Seriál Arturia Moog Modular V

Simulace analogů od Arturia

Tématem druhého dílu seriálu o produktech firmy Arturia je simulace modulárního systému (tedy takového, kdy si uživatel může volit jednotlivé komponenty) Moog Music Modular, který se prodával v letech 1967 až 1981…

Když byl vytvořen první prototyp syntezátoru Moog, psal se rok 1964. Představen byl na AES Show a okamžitě o něj byl obrovský zájem. Modulární systém, který bylo možné do určité míry poskládat podle konkrétní potřeby zákazníka, byl na trhu ve třech verzích: Modular Systems I, Modular Systems II a Modular Systems III (tyto byly v produkci do roku 1972). Jednotlivými komponenty modulárního systému byly například různé typy modulů s různými napěťově řízenými oscilátory (VCO), VCF (napěťově řízené filtry), pevné filtry, generátory obálek, VCA (napěťově řízené zesilovače) a další. V roce 1970 byla odstartována produkce tzv. “C” série, která byla vylepšená o pevnou dřevěnou skříň a tak byly nástroje ve větším bezpečí. Následovala “P” série zaměřená na přenosnost (portability – odtud “P”) a tedy určená pro koncertní činnost, která byla k dispozici v mobilním kufru (z dnešního pohledu pochopitelně nepředstavitelně velkém s vysokou hmotností). V letech 1971 až 1973 přišly na trh Moog 10 a Moog 12, které byly oba v podobě cestovních kufrů. Od roku 1972 do 1981 byly představovány další moduly “C” série, které jsou dodnes nejtypičtějšími moduly systému Moog Modular. Jednalo se o Moog 15, Moog 35 a Moog 55.

Mezi další možné moduly patří například i sekvencer (s dnešní termoniologií by se dalo říct, že se jednalo o třístopý sekvencer a každá stopa nabízela 8 kroků). Modul se jmenoval Moog 960. Příbuznými moduly pak byly model 961 (rozhraní sekvenceru včetně napěťového spínače), 961CP (panel sekvenceru – Moog 55) a 962 (přepínač sekvencí). K dispozici byla například i 4x4 matrice mixu s označením 984. Spouštěč obálky nesl označení 993, nožní pedál 1120, bicí ovladač 1130, ovladač perkuse 1131, ribbon ovladače 955, 956 a 1150. Klaviatura byla ve dvou provedeních: Moog 951 nabízela 61 kláves; Moog 952 nabízel 49 (zato však) duofonních kláves. K dispozici byl i joystick (X-Y) ovladač s označením 959 a mnoho dalších modulů.

Jednotlivé moduly byly stejně velké, takže bylo možné je skládat na sebe. Používání tohoto modulárního systému vyžadovalo vysokou odbornost v problematice programování syntezátorů. Jednotlivé moduly a jejich komponenty byly hráčem fyzicky propojovány pomocí kabelů. Tak byla vytvářená signálová cesta přes všechny moduly od klaviatury přes oscilátory a filtry až po zesilovač.

Vzhledem k tomu, že byl systém modulární, nabízí Arturia Moog Modul V nejvyšší možnou dosažitelnou variantu systému. K dispozici je tedy 9 oscilátorů, 3 sloty pro fltry, 2 nízkofrekvenční oscilátory (LFO), 6 generátorů obálek (Envelope generator), 2 napěťově řízené zesilovače (VCA), šumový generátor, mixer, spouštěče, 3x8 krokový sekvencer, atd…

Jak je u firmy Arturia zvykem, emulace není pouhou kopií originálního hardwarového nástroje, ale přidává další vlastnosti, jako je například 16 AUX napěťově řízených zesilovačů s modulačním vstupem, polyfonní způsob hry (až 64 hlasů na každý nástroj), stereo delay, chorus, aj. Vzhledem k tomu, že se Moog Modular V těší velké oblibě, je k dispozici již druhá verze Moog Modular V2. Do této verze byly přidány další nové moduly jako 1630 Bodův posun frekvence (Bode Frequency Shifter, jehož autorem je Harald Bode), 1125 Sample and Hold, 912 sledovač obálky, 12 phaser, formantový filtr a kruhový modulátor.

K dispozici je více než 600 továrních presetů naprogramovanými zvukovými profesionály. Některé presety se přesně shodují se zvuky, které používali nejslavnější hráči na Moog Modular Systems, jako jsou Keith Emerson, Hans Zimmer nebo Vangelis. Pochopitelně je jednoduchým způsoem možné vytvářet, ukládat a načítat své vlastní zvukové presety. Ty mohou vycházet z továrních presetů (takže není nutná dokonalá znalost programování syntezátoru) a nebo se může jednat o čistě autorské zvuky vycházející z prázdného nastavení systému. Všechny zvuky jsou pro přehlednost organizovány do kategorií podle autora a typu zvuku.

Arturia Moog Modular V lze použít v režimu stand-alone (tedy jako samostatnou aplikaci) a nebo jako plug-in v systémech podporujících VST (např. Cubase, Nuendo, Live), AU (např. Logic Audio, Digital Performer) nebo RTAS (Pro Tools). Podporovány jsou operační systémy Windows 2000/XP/Vista a Mac OS X od verze 10.3.9 a vyšší, včetně intelovské verze v Universal Binary. Minimálními požadavky jsou 1,5GHz procesor a 512MB RAM a také zvuková karta podporující ovladače s nízkou latencí, tedy ASIO nebo Core Audio.

Na webových stránkách výrobce je k dispozici řada zvukových ukázek Moog Modular V, video popisující historii Moog Modular V i představující tento nástroj, ale i demo verze nabízející plné zvukové možnosti (omezení spočívá v možnosti ukládání, exportování a inportování persetů a náhodném umlčení zvuku na výstupu). Aktuálně jsou pro Windows i Mac k dispozici nejnovější verze 2.2.