrofon. Odtud také upozornění výrobce, že mikrofon nevyžaduje žádné napájení (což je vcelku logické, když se jedná o dynamický mikrofon).

Obecně lze říci, že mechanický design páskových mikrofonů připomíná opravdu spíše kondenzátorové mikrofony a to může být pro některé uživatele trochu matoucí, proto ta upozornění výrobců, že páskový mikrofon nevyžaduje napájení (fantomové). Je to dáno tím, že snímací páskový systém díky své konstrukci vyžaduje jiný způsob umístění v tělese mikrofonu, než snímací systém dynamického cívkového mikrofonu.

Náš M-Five má tvar "lízátka" - velký kulatý ochranný koš, uvnitř kterého je umístěn snímací systém. Koš je upevněn na krátkém válcovitém tubusu, na jehož konci je běžný XLR konektor. Mikrofon se dodává s odpruženým držákem (pavouk), který ještě více umocňuje pocit kondenzátorového mikrofonu. Jsa poučeni však necháváme fantomové napájení vypnuté. Mikrofon propojíme standardním symetrickým kabelem s mikrofonním předzesilovačem a můžeme začít s testováním.

Nejprve mluvené slovo a hlas vůbec. Už při této zkoušce je jasné, co je pro tento mikrofon typické. Jsou to nádherně hutné a "vřelé" basy. To je společné všem páskovým mikrofonům, a proto byly vždy oblíbené pro snímání zdrojů s velkým podílem basové složky. V tomto ohledu se páskový mikrofon dá srovnat s velkomembránovým kondenzátorovým mikrofonem. U páskového mikrofonu je to dáno principem a svoji roli hraje také osmičková snímací charakteristika. Ta je zde skutečně velmi striktní. Při otáčení mikrofonu vůči zdroji signálu se potvrzuje, že mezi přední a zadní stranou není takřka žádný rozdíl, zatímco z boků je mikrofon téměř netečný. Z bezprostřední blízkosti je basová složka opravdu hutná, ale čistá a detailní.

S odstupem asi 30 cm od mikrofonu se poměr basů poslechově vyrovná s ostatními pásmy, přesto však basy zůstávají příjemně teple zabarvené. Podání výšek je přirozené a i když basy mají blíže spíše ke zvuku kondenzátorového mikrofonu, v případě výšek se zvukový charakter podobá naopak dynamickým cívkovým modelům. V porovnání s nimi je podání výšek jemnější, což se zase příznivě projevuje na sykavkách, které se zdají méně agresivní, než u dynamických cívkových mikrofonů. Pokles výšek nad 15 kHz je znát, ale je to pokles přirozený a pozvolný. Člověk může mít pocit, že zvuk mikrofonu není příliš jiskřivý, ale na druhou stranu nelze říci, že by byl zvuk bez výšek a tupý. Výsledkem je prostě charakteristické zvukové podání páskového mikrofonu.

Nezbývá než otestovat praktické použití. Zde se přiznám, že jsem trochu váhal: Na jedné misce vah stál údaj výrobce, že se mikrofon hodí pro kritické snímání zpěvu a nástrojů, na té druhé zase dobová literatura, poukazující na choulostivost páskového snímacího systému. Nakonec jsem se rozhodl pro ostrý test toho, kam technologie pokročila, a jsou-li páskové mikrofony opravdu plně využitelné.

Mikrofon jsem umístil pěkně k bláně kopáku bicí soupravy. Než jsem dal bubeníkovi pokyn, aby spustil, měl jsem trochu nahnáno, ale test je test a M-Five ho "ustál" se vztyčeným praporem. A zvuk? Nádhera. Obraz zachycující věrně všechny detaily rezonance velkého bubnu včetně těch nežádoucích a k tomu monumentální, doslova všeobjímající podání basů. To se mi opravdu líbilo. Od kopáku mikrofon putoval na kotel. U kotle to samé. Opravdu skvělé a přesné podání basové složky. Zalitoval jsem, že jsem neměl po ruce nikoho s kontrabasem. Myslím, že by taková zkouška opravdu stála za to. Nakonec jsem provedl několik zkušebních záznamů z prostoru. I v případě větší vzdálenosti od zdroje je zvuk stále čistý a přesný, ale už jemnější, až nenápadný. Obecně připomíná zvuk dobrých dynamických cívkových mikrofonů.

Na otázku, čím vlastně je páskový mikrofon, bych odpověděl asi tak, že představuje jakýsi pomyslný spojovací článek mezi dynamickými cívkovými a kondenzátorovými mikrofony. To samozřejmě platí i pro M-Five. Je to další z palety nástrojů, který přináší své charakteristické prvky, jako je přesný a nenásilný zvuk se skvělým a přirozeným podáním basů zdroje zvuku. Tím je vlastně předurčen a hlavně dobře vybaven ke snímání zdrojů zvuku, u nichž převažuje basová složka. Testem se potvrdilo, že není důvod k obavám, a mikrofon lze skutečně použít ke snímání z bezprostřední blízkosti i u zdrojů zvuku s velkým akustickým tlakem. M-Five je výborný pro nahrávání, obzvlášť pokud je potřeba dosáhnout "tučného" vintage zvuku. Mikrofon se samozřejmě uplatní i při živém ozvučování, osmičková charakteristika se svými téměř necitlivými boky umožňuje velice slušnou separaci, i když je třeba počítat s tím, že v prostředích, kde obecně bývají potíže s basy, může dojít k problémům. Mikrofon je také minimálně citlivý na manipulační ruchy na těle mikrofonu a zdá se, že více, než u některých dynamických cívkových mikrofonů. Pokud je usazen v dodaném odpruženém držáku, není o čem hovořit. Zkušenost s páskovým mikrofonem mohu každému zvukaři jenom doporučit. A pokud páskový mikrofon, tak proč ne právě s ART M-Five?