UREI 1601S

Legenda UREI
Distributor: 
Cena: 
23 990,00 Kč

Není legenda jako legenda a málokterý pokus o zrod dávno minulé slávy se povede. Ale u mixážních pultů UREI 1601 a 1601S společnosti Soundcraft bych si troufl tvrdit, že nová sláva zastíní tu minulou.

S nástupem nového roku často upadáme do podivné melancholie, kdy bilancujeme rok předešlý a přemýšlíme o tom, co asi přinese rok následující. Letos je tato melancholie navíc podpořena vládou zimy, která halí kraj do bílých peřin. V těchto dnech jsem měl jedinečnou možnost zpřetrhat zimní náladu a za tiché podpory zbylých členů své rodiny se zavřít do království „hudebních hraček" a vyzkoušet mixážní pult UREI 1601S. A že bylo co zkoušet a s čím si hrát u této legendy mezi mixážními pulty, o tom vás snad přesvědčím na následujících řádcích.

První, co mi vytanulo na mysli, byly matné vzpomínky na článek z dob minulých, který prezentoval, že v osmdesátých letech patřily pulty UREI k absolutní špičce. Byly především používány v klubech, kam se dnes po znovuvzkříšení firmou Soundcraft opět v plném lesku a slávě vrací. A opravdu je to nádhera. Už na první pohled nás tento mixážní pult o váze necelých 5 kg zaujme svou robustní konstrukcí a použitými materiály, které hovoří o kvalitním továrním zpracování. Mezi velmi zdařilé řadím ergonomické uspořádání pultu, které umožňuje dobrou orientaci, je velmi přehledné a má dostatek prostoru pro jednotlivé sekce. Každá sekce je navíc ohraničena i graficky, natištěním jakéhosi orámování, které však nepůsobí rušivě, naopak je přirozené. Veškerý potisk panelu je proveden patentovou metodou AnodicTM, která zamezuje poškození těchto tisků vlivem agresivních chemických látek a mechanickým opotřebením.

Potenciometry jsou velice tvrdé, mají tuhé uchycení v chassi, nedochází tedy k žádnému kymácení při manipulaci s nimi, nevyklají se. Knoflíky otočných potenciometrů mají robustní tělo s vroubkovaným hmatníkem, díky kterému se dobře drží a manipulace s nimi je pohodlná. Již zmiňovaná kvalitní ergonomie je patrná i u prostoru kolem otočných potenciometrů, který je dostatečný i pro ty, kteří nemají „dětské prstíčky". Myslím, že je velmi jednoduché vypěstovat si určitý druh závislosti na otočných potenciometrech mixážního pultu UREI 1601S, jsou nejen velmi pěkné vzhledově, ale hlavně se dobře drží a manipulace s nimi je velmi příjemná.

Při chvále designu bych neměl zapomenout na jednu zdařilou „maličkost". U pultu UREI 1601S (i u dvojčete bez sampleru UREI 1601) máme možnost jednoduché výměny vrchního krytu. Uvidíme, jaké případné další kryty bude výrobce nabízet, neboť sami jistě dobře víte, že DJ‘s jsou tvorové hraví, a to nejen v muzice, ale ve všem, co může podtrhnout jejich jedinečnost a osobitost. Samozřejmostí je i možnost výměny faderů a crossfaderů, ale navíc s výměnou vrchního krytu můžeme měnit veškeré pohyblivé části.

Z výše uvedeného je jasné, že tento klasický DJ pultík zaujme již na první pohled, ale daleko důležitější je vnitřní obsah tohoto krasavce. Jedná se o plně digitální pult, který pracuje se vzorkovacím kmitočtem 96 kHz na hloubce 24 bit, čímž veškeré procesy probíhají výhradně datově. Tímto se definitivně rozlučte se všemi nežádoucími zvuky (veškeré chroupání a chrastění), které byly vyluzovány při analogovém řešení.

UREI 1601S je dvoukanálový stereo-pult s možností přepínání vstupu mezi PHONO a LINE. Pro snadné nastavení vstupní úrovně signálu každý stereo kanál disponuje otočným potenciometrem a kvalitní indikací, která je tvořena 10 segmentovými LED diodami a samostatným indikátorem CLIP. Pro uchu ladící korekce jsou vstupy vybaveny tří-pásmovým ekvalizérem s otočnými potenciometry, které umožňují rozsah v rozmezí +6 dB/-80 dB. Veškeré toto ovládání vstupního signálu je umístěno v centrální části vrchního panelu pultu.

Když jsem se již zastavil u vstupů, tak bych neměl opomenout možnosti výstupu signálu. Jsou stejně jako zmiňované vstupy umístěny na zadním stříbrošedém panelu a umožňují připojení pomocí konektorů cinch (RCA Phono Connectors), nebo XLR konektorů. Ovládací prvky mají také jako vstupy na vrchním panelu mixážního pultu, ale tentokrát v jeho horní části. Je zde přepínač mono/stereo pro výstupy MASTER a BOOTH opět v graficky oddělené sekci. Sekce pro MASTER je osazena další desítkou segmentových LED diod, které tvoří display s funkcí peak hold, která nám podává informace o průběhu výstupního signálu. Pro eliminaci rušivých hluků (např. z gramofonů) a zamezení obávané zpětné vazby je tato sekce vybavena speciálním filtrem HPF.

Pokud se ještě na chvíli zastavím u zadního panelu, musím upozornit na možnost pojistky přívodního kabelu, která účinně brání kabel proti náhodnému vytržení. Nepochybně příjemným zjištěním pro všechny bude i to, že mixážní pulty UREI mají univerzální napájecí modul Soundcraftu PSU pro všechny světové elektro-sítě. Dále tu nechybí možnost připojení mikrofonu pomocí velkého stero-jacku a pod označením fx loop nalezneme konektory pro připojení externí efektové jednotky.

Vrátím-li se k vrchnímu panelu pultu, tak narazím na dvě hlavní sekce, které dělají tento mixážní pult, tak zajímavý. Nejprve AUX/FX, nebo-li sekce efektové smyčky s odděleným ovládáním na vstupu i výstupu. Umístění externě vybuzeného efektu do místa, kde má být slyšen, se děje pomocí dvou otočných přepínačů (v podstatě routing) a zvukovou modulaci zase zajistí funkce EXCITER. Jedním potenciometrem zvolíme příslušnou frekvenci a druhým pak úroveň modulace, a to v rozpětí od 0 do 100%. Snad příjemným řešením pro náhodné jednorázové puštění nebo naopak pro delší vstup zvuku z externího efektového zařízení je FX ON/OFF schwitch, nacházející se pod funkcí Exciter.

Druhou sekcí pro DJ‘s dušičku je sekce SAMPLER, ten bývá ve zjednodušené podobě i kvalitě neodmyslitelnou součástí takových „hudebních hraček". V případě pultu UREI 1601S ale o žádnou náhražku nejde. Je to vyspělý sampler pro ty, kteří touží být kreativní a osobití. SAMPLER nabízí dvě paměťové banky A, B. Do těchto paměťových banek můžeme zaznamenat signál z obou kanálů, ale i ze sekce CUE nebo MASTER. Přepínač PLAY MODE pak umožní přidat záznam ke každému kanálu a umožní kreativní úpravu režimu přehrávání. Nastavení úrovně a zapnutí režimu přehrávání je umožněno dvěma 25 mm fadery a dvojicí dvou velkých a dvou malých modře podsvětlených tlačítek. Sampler je vybaven procesorem, který automaticky vyhodnotí BPM v reálném čase a podle vašich povelů vytvoří automaticky zvukovou smyčku, s kterou můžete dále pracovat (přehrávat jako nekonečnou smyčku, jako jediný zvukový sampl nebo jako smyčku přehranou pozpátku; můžete rovněž manuálně měnit tempo přehrávané smyčky). V mém případě jsem byl velice překvapen, že sampler je možné ovládat pomocí nožních pedálů, které mají vlastní konektory pro připojení na zadním panelu (označení f-switch). Považuji to za velmi užitečné řešení.

Snad na okraj se zmíním, že tu nechybí sekce pro připojení a ovládání mikrofonu v levém horním rohu pultu. Tato sekce je samozřejmě vybavena běžnými prvky, dvoupásmovou kmitočtovou korekcí +/-15dB a umožňuje i ovládání mikrofonu připojeného do zadního panelu mixu.

Abych nevynechal žádnou z částí mixážního pultu UREI 1601S musím vás seznámit i s čelním panelem. Tento je stejně jako zadní panel v stříbrošedém barevném provedení a jeho hlavní dominantou jsou prvky umožňující prolínání vstupních signálů a jejich následnou modulaci při výstupu. K tomuto dochází tak, že na čelním panelu se nastaví charakteristika, která je tu znázorněna graficky, má tři polohy a je vždy pro jednotlivý kanál zvlášť + možnost otočení charakteristiky pomocí přepínače reverse. Následná úprava zvuku je pak dána pohybem faderů, kdy nám je umožněno např. zesilování/zeslabování síly signálu v opačném směru pohybu faderu než je obvyklé. Mezi těmito ovládacími prvky jsou na čelním panelu umístěny přepínač a potenciometr pro středový X-fader, který umožňuje plynulé přecházení mezi jednotlivými kanály a jejich prolínání, ale i prohození pomocí přepínače reverse. Opět je zde charakteristika tohoto prolínání zobrazena graficky. Nakonec si určitě všichni všimnete pravé části čelního panelu, kde se nachází výstupy pro sluchátka s ovládacími prvky pro flexibilní regulaci úrovně, ekvalizérem a přepínačem MASTER/CUE. Tyto výstupy jsou dva, prvně v provedení pro jack 6,3 mm a druhý pro jack 3,5 mm. Pro lepší orientaci v temnotách je hlavní sluchátkový výstup efektně modře prosvětlen.

Co říci na závěr?

Zvukově rozhodně poznáte rozdíl mezi běžnými DJ mixážními pulty a UREI 1601S. Dynamika zvuku, parametry jako přeslech kanálů, činitel harmonického zkreslení či odstup sinál/šum, to vše je u tohoto pultu na výborné úrovni. Snad jedinou drobnou vadou na kráse může být pro některé DJe s robustnějšími prsty nižší hmatník na crossfaderu; to je ale opravdu velice subjektivní názor. Jen těžko se člověk vrací do reality, když UREI 1601S skýtá tolik možností jak si „pohrát" s hudbou. Pravdou asi zůstane, že vzhledem ke své kvalitě, zpracování a snad i trochu vyšší ceně se UREI 1601S neobjeví u každého. Ale ten, kdo to s muzikou a hlavně s jejím mixováním myslí vážně, nalezne v této znovunavrácené legendě kvalitního partnera pro představení vlastní image. Tak hurá do toho ať nás můžete nadchnout svou osobitou tvorbou stejně tak , jako mě nadchnul mixážní pult UREI 1601S.