Swissonic USB Studio (Švýcarsko)

Swissonic lepší než hodinky?
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
Ceny v textu

Používáte některý z MIDI sequencerů podporujících digitální audio (např. Cubase nebo Logic) nebo softwarový sampler či syntetizér (Unity, Retro apod.)? Nemáte dostatečně kvalitní zvukovou kartu či externí A/D resp. D/A převodník? Potřebujete k vašemu počítači připojit mikrofony, syntetizéry, DAT magnetofon, CD přehrávač, zesilovač nebo sluchátka? Nemáte mixážní pult? Je váš počítač vybaven USB sběrnicí?

Pokud jste na výše uvedené otázky odpověděli kladně, pak je “kombajn” s příznačným názvem “USB STUDIO D” od švýcarské firmy SWISSONIC určen právě pro vás.

Tato 19”racková krabice totiž nabízí následující vymoženosti:

 • 11kanálový stereofonní mixér (11 x 2)
 • dva kvalitní mikrofonní vstupy, vybavené předzesilovači s vypínatelným phantomovým napájením (48 V) a s možností otočení fáze signálu
 • dva inserty, které umožní do mikrofonní cesty zařadit další efektovou jednotku (např. externí kompresor)
 • dva nástrojové linkové vstupy, vybavené předzesilovači s vysokou impedancí (např. pro připojení kytary)
 • předzesilovač s korekční charakteristikou RIAA pro připojení gramofonu
 • čtyři stereofonní linkové vstupy (např. pro syntetizér, CD přehrávač apod.)
 • 20bitové A/D a 20bitové D/A převodníky mezi USB portem a výše zmíněnými analogovými vstupy a výstupy
 • optický i koaxiální digitální stereo vstup a stereo výstup ve formátu S/PDIF (max. 20bitové rozlišení)
 • stereofonní indikátor záznamové úrovně (2 x 8 LED)
 • možnost převodu vzorkovací frekvence mezi digitálními vstupy nebo výstupy a USB sběrnicí (viz. dále v textu)
 • analogový monitorovací výstup s regulací úrovně
 • sluchátkový výstup s regulací hlasitosti
 • provedení v kovové krabici (19”rack) s interním zdrojem a napájením 220 V 

Jak již bylo řečeno, jedná se v podstatě o A/D a D/A převodník s velmi flexibilními vstupními a výstupními možnostmi a interním analogovým mixpultem. Ke komunikaci s počítačem je USB STUDIO vybaveno pouze USB sběrnicí. U počítačů Macintosh je tato sběrnice standardem a přístroj je výrobcem otestován s modely Power Macintosh G3, iMac, iMac DV, iBook a PowerMac G4 (vyžadován je operační systém Mac OS 9.0 nebo vyšší). Pro počítače PC je pak vyžadován systém Windows 98 nebo Windows 2000.

Komunikace mezi počítačem a převodníkem je obousměrná a stereofonní. To znamená, že po USB kabelu mezi vaším počítačem a převodníkem USB STUDIO může “téci” (pochopitelně v digitální podobě) maximálně jeden stereofonní signál z počítače do převodníku a zároveň druhý stereofonní signál z převodníku do počítače (důvodem je omezená přenosová kapacita USB sběrnice - přibližně 0,8 MB za sekundu). Při použití počítače coby HDR systému lze tedy při použití USB studia do počítače nahrávat maximálně 2 kanály (zpravidla výsledný stereofonní mix) a současně 2 kanály z počítače odebírat a poslouchat je skrze USB STUDIO.

Zařízení jsem testoval na iMac. Stačilo připojit SWISSONIC do USB portu počítače pomocí přiloženého USB kabelu a od toho okamžiku začalo vše fungovat. Ihned - bez restartu a bez instalace jakýchkoliv driverů - prostě vzorová ukázka “plug and play”.

Veškerý zvuk, který dříve iMac vydával ze zabudovaných reproduktorů, byl nyní po USB sběrnici přenášen do převodníku. S výjimkou systémových výstražných zvuků (pípnutí při chybové hlášce, odbíjení hodin apod.). Ty stále vycházejí z reproduktorů iMaca a nemohou se tak připlést do nahrávky. Je vidět, že lidé od SWISSONICU opravdu uvažovali hlavou.

Směr: počítač -> USB STUDIO aneb audio výstupy

Vložil jsem do CD-ROM mechaniky počítače audio CD a začal zkoumat zvukové výstupy na USB STUDIU. Stereofonní zvuková data putující po USB sběrnici z počítače můžeme odebírat z několika výstupních konektorů (viz. fotografie zadního panelu). Hlavní výstup je označen LINE OUT (2 x CINCH, zkreslení 0,003 %, odstup 100 dB), dále je zde výstupní pár MON OUT (také 2 x CINCH) určený k připojení zesilovače. Hlasitost výstupu MON OUT lze (narozdíl od LINE OUT) regulovat potenciometrem MONITOR nebo umlčet tlačítkem MUTE na čelním panelu. Dále lze výstupní signál odebírat ze sluchátek (stereo jack 1/4” i potenciometr HEADPHONES se nacházejí také na čelním panelu).

Kromě výše popsaných analogových výstupů jsou k dispozici také výstupy digitální, a to koaxiální a optický (oba používají protokol S/PDIF a mohou fungovat současně). Výstupní vzorkovací frekvence 44,1 kHz nebo 48 kHz se volí přepínačem na čelním panelu. Pokud je ale do digitálního vstupu Swissonicu připojen jiný přístroj, je tento přepínač bez účinku a vzorkovací frekvence digitálních výstupů je určována hodinovým kmitočtem externího přístroje (USB STUDIO je ve “slave” režimu).

Vedle přepínače 44,1/48 kHz najdete dále potenciometr DIGITAL OUT, který reguluje výstupní úroveň digitálního signálu. Pod ním je LED s nápisem OL (overload), která se rozsvítí při úrovni 6 dB pod prahem digitálního přebuzení.

Vzorkovací frekvence digitálních výstupů je nezávislá na vzorkovací frekvenci digitálního signálu přicházejícího z počítače (ten může mít vzorkovací frekvenci 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz nebo 48 kHz). USB STUDIO tedy funguje jako konvertor vzorkovací frekvence a vy můžete např. přehrávat záznam z harddisku pořízený vzorkovací frekvencí 48 kHz a z digitálního výstupu přitom odebírat digitální signál se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz.

Ještě dodám, že výstupní úroveň signálu přicházejícího přes USB z počítače do všech výše uvedených analogových i digitálních výstupů lze společně regulovat potenciometrem COMPUTER.

Kvalita D/A převodníků je v této cenové kategorii zcela v pořádku (výrobce uvádí odstup 92 dB, harmonické zkreslení 0,005 %). Výstupní zvuk byl bez šumu a jakýchkoliv rušivých efektů.

Směr: USB STUDIO -> počítač, aneb audio vstupy

V předchozích odstavcích jsme si popsali výstupní možnosti. Daleko zajímavější je však vybavení vstupů, jež vám umožní do HDR programu běžícího na vašem počítači nahrávat zvukový materiál.

Na čelním panelu najdete zleva regulátory úrovní pro připojená vstupní zařízení: MIC 1 a 2 (mikrofonní vstupy), INSTRUMENT 1 a 2 (linkové mono vstupy), LINE/PHONO (linkový stereo vstup nebo vstup pro gramofon), STEREO 1 až 4 (stereofonní linkové vstupy).

Ke každému regulátoru náleží vstupní konektory, umístěné na zadním panelu: MIC 1 a 2 je řešen jako symetrický XLR, vybaven tlačítky PHANTOM (napájení 48 V) a INVERT (otočení fáze signálu) nezávisle pro každý vstup. Vedle každého canonu je dále stereo jack, fungující jako efektový insert. Zapnutí phantomového napájení je indikováno LED pod potenciometry MIC a a MIC 2 na čelním panelu.

Vstupy INSTRUMENT 1 a 2 jsou řešeny jako nesymetrický 1/4” jack. Stereofonní vstupy STEREO 1 až 4 jsou realizovány stereojackem 1/4”. Vstup LINE/PHONO je vybaven párem konektorů CINCH a přepínačem na zadním panelu jej lze přepnout buď do pozice LINE (pak má stejné parametry jako vstupy STEREO 1 až 4), nebo PHONO (je zapojen předzesilovač s RIAA charakteristikou kompenzující přenosku gramofonu).

K analogovým vstupům ještě jednu malou poznámku. Většina z vás je asi z mixážních pultů zvyklá na dva regulátory úrovně: zisk (gain) na vstupu řetězce a regulace hlasitosti (level) na jeho výstupu. Podle tvrzení výrobce regulační potenciometry jednotlivých vstupů v sobě sdružují oba prvky. Nastavujete-li jejich otáčením výstupní úroveň (level), dochází zároveň k automatickému nastavování zisku vstupního zesilovače (gain) tak, aby se maximalizoval odstup signál/šum a přitom bylo zachováno co nejmenší zkreslení.

To byly tedy vstupy analogové. Na zadním panelu nalezneme také digitální stereovstup a to opět ve dvou formách: koaxiální S/PDIF (CINCH) a optický S/PDIF (optický konektor). Přepínačem OPTO/COAX na zadním panelu určujeme, který z nich bude aktivní (oba současně fungovat nemohou). Digitálním vstupům přísluší regulátor DIGITAL IN na čelním panelu. Zelená LEDka pod ním indikuje připojení zdroje digitálního signálu.

Směr: Zdroje signálu -> USB STUDIO, aneb mixážní pult

Jak již bylo řečeno, USB STUDIO slouží také jako jednoduchý mixážní pult. Připojíme tedy zdroje signálu, nastavíme poměry pomocí potenciometrů a takto smíchaný stereofonní signál se ocitne na výstupních konektorech LINE OUT (2 x CINCH), MON OUT (2 x CINCH, lze jej regulovat potenciometrem MONITOR nebo umlčet tlačítkem MUTE), na digitálních výstupech (pokud je přepínač vedle potenciometru DIGITAL OUT v poloze MON) a konečně na sluchátkovém jacku.

Chcete začít nahrávat přes USB sběrnici do počítače? Je to jednoduché: vedle každého vstupního potenciometru se nachází tlačítko REC EN (record enable). Stiskněte třeba tlačítko vedle potenciometru MIC 1 a mikrofonní vstup 1 již není nasměrován do monitorovací sběrnice (tu jsem vlastně popsal v minulém odstavci), nýbrž do nahrávací sběrnice. Zvuk se nyní dostává na výstupní konektory REC OUT (2 x CINCH), na digitální výstupy (pokud je přepínač vedle potenciometru DIGITAL OUT v poloze REC) a hlavně na USB sběrnici. Úroveň digitálního signálu putujícího na digitálního výstupy lze regulovat potenciometrem DIGITAL OUT. Úroveň digitálního signálu, který putuje přes USB sběrnici do počítače, pak můžeme nastavit potenciometrem REC LEVEL za pomoci stereofonního osmisegmentového indikátoru vybuzení (poslední červená LED již znamená digitální přebuzení signálu na USB sběrnici). Máme-li v našem HDR programu aktivován záznam, dochází k nahrávání audia na hard disk počítače.

Shrnuto jednou větou: Všechny vstupy se stisknutým tlačítkem REC EN jsou smíchány a namísto do monitorovací sběrnice jsou směrovány do nahrávací sběrnice a výsledný stereofonní signál putuje po USB kabelu do počítače. Ačkoliv není nahrávaný signál přiřazen na monitorovací sběrnici, můžeme jej přesto poslouchat. Stačí nastavit náš HDR program tak, aby nahrávaný signál procházel skrz počítač do audio výstupu. Signál tedy putuje po USB kabelu zpět do USB STUDIA a přes potenciometr COMPUTER se přimíchává do monitorovací sběrnice (konektory LINE OUT, MON OUT, sluchátka a digitální výstupy). Je možné, že takto monitorovaný signál bude vůči vstupnímu signálu nepatrně zpožděný, ale to je běžné u všech HDR systémů.

U monofonních vstupů MIC 1, MIC 2, INSTRUMENT 1 a INSTRUMENT 2 existuje ještě jedna malá výjimka. V monitorovacím režimu (tlačítko REC EN vypnuté) jsou tyto monofonní vstupy nasměrovány do levého i pravého kanálu výsledného monitorovacího mixu. V nahrávacím režimu (tlačítko REC EN stisknuté) jsou pak vstupy MIC 1 a INSTRUMENT 1 nasměrovány do levého kanálu a stupy MIC 2 a INSTRUMENT 2 do kanálu pravého. Je to z toho důvodu, aby bylo možné současně nahrávat signál např. z dvou mikrofonů do dvou oddělených audio stop.

Podporovaný software

Jak jsem se již zmínil, s USB studiem bude fungovat každý audioprogram, který dokáže komunikovat s vestavěnými audiovstupy/výstupy počítačů Macintosh před tzv. Sound Manager (zpravidla konektory, mini jack nebo vestavěné reproduktory - ty budou po připojení USB studia zablokovány a pro vstup a výstup zvuku bude používán právě převodník USB STUDIO).

Dalším řešením je použití ASIO driveru, který lze stáhnout z Internetu (http://www.swissonic.com). V tom případě komunikuje USB STUDIO s počítačem nikoliv permanentně, ale pouze v okmamžiku, kdy je nastartován některý audioprogram podporující ASIO. V ovládacím panelu ASIO driveru pak lze nastavit některé dodatečné parametry: např. rozlišení přenášeného signálu (16 nebo 20 bitů) nebo rozlišení nahrávaného signálu ( , 24 nebo 32 bitů). V současné době je ASIO driver firmy SWISSONIC podporován těmito sequencery: Steinberg Cubase 4.1, Emagic Logic Gold a Platinum 4.1. a vyšší, BitHeadz Unity DS-1, Bias Peak a T.C.Spark. Tento seznam se jistě bude dále rozrůstat.

Závěr

SWISSONIC USB STUDIO je ideálním řešením pro domácí a produkční studia. Má vše, co potřebujete k propojení s mikrofony, syntetizéry, DAT magnetofonem, CD playerem nebo externími efektovými jednotkami.

Cena se může zdát poněkud dražší, ale uvažte, že ušetříte spoustu peněz na jiných položkách. Nepotřebujete totiž žádnou zvukovou kartu, nepotřebujete mixpult (korekce uděláte v HDR programu) ani mikrofonní předzesilovač, získáte digitální vstupy a výstupy, stačí vám poměrně levný počítač (iMac). Nemáte-li peníze na PowerMac G4 s monitorem a HDR systémem DIGI 001, kupte si za poloviční cenu iMac, USB STUDIO a software Logic nebo Cubase. Jediným omezením bude možnost nahrávat současně maximálně 2 stopy.

Jako jediná negativní věc mě napadají snad jen tlačítka na čelním panelu. Chcete-li přepnout příslušný vstup na záznamový kanál, musíte tato tlačítka stisknout téměř pod úroveň plechového krytu. To je ale kosmetická záležitost.

Pro úplnost ještě dodám, že kromě testované verze USB STUDIO D je k dostání také USB STUDIO, které se od “déčkové” verze liší v následujících rysech: nemá digitální vstupy ani výstupy, chybí zde potenciometry DIGITAL IN, DIGITAL OUT a také ovládání úrovně signálu přicházejícího po USB sběrnici z počítače (tedy potenciometr COMPUTER).