AKAI efektové pedály (Japan)

Akai kytarové pedály
Distributor: 
Cena: 
Ceny v textu

Dnes podrobíme neúprosnému testu kytarové efektové pedály japonské firmy AKAI.

Asi většina čtenářů se domnívá, že tato firma vyrábí pouze software, klávesy a hifi elektroniku.

Jméno firmy ve spojení s kytarovými pedály ve mně tedy nevzbuzovalo dobrý dojem, ale ... nepředbíhejme!

Efekty jsem zkoušel na kytaru IBANEZ UV 7 BK, zesilovač MESA BOOGIE - TRIAXIS 2.0, SIMULCLASS 2 NINETY a kombo PEAVEY CLASSIC 30.

Konstrukce a výbava

Všechny přístroje mají velmi odolné plastové tělo, působící velmi robustně. Ovladače jsou vždy přehledné a dobře přístupné. Síťový adaptér mají ve výbavě pouze modely Headrush a Shred-O-Matic. U těchto modelů není možný provoz na baterie. Ostatní krabičky jsou vybaveny zdířkou pro adaptér a je je možno napájet i 9V baterií.

SHRED-O-MATIC D1

Lampové „zkreslovadlo“ osazené jednou elektronkou 12AX7, s možností kombinace lampového a tranzistorového zkreslení.

Ovládání

Výsledný zvuk je možno měnit čtyřmi potenciometry: výstupní hlasitostí, basy, výšky a hodnotou zkreslení. Nožním pedálem lze ovládat hlasitost nebo sílu zkreslení. K zapnutí efektu je určen kovový footswitch jehož aktivaci znázorňuje žlutá LED. Přepínačem Drive Mode si můžeme zvolit ze čtyř typů zkreslení - tube (lampové), diode (tranzistorové), smooth („hladké“), passion („vášnivé“)

Zvuk

Při nastavení Drive Modu na Tube je zvuk silný a sytý, vhodný pro blues. Při zvyšování Tone High (výšek) zní trochu plechově, ale přidáním Drive (zkreslení) tento problém částečně zmizí. Přepnutím na Diode je zvuk tvrdší, ostřejší a celkově přibude basů. Ideální pro heavy metal. Při nízkém zkreslení zní velmi mohutně, při maximálním velice agresivně. Také při tomto zkreslení je lépe používat méně výšek. Mod Smooth znamená pozvolný přechod mezi typy zkreslení. Zvyšováním úrovně výstupního signálu se čisté lampové zkreslení plynule mění v kombinaci lampového a tranzistorového zkreslení. Při nastavení Passion dochází k tomuto přechodu prudce. Smooth je umírněnější než Tube a Diod a je vhodnější pro sólové hraní. Passion zní skvěle v hlubokých tónech zejména na sedmistrunné kytaře (na kterou jsem prováděl test) při rytmickém hraní na struně H. Přepínač v poloze Drive Level umožňuje pedálem nastavit malé a velké zkreslení, které se dá dobře využít mezi Rhytm (beglajtem) a Lead (sólo) zvuky. Přepnutím do leva na Output Level (výstupní hlasitost) můžete pedálem ovládat celkovou hlasitost efektu. Obě tyto funkce pracují velice dobře. Tento efekt za cenu 5 160,-Kč považuji za velmi zdařilý.

INTEL PHASE P1

Analogový monofonní phaser s teplým vintage zvukem.

Ovládání

Jednoduché ovládání čtyřmi potenciometry:

  • Feedback (zpětná vazba- signál, který se přivádí zpět), Depth (hloubka), Speed (rychlost), Touch Sensitivity (citlivost úhozu- když úroveň dosáhne nastavené hodnoty efekt se aktivuje)
  • Touch Phaser (přepínač citlivosti phaseru) nabízí tři možnosti: Off - vypnuto, funguje normální phaser
  • Hard Touch (pro tvrdé razantní hraní) - záleží na síle úderu
  • Soft Touch (pro jemné, měkké hraní) - buď se zapíná nebo vypíná, záleží na síle úderu

Při přepnutí footswitchem se rozsvítí červená LED, která je umístěna v horní části efektu.

Zvuk a možnosti

Při zapojení do zesilovače Mesa Boogie jsem nejprve použil Clean (čistý zvuk), přepínač Touch Phaser v prostřední poloze Off, což znamená normální phaser. V tomto nastavení je nefunkčí potenciometr Touch Sensitivity. Při nastavení pomalejší rychlosti (speed) a hloubky (depth), podpoří akordové hraní a je velmi vhodný pro vybrnkávání a vyhrávání rychlých, ale i pomalých sól. Při zvětšování rychlosti až do maxima je dobré snížit Feedback a Phaser má stále skvělý zvuk. Při přepnutí Touch Phaser doprava se aktivuje Soft Touch, začne též fungovat potenciometr Touch Sensitivity. Tímto potenciometrem se dá nastavit práh ve kterém se projeví Phaser. Pokud jde o Soft Touch - v silnějším a razantnějším hraní je nefunkční a s ubýváním dynamiky se plynule objeví. Při přepnutí doleva na Hard Touch je to obráceně. Při jemnější hře není slyšet a při razanci se aktivuje. Opět je poměr možno nastavit. Tyto funkce jsou velmi vhodné také při zkresleném zvuku (crunch, lead). Jestliže se nastaví velké zkreslení je lépe nastavit na phaseru menší rychlost a zpětnou vazbu, aby nedošlo ke zničení sólového zvuku (ostatně jako u každého Phaseru). Jinak zní skvěle a cena 3 400,-Kč mu naprosto odpovídá.

VARIWAH W1

Kvákadlo s kombinací automatického kvákadla , vše v jednom efektu.

Na úvod pár funkcí tohoto pedálu:

  • Pedal Wah - ovládá se intenzita pedálem (šířka a rychlost efektu)
  • Touch Wah - dynamicky zpuštěné kvákadlo (funguje automaticky podle síly signálu)
  • Swell Wah - udržuje efekt v činnosti bez pohybu pedálu

Ovládání

K ovládání slouží pět potenciometrů, které umožňují nastavit Width (šířku), Speed (rychlost), Off Set (ohyb), Touch Sensitivity (citlivost efektu), Attack Time (délku účinnosti).

Dále je možné funkcí Pedal Assign měnit tyto parametry Wah-efektu:

Width (šířku), Speed (rychlost), Offset (ohyb), Sens (citlivost), Pedal Wah - klasické kvákadlo. Kovovým footswitchem pro zapnutí a vypnutí, se efekt aktivuje.

Zvuk

Pedál jsem zkoušel na dvou zesilovačích, Peavey Classic 30 a potom Mesa Boogie. Nejprve jsem použil klasické kvákadlo. Pedal Assign - jsem přepnul do funkce Pedal Wah. V tomto módu jsou všechny potenciometry nefunkční. Při pohybu od zadní úvratě k přední je delší čas v basech a na konci se rychleji zhoupne do výšek. Tento zvuk je více slyšet při zkreslení. Rozhodně se neztrácí basy jako většina pedálů při hlasitém hraní. Jinak jde plynule, trochu mi připomíná Morley Wah.

Další možností je přepnout PedalL Assign do funkce Sens (citlivost). V tomto módu fungují všechny potenciometry, takže lze nastavovat jak šířku, rychlost, ohyb, tak i citlivost efektu a délku účinnosti. V zadní úvrati funguje kvákadlo automaticky, v přední reaguje na dynamiku hry.

Při nastavení na mód Offset a při zvýšení citlivosti efektu, reaguje efekt současně na pohyb pedálu i dynamiku hry.

Další je možnost funkce Speed. Zde se pedálem ovládá rychlost automatického kvákání a dá se zde nastavit rychlost a také reakce na dynamiku hry, jako u předchozí funkce.

Poslední možností je Width (šířka). Jejím přenastavením lze docílit většího prostoru mezi automatickým kvákáním, a kvákáním závislým na dynamice hry.

Potenciometr Touch Sensitivity má velký vliv na všechny čtyři módy, takže lze nastavovat mnoho různých kombinací v závislosti na dynamice hry. Trochu mně mrzí, že přepínač pro zapnutí a vypnutí pedálu není umístěn pod pedálem, ale vedle. Umístění pod pedál mě přijde praktičtější. VariWah W1 nabízí širokou škálu různých nastavení od klasického Wah Pedálu, přes automatické kvákadlo, až po kvákadlo reagující na dynamiku hry (označované též jako envelope filter). Jedná se o efekty, které s oblibou používají funkový, bluesový a v poslední době i rockoví kytaristé. Cena 4 530,-Kč

HEADRUSH E1

Dalším efektem v řadě je krabička vytvářející několik typů dozvuků.

  • Tape Echo - simuluje klasické (páskové echo) se čtyřmi hlavami, každý výstup zvlášť, nebo dohromady
  • Normal Delay - klasický digitální delay, s možností ovládat zpoždění při hře.
  • Loop Recorder - nahrávací smyčka s možností nahrát frázi, přehrát ji a přihrávat další motivy.

Ovládání

Červené popisky patří k funkci Normal Delay, modré pro Tape Echo a černé pro obě funkce. Jsou zde čtyři výstupy, simulující výstupy za jednotlivými hlavami a jeden mixvýstup. Na horním panelu je šest potenciometrů:

Level - ovládá hlasitost efektovaného zvuku, HF Damp (vysokofrekvenční útlum) - nastavuje množství vysokofrekvenčních tónů v režimu Delay a Echo. Při nastavení doprava utlumuje výšky. Feedback kontroluje signál, který se vrací zpět. Time Coarse je hrubé nastavení doby zpoždění v režimu normal delay v rozsahu 0,5 ms - 1,45 sekundy. V režimu Echo nastavuje zpoždění v rozpětí 10ms - 1,45 sekundy. Ratio nastavuje vzájemný poměr výstupů z jednotlivých hlav echa. Head Gap (mezera mezi hlavami) - jemné nastavení zpoždění pro echo. Simuluje zpoždění způsobené vzdáleností mezi hlavami. Time Fine pro delay 0-90ms. Přepínač nabízí výběr z možností Tape Echo a Normal Delay. Zelená dioda znázorňuje zapnutí a vypnutí a nahrávání a přehrávání smyčky. Červená dioda Dio blikáním znázorňuje zpoždění delaye a svítí při nahrávání smyčky. Levý přepínač zapíná a vypíná efekt, zapíná a vypíná přehrávání smyček a vypíná nahrávání smyčky. Pravým přepínačem nastavujeme čas zpoždění a zapínáme nahrávání smyčky při vrstvení.

Zvuk a možnosti

Efekt nabízí mnoho možností zapojení. Při přepnutí na páskové echo má každá hlava svůj samostatný výstup. Při nastavení potenciometrů Feedback, Ratio, Head Gap na minimum je možné nastavit zpoždění od 10 ms do 5,9 sekund. Tato délka se nastavuje pravým footswitchem a doba zpoždění odpovídá délce mezi posledními dvěma sešlápnutími. Dá se též měnit během hry. Při nastavení Ratio do leva jsou všechny výstupy z hlav stejně hlasité, otáčením doprava se postupně utlumují výstupy 1-4. Je skvělé jakého lze dosáhnout efektu při zapojení 4 zesilovačů. Při přepnutí přepínače doprostřed na Normal Delay se dosáhne velmi příjemného delaye s velkým prostorem. Opět délku nastavujeme dvojitým poklepnutím na footswitch. Maximální délka je 23,8 sekundy. Při funkci echo i delay, bliká červená dioda, která znázorňuje jaký čas je nastavený.

Looping Record (nahrávání smyček) - je poslední mod přepínače. Délka jednoduché smyčky bez vrstvení je 23,8 vteřiny a při vrstvení je to 11,9 vteřiny. Pravým spínačem se zahájí nahrávání, levým se ukončí a smyčka se začne automaticky přehrávat. Když znovu sešlápnete pravý spínač, je možné přihrát další motiv k původní smyčce, která je zachována. Levým přepínačem se opět nahrávání ukončí. Pokud chcete nahranou smyčku smazat, zmáčknete pravý footswitch 2x. Levý přepínač zapíná a vypíná přehrávání smyček Pokud je původní smyčka delší než 11,9 sekundy, nelze přihrávat další vrstvy. Vždy 3 sekundy před vypršením kapacity paměti, vás upozorní blikáním červená dioda.

Headrush E1 nabízí širokou škálu nastavení dozvukových efektů, i když pochopitelně ne všechny jsou využitelné. Kombinace delaye a echa v jednom efektu je myslím dobrý nápad, překlenuje totiž dohady zda radši analog či digitál. Podle mého názoru jsou oba dozvuky velmi inspirativní a použitelné. Funkci Looping Rec nejspíš ocení kytaristi experimentátoři, ke svým ekvilibristickým kouskům a při sebevzdělávání (možno nahrát doprovod, zasmyčkovat a dále do této smyčky improvizovat). Za cenu 6 320,-Kč získá uživatel všestranný efekt, který využije jak při cvičení, tak i při vlastní produkci.

TUNE LOCK T 

Chromatická ladička

Popis

Ladička je vybavena přepínačem pro zapnutí, vypnutí a funkci Sleep. Pět LED diod nahrazuje ručičku - čtyři červené, prostřední žlutá. Sedmisegmentový displej znázorňuje tóny nebo čísla, žlutá dioda znázorňuje zapnutí a vypnutí. Tato funkce přepínače je pouze pro signál odcházející z výstupu ladičky do zesilovače nebo dalšího efektu. Na zadní straně je výstup z ladičky a konektor pro síťový adaptér.

Funkce

Ladička má dvě možnosti kalibrace, manuální nebo automatické. Kalibrovat lze po krocích 1Hz, A4=437 - 446 Hz. Ladička je vybavena mikrofonem, takže lze ladit jak akustické, tak elektrické nástroje. Je velmi přehledná a lehce ovladatelná. Pomocí „křížku“ umístěného v rohu displeje, lze ladit i půltóny. Přepínač umožňuje odpojit signál z ladičky do zesilovače, takže při zapojení mezi kytarové efekty, lze pohodlně a tiše ladit. Funkce Sleep automaticky po čtyřech minutách ladičku vypne (což je výhodné zejména při napájení bateriemi) a při sešlápnutí přepínačem se opět aktivuje. Při delším stisku tlačítka Calibration je možno číselnými kroky 0-9 (437 - 446 Hz) ladičku kalibrovat.

Jedná se o praktické provedení chromatické ladičky se zaměřením na „pódiové“ využití (možnost odpojení signálu do zesilovače, funkce sleep, atd.). Cena 2 580,- je naprosto odpovídající.

Závěrem

Možná pro vás, stejně jako pro mně, znamenala firma AKAI do dnešního dne hlavně „udělátka“ pro klávesisty. Ostatně jejich samplery jsou myslím dostatečně pověstné a známé i mezi námi „drnkali“. Efekty, které jsem se vám dnes přiblížil, jsou velmi zdařilým pokusem proniknout mezi firmy, nabízející „kytarová mršítka“ a rozhodně stojí za povšimnutí.