TC Helicon VoiceWorks

Z vrány Stingem
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
27 950,00 Kč

Jak dlouho trvá, než se člověk naučí zpívat? Lze vůbec dokonale zvládnout jeden z nejobtížnějších hudebních nástrojů – lidský hlas? Patrně ano. Ohlédnu-li se do doby, kdy slovo elektronika evokovalo sci-fi román z daleké budoucnosti, najdu tam nepřeberné množství vynikajících zpěváků a zpěvaček, jejichž pěvecké schopnosti mě fascinují dodnes. No, jestliže neexistuje jednoduché vysvětlení, jak nabýt tak výjimečného hlasového fondu, můžeme nad tím jen mávnout rukou, anebo tvrdit, že to prostě dostali od Pána Boha. Nicméně těm, na kterých příroda v tomto ohledu přece jen trošičku ušetřila, se nabízí skutečně jedinečné řešení od firmy TC-Helicon, jedné ze sedmi divizí dánské společnosti T.C. Electronic. Jak se jí to povedlo? To se hned dozvíte. Takže – budoucnost právě začala.

Co to vlastně je?

VoiceWorks – tak se jmenuje svým vzhledem celkem nenápadné zařízení standardního rackového rozměru o výšce 1U. VoiceWorks v sobě zahrnuje tři sekce zpracování vstupního audio signálu:

  • čtyřhlasý harmonizer se čtyřmi odlišnými harmonizačními módy – Scalic, Chordal, Shift a MIDI Notes
  • Pitch correction (korekce intonačních nepřesností vstupního audio signálu)
  • Effects processor, obsahující - compressor/gate, EQ, delay a reverb.

V paměti přístroje je 100 továrních nastavení – presetů, které lze editovat a ukládat do paměti. Pomocí parametrů jednotlivých sekcí procesoru lze poměrně snadno (o pravém významu slova „snadno“ si povíme později) dosáhnout např. čtyřhlasého vokálu s neuvěřitelně věrnou barvou hlasu zpěváka, či zpěvačky, bez intonačních chyb a třeba synchronizovaným tempo – delayem a navíc se „zahuštěným“ lead vokálem. Komu by to nestačilo, může současně připojit kytaru, syntezátor nebo počítač se softwarovým sekvencerem, který si vezme řízení všech dostupných parametrů – pomocí MIDI kontrolerů - „ na starosti“. Ale nepředbíhejme.

Ovládání

V levém horním rohu na předním panelu je umístěno tlačítko vypínače. V pravo od něho je otočný potenciometr, určený k nastavení úrovně linkového vstupu, jejíž intenzitu zobrazuje sloupek zeleně svítících LED kontrolek v pásmu od -40 do 0 db. Nad nimi jsou dvě červené LED kontrolky - Input Clip – pro indikaci příliš silného vstupního audio signálu, kdy už dochází ke zkreslení a poměrně neobvyklá, ale nezbytná - Output Clip , která indikuje „přebuzení“ interní DSP - k této situaci může dojít, jestliže je výstupní úroveň audio signálu všech čtyřech hlasů harmonizéru nastavena na maximum (0 dB). Dole, pod sloupkem LED kontrolek je umístěna ještě jedna, indikující vstup MIDI dat. Horní linka dvojřádkového zeleně podsvíceného displaye zobrazuje název harmonického módu – presetu. Dolní linka zobrazuje transpozici každého ze čtyř hlasů v rozsahu -24 až +24 půltónů.

Osm tlačítek společně nazvaných jako VOICE&EFFECT ( 1-4 Voice Harmony, Harmony, Thicken, Effects a Pitch Correct), prezentuje osm audio procesů, které je možné buď jednoduše vypnout nebo zapnout, anebo editovat a změny ukládat do paměti. Stiskem tlačítka se zapne nebo vypne vybraný proces – to indikuje malá LED kontrolka v pravém horním rohu každého tlačítka. Dvojitým kliknutím na vybrané tlačítko se dostanete do editačního menu. Tady bych se chtěl pozastavit a upřesnit to dvojkliknutí. V průběhu testování VoiceWorks se mi ani jednou nepodařilo vstoupit do EDIT MENU popisovaným způsobem. Nevím, jestli je to nedostatek na straně výrobce anebo mou neschopností trefit se do „správné frekvence“ klikání. K editaci parametrů jsem se vždy dostal po „sekvenci“ tří až čtyř klinutí za sebou. Nepodařilo se mi přijít na to, proč tomu tak je.

CONTROL KEYS v sobě zahrnují Song Mode – vlastní předprogramované ovládání harmonie během živého vystoupení pomocí nožního pedálu nebo sekvenceru, Recall – vyvolání presetu, Setup – globální nastavení, Store – zápis presetu do paměti, tlačítka k posunu řádků na displeji, Data Wheel – kolečko pro změnu dat, Enter a Bypass. V pravé části předního panelu je sekce s názvem MIC INPUT sloužící k ovládání mikrofonního předzesilovače se třemi, zeleně prosvícenými spínači. Horní aktivuje mikrofonní vstup, dvojsekundovým přidržením prostředního spínače se zapne fantom napájení +48V (to je velmi elegantní řešení) a spodní spínač snižující citlivost mikrofonu o 20 dB.

Na zadním panelu jsou tyto konektory: - symetrický XLR konektor mikrofonního vstupu s fantomovým napájením +48 V, symetrický monofonní vstup – jack 6,3 mm, symetrický L/R výstup – jack 6,3 mm, dva cinch konektory digitálního vstupu a výsupu S/PDIF, trojice MIDI DIN konektorů (IN, THRU, OUT) a jack konektor 6,3 mm pro připojení nožního ovladače.

V praxi je ovládání VoiceWorks velmi intuitivní a pohodlné, takže i bez manuálu je možné se hned na poprvé pustit do editace jednotlivých presetů. Ovšem chce to samozřejmě alespoň nějakou praxi z podobných zařízení, poněvadž parametrů má VoiceWorks opravdu hodně.

Možnosti

Nejprve bych začal trochu obecně. VoiceWorks je zařízení, které pracuje – kromě přidružených audio procesů (Pitch Correct, Effects a Thicken) - s harmonií, resp. k jednohlasé melodické lince dotváří - dle nastavení uživatele – harmonii. Když se zamyslím nad všemi možnostmi, které při tomto procesu mohou vzniknout, velmi rychle zjistím, že ani vývojáři firmy TC-Helicon, netuší, kolik harmonických variant může vzniknout – lépe řečeno – dobře si to uvědomují. Vezměte si např. tisíckrát obehrané rokenrollové „kolečko“ – C dur, A mol, F dur, G dur, - kolik se do něj „vejde“ melodických linek a teď vám k tomu VoiceWorks začne v reálném čase vytvářet dvoj-, tří- a čtyřhlasou harmonii, kterou bude vypočítávat (za pomoci HybridShift technologie) ze 17 typů přednastavených akordů – od obyčejného kvintakordu až po (např.) sus7. Z toho jistě všichni pochopí, že na podrobný popis všech možností zde zkrátka není místo, ostatně, velmi úsporně napsaný manuál toho novému uživateli poví jen tolik, kolik je nezbytně nutné.

Harmony

Sekce „Harmony“ je vlastně globálním nastavením pro všechny čtyři hlasy harmonizéru, takže nastavení jednotlivých parametrů se bude bezprostředně týkat všech hlasů. Voiceworks zpracovává harmonii pomocí čtyř odlišných módů – Scale, Chord, Shift a Notes.

Scale – tento mód vytváří z příchozí noty (s ohledem na vybranou stupnici) odpovídající diatonickou harmonii. Pro názornost – ve stupnici Cdur to bude vypadat takto: k příchozí notě c je přiřazena nota e, pro notu d je přiřazena nota f, pro g – h, pro f-a, pro g-h, pro a-c1, pro h- d1 a pro c2 je to logicky e2. Nastavení parametrů je stejné pro všechny módy – Level – nastavení výstupní úrovně všech čtyřech hlasů, Smooth – při nastavení na 100%, bude VoiceWorks sledovat vstupní noty, resp. melodii tak, jak přichází, tzn. i s intonačními nepřesnostmi ( jaké intervaly mohou v tomto případě vzniknout je myslím celkem jasné). Při nastavení tohoto parametru na hodnotu 0%, bude harmonie „skákat“ přímo po notách vybrané stupnice, tak trochu jako při „natvrdo“ přiřazeném intervalu. Nastavení mezi 0 a 100% je řešením mezi oběma extrémy – v tomto případě je opravdu dobré řídit se „uchem“. K tomuto účelu má VoiceWorks předprogramovaných šest stupnic – tři durové, tři molové a jednu si uživatel může vytvořit sám, pomocí parametru „Map“, který je implementován v individuálních hlasových jednotkách procesoru.

Chord – tento mód bere informace z nastaveného typu akordu a v reálném čase vytváří inteligentní, diatonickou harmonii založenou na vstupní notě. Toto však může být řízeno i přes MIDI, anebo naprogramováním sekvence akordů v Song Mode. Akordové informace obsahují typ akordu, podle kterého VoiceWorks určuje 3 nebo 4 notu v „příchozím“ akordu. V tomto módu VoiceWorks vytváří harmonii jen z not obsažených ve zvoleném akordu. Možnosti přiřazení třetího a čtvrtého hlasu jsou tak obrovské, že pro názornost uvedu jen dvojhlas. Takže: - k notě c je přiřazena nota e, pro d je to zase nota e, pro e-g, pro f-g, pro notu g je to nota c1, stejně jako pro notu a, a pro notu h a c1 je přiřazena nota e1.

Shift – v tomto harmonickém módu se přiřazuje harmonický interval fixně. Znamená to tedy, že ke vstupním notám bude VoiceWorks vytvářet harmonii podle nastavení v Individual Voice režimu a „otrocky“ přiřazovat např. kvintu ke všem vstupním notám melodie, a to bez ohledu na to, zda-li je to pro harmonii písně žádoucí.

Notes – zde vytváří VoiceWorks harmonii na základě příchozích MIDI zpráv, resp.not. Vzhledem k tomu, že má VoiceWorks bohatou implementaci MIDI kontrolérů, je možno v tomto módu vytvářet v podstatě jakékoliv harmonické postupy. Ovšem opravdovou „třešničkou na dortu“ je možnost přiřadit čtyři MIDI kanály čtyřem hlasovým jednotkám harmonizéru. Toto bych hodnotil jako vynikající počin týmu TC-Helicon.

Kromě výše popsaných módů obsahuje sekce Harmony řadu dalších parametrů – výběr stupnice a typu akordu, nastavení výstupní úrovně všech hlasů, „uhlazení“ jemných rozdílů v intonaci, humanizační styly, Pitch Bend pro změnu výšky pomocí MIDI, portamento, attack – čas náběhu obálky harmonie, release – čas uvolnění obálky harmonie a ladění. Proč jsem tyto parametry prošel jen ve zkratce, vysvětlím v závěru tohoto testu.

Individual Voice

Při zapnutí se na displeji objeví jméno presetu a za dvě sekundy „přiroluje“ název vybrané stupnice (v našem případě C dur).

Dvojitým kliknutím na první tlačítko skupiny VOICE & EFFECT, tzv. Individual Voice Keys ( s ikonou čtyř postaviček, z nichž první je šedá – na druhém tlačítku, resp. druhém „hlasu“ je šedá druhá postavička atd.) se otevře setup, v němž jsou tyto parametry.

Level – výstupní úroveň prvního hlasu v rozsahu –30 dB až 0. Méně než –30 dB znamená vypnutí hlasu.

Voicing – parametr , který mění své vlastnosti v závislosti na použitém módu harmonie. Scale Mode – v tomto módu Voicing parametr přesně stanovuje harmonický interval s ohledem na vstupní (rozuměj – zpívanou) notu ve stupnici s rozsahem –2/+2 oktávy. Chord Mode – v tomto módu Voicing parametr určuje harmonický vztah zpívané noty s ohledem na vybraný akord. Tzn., jestliže je vybraný akord C dur a zpívaná nota byla „e“, při nastavení např. „Up1“, bude produkována nota „g“. Rozsah je od „Dn5“, což je spodní kvinta od tóniky, až do Up6. Shift Mode – v tomto módu lze noty posunovat v rozmezí od –24 půltónů do +24 půltónů, s ohledem na zpívanou notu. Notes Mode – tento mód je určen k rozlišování příchozích not prostřednictvím MIDI, takže Voicing parametr v tomto módu nefunguje.

Gender – tento parametr přidává formanty ke zpívaným notám. Rozsah je od –50 (pro hluboký hlas) do nuly (beze změn) a od 0 do +50 kdy dochází k odlišení – tzv. mickey mouse effect.

Vibráto – lze pouze vybírat z dvanácti možností.

Vibrato amount – nastavení hloubky vibrata v rozsahu 0 - 100.

Panorama – nastavení panorámy – L100 vlevo, 0 – střed, R100 vpravo.

Mapping – zde lze pro každou příchozí notu definovat jinou notu na výstupu. Např. můžeme nadefinovat, že při zpívané notě „c“ bude znít nota „e“ apod. VoiceWorks má předdefinované všechny stupnice, jejich typy a intervaly.

Všechny výše uvedené parametry jsou součástí každého ze čtyř hlasů harmonizéru.

Pitch correct

Výborně propracovaná a mnohými uživateli jistě i nejvíce žádaná sekce, kterou VoiceWorks nabízí. Uživatel má na výběr z těchto stupnic: durová, přirozená durová, harmonická molová, melodická molová, chromatická a stupnice, kterou si může uživatel sám nadefinovat. Toto nastavení určuje, které noty budou dolaďovány.

Correction Window – specifikuje maximální rozdíl (nahoru nebo dolů) rozladění (v centech), kdy VoiceWorks dokáže určit nejbližší notu (podle typu vybrané stupnice), ke které se má vstupní signál doladit.

Attack Rate – nastavení rychlosti k zjištění skutečné výšky příchozí noty. Při 0% je rychlost nejmenší, při 100 % největší. Při nastavení mezi 16% až 40% je tato korekce nej-transparentnější. Naopak, při nejvyšším nastavení (100%) dochází k nežádoucímu „robotic sounding effect“.

Pitch Correction – rozsah velikosti automatické korekce vstupního signálu. U tohoto parametru velmi záleží na jeho nastavení, poněvadž podle něj bude VoiceWorks dolaďovat příchozí noty. Takže např. při nastavení na hodnotu 80% bude při chybě 10 centů VoiceWorks korigovat chybu přibližně na 5 centů od zvolené noty.

Pitch Correction Map – není nic jiného, než možnost manuálního nastavení not, které chce uživatel dolaďovat. Tento parametr je obzvlášť vhodný pro editaci už hotové melodie.

Poznatky a praxe

Zapojil jsem mikrofon do vstupu a jal se zpívat, mluvit a vydávat všelijaké zvuky. Ať jsem použil jakékoliv nastavení, vždy to byl můj hlas. Když jsem se dostatečně vyřádil, pozval jsem k sobě zpěváka, aby mi do hudebních podkladů nazpíval melodii (sám jsem zpěvákem pouze s dostatečnými schopnostmi – ve škále jedna až pět, což je pro seriozní práci s tímto zařízením nepoužitelné). Opravdu se mi potvrdilo, že VoiceWorks zachovává přirozenou barvu hlasu i při intervalových posunech o oktávu nahoru nebo dolů. Na vstupní signál reaguje okamžitě – a drží a drží. Mám tím na mysli dolaďovaný tón při aktivním Pitch Correct. Ovšem co mě opravdu porazilo bylo nastavení všech hlasových jednotek do režimu unisono. Pětihlasý sbor jednoho a téhož zpěváka zněl skutečně mohutně. A když jsem prezentoval kolegům z kapely krásně a logicky vedený druhý hlas, shodli se na tom, že dneska se může stát zpěvákem kdokoliv – možná i já.

Závěr

Když jsem hned v úvodu tohoto testu psal, že VoiceWorks je řešením pro ty, kteří se více, či méně potýkají s intonačními nepřesnostmi, byl jsem v tomto tvrzení nepřesný především já sám. VoiceWorks firmy TC-Helicon je v každém ohledu profesionální zařízení, které klade na obsluhu nemalé nároky. Chce-li uživatel plně využít všech možností, musí být do značné míry obeznámen s problematikou harmonie, akordů a MIDI normy. Ale ani to bohužel nestačí, protože je nutné umět slyšet nastavené, resp. produkované intervaly a v případě, že se uživatel rozhodne editovat vícehlasou melodii své písně, záleží i na uměleckém záměru. Není to snadné, ale výsledek může být vynikající. Vývojáři firmy TC-Helicon si tím jsou jisti a já už teď taky.