Pro Tools FREE - 2. díl

jednoduchý návod k obsluze

Kapitola čtvrtá

Demo Session

Optimalizace systému pro Pro Tools FR.

Pomalé Windows

Pro majitelé pomalejších PC / Windows počítačů je určen následující postup optimalizace systému.

 • kliknutím na ikonu Pro tools FREE otevřete program Pro tools FREE
 • Pro nastavení velikosti Bufferu otevřete Choose setup – Hardware a nastavte velikost mezi 512 a 2046 samply.
 • Nastavte využití procesoru na 85% v roletě Hardware.

Monitorování systému

Okno Automation Enable obsahuje dva metry, které monitorují výkonnost počítače. V průběhu práce nahlédněte někdy na tyto metry aby jste věděli jak se odrážejí operace v Pro tools FREE na výkonnosti vašeho počítače.

Otevření okna Automation Enable

V roletě zvolte Windows – Show Automation Enable

Přehrávání Demo Session

V této části se seznámíte s tím jak otevřít a přehrát Demo Session.

Co je to Session?

Session je dokument programu Pro tools FREE, který obsahuje veškeré informace o vaší mixáži, editaci a MIDI pro danou skladbu.

Proč Demo Session?

Demo Session s názvem “Soundcheck 8-trk “ byl namixován tak, aby vám ukázal možnosti programu Pro tools FREE, které jsou popsány v tomto manuálu v kapitole Míchání Demo Session.

Otevření a spuštění Demo Session

 • Demo Session najdete na disku, který jste zvolili při instalaci. Na tomto disku otevřete složku Soundcheck demo Session.
 • Klikněte dvakrát na ikonu Session s názvem Pro Tools SoundCheck 8-Trk. Session se otevře. Pokud nemáte spuštěný program, potom se automatický spustí i Pro tools FREE.
 • Klikněte na “ Start song “ v seznamu lokátorů. Tento lokátor nastaví přehrávání na začátek skladby. Jestliže se seznam lokátorů neotevřel klikněte v liště na Windows – Show Memory Locations.
 • Klikněte na tlačítko přehrání skladby (play) v transport okně. Jestliže se nezobrazuje vyberte v liště Windows – Show Transport.
 • Nyní by jste měli slyšet skladbu. Klikněte na stop a ukončete přehrávání skladby.

Míchání Demo sessionu

Nastal čas abychom si něco řekli o míchání (mixu) v Pro Tools FREE. Zaprvé si ale zodpovíme jednu z nejčastějších otázek.

Můžu zničit svoji nahrávku?

Při editaci nebo mixování vaší nahrávky zůstávají vaše zvuková data neporušena. Dokonce i při vytvoření více verzí míchačky vaší skladby (Session) zůstávají vaše zvukové soubory stále stejné. Změníte-li aranžmá, pořadí, střihy a nahrajete několik rozdílných sessionů, vaše původní data zůstávají nezměněny. To umožňuje, bez ohledu na vaše data, se pustit do tvůrčí práce a vyzkoušet si tak veškeré vaše nápady týkající se vaší míchačky a aranžmá.

Pracovní plochy v Pro tools FREE

V Pro tools FREE můžete pracovat ve dvou pracovních oknech. Jedno zobrazuje mixážní pult (MIX Window) a v druhém můžete editovat Vaše zvukové soubory (Edit Window). My začneme od MIX Window.

MIX Window svým designem a způsobem práce se podobá reálnému mixážnímu pultu s automatizací. Jednotlivé kanály mají šavle pro nastavení hlasitosti, panoramu, automatizaci, inserty a sendy, nahrávání atd...

Zobrazení MIX Window

V horní liště zvolte nabídku Windows – Show mix 

Demo Session je nastaven tak aby zobrazil pouze jednu signálovou cestu (kanál, šavli) Chcete li zobrazit více signálových cest mix pultu roztáhněte obrazovku okna MIX window.

Zobrazení MIX Window v plné šíři

Vyberte Display – Narrow Mix Window

Mixujeme

Nyní když už jste se seznámili se základními prvky programu Pro tools FREE, je čas přistoupit k samotné míchačce (mixování).

Nastavení hlasitostí

Za prvé si nastavíme úroveň hlasitosti pro stopu “ Loop “ Vyberte v seznamu lokátoru lokátor s názvem “ Loop Vol + Pan “. Zapněte přehrávání a zkuste posunovat faderem pro hlasitost. Hlasitost je zobrazována na ukazateli úrovni signálu a také na stopě v dB.

Nastavení hlasitosti pro stopu

 • Vyberte v seznamu lokátoru lokátor s názvem “ Loop Vol + Pan “.
 • Klikněte na Loop nadepsaný v kanálové cestě a posunujte faderem nahoru a dolů.

Panoráma

Nyní si zkuste nastavení panorámy pro stejnou stopu. Jednoduše chytnete myší táhlo pro panorámu a posunete jej do leva nebo do prava.

Automatizace míchačky (mixu)

Automatizace je cesta jak efektivně nastavit jednotlivé pohyby a nastavení šavlí, panoramy a dalších parametrů ve Vašem mixu. Automatizace se dá představit jako osoba , které má hodně rukou a je schopna během přehrávání nastavovat a hlídat úrovně veškerých parametrů.

Zápis automatizace

Klikněte v seznamu lokátorů na “ Virus Vol Auto “ a zapněte přehrávání. Pro větší přehlednost zamutujte některé stopy. Zkuste nastavit hlasitost jak bylo popsáno v předchozí kapitole. Můžete postřehnout, pokud necháte šavli chvíli samotnou vždy se vrátí do pozice, kterou ji určuje automatizace.

Začněme tedy se zápisem nové automatizace. Ve stopě “ Virus L “ zapněte Automatizaci do pozice Auto Write a poté během přehrávání posunujte šavlí pro nastavení hlasitosti. Můžete postřehnout , že stopa “ Virus R “ se automaticky přizpůsobuje pohybu šavle “ Virus L “. To proto, že tyto dvě stopy jsou s párované (link). Aby jste mohli slyšet Vaši automatizaci, přepněte zpátky do Auto Read Mode. Poté opakujte celý postup na ostatní stopy.

Zápis automatizace krok za krokem

 • V seznamu lokátorů klikněte na “ Loop Vol Auto”
 • Ve stopě “ Virus R “zapněte Auto Write
 • Zapněte přehrávání. Automatizace se začíná zapisovat. Pohybem šavle změníte původní automatizaci
 • Pro ukončení zápisu vypněte přehrávání.

Přehrávání zapsané automatizace

 • Přepněte na stopě “ Virus R “ automatizaci zpátky na Auto Read.
 • Zapněte přehrávání. Vaše nastavení bude automaticky přehrávány. Šavle v Mix Window budou opakovat Vaše pohybovaní během zápisu. Totéž opakujte pro další stopy.