BBE DI-400

Čtyřkanálový aktivní DI box s integrovaným systémem regenerace audio signálu
Distributor: 
Autor: 
Cena: 
7 054,00 Kč

Direct Box (DI-Box) je taková nenápadná, ale nezbytná pomůcka, která má v profesionálním audiu několik významných a nezastupitelných funkcí. V první řadě je to přizpůsobení zdroje signálu s vysokou výstupní impedancí ke vstupnímu obvodu s nízkou impedancí (například kytarový snímač k mikrofonnímu vstupu předzesilovače mixážního pultu). Další funkcí, která s první popsanou přímo souvisí, je převod nesymetrického signálu na signál symetrický. Třetí důležitou funkcí DI-Boxu může být (za předpokladu, že je v jeho zapojení použit transformátor) galvanické oddělení dvou signálově propojených zařízení (obvodů).

Z toho plyne (a je dobré si připomenout), že v zásadě existují tři typy DI-boxů: pasivní, aktivní a hybridní. Pasivní DI-box využívá k přizpůsobení pouze speciální audiotransformátor se sestupným převodním poměrem, většinou 9:1 (pasivní škatulky s převodním poměrem 1:1 nejsou DI-Boxy v pravém slova smyslu, ale jedná se pouze o izolátor ke galvanickému oddělení, případně k symetrizaci/desymetrizaci signálu, nikoliv ale k impedančnímu přizpůsobení). Obvody aktivního DI-Boxu jsou sestaveny obvykle z operačních zesilovačů a pro svůj provoz už potřebují nějaké to napájení (adaptér, baterie, fantom +48 V). Třetí typ DI-boxů v sobě spojuje prvky obou předchozích systémů: aktivní přizpůsobovací obvod doplněný audiotransformátorem pro převod nesymetrického signálu na symetrický. Výrobců DI-Boxů bychom určitě napočítali slušnou řadu a s tím také určitě stejné velké množství různých variací na dané téma. Jednou z těch zajímavých bude rozhodně také DI-Box DI-400 od společnosti BBE. Ne snad ani tak pro to, že se zde v jednom balení nacházejí hned čtyři samostatné DI-Boxy najednou, ale proto, že BBE do každého z nich zakomponovala svůj patentovaný systém pro regeneraci audio signálu Sonic Maximizer™.

DI-400

Zařízení je uspořádáno do standardní rackové skříně o výšce 1U. Na výrazném červeném čelním panelu jsou nezbytné ovládací prvky všech funkcí DI-Boxů a funkce Sonic Maximizer rozdělené do čtyř stejných sekcí označených DI1, DI2, DI3 a DI4. Zde se také nacházejí nesymetrické vstupní konektory INPUT a konektory pro vyvedení původního signálu dál označené THRU. Každý ze čtyř DI-Boxů je vybaven tlačítkem pro utlumení vstupního signálu o 15 dB a tlačítkem pro otočení polarity vstupního signálu. Další ovládací prvky už patří funkci Sonic Maximizer. Je to v každé sekci vždy potenciometr LO CONTOUR a PROCESS. Tyto potenciometry jsou doplněny tlačítkem aktivace/vypnutí funkce Sonic Maximizer. Toto tlačítko je doplněno signální dvoubarevnou LED diodou, která svítí buď červeně (Sonic Maximizer neaktivní), nebo zeleně (Sonic Maximizer v akci). Na čelním panelu se ještě také nachází síťový vypínač DI-400.

Zadní strana skříně DI-400
je opět rozdělena na čtyři přehledné sekce náležející jednotlivým DI-boxům. Každá sekce obsahuje především symetrický výstup DI-Boxu osazený konektorem XLR a dále konektor 1/4" nesymetrického vstupu, který má být paralelně zapojen se vstupním konektorem na čelním panelu. Toto uspořádání by umožňovalo připojení vstupních signálů buď zpředu nebo zezadu v závislosti na konkrétní instalaci a potřebách uživatele. Tak je to vyobrazeno a popsáno v přiloženém manuálu. Po vybalení přístroje z krabice jsem ale zjistil, že v reálu jsou tyto konektory na zadním panelu označeny jako nesymetrické výstupy (!). Na zadním panelu nalezneme v každé sekci také tlačítko GRND LIFT, které slouží k odpojení signálové země v případě problémů se zemnícími smyčkami. DI-400 je aktivním zařízením a určitě nás budou zajímat také technické parametry. Zde jsou tedy nejdůležitější údaje: přenášený frekvenční rozsah 10 Hz až 50 kHz v tolerančním poli +/-1 dB, poměr signál šum 118 dB, celkové harmonické zkreslení THD menší než 0,005% při vstupní signálové úrovni -10 dBu v pásmu 20 Hz až 20 kHz. Vstupní impedance pro nástroje 1 megaohm, výstupní impedance 600 ohmů.

Sonic Maximizer™

Nedílnou součástí DI-400 je funkce Sonic Maximizer. Tato funkce, tzv. BBE Process, je unikátní a jen v USA je chráněna 42 patenty. Myslím proto, že určitě nebude na škodu si připomenout princip této technologie. Na pozadí vývoje procesoru Sonic Maximizer bylo více než deset let studií reproduktorových systémů. Získané poznatky umožnily konstruktérům společnosti BBE definovat vlastnosti pomyslného ideálního reproduktoru a stanovit korekce nezbytné ke zpětnému správnému uspořádání základních a harmonických frekvenčních struktur, které se naruší právě průchodem signálu přes běžný reproduktor. Když posloucháme živě produkovanou hudbu v reálném prostředí, přicházejí vysoké a nízké kmitočty k našim uším v tom samém vzájemném uspořádání, v jakém je nástroje při hře produkují. Pokud tutéž hudbu zaznamenáme a následně reprodukujeme, vytváří reproduktor frekvenčně závislé fázové posuny a to v praxi znamená, že vysoké frekvence k našim uším dorazí později než frekvence nízké. Výsledkem je časově zkreslený signál. My pak toto zkreslení při poslechu vnímáme jako zastřený, rozmazaný a nečitelný zvuk. Pro odstranění těchto problémů byl v BBE vyvinut procesor Sonic Maximizer, který využívá patentovaný BBE Process. Tento proces vkládá předem stanovenou fázovou korekci do vysokých pásem, kde existuje nejvíce harmonických frekvencí. Toho je dosaženo rozdělením signálu do tří pásem: basy (20 Hz-150 Hz), středy (150 Hz-1200 Hz), výšky (1200 Hz-20 kHz). Spodní skupina je zpožděna asi 2,5ms zpožďovačem za pasivním dolnopropustným filtrem. Střední skupina je zpožděna asi o 0,5ms a prochází aktivním pásmově propustným filtrem, zatímco skupina vysokých frekvencí je použita jako referenční bod k provádění korekcí amplitudové dynamiky na těchto frekvencích. Detektory průměrné hlasitosti /RMS/ nepřetržitým monitorováním pásma středních a vysokých frekvencí porovnávají relativní úroveň obsahu harmonických v obou těchto pásmech a aplikují příslušné množství řídícího napětí do VCA a tím určují množství vysokých frekvencí přítomných na výstupu procesoru. Tyto harmonické frekvence jsou velmi důležité k identifikaci a odlišení jednotlivých nástrojů v hudbě, kde hrají více než dva nástroje současně. Pro nás je podstatné vědět to, že tento procesor aktivně koriguje fázové posuny mezi vysokými a nízkými frekvenčními pásmy, ke kterým dochází během reprodukce zvuku v reproduktorových soustavách a zároveň aktivně řídí množství harmonických frekvencí přítomných v reprodukovaném zvuku. K ovládání celého procesu "regenerace" audio signálu slouží dva potenciometry: LO CONTOUR a PROCESS. Prvním z nich, potenciometrem LO CONTOUR se reguluje množství fázově opravených basových frekvencí. Potenciometr PROCESS ovládá velikost fázové korekce.

V provozu

Po vybalení a propojení DI-400 jsem nejprve zkoumal, jestli jsou nesymetrické konektory 1/4" na zadním panelu paralelními vstupy, jak uvádí návod, nebo výstupy, jak je napsáno na zadním panelu. Jako nejjednodušší za daných okolností se jevilo prostě na tyto konektory (označené jako výstupní), přivést vstupní signál a zkusit, jestli se objeví nějaký signál na hlavním výstupním konektoru XLR. Nebudu vás dlouho napínat, signál se na hlavním výstupu skutečně objevil. Tentýž signál jsem pak zapojil ještě na vstupní konektor vpředu a bylo to to samé. Vyhodnotil jsem to pro sebe tedy tak, že konektor 1/4" na zadním panelu je opravdu paralelním vstupem ke konektoru 1/4" na předním panelu a že u kusu, který jsem měl k testu, je tedy chyba v popisce na zadním panelu.

Po tomto úvodu jsem se už v klidu mohl pustit do prověřování přístroje. Di-Boxy, jeden jako druhý, fungují bez problémů a v dobré zvukové kvalitě. Přivedený nesymetrický signál se objeví na symetrickém výstupu připraven k další distribuci. Pokud je vstupní signál příliš silný, například u výstupu z komerčního DVD přehrávače, který chceme pomocí DI-400 symetrizovat, použijeme útlumový pad, kterým se sníží úroveň o 15 dB a všechno je, jak má být. Tady není opravdu co koumat, takže rovnou můžeme přikročit k vyzkoušení implementované funkce Sonic Maximizer. Tou se DI-400 poměrně zásadně odlišuje od standardních DI-Boxů. Sonic Maximizer se už slušnou řádku let vyrábí jako samostatný procesor ve verzích určených pro vylepšení zvuku při masteringu, pro vylepšení celkového zvuku PA systémů, kdy u levnějších systémů může při vhodném nasazení pozvednout přednes, jakoby šlo o systém z vyšší cenové kategorie. Podobně se Sonic Maximizer vyrábí jako procesor pro hudební nástroje a má tentýž účel, jako je popsáno výše.

Nyní se nám tento procesor představuje v rámci čtyřkanálového DI-Boxu. Měl jsem možnost se před lety dobře seznámit s jednotlivými základními typy procesorů Sonic Maximizer a u tohoto zařízení jsem, přiznám se, chvíli přemýšlel, jaký záměr jeho tvůrci sledovali. Nebývá běžně zvykem upravovat charakter zvuku právě v tomto bodu signálového řetězce, to jest u DI-Boxu. Jak jsem si ale s Maximizerem v DI-400 hrál, došlo mi, že je to docela dobrá příležitost jak jednoduchým způsobem osvěžit, nebo možná přesněji "regenerovat", příchozí zvukový signál z nekvalitního nástroje. Představme si, že při zvučení ať už naživo nebo před nahráváním, přivádíme do mixážního pultu signál přímo ze snímačů baskytar nebo kytar. Zvukař se v reálném životě setkává s různými nástroji a dost často právě s těmi, které za moc nestojí a signál z nich také ne. Pokud chceme takový nemastný, neslaný, nevýrazný a zastřený signál nějak pozdvihnout, následuje dále v signálové trase úprava ekvalizérem, kompresorem a podobně. Proč ale nezkusit signál rozjasnit ještě před vstupem do mixážního pultu? Za zkoušku to určitě stojí a pokud je v DI-Boxu procesor jako Sonic Maximizer, tak tedy sem s ním. Ovládání je jednoduché a snesitelný výsledek zaručen. S oběma potenciometry LO CONTOUR a PROCESS se pracuje podobně jako s dvoupásmovým ekvalizérem. Pocit a výsledek je ovšem trochu jiný. V úvodu jsem popsal princip procesoru a teď jen dodám, že v praxi to vypadá tak, že když vyjíždíte potenciometrem LO CONTOUR z nuly, postupně se zhmotňují a umocňují basy. Na rozdíl od běžného ekvalizéru se výsledná úroveň nemění, alespoň ne tak, jak by se podle sluchu mohlo zdát. S rostoucími basy také nepřichází žádné dunění, jak by se u běžného ekvalizéru dalo očekávat. Samozřejmě, že cokoliv se přežene, nestojí většinou za nic, ale tady můžeme jít dost daleko. Při práci s potenciometrem PROCESS zase máte pocit, že se "otevírají" výšky stejně jako v předchozím případě. Bez nežádoucích postranních efektů jako u běžného ekvalizéru výšek, když ho dáte naplno. Také záběr spektra vysokých frekvencí se zdá mnohem širší. Pokud tedy máte k mixážnímu pultu připojenou kupu mikrofonů a mezi nimi jde po lince basa nebo elektrifikovaná akustika, může se stát, že se v mixáži budou těžko prosazovat. Sonic Maximizer v DI-400 může být rychlým řešením, protože skutečně dokáže subjektivně zvýšit rozlišení signálu a tím pádem také jeho identifikaci v celkové mixáži. Znovu se mi potvrdilo, že nejvyváženějším kompromisem mezi původním a výsledným zvukem je nastavení obou potenciometrů okolo poloviny dráhy potenciometru (na 5ce). Při maximálních nastaveních už nemusí být výsledek příliš přirozený a takové dramatické rozjasnění už je docela umělé, i když připouštím, že mohou nastat případy, kdy se využije i plný procesing s maximálně vytočenými potenciometry. Tolik jednotlivé nástroje.

Nakonec jsem si samozřejmě vyzkoušel také úpravu stereo signálu, tedy normální hotové muziky přivedené z přehrávače. Pokud člověk neusiluje o efekt za každou cenu, doporučuji u komplexního signálu ještě větší střídmost, než u samostatných signálů. I když, může se opět najít někdo, komu bude muzika přes naplno nasazený Sonic Maximizer vyhovovat. Při laborování se stereo signálem jsem při porovnávání levého a pravého kanálu zjistil, že signál upravený procesorem Sonic Maximizer má otočenou polaritu vůči signálu neupravenému. Když už jsem pouštěl běžnou muziku, chtěl jsem si poslechnout, jak velký je rozdíl mezi upraveným a neupraveným zvukem a v jednom kanálu jsem tedy Sonic Maximizer vypnul. Na poslechové bázi se odehrálo přesně to, co se stane, když jsou oba kanály vzájemně v protifázi. Na DI-400 jsou ale k dispozici tlačítka otočení polarity, takže se rozfázování dá srovnat. Při použití procesoru bude tedy dobré raději zkontrolovat také polaritu signálu.

Závěr

DI-400 od společnosti BBE je kvalitním aktivním čtyřkanálovým direct boxem, který je neobvykle doplněn zvukovým procesorem Sonic Maximizer. Jde o zajímavou kombinaci, která má své opodstatnění při práci s nepříliš kvalitním signálem z nepříliš kvalitních zdrojů nebo nástrojů. Tím je určeno jeho předpokládané využití a při rozumném nasazení může přinést velmi dobré výsledky. Jako u každého procesingu ale může každá úprava snadno sklouznout k přehnanému a nepřirozenému výslednému podání. To by nás ovšem nemělo odrazovat od experimentování při hledání nejlepšího využití možností, které tento přístroj zvukaři přináší.