Midiman Delta Serie

Digitální slečna
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
9 990,00 Kč

Dnes si představíme další užitečnou a velice schopnou digitální slečnu pro harddisk rekording, pocházející z již známé řady produktů Delta Série, firmy Midiman resp. M-Audio. Co získá majitel této karty? Kvalitní převod analogového signálu 24-bit/96 kHz ve dvou kanálech na digitální a ve stejné kvalitě zpět. Možnost výměny dat digitální cestou S/PDIF coax mezi vaším digitálním pracovištěm a externími digitálními přístroji, DAT, CD, DVD playerem, minidiskem atp.

Co všechno v baleni tedy najdete? Samotnou PCI kartu, instrukční manuál v anglickém jazyce, kabelovou redukci pro připojení S/PDIF vstupu a výstupu společně s MIDI konektory In,Out. Samozřejmostí je instalační CD, resp. CD s ovládacími drivery pro PC i MaC, instrukční materiály ke všem dodávaným produktům, off-line verzi webových stránek výrobce a control panel. Novinkou firmy M-Audio je balík software dodávaný ke kartě za nezměněnou cenu. Software-Maximum Audio Tools je rozdělen do tří CD. V dalších částech článku najdete popis těchto užitečných prográmků.

Systémové požadavky

Pro PC jsou to Windows 95, 98, NT, 2000 nebo taky ME Pentium II 266 MHz pro práci na frekvenci 96 kHz. Pentium 200MMX pro práci s frekvencí 48 kHz. Nároky na paměť pro práci s 96 kHz jsou 128 Mb a pro 48 kHz 64 MB, více samozřejmě znamená lépe. Samozřejmostí je v neposlední řadě rychlý harddisk UDMA EIDE minimálně, lépe však SCSI ,i když v poměru k ceně stačí vysokootáčkový disk 7200 a více, které se rychlostí přibližují i předčí SCSI rozhraní, skýtající výhodu v možnosti obsloužit několik zařízení současně. Požadavky pro Mac OS 8.5.1 nebo Mac G3 nebo G3 accelerator 64 MB, 128 MB lépe.

Instalace

Je tak jednoduchá a bezproblémová, na což si už začínáme pomalu zvykat. Kartu stačí zasunout do volného PCI slotu, nejlépe nejdál od grafické karty a určitě ne na první slot, který sdílí IRQ s AGP slotem pro grafickou kartu. Systém si po zapnutí vyžádá příslušné drivery, které mu poskytnete na přiloženém CD. Po nainstalování si vyžádá restart pro zařazení driverů. V ovládacích panelech Windows se objeví panel „M-Audio delta H/W“, který si v následujících řádcích přiblížíme. Tímto je instalace úspěšně za námi. Karta si přivlastní jedno přerušení IRQ, pokud je k dispozici.

Ovládací panel

Na něm je jeden hlavní panel, ve kterém je pět panelů přepínatelných pomocí jejich horizontálních záložek, které jsou pojmenovány podle funkcí panelů. Názvy jsou následující. „Monitor Mixer“, „Patchbay/Router“, „Hardware setting“, „S/PDIF“, „About“. V následujících řádcích vám popíšu, co a jak se na jednotlivých panelech dá či nedá nastavit. Vezmu to od leva:

Monitor Mixer

V jeho levé části je oddíl „Master Volume“, ve kterém se nastavuje celková výstupní úroveň mixu dvěma samostatnými svislými fadery pro levý a pravý kanál. Mezi těmito fadery jsou dva tříbarevné indikátory úrovně, levý a pravý s rozsahem od -144 dB do 0 dB. Zelená představuje tzv. bezpečnou zónu signálu do -12 dB. Nejoptimálnější úroveň signálu je označená žlutou -12 dB do -3 dB. Červenou je pak označená zóna špiček od -3 dB do 0 dB. V tomto pásmu by se špičky neměly vyskytovat příliš dlouho, protože může docházet k jejich ořezávání. O tom, zda k tomu dochází, může rozhodnout jenom samotný sluch. Zbývající částí panelu jsou „Mixer Inputs“. Jsou to čtyři samostatné sloupce tvořící opět dva samostatné fadery pro ovládání úrovně a mezi nimi jejich indikátory ve stejném provedení jako u „Master Volume“. Jsou to „WavOut 1/2“ což je wave výstup z vašeho software, „WavIn1/2“ v mém případě Logic Audio, „WavOut S/PDIF“ - digitální výstup ze softwaru a „H/W In S/PDIF“ digitální vstup. Pod všemi fadery je možnost zatrhnout políčko „Stereo Gang“ a „Mute“. Co se stane po zatržení políčka „Mute“, všichni ví a označení políčka „Stereo Gang“ způsobí, že mono fadery příslušných kanálů pravý a levý se budou pohybovat jako jeden. Fadery se po aktivaci „Stereo Gang“ nastaví na shodnou úroveň. U každého vstupu je možnost zatržení opaku „Mute“, tj. „solo“, jehož funkce je taky jasná. Fadery a indikátory „Master Volume“ jsou asi o 1/5 delší než u samotných vstupů pro lepší ovládání a přehlednost. U indikátorů signálové špičky klesají pro jejich lepší zaregistrování s malým zpožděním. Druhým panelem je 

Patchbay/Router

Na tomto panelu se přiřazují vstupy dvěma výstupům, Wave a S/PDIF. V levém svislém sloupci se analogovému výstupu „H/W Out 1/2“ přiřadí jeden ze čtyř zdrojů neboli vstupů. Jsou to „WavOut 1/2“, „Monitor Mixer“, „S/PDIF In“ a „S/PDIF In (L/R Rev.) Implicitně je nastaven vstup „WavOut 1/2“, audiovýstup vašeho software. Pokud bude nastaven „Monitor Mixer“, půjde na výstup signál z mixu vstupů nastavený na panelu „Monitor Mixer“. Zatržením políčka „S/PDIF In“ bude na výstupu „H/W Out 1/2“ digitální signál z vašeho softwaru. Stejný signál bude na výstupu, když zvolíte poslední možnost „S/PDIF In (L/R Rev)“ s tím rozdílem, že bude prohozen levý kanál s pravým. V pravém svislém sloupci je nastavování stejné, ale týká se digitálního výstupu „H/W Out S/PDIF“. Tímto se dostáváme k dalšímu panelu s názvem

Hardware Settings

Zde se nastavuje „Master Clock“, hlavní zdroj vzorkovací frekvence pro kartu - buďto interní „Internal Xtal“, nebo externí „S/PDIF In“. Externí takt volíme pouze při záznamu nebo monitorování S/PDIF vstupu. V okénku pod těmito parametry se zobrazuje, jestli je frekvence daná a v čitelné formě zamčená „Locked“ nebo opačně „Unlocked“. V případě volby hlavního zdroje vzorkovací frekvence „Internal Xtal“ bude status vždy „Locked“. U „S/PDIF In“ pouze v přítomnosti čitelného signálu. Dalším oddílem tohoto panelu je „Codec sample Rate“, ten je zpřístupněn pouze když je zdrojem vzorkovací frekvence „Internal Xtal“. Zde se nastavuje frekvence 8 až 96 kHz. Dalším políčkem je nastavení „Rate Locked“. Po jeho zatržení nedovolí, aby aktivovaný software pro přehrávání změnil frekvenci na svou implicitně nastavenou hodnotu. V tomto případě oznámí, že zařízení nemá k dispozici. Pokud políčko není zatrženo, frekvence se přizpůsobí nastavení v softwaru a karta bude k dispozici. Nastavení je aktivní pouze v modu „Internal Xtal“. Následující oddíl „S/PDIF Sample Rate“ je aktivní, pouze když je řídící takt nastaven na „S/PDIF In“. Nastavuje se zde kmitočet od 32 kHz do 96 kHz. V tomto případě pracuje i digitální mix s touto frekvencí. „MultiTrack Driver Devices“, v tomto oddílu jsou dvě možnosti nastavení. Buďto „Single and In-Sync“ (všechny čtyři výstupy budou synchronizovány a spouštěny současně) , nebo „Independent“ čili nezávisle na sobě. Posledním oddílem nastavení je „DMA Buffer Sizes“, nastavení velikosti vyhrazené vyrovnávací systémové paměti pro digitální zvuk. Poslední verze panelu již umožňuje přímo nastavení hodnoty latence od 8 - 28. Standartní nastavení je 20, ale optimální nastavení je třeba odladit. Krátké časy mohou způsobovat praskot nebo rázy na nižších kmitočtech a dlouhé zbytečné časové prodlevy v komunikaci DMA. Předposlední panel je 

S/PDIF

V oddílu „Digital Input“ je označen vstup který je aktivní - koaxiální nebo optický. V případě Audiofile je to pevně nastaveno na coaxial. Dalším oddílem je „Digital Output Format“, ve kterém se nastavuje formát dat - „Consumer“ spotřební nebo „Professional“ profesionální. Implicitně je nastaveno „Consumer“. Rozdíl je v tom, že profesionální nastavení podporuje komunikaci AES/EBU, kterou nepodporují některá spotřební zařízení. Tok dat obsahuje i paritní, kontrolní, uživatelské a stavové bity a takt. Pro oba výstupní formáty mají možnost zkušení uživatelé zatržením políčka „Advanced Settings“ nastavit několik parametrů postavení bitů v datovém toku. V opačném případě využijete tlačítka „Restore Defaults“ a nastavení se vrátí k běžným standardním parametrům.

About

Na tomto posledním panelu je vyobrazeno logo M-Audio a označení verzí driveru a ovládacího panelu. Různá nastavení panelu je možné ukládat tlačítkem „Save“ pod vlastním názvem a podle potřeby nastavení jednoduše měnit výběrem „Load“ na hlavním panelu. Karty typu Delta můžete mít v počítači nainstalované čtyři a v oddílu „H/W Installed“ je přepínáte do režimu nastavení a monitorování. Já měl současně Audiofile 24/96 a Delta44. Vše spolu pěkně spolupracovalo v jednom panelu, pouhým přepnutím karty. Nebylo by ovšem špatné, kdyby se nic nemuselo přepínat a panel by zobrazil všechny vstupy a výstupy v jednom. Možná někdy příště.

Kolekce software - Maximum Audio Tools: Nejžhavějším softíkem v této kolekci je asi MIDI a Audio sequencer, nebo chcete-li multitrack recorder Logic Delta v.4.5 na jednom CD. Ano jedná se o verzi uznávaného softwaru Logic Audio, která je samozřejmě ořezaná o některé funkce a omezená na 16 audio stop, ovšem i s podporou 24-bit a 96 kHz. Midi stopy zůstaly v neomezeném množství. Další disk CD je firmy Bit Headz a obsahuje dva virtuální softwarové nástroje. Unity DS-1 Piano 2.0.1 – Klavír v různých zvukových modifikacích. Minimální konfigurace pro instalaci je - 200 MHz 604 Macintosh, nebo 200 MHz Pentium II PC, OS 8.1 for Macintosh, nebo Windows 95/98 pro PC. 300 MB místa na disku, 64 Mb RAM, zvuková karta samozřejmě. Druhým nástrojem je Retro AS-1, softwarový analogový synthetizer. Ta minimální konfigurace hardware je obdobná jako u Unity DS1. Pro seriózní a bezproblémovou práci samozřejmě je potřeba na výkonu počítače přidat. Při současném spuštění více hlasů dochází u pomalého systému k praskání ve zvuku. Oba nástroje se dají provozovat ve výstupním formátu 24 bitů a 96 kHz. Toto Cd obsahuje popis všech produktů firmy Bit Headz a demo ukázky z jednotlivých produktů. Třetím CD diskem je soubor programů a trial verzí různých výrobců. Sonic Foundry přidal Acid Xpress, prográmek pro smyčkování wavů se změnou tempa v reálném čase a Siren Xpress. Dále multimediální přehrávač firmy Qdesign, který přehrává následující formáty - mov, wav, avi, aiff, mp3, mp2, au, mid, snd, m3u, pls. Dále Mixmaisters, software pro mixování hudby pro diskžokeje s archívem titulů. Arboretum systems dodala software Ray Gun pro restauraci nahrávek, odšumění, odstranění lupanců, např. z gramofonových nahrávek. Dále od Antares Autotune DirektX a plug-in Mic.Moduler, simulace desítek druhů a typů zvuků mikrofonů.

Závěrem

Je to výborná karta pro rozšíření vstupů a výstupů vašeho systému o dva AD/DA převodníky vynikající kvality, ač se nachází přímo na desce, zvuk rozhodně narušován systémovou prací není. Možností komunikace přes S/PDIF se nabízí využití i v 5.1 kanálovém přenosu zvuku pro domácí kino, plus samozřejmě možnost komunikace s ostatními S/PDIF kompatibilními přístroji. Potřebujete ovládat midi, je to tam taky. Karta je kompatibilní s každým audio a midi softwarem. S kvalitou převodníků najde využití i v masteringovém pracovišti.