AKAI S 2000 (China)

AKAI S 2000 STEREO MIDI SAMPLER
Distributor: 
Cena: 
Ceny v textu

Struktura nástroje

Sampler je rozdělen na čtyři úrovně -sample, program (single), multi a global. Tedy logické uspořádání, bez žádných záludností. Každá úroveň má svou samostatnou editaci.

Oživení nástroje je možné jen s pomocí systémové diskety. Není to tak velký problém, protože načtení OS (testováno s verzí 1.5) trvá cca. 2 min. Horší je to se samply a konfigurací programů - je nutno je vložit další disketu a čekat na zpracování. Doporučuji rozšířit AKAI o flash RAM, protože práce s disketami je značně nepohodlná.

Global

Má na starost celkové ladění nástroje, hlasitost, přiřa- zení externího kontroleru, nastavení tlačítka „play“. Může na displeji monitorovat MIDI receive na jednotlivých kanálech. For-mátuje a zálohuje floppydisc (3,5’’ 2HD, 2DD), harddisc a flashROM. Odtud se také spouští přehrávání SMFF. Zařazení této funkce do „výbavy“ nástroje je výborný nápad. No a nakonec, a to je opravdu užitečné, můžete nasměrovat MIDI data na SCSI sběrnici. To znamená, že při práci s počítačem nepotřebujete pro AKAI MIDI interface. Chcete-li pracovat i s dalšími MIDI zařízeními, S 2000 jim může MIDI data zprostředkovat.

V reižmu global bohužel chybí nastavení úhlu pohledu na display který je čitelný jen se shora).

Sample

Vzorkovat se dá na 44,1, nebo 22,05 Khz. Do standartních 2 Mb paměti (rozšiřitelných na 32Mb) se vejde až 44,56 sec. monozáznamu (sr 22,05 Khz). A/D převodník je 16ti bitový se 64násobným převzorkováním, D/A převodník je 18ti bitový a protáčí se 8x. Interní procesy probíhají ve 28 bitech. Samplo-vat můžete digitálně (nutno dokoupit S/PDIF) a samozřejmě analogově. Veškerá editace probíhá nedestruktivně na principu vytvoření nového vzorku - nepoužívá se undo. Většina funkcí při editaci samplů probíhá v reálném čase, nebo s kratičkým „busy“ na displeji. Jen timestretching krade drahocený čas podle nastavení prodloužení a kvality přesamplování vzorku (při maximálních hodnotách zestárnete asi o 4 minuty).

Možnosti funkce sample edit

Upravovat lze stereo (tedy dva najednou), nebo mono vzorek. Při editaci můžete poslouchat buď samostatný sample, nebo v kontextu s programem, ve kterém je použit. Dále tu máme všechny nutné a u solidních samplerů běžné funkce - ladění, normalizace hlasitosti, ořezání začátku a konce vzorku, smyčkování - 3 typy + automatizace, ladění smyčky, převrácení vzorku, timestretching + automatizace (ideální pro bicí smyčky).

Program

Když máte nasamplováno, můžete organizovat. To je doménou této úrovně. Program je rozdělen do čtyř rychlostních (dynamických) zón, které se mohou přepínat, nebo prolínat. Další rozdělení je na keygroups. Těch může být až 99. Princip je následující: lokalizujete keygroups (libovolný rozsah) a potom charakterizujete jejich vlastnosti v jednotlivých zónách zvlášť (výběr vzorku, ladění, hlasitost, panoramu, modulaci filtrem, dynamický rozsah, přehrání konstantního tónu, nebo tónu odpovídajícího stisknuté klávese (tracking), definice smyčky, zpoždění v závislosti na rychlosti stisku klávesy. Pro každou keygroup zvlášť, ale pro všechny zóny společně se nastavují dvě obálky a jejch citlivost, amplitudová modulace, filtr (2 pólový 12dB/oktáva, spodní propust) a jeho modulace dynamikou, obálkou, LFO a pozicí na klaviatuře a nakonec pitch mo-dulation. Pro celý program se nastavuje jméno, transpozice, ladění, hlasitost (a její zá-vislost na dynamice, aftertouch a po-zice na klaviatuře), polyfonie, priorita přiřazování hlasů (malá, normální, velká a výhradní [!]), modulace panorámy (keyboard, LFO1, mod. wheel), charakteristiky LFO 1 a LFO2, pitch bender (každým směrem odlišně!) výškovou modulaci tlakem a portamento. S efektovou kartou a individuálními výstupy ještě nastavujete efektovou cestu a výstup.

Multi

Organizace programů: výběr programu, MIDI ch., hlasitost, panoráma, ladění, transpozice, priorita hlasů. Máte-li nainstalovanou efektovou kartu a individuální výstupy, můžete každý program ještě poslat do jednoho z osmi výstupů a jedné ze čtyř efektových sběrnic.

Efekty

Nejsou ve standardní výbavě nástroje. Instalo-vat je lze pomocí karty EB 16, se kterou nasadíte do systému celkem čtyři cesty, z nichž dvě jsou multiefektové a dvě pouze pro reverb. Efekty zní vesměs přirozeně, zvlášt’ povedené jsou modulační procesy. Distortion je na můj vkus příliš „pískový”. Všechny efekty jsou editovatelné.

M.E.S.A.

Modular Editing System by AKAI je standardně dodávaný software pro editaci sampleru po-mocí počítače. Mo-mentálně je k dispozici aplikace pouze pro platformu Mac, jako novinka je však již připravena M.E.S.A. i pro PC. Díky to-muto softwaru můžete veškeré funkce S 2000 velice efektivně a pohodlně ovládat prostřednictvím SCSI, či MIDI z obrazovky počítače. Navíc můžete jednotlivé ovládací prvky libovolně upravovat a přiřazovat jim jakékoliv funkce (podobně, jako v MIDI manažeru Cubase).

M.E.S.A. plně podporuje OMS i AppleMIDI manager. Wawe editor tohoto programu dokáže z Mac mechaniky přečíst audio CD a převést jej na data pro AKAI. Pracuje s AIFF i SD2. M.E.S.A. chodí jak na Motorolách, tak na Power PC. Před prvním použitím této aplikace musíte provést upgrade OS AKAI (z Macu přes SCSI do AKAIe), nový OS uložit v AKAI na disketu a sampler spustit s tímto novým systémovým diskem.

Musím bohužel pánům AKAIům vytknout menší renonc - CD rom dodané se samplerem lze číst jen přes SCSI CD mechaniku či interní mechaniku AKAI série „CD“. Z interní mechaniky Macu CD rom vůbec neuvidíte. Nepochopitelný záměr.

No a dál...

Sampler můžete rozšířit o FMX 008 (flash memory xboard - 8 Mb), IB 208P (8 paralelních výstupů a digitální vstup/ výstup), IB 304F (karta s druhým filtrem) a EB16 (multiefektový procesor).

AKAI S 2000 si můžete pořídit za 31.903,- Kč a 16.849,- Kč (EB16) ve firmě DISK multimedia production v Boskovicích.

Testovaná sestava:

  • AKAI S 2000, 16 Mb RAM, EB16
  • floppy: 2 DD, 2 HD 3,5"
  • harddisc: SCSI (pouze rozhraní)
  • sample rate: 22.5, 44.1 Hz 
  • vstup: linka, (S/PDIF)
  • výstup: linka (8x), sluchátka, (S/PDIF)
  • paměť: 2 - 32 Mb, (flash RAM)
  • software: M.E.S.A. - Mac, PC 
  • režimy: sample, single, multi