Allen & Heath Xone: 02

Tančící kouzelník
Distributor: 
Cena: 
27 990,00 Kč

Vítejte, jsem XONE: 02, profesionální DJ mix, solidně postavený dvoukanálový výkonný mix, představující unikátní kombinaci kreativních možností pro profesionální proměnu nebo soupeření mezi DJ‘s. Pocházím z dílny britské firmy ALLEN & HEATH, která klade důraz především na kvalitu zvuku.

Jaký jsem?

Design a konstrukční provedení odpovídá přísným standardům. Zde se upotřebily dlouholeté zkušenosti profesionálních britských inženýrů, kteří respektují funkčnost a dovedou dát výrobku pěkný vzhled. Na první pohled je důležitý design – nová řada se představila efektní kombinací černé a stříbrošedé.

Mým srdcem je centrální část mixu (stříbrošedý panel), zde se nachází veškeré tahové potenciometry, tedy šavle. Nejvíce prostoru získaly šavle pro kanál 1 a 2, mezi nimi se nachází Level METER, pod kterým jako vždy naleznete CROSSFADER. Tím je docíleno příjemného pracovního prostředí pro DJ‘s. Z těchto částí upoutá vzhledem především Level METER, složený z 12 LED diod v barevném složení – zelené, žluté a výstražné červené, pro indikaci nejen výstupního signálu. Velmi zdařilé je přídavné ovládání těchto šavlí vyvedené na čelním panelu, zvlášť pro CROSSFADER a zvlášť pro kanál 1 a kanál 2.

Ostatní potenciometry a tlačítka, které umožňují ovládaní mikrofonu, sluchátek a dalších efektů mixu, jsou umístěny na vrchním panelu v černé části. Řekl bych, že patřím k vydařeným výrobkům designérů firmy Allen & Heath a troufám si tvrdit, že upoutám už svým vzhledem. Ale přes všechno zůstává nejdůležitější moje spolehlivost, potřebnost a můj um. Tedy to co umím jako mix pro profesionální DJ‘s a čím je mohu nadchnout a přesvědčit, abych se stal jejich pomocníkem.

A něco pro praktiky – rozměry desktopu jsou šířka 258 mm /10.2", výška 360 mm /14.2", hloubka 90 mm /3.5" a hmotnost 4.5 kg / 9.9 lb 

Tajemství mého umu 

Zaměřme se na to, kam vše zapojit, a co vše pak dokážu, abych mohl být tím pravým kouzelníkem. Na zadním panelu jsou připraveny vstupy pro připojení gramofonů nebo CD – přehrávačů. Tím je umožněno moje použití pro vyznavače vinylu i pro ty, co si oblíbili malá CD, nebo je můžete zkusit použít současně na jedné akci. Preferované zařízení volíte tlačítkem INPUT SELECT.

Dále vám umožním připojení dvou mikrofonů, a to pomocí XLR konektorů, též na zadním panelu. A jistě potěší i dvakrát duální TRS jack, k připojení dalšího efektového zařízení.

Následující dva XLR konektory jsou výstup z mixu do zesilovače. Také máte možnost připojení dalšího mixážního pultu do LINK input a též vytvořit záznam produkce z LINK output na přídavném nahrávacím zařízení, nebo připojit druhý zesilovač.

V neposlední řadě naleznete na zadním panelu tlačítko pro mé oživení, tedy POWER, jehož aktivace je signalizována na vrchním panelu jedinou modrou diodou.

Jak jsem se již zmínil, přednímu panelu vévodí 3 otočné potenciometry, 3 tlačítka REVERSE a 3 červené LED. Pomocí potenciometrů lze nastavit délku dráhy, kdy je šavle 1,2 a CROSSFADER aktivní. Můžete si tedy vybrat, zda využijete k mixování celé délky šavle, nebo zda ji zkrátíte třeba jen na pouhý centimetr.

Při zmáčknutí tlačítka REVERSE funguje šavle opačným směrem než normálně, tj. sjetím jezdce dolů se signál nezeslabuje, ale zesiluje. Naproti tomu při normálním provozu vytažením šavle (směrem nahoru) příslušný kanál zesiluji. Aktivace tlačítka REVERSE je signalizována rozsvícením červené LED diody, která se nachází mezi tlačítkem a otočným potenciometrem. Tuto činnost lze nastavit pro každou z šavlí zvlášť. Tedy i u CROSSFADERu, který umožní záměnu z kanálu 1 na kanál 2 a opačně. Vše ulehčuje i stupnice faderů od 0 do nekonečna, pro běžný provoz červená a pro provoz s tlačítkem REVERSE tmavě modrá. Na předním panelu navíc naleznete výstup pro sluchátka.

Mou chloubou je stříbrošedá část v horním panelu, proto se k ní ještě jednou vraťme. Jezdce od jednotlivých šavlí jsou dostatečně velké, tak aby jejich uchopení při posuvu bylo optimální, zároveň mohu upozornit na jejich velice lehounký posuv.

Nad dominantní trojicí šavlí Vás upozorním na equalizer, a to pro každý kanál samostatný třípásmový stereofonní, netradičně v provedení tahových potenciometrů, a jak se v praxi osvědčilo velice účinný a přehledný. Pod každým z equalizerů jsou další tahové potenciometry pro vyvážení levého a pravého kanálu („stereo váha")

Posledním z tahových potenciometrů je ten pro příposlech, kdy máte možnost zvolit kanál 1 nebo 2, ale i oba současně při různých hlasitostech, a to díky jeho plynulému přechodu mezi kanály.

Výhodou tahových potenciometrů, krom tří hlavních šavlí, je jejich lehké zastavení v mezipoloze (střed, nulová hodnota).

V neposlední řadě tu máme, nazvěme to třeba „Efektové páčky", tedy EFFECT LOOP přepínače a TRANSFORM přepínače. První zmiňované umožní upravit výstupní signál pomocí externího efektového zařízení a druhé pak vytvoří kreativní střihový efekt pomocí zatlumení („zamutování") kanálu. Je to praktické především pro DJ‘s, kteří chtějí nechat zaznít hlas publika :-).

Nakonec budeme kouzlit na vrchním panelu v černé části, zde jsou našimi pomocníky otočné potenciometry, tlačítka a svítivé různobarevné diody.

Pravá část vrchního panelu obsahuje ovládání pro sílu signálu do sluchátek, nad kterým je umístěno tlačítko PHONES MUTE s kontrolní červenou diodou, jehož aktivací se přeruší vstup signálu do sluchátek. Následuje tlačítko CUE/MIX též s kontrolní diodou, v tomto případě žluté barvy, jenž nám při zapnutí pouští do sluchátek výstupní signál a zároveň LEVEL meter indikuje výstupní stereofonní signál. V případě nečinnosti této funkce LEVEL meter signalizuje vstupní stereo signál k příslušnému kanálu (výhoda při „rovnání" citlivosti kanálů). Zcela nahoře máte možnost použití dvou otočných potenciometrů, které ovlivňují výstupní hlasitost signálu (hutnost zvuku) – VCA Master level a Booth/Link out.

Na středu černé části vrchního panelu jsou dva otočné potenciometry citlivosti vstupů – Input A a Input B, vždy pro každý ze dvou kanálů, a tlačítko REVERSE se kterým můžete jednotlivé kanály zaměňovat a křížit je.

A nyní nám zbývá levé křídlo černé části vrchního panelu, zde nastavíte úroveň citlivosti mikrofonů a také je vám dovoleno ovládat jejich korekce, opět třípásmově, potenciometrem pro výšky, středy a basy – tentokrát v rotační podobě. Tlačítko MIC ON spolu se zelenou diodou indikuje zapnutí a vypnutí mikrofonu. Druhé tlačítko EFECT patří opět k práci s externí efektovou jednotkou, kdy je možno přidávat například echa nebo tzv. samplování, při stisknutí se rozsvítí žlutá dioda vedle tlačítka. Poslední dioda MIC PEAK svítí jasně červeně, tedy varovně při přebuzení mikrofonu.

Už víte zda s vaší pomocí budu tím kouzelníkem, který z vás učiní pravého profesionála? Nadchla vás některá z mých schopností. Vyzkoušejte, jak nám to společně půjde? Tak do toho milí přátelé!

Forum názorů

Xone:02 je skvělý battlemixer pro scratchery a hiphopové dje, ale zdaleka nejen pro ty. Všechny kontrolery jsou přehledně rozestavěny a vše je rychle přístupné. Navíc je tu plno vychytávek typu nastavení síly záběru jednotlivých faderů nebo funkce REVERSE, umožňující jednoduchým tlačítkem prohodit mezi sebou signál z levé šavle do pravé a naopak. Velmi šikovné je i tlačítko PHONES MUTE, díky kterému nemusíte sundávat sluchátka z hlavy, kdykoliv si chcete poslechnout jak to vlastně hraje ven… Fadery na Xone:02 využívají dvoukolejnicové technologie VCA, což zaručuje jejich dlouhou životnost a výrobce záměrně nechal prostor okolo faderů volný, aby nic nepřekáželo scratchingu, případně jiným vylomeninám. Z pohledu odchovance klasicky řešených pultů, má každý mixák z řady Xone nějakou zvláštnost. Xone:32 má gainy až na zadním panelu, Xone:62 a 464 má čtyřpásmový EQ a Xone:O2 vyměnil otočné kontroléry ekvalizéru za svisle posuvné fadery. Můj zprvu trochu skeptický pohled na tuto novinku se změnil okamžitě poté, co jsem to vyzkoušel. Vedle toho, že EQ vskutku skvěle zabírá mezi –26 až +6 dB, jeho hlavní výhoda spočívá především v přehlednosti a rychlé a pohodlné obsluze.

Allen+Heat znovu prokázali, že umí a díky nim jsem měl poprvé pod rukama hiphopový mixák s kvalitním ekvalizérem. Nezbývá než doufat, že se s výrobky této firmy budeme mít možnost setkat častěji a na více místech. Allen+Heat mixáky mají pokud vím v Čechách snad jen na obou scénách v Paláci Akropolis. Víte ještě o jiných?? Přitom djské hvězdy typu Andyho C nebo Johna Digweeda je mají přímo ve smlouvě a na jiném mixu vám jen stěží zahrají..

Koogi