Direct Inject D.I. (hromadný test)

D.I. boxy - 2. část

Bez dlouhého otálení se vrhněme na zbývající, tentokrát aktivní verze, oddělovacích a přizpůsobovacích boxů.

Bespeco DBX-10A

Do třetice italská firma Bespeco a tímto modelem se dostáváme k DI-Boxům aktivním, protože kategorie pasivních byla v našem testu zastoupena pouze předcházejícími dvěma typy. V DBX-10A je použit dvojitý nízkošumový operační zesilovač JRC 4558.

Di-Box je opět umístěn do odolné plechové krabičky. Vstupní signál se přivádí na konektor 1/4" označený Input, na něj je navázán paralelní výstup Link Out, opět na konektoru 1/4". Symetrizovaný signál je vyveden na konektor XLR s impedancí 600 ohmů, který je zde proveden paralelně, vpředu i vzadu. Dále je DBX-10A vybaven tlačítkem Pad/Normal pro potlačení úrovně vstupního signálu, tlačítkem +20 dB pro zvýšení úrovně výstupního signálu a tlačítkem "odzemnění" Lift. Krabičku je možné napájet dvěmi bateriemi 9 V, nebo fantomovým napájením +48 V přivedeným z mixážního pultu. DI-Box se aktivuje zasunutím konektoru do vstupu (rozsvítí se LED dioda). Při přivedeném vstupním napětí 0,775 V/1 kHz jsem na výstupu naměřil napětí pouze 0,246 V. Tuto výstupní úroveň lze „zvednout" aktivací tlačítka + 20 dB, ale to zase Di-Box vykazuje zesílení větší než jedna, čili na výstupu nemá signál stejnou úroveň jako na vstupu. Při proměřování průběhu frekvenční charakteristiky se ukázalo, že průběh směrem k vysokým frekvencím nepatrně stoupá. Bylo-li při stejné úrovni vstupního napětí naměřeno na 1 kHz výstupní napětí 0,775 V, pak na 16 kHz to bylo 0,910 V (+1,4 dB) a na 18 kHz 1V (+ 2,2 dB). K limitaci, tedy k přebuzení DI-Boxu, došlo už při vstupním napětí 3 V (DI-Box byl napájen dvěmi bateriemi 9 V). Na osciloskopu se také ukázalo, že na větvi, jejíž signál je vyveden na kontakt 3 konektoru XLR dochází k limitaci sinusovky nepatrně dřív, než na větvi, jejíž signál je vyveden na kontakt 2 konektoru XLR. Přehrávání normálního hudebního signálu bylo bez rušivých vjemů.

QUIK LOK SMART DI MODEL AUD 934

Změnili jsme výrobce, stále však zůstáváme v Itálii. Tento jednokanálový aktivní Direct Box je postaven na bázi dvojitého nízkošumového operačního zesilovače JRC 4580.

K dispozici je vstupní konektor 1/4", z něj odvozený paralelní výstup s konektorem 1/4" označený jako Direct-Out-To Speaker a samozřejmě symetrický výstup na konektoru XLR. Dále zde najdeme tlačítka Pad 0, -20 dB, Ground Lift a tlačítko Amp Mode. Tento Di-Box umožňuje přímé připojení výstupu výkonového zesilovače (až 400 wattů). To znamená, že můžeme přizpůsobit a symetrizovat signál přímo z výkonového výstupu (pro reproduktory). V tomto režimu dojde aktivací tlačítka Amp Mode ke snížení vstupní úrovně o 60 dB. Z konektoru Direct Out pokračuje signál v původní úrovni dál k reproduktorům a na výstupním konektoru XLR je tentýž signál s patřičně sníženou úrovní a symetrický. Tato funkce přijde k dobru, pokud potřebujeme získat linkový signál z výkonového zesilovače, který nemá linkový výstup. Použijeme tedy DI-Box ve funkci Amp Mode a prostě ho připojíme mezi zesilovač a reproduktor. Napájení Smart DI je možné jednou baterií 9 V, adaptérem na 12 až 35 V, nebo fantomovým napájením +48 V. Udávaný frekvenční rozsah je 20 Hz až 20 kHz v pásmu +/-0,4 dB. Při napájení jednou baterií 9 V jsem naměřil následující: už při vstupní úrovni 0,775 V/1 kHz na vstupu docházelo na symetrickém výstupu k tvarovému zkreslení sinusovky (ne tvrdá limitace) a naměřil jsem výstupní úroveň 0,170 V na kontaktu 3 a 0,210 V na kontaktu 2. Při měření frekvenčního průběhu se mnou naměřené údaje „vešly" do tolerančního pole uvedeného výrobcem. Hudební signál bez problémů, při daném napájení žádná velká rezerva pro vybuzení.

QUIK LOK MEGA DI 

Máme před sebou osmikanálovou verzi předchozího typu. Jedná se opět o aktivní DI-Box(y) postavený na bázi nízkošumových operačních zesilovačů JRC 4580. Všech osm kanálů je umístěno do rackové skříňky o velikosti 1U a každý kanál je vybaven prakticky shodně jako jednokanálový Smart DI: vstupní konektor 1/4" a s ním spřáhnutý konektor 1/4" označený Direct Out-Speaker. Symetrický výstup je na konektoru XLR. Rovněž zde najdeme tlačítka Pad –20 dB, Ground Lift a Amp Mode. Tudíž i funkce jsou stejné. Jediný rozdíl je v použitém napájení. Zde vzhledem k osmi jednotkám v jednom balení odpadá napájení bateriemi, napájení je možné pouze pomocí adaptéru s rozsahem 12 až 35 V, nebo fantomovým napájením + 48 V přivedeným z mixážního pultu. Frekvenční rozsah udávaný výrobcem je 20 Hz – 20 kHz v pásmu +/-0,2 dB. Při měření byl Mega DI napájen z adaptéru 12 V. Při vstupním signálu 0,775 V/1 kHz jsem na výstupu naměřil úroveň 0,250 V. K přebuzení, čili k limitaci sinusovky na osciloskopu připojeném na symetrickém výstupu, stačil vstupní signál s úrovní 1,1 V/1 kHz. Naměřený průběh frekvenční charakteristiky odpovídá údajům výrobce.

QUIK LOK MULTI SPLITTER

Toto je tak trochu speciální varianta aktivního Direct Boxu, jehož hlavním účelem je rozdělení jednoho vstupního signálu do několika výstupů. Splitter najde uplatnění v okamžiku, kdy potřebujeme, dejme tomu, jeden mikrofon připojit současně ke dvěma mixážním pultům. Tato situace je běžná při velkých ozvučovacích akcích, kdy se vedle hlavního mixážního pultu používá také pult pro míchání odposlechu, nebo pro nahrávání. Pro tyto a podobné aplikace nabízí firma Quik Lok čtyřkanálový Multisplitter. Každý ze čtyř vstupů má tři výstupy: Dva symetrické na konektorech XLR a jeden paralelní na konektoru 1/4". K dispozici jsou dále běžné funkce jako tlačítko Pad –20 dB a tlačítko „odzemnění" Ground Lift. Napájení je možné pomocí adaptéru na 12 až 35 V, nebo fantomovým napájením +48 V. Výrobce udává frekvenční charakteristiku 20 Hz – 20 kHz v pásmu +/-0,4 dB. Měření bylo provedeno při napájení adaptérem 12V. Při vstupním signálu 0,775 V/1 kHz jsem na symetrickém výstupu naměřil 0,225 V. K přebuzení došlo při vstupním signálu o velikosti 2 V/l kHz. Frekvenční charakteristika byla vyrovnaná s nepatrným zdvihem na nízkých kmitočtech. Pokud bylo při stejné vstupní úrovni na výstupu naměřeno 0,775 V pro 1 kHz, na frekvenci 20 Hz a stejně tak na frekvenci 40 Hz jsem naměřil výstupní úroveň 0,9 V (+ 1,3 dB). Reálný poslech byl subjektivně bez problémů.

PHONIC DB 2

S tímto aktivním DI-Boxem na chvíli opouštíme Evropu, abychom se podívali, jak k této problematice přistupují na východě. Jedná se o jednokanálový DI-Box v malé, pravděpodobně hliníkové, skříňce, která je doplněna silným magnetem, aby bylo možné tento DI-Box snadno a pevně přichytit kamkoliv, třeba k mikrofonnímu stojanu. Pokud jde o zapojení, mohu odpovědně prohlásit, že i zde je použit operační zesilovač, ale vhledem k natěsnání součástek na desce plošného spoje, se mi nepodařilo zjistit jaký. Vstup a výstupy jsou provedeny standardně: nesymetrický vstup na konektoru 1/4", k němu paralelní konektor 1/4" Link a symetrický XLR na výstupu. Tlačítko Pad u tohoto DI-Boxu umožňuje potlačení vstupního signálu ve dvou rozsazích: -20 dB a –40 dB. Samozřejmě nechybí tlačítko Ground Lift.

Napájení je možné pomocí jedné baterie 9 V, nebo pomocí fantomového napájení z mixážního pultu. Měření jsem prováděl při napájení DI-Boxu jednou baterií 9 V. Při vstupním signálu 0,775 V/1 kHz jsem na symetrickém výstupu naměřil shodné napětí, tedy 0,775 V. Frekvenční charakteristika je vyrovnaná s nepatrným poklesem na frekvenci 20 kHz (0,690 V což odpovídá poklesu – 1 dB). K přebuzení DI-Boxu došlo při vstupním signálu s úrovní 2,6 V/1 kHz. Hudební signál subjektivně bez problémů.

PHONIC A6200 SUPREME DI 

Tento model asi nejlépe charakterizuje dnes hodně užívaný výraz „sofistikovaný". Jedná se o šestikanálový aktivní Direct Box, který je celý postaven na nízkošumových operačních zesilovačích NJM 2068. Supreme DI by měl být, podle údajů, výrobce ve třetí testované skupině, kde jsou zástupci kombinovaných konstrukcí, tedy aktivní DI-Boxy s transformátory. V anglickém manuálu je na dvou místech (včetně technických údajů) avizován oddělovací transformátor kvůli galvanickému oddělení vstupů a výstupů. Jaké bylo mé překvapení, když jsem po odkrytování přístroje s výjimkou transformátoru napájecího zdroje žádné jiné transformátory nenalezl. Opravdu ne. Buď tedy výrobce sepsal manuál podle nějakého univerzálního textu, nebo došlo ke změně (dost zásadní) vnitřního zapojení, kterou v manuálu nikdo nepodchytil, nebo se někomu podařilo vyrobit transformátory SMD a já jsem je nepoznal, protože jsem tak miniaturní transformátory ještě nikdy neviděl. V každém případě však před sebou máme aktivní Direct Box, který je, až na tento zádrhel, velice slušně vybaven. Vstupy jsou osazeny kombo konektory XLR/1/4" s možností volby vstupní impedance se třemi hodnotami (400 kohmů, 22 kohmů a 2,2 kohmy). Obvyklý Pad má u A6200 možnost potlačení signálu o –20 a o –40 dB. Dále je každý vstup vybaven LED diodami, které signalizují přítomnost užitečného signálu (zelená) a plné vybuzení vstupu (červená). Vstup je pak dále vybaven filtrem typu Hi-Cut, který omezuje frekvence nad 8 kHz a tlačítkem „odzemění" Ground Lift. Posledním tlačítkem je tlačítko funkce splitter. Po jeho aktivaci je vždy signál lichého kanálu 1, 3, 5 přiveden také na sudé kanály 2, 4, 6 a z šestikanálového Direct Boxu se rázem stává tříkanálový splitter box, který umožňuje rozvedení jednoho vstupního signálu na dvě místa určení (viz popis multisplitteru Quik Lok). Tlačítka GND Lift, Hi-Cut a Splitter jsou prosvětlená. Výstupy tvoří symetrický konektor XLR a k němu paralelní symetrický konektor 1/4". Napájení je možné pouze přímo ze sítě. Výrobce udává frekvenční mega rozsah od 5 Hz do 40 kHz, ovšem bez tolerančního pásma, tudíž je tento údaj téměř k ničemu, není-li jasné, v jakém tolerančním rozpětí uvedený údaj platí( co když je třeba na 100 Hz zdvih +6 dB ?). Síťové napájení se odrazilo v lepších naměřených údajích, než by tomu bylo při použití napájení z baterií, ale tento Di-Box jinou variantu nenabízí, což je z hlediska parametrů jedině dobře. Co jsem tedy naměřil: při vstupním napětí 0,775 V/1 kHz bylo na výstupu napětí 0,430 V. Frekvenční rozsah měřený v pásmu od 20 Hz do 20 kHz (na větší rozsah nejsem vybaven) byl vyrovnaný, žádné zdvihy, žádné poklesy. Při pokusu změřit úroveň, při které začne DI-Box zkreslovat jsem neuspěl. Byl jsem schopen „dodat" nezkreslený vstupní signál pouze o napětí 6,5 V. LED dioda Clip svítila naplno, ale osciloskop připojený na výstup ukazoval čistou sinusovku. Poslech hudebního signálu subjektivně bez problémů.

PROEL DBA1CH

Jsme zpátky v Itálii a máme před sebou jednokanálový aktivní Direct Box firmy Proel. Srdce tohoto Di-Boxu tvoří opět dvojitý nízkošumový operační zesilovač, zde JRC 4558P. Najdeme zde opět běžné vstupy a výstupy: vstupní konektor 1/4", paralelní konektor 1/4" Link, nesymetrický výstup opět s konektorem 1/4" a dva paralelní symetrické výstupy na konektorech XLR (jeden vpředu, druhý vzadu). Dále jsou k dispozici tlačítka Pad pro snížení vstupní úrovně, 0/+20 dB pro zvýšení výstupní úrovně a nezbytný „odzemňovač" GND/Lift. Napájení je možné dvěmi bateriemi 9 V, adaptérem 12 V, fantomovým napájením +48 V. DI-Box se aktivuje zasunutím konektoru do vstupu. Udávaný frekvenční rozsah je od 30 Hz do 20 kHz s tolerančním pásmem +0/-2 dB. Měření byla provedena při napájení DI-Boxu bateriemi. Při vstupním signálu s úrovní 0,775 V/1 kHz bylo na symetrickém výstupu naměřeno 0,380 V. Tato úroveň se zvýší při aktivaci tlačítka 0/+20 dB, ale ani v tomto případě není zesílení jednotkové, úroveň stoupne na 4,1 V. Průběh frekvenční charakteristiky je vyrovnaný. K přebuzení krabičky došlo při vstupní úrovni 4 V. Poslech hudebního signálu byl subjektivně v pořádku.

PROEL DB8CH

Toto je osmikanálový klon předchozího typu, včetně unifikovaných desek plošných spojů, které jsou u obou typů stejné. Zde je tedy pohromadě 8 kanálů a ty jsou vestavěny do rackové skříně velikosti 3U. Opět zde nalezneme vstupní konektor 1/4", paralelní konektor 1/4" Link, nesymetrický výstup s konektorem 1/4" a dva paralelní konektory symetrického výstupu XLR. Totožná je i funkce tlačítek Normal-Pad, 0/+20 dB a GND/Lift. Shodný je i udávaný frekvenční rozsah 30 Hz až 20 kHz a tolerance. U tohoto osmikanálového provedení však odpadá napájení pomocí baterií, napájet lze přes adaptér 12 V, nebo fantomové napájení +48 V. Pro měření jsem tedy použil napájení adaptérem. Při vstupním napětí 0,775 V/1 kHz jsem naměřil výstupní napětí 0,270 V, při aktivaci tlačítka 0/+20 dB bylo na výstupu napětí 4,3 V. Signál je tedy po průchodu DI-Boxem buď zeslaben, nebo zesílen v závislosti na poloze tlačítka 0/+20 dB. Frekvenční průběh je vyrovnaný. K přebuzení došlo při vstupním napětí 1,6 V/1 kHz. Poslech hudebního signálu byl bez problémů.

Na závěr jsem si nechal tři zástupce z kategorie kombinovaných konstrukcí. Jedná se o aktivní Direct-Boxy v jejichž zapojení je současně použit i převodní a symetrizační transformátor. Jak jsem už nastínil v úvodu, použití transformátoru v aktivním obvodu přináší výhodu galvanického oddělení vstupu a výstupu a teroretickou „úsporu" jednoho z dvojice operačních zesilovačů, protože symetrizace výstupního signálu se realizuje transformátorem. Je-li tomu u testovaných výrobků skutečně tak, nebo tvůrci použili jiný trik, nemohu jednoznačně říci, protože jsem z desky plošných spojů osazených technologií SMD mnoho nevyčetl a schéma zapojení nebylo, stejně jako u všech předcházejících testovaných krabiček, k dispozici.

BEHINGER ULTRA-DI 100

Tento DI-Box upoutá už svým Sci-Fi vzhledem. Stříbrné profilované hliníkové pouzdro a robustní rohy ze syntetické gumy budí dojem, že zařízení něco skutečně vydrží. ULTRA-DI 100 je možné napájet jednou baterií 9V, nebo fantomovým napájením v rozmezí 18 – 48 V. Napájení se aktivuje spínačem In/Out a je signalizováno LED diodou, která při použití baterie bliká a při použití "fantomu" svítí nepřetržitě. Vstupy jsou k dispozici dva: jeden na konektoru XLR a jeden standardně na konektoru 1/4", z něhož je odbočen konektor Link. Výstup je ovšem symetrický na konektoru XLR. DI-Box disponuje tlačítkem In/Out pro zapnutí a vypnutí, tlačítko „odzemnění" GND/Lift a dvěma tlačítky Pad –20dB. Dvě proto, aby mohl být proveden patřičný útlum vstupního signálu, protože je možné DI-Box připojit přímo na výstup koncového zesilovače až do výkonu 3000 wattů (stejná funkce jako u DI-Boxů QuikLok). Výrobce udává frekvenční mega rozsah od 10 Hz až do 93 kHz, ale nezmiňuje v jakém tolerančním poli a tak je to jenom parádní údaj, protože nevíme jestli na některé frekvenci není pokles třeba o 10 dB, což by bylo pro profesionální aplikaci skoro neúnosné. Měření jsem opět provedl při napájení baterií a pouze (jako u všech ostatních) v rozmezí 20 Hz – 20 kHz, protože nejsem se svým vybavením schopen vygenerovat kmitočty nižší, nebo vyšší, než je tento rozsah. Při vstupním napětí 0,775 V/1 kHZ na vstupu bylo na symetrickém výstupu 0,425 V. Frekvenční rozsah byl vyrovnaný. K přebuzení došlo při vstupním napětí 2,5 V. Poslech hudebního signálu byl bez problémů.

KLARK TEKNIK DN 100

Předposlední Direct-Box našeho testu. Designově jasně nejpřitažlivější krabička, budící i dojem solidnosti a trvanlivosti. I v tomto případě se jedná o aktivní obvod, který současně využívá audio transformátor. Podařilo se mi zjistit, že je v konstrukci použit operační zesilovač MC33178 a audio transformátor s převodem 1+1:2+2. DI-Box je osazen vstupy na konektorech 1/4" a XLR, symetrický výstup je na konektoru XLR. K dispozici jsou tlačítka Pad 30 dB a „odzemňovací" Earth Lift. Napájení krabičky je v tomto případě možné pouze přivedeným fantomovým napájením +48 V. Tím je dáno, že použití tohoto Direct-Boxu je vázáno na zdroj takového napájení, ale na druhou stranu, jediné napájecí napětí zde svým způsobem zaručuje stálost deklarovaných parametrů (vybuzení, zkreslení). V tomto testu mu (stejně jako u A6200 Supreme DI) jediné možné napájení zajistilo dosažení tabulkových hodnot udávaných výrobcem, protože jak už jsem napsal výše, testoval jsem všechny aktivní DI-Boxy při jejich nejnižším možném napájení. Ukazuje to totiž, jak se dané zařízení chová za nejnepříznivějších provozních podmínek. Výrobci své údaje uvádějí pouze při nejlepších provozních podmínkách, zde tedy při nejvyšším použitelném napájecím napětí (přes adaptér, přes „fantom"). Pak do DI-Boxu šoupnete jednu baterii 9 V a všechno může být jinak.

Výrobcem udávaný frekvenční rozsah je 20 Hz až 20 kHz v tolerančním poli +0,5 dB/-1dB. Direct Box Klark Teknik tento údaj beze zbytku splňuje. Zesílení bylo v tomto případě také ukázkově jednotkové. Maximální úroveň vybuzení je definována na +40 dBu. Toto jsem nebyl schopen ověřit, protože tak vysokou budící úroveň jsem nebyl schopen vyvinout, každopádně i při mém nejvyšším možném buzení (círka 6,5 V), nebylo na obrazovce osciloskopu ani náznaku po tvarové degradaci sinusoidy.

BSS AUDIO AR-416

Čtyřkanálový Direct-Box britského výrobce uzavírá řadu testovaných vzorků. Jedná se tedy o čtyřkanálový DI-Box vestavěný v rackové skříni o výšce 1U. Výrobce zde použil jediné, a to síťové napájení, a tím je (obdobně jako u testovaného DI-Boxu Klark Teknik) zajištěno dosažení udávaných technických parametrů. V zapojení je použit operační zesilovač LF351N a na výstupu pak symetrizační trafo s převodem 1+1:2+2. DI-Box BSS AR-416 na každém kanálu nabízí z jedné strany vstup na konektoru 1/4" TRS a z něho odvozený přímý výstup rovněž na konektoru 1/4" TRS. Vedle těchto konektorů je umístěn páčkový přepínač útlumu vstupního signálu s polohami 0 dB, 20 dB a 40 dB. Dále je zde také výstupní konektor1/4" označený „Buffererd", což není nic jiného než výstup z operačního zesilovače ještě před výstupním symetrizačním transformátorem. Zde je výstupní signál nesymetrický a na stejném zemnícím systému jako vstupní konektor. Tento výstup použijeme v případě, pokud potřebujeme pouze přizpůsobení z vysoké impedance na nízkou a nutně nevyžadujeme symetrické vedení. Plně symetrický, galvanický výstup je na konektoru XLR na panelu z druhé strany přístroje. Vedle něj nalezneme tlačítko filtru na 8 kHz (který je funkční pouze při aktivovaném padu v polohách 20 dB a 40 dB), tlačítko obracení polarity výstupního signálu a tlačítko odzemnění, které je zdvojeno a nachází se také na panelu u vstupního konektoru. Aktivace odzemnění je na obou stranách signalizována LED diodami. Po mechanické stránce je přístroj proveden celkem vtipně. Po vybalení vás možná zaujme poněkud netypické vyvedení napevno instalované síťové šňůry z boku rackové skříně. Má to svůj důvod v tom, že je možné přemontovat „uši" pro montáž do racku z jedné strany na druhou a tak se rázem čelní panel stane zadním panelem a naopak. Pokud tedy někomu z hlediska funkčnosti vyhovuje, aby měl výstupy vpředu a vstupy vzadu, nebo obráceně, může si před zamontováním Direct-Boxu do racku provést sám tuto jednoduchou úpravu. Z toho důvodu výrobce umístil „odzemňovací" tlačítka na obě strany, ale předpokládá se použití vždy jen jednoho, proto indikace stavu pomocí LED diody.

Nyní k naměřeným hodnotám. Při vstupní úrovní 0,775 V/1kHz bylo na výstupech (Buffered a XLR) stejné napětí, tedy 0,775 V. Výrobce udává frekvenční charakteristiku 30 Hz až 30 kHz v tolerančním poli 3dB. Jsem schopen „vygenerovat" měřící kmitočty pouze do 20 kHz a do tohoto kmitočtu byl průběh kmitočtové charakteristiky vyrovnaný. Pouze na dolním okraji, pod výrobcem udávaným rozsahem, na frekvenci 20 Hz jsem naměřil pokles –5 dB. Na frekvenci 30 Hz už byl pokles v tolerančním poli (naměřen pokles –2 dB), od frekvence 60 Hz už byl průběh vyrovnaný až do 20 kHz. K oboustranné limitaci sinusovky výstupního signálu došlo při vstupním napětí 4,5 V/1 kHz.

Závěr

Tento poněkud obsáhlejší test se tedy věnoval problematice používání Direct Boxů při propojování. Není účelem testu tuto problematiku „nafukovat", ale je určitě dobré mít na paměti, že jakýkoliv elektroakustický systém je kvalitní tak, jak kvalitní je jeho nejslabší článek. Pokud je tím nejslabším článkem některý komponent, který špatně pracuje díky nesprávnému přizpůsobení při propojování, možná nezaškodí mít po ruce DI-Box a zároveň vědět, jak ho použít. Osobně se domnívám, že testované modely nelze chápat jako reprezentativní vzorek, ale spíše jako vzorek informativní, protože existuje mnohem více výrobců, než kolik jich zde bylo představeno. Pokud jde o naměřené hodnoty, i ty jsou spíše informativní, protože obzvlášť u aktivních typů se při použití vyššího napájecího napětí změní k lepšímu. Z toho vyplývá, že je při použití aktivních modelů potřeba volit vždy největší možné napájecí napětí, aby bylo dosaženo co nejlepších parametrů. Je jasné, že někdy nebývá vyhnutí a na řadu přichází devítivoltová baterie. Pokud je to často, pak je asi možná lépe zvolit pasivní model. Přeji vám co nejvíce kvalitních propojení.