Seriál Studio doma - 2. díl

Výběr programů pro zpracování hudby na počítači
Autor: 

Všichni chceme, ale hlavně potřebujeme nahrávat. Co nejjednodušeji, nejefektněji a nejkvalitněji, pokud možno, za co nejmenší peníze. V současné době už to není žádný problém. Současná technika dovolí kvalitně nahrát prakticky cokoliv. Dnešní počítač není nástroj mága, ale poddajný sluha a příjemný (nepřekážející) nástroj. V seriálu, který začínáme tímto číslem, se budete dozvídat tipy jak nahrávat.

Zjistíte, že na techniku se už nebudete muset tolik soustředit, a budete se moct věnovat tomu nejdůležitějšímu – abyste měli co nahrávat.

V předchozím článku o výběru zvukové karty jste se dozvěděli něco o jednom z velice důležitých hardwarových zařízení vašeho domácího nahrávacího studia. Zvuková karta sama o sobě, jako hardware nemůže pracovat bez potřebného programu – software. Již víte, že ke každé zvukové kartě je nutný správný ovladač – driver, což je program, který umožňuje komunikaci zvukové karty s vaším počítačem a je zdarma k dispozici od výrobce zvukové karty. Pro ovládání zvukové karty a dalších prostředků vašeho počítače ze strany uživatele – hudebníka, je nutné mít vhodný program pracující na vyšší úrovni, tedy bližší a srozumitelnější uživateli. Výběrem právě takového programu se budeme zabývat v tomto článku.

Chcete se hudebně vzdělávat?

Jedním z dnes již mnoha typů programů pro zpracování hudby na počítači je výukový program. Jeho úkolem je hudebně vás vzdělat v určité oblasti hudby a to jak začátečníky, tak pokročilé. V podstatě podle zaběhnutých témat na různých stupních hudebních škol je to hudební výchova na základních stupních, hudební teorie, výuka intonace a rytmu, hudební nástroje, sluchová analýza, kompozice, výuka notace a další. Jsou výukové programy, které bohužel nebo bohudík (v rámci zdokonalení) s vámi budou komunikovat v nějakém cizím jazyce, většinou v anglickém - Sibelius, ale již existuje řada výukových programů, které mají české prostředí, které jsou vhodné pro nižší stupně hudebních škol nebo pro nás dříve narozené (v ruštině se příliš nevyskytují), k nejznámějším patří programy firem Midimaster a Earmaster. Programy pracují většinou v režimu výuky a pak v režimu různých zkušebních testů s možností jejich vyhodnocení.

Chcete pracovat s notami?

Dalším typem programu, který můžete ve svém domácím nahrávacím studiu využít, je notační program. Většina dnes známých moderních notačních programů umožňuje vytvoření partitury mnoha způsoby, tedy klávesnicí počítače, myší počítače, MIDI klaviaturou, skenováním tištěné partitury, stažením notové partitury přímo z internetu nebo převodem z MIDI souboru, vytvořeného v jakémkoliv jiném typu programu. Dalším úkolem notačních programů je možnost editace vytvořené partitury. Jedná se o přehrávání partitury různými hudebními nástroji, ať již hardwarovými nebo softwarovými – virtuálními, možnost transpozice, vepisování akordových diagramů a značek, textů, funkce pro rozepisování partů, přiřazování různých hlasů, vytváření aranžmá atd. Výstupem notačního programu může být vytištěná stránka partitury, vytištěné jednotlivé party, grafický soubor obecného formátu, který lze otevřít na jakémkoliv jiném počítači, podobně, jako obecný MIDI soubor a audio soubor. Nejznámějšími notačními programy jsou Sibelius, Finale a s menším vybavením Capella.

Chcete pracovat s přímým záznamem a dalším zpracováním MIDI a audia?

Pokud noty neznáte nebo je znáte, ale chcete zaznamenávat a zpracovávat hudbu přímo ve formě MIDI nebo audia, pak jsou na řadě programy, které právě toto umí a říká se jim softwarové MIDI sekvencery, v případě práce s MIDI a HDR (Hard Disk Recording) programy, které zaznamenávají a zpracovávají audio (přímo na pevný disk počítače). Většina moderních programů tohoto typu nabízí obojí, tedy jak záznam a zpracování MIDI, tak i audia. Samozřejmě, že i videa – Steinberg Cubase, Nuendo, Digidesign ProTools, Magix Samplitude, atd. S těmito programy jsou úzce svázány další, pomocné programy, které se nazývají Plug-Ins, virtuální nástroje a další, které budou předmětem dalších článků.

Prostředí HDR programu

Předpokládá se, že ovladač zvukové karty je správně nainstalován a jeho verze je ta nejaktuálnější, stažená z internetových stránek výrobce zvukové karty. V nastavení HDR programu je třeba mít možnost zvolit tento ovladač, nejlépe typ „ASIO" (Audio Stream Input Output). V případě, že vaše karta nemá tento originální ovladač, zvolíme „ASIO DirectX Full Duplex". Pokud ani tento není k dispozici, použijte „ASIO Multimedia" ovladač. Pozor, s tím, jak slevujeme na nárocích se zvyšuje doba zpoždění při práci se zvukovou kartou („Latency"), o které bylo pojednáno v minulém článku.

Správnost instalace ovladače pro MIDI zařízení je třeba ověřit v nastavení systému počítače a také v prostředí HDR programu.

V nabídce nastavení HDR programu je dále dobré mít možnost nastavit vstupní a výstupní sběrnice a příhodně je pojmenovat podle konfigurace zvukové karty a vašich požadavků pro jednoduchou orientaci při nastavování vstupů a výstupů stop vašeho projektu. Nastavit a případně aktivovat MIDI a audio vstupy a výstupy. Přímo z prostředí HDR programu by mělo být možné blíže konfigurovat vaši zvukovou kartu.

MIDI

Pro správný výběr HDR programu je třeba o MIDI vědět:

Pokud budete chtít vytvářet hudbu pomocí záznamu MIDI událostí, je možné importovat již vytvořený MIDI soubor v jiném programu, jak již bylo například řečeno výše, je možné využít výstup nějakého notačního programu. Zajímavou možností je využít výstup z programu, který převádí audio na MIDI. Zkušenější se možná začnou smát, ale již existují programy (WIDI od firmy WIDIsoft), které jednodušší audio soubory dokáží převést na MIDI soubory a v mnohém usnadní práci, například při analýze harmonie nebo „groovu" (rytmického výrazu) určité skladby. Převod kompletní skladby, která obsahuje bicí nástroje, basu, doprovodné a sólové nástroje bez nutnosti dalších úprav je zatím samozřejmě hudbou budoucnosti. Dalšími možnostmi vytvoření MIDI souboru je použití počítačové myši a klávesnice pro vkládání jednotlivých MIDI událostí v MIDI editoru, který je součástí popisovaného programu, což bývá komplikované a hlavně zdlouhavé. Poslední a možná nejrychlejší a nejčastější způsob je využití externí MIDI klaviatury, pomocí které nejen vkládáme noty, ale všechny další MIDI události, jako ovladače, změny nástrojů atd.

Vytvořená MIDI data sama o sobě nehrají, je nutné jim přiřadit nějaký hudební nástroj ve formě externího klávesového nástroje, zvukového modulu (neobsahuje klaviaturu) nebo, což je v dnešní době nejvíce využívaná a nejefektivnější možnost, VST (virtuální) hudební nástroj. V mnoha případech se již nejedná jen o virtuální hudební nástroj, ale o virtuálního hudebníka. V případě firmy Steinberg je to např. virtuální bubeník, basista, kytarista atd. Kromě již zmíněné firmy lze jmenovat Native Instruments, IK Multimedia, ESI a další. Více o této problematice někdy příště.

Základní pojmy

„MIDI port" – vstup/výstup MIDI dat a to buď fyzický, kdy je určen zvukovou kartou nebo jiným MIDI rozhraním připojeným k vašemu počítači nebo virtuální, v případě použití VST nástrojů. „MIDI kanál" – v daném okamžiku jeden MIDI kanál odpovídá jednomu hudebnímu nástroji, zvuku, ať reálnému nebo virtuálnímu. „MIDI stopa" – odpovídá v daném okamžiku určitému MIDI kanálu (nemusí být stejný). Každá MIDI stopa má nastavení vstupního a výstupního MIDI portu. „Key Editor" – editační okno pro úpravy nebo záznam MIDI událostí v grafické formě. „Drum Editor" - podobné jako předchozí, ale pro stopu bicích nástrojů. „List Editor" – editační okno pro úpravy MIDI událostí v textové formě. „Score Editor" – editační okno, kde jsou MIDI události zobrazeny jako noty."MIDI efekty" – úpravy MIDI událostí pomocí pomocných prográmků. „Kvantizace" – zpřesnění časových parametrů MIDI událostí.

Audio

Pro správný výběr HDR programu je třeba o audiu vědět:

Pokud vytváříme audio záznam, bude se týkat nejspíš mikrofonu, nějakého snímače nebo zařízení, které vytváří zvuk elektronickou cestou. Takový zvuk je přes audio vstupy zvukové karty veden do počítače a našeho HDR programu, který jej zaznamená ve formě dat na pevný disk. Pokud provádíme editaci takového záznamu, jedná se většinou o nedestruktivní editaci, což znamená, že původní záznam zůstává nedotčený a editace se provádí na jeho kopii, takže je možné během zpracovávání využívat funkci „Undo", návrat k předchozím verzím až po původní záznam. Toto je důležitá vlastnost pro výběr vhodného HDR programu.

Základní pojmy

„Audio stopa" – stopa pro záznam audia, může být mono nebo stereo, počet audio stop bývá omezen výrobcem nebo výkonem vašeho počítače. V HDR programu se nastavuje bitové rozlišení a vzorkovací frekvence pro audio záznam. „Audio vstup" – místo, odkud audio stopa zaznamenává audio signál. „Audio výstup" – sem jsou směrovány stopy pro jejich poslech. „Pool" – zobrazuje seznam použitých audio souborů a videosouborů v daném projektu. „Part Editor" – grafické zobrazení záznamu v určité stopě na úrovni partů s možností jejich editace. „Sample Editor" – detailní editace audio souborů.

Efekty

Kromě externích hardwarových (drahých) efektových zařízení je možné používat jak pro MIDI, tak i pro audio virtuální efekty. Tyto by měl mít HDR program ve své výbavě. Jedná se o ekvalizéry, kompresory, efekty typu: „Reverb, Delay, Chorus, Flanger" atd. Efekty lze používat dvěma způsoby: „Insert" – daný efekt je vřazen do cesty signálu (toku dat), jeho použití ve více stopách více zatěžuje prostředky počítače. „Send" – efekt zpracuje signál a přičte v určitém poměru k původnímu signálu, jeho využití pro více stop méně zatěžuje procesor.

Mixáž

MIDI a audio vytvořené a editací různě upravené stopy smícháme v požadovaném poměru pomocí virtuálního mixeru, který by měl být součástí HDR programu lépe v několika variantách. Zde by bylo dobré mít možnost využít automatizaci, což znamená programové ovládání různých parametrů (a to nejen hlasitosti jednotlivých stop) v reálném čase.

Finální mixáž

Jedná se o závěrečné smíchání všech zaznamenaných stop MIDI i audio do dvou (v případě formátu stereo ) nebo do více (surround – prostorový zvuk) stop. Zde je důležitá nabídka formátů výstupních souborů.

Důležité parametry pro výběr HDR programu:

 • Počet MIDI stop

 • Počet audio stop

 • Počet fyzických vstupů/výstupů

 • Počet efektů typu „Insert"

 • Počet efektů typu „Send"

 • Počet VST nástrojů

 • Jaké VST nástroje jsou součástí programu

 • Počet MIDI insert efektů

 • Funkce pro práci se „surround" (prostorové zpracování zvuku)

 • Maximální bitové rozlišení a vzorkovací frekvence

 • Počet zpětných kroků funkce „Undo"

 • Možnosti výstupních formátů finální mixáže

 • Podpora videa

Rady při nákupu

Především nekupujte program „cracknutý" nebo od podezřelých neautorizovaných prodejců za „výhodné ceny". Zříkáte se tak technické podpory a spousty dalších výhod, o kterých se tímto třeba nikdy nedozvíte. Než na reklamu, vsaďte na rady svých kolegů, kteří jsou dlouhodobě spokojeni se stabilitou svých nahrávacích systémů. Volte produkty „značkové kvality".

Ideální program

Podobně, jako v předchozím článku nelze ani v tomto případě jednoznačně říct, jaký program je právě pro vás ideální. Většinou při koupi programu uživatel nezná význam a užitečnost určitých funkcí a možností daného programu a tak snad na základě vysvětlení důležitých pojmů a parametrů v tomto článku si lépe vyberete program pro sebe na míru.