Boss RC-20, WP-20G, OC-20G

Tři šéfové na podlaze
Distributor: 
Cena: 
Ceny v textu

Série Twin firmy Boss, jejíž první dva zástupce jsme si na stránkách Music Storu představili nedávno, v současné době čítá celkově 5 členů, jednoduchou matematickou operací tedy dojdeme k závěru, že našim úkolem by dnes mělo být představit si zbylé tři přístroje. A právě to bude předmětem následujícího testíku. Na podlaze tak přede mnou leží Loop Station RC-20, Wave Processor WP-20G a Poly Octave OC-20G.

Všechny tři pedály - přesněji řečeno dvojpedály - mají lecos společného, a to i s předchozími testovanými přístroji (Amp Factory GP-20 a Advanced Equalizer EQ-20).

Mají především podobnou, a nutno dodat, že bytelnou konstrukci, kde na sebe hned na první pohled upoutá pozornost dvojice nožních pedálů, a obecně je možné říci, že ať už se jedná o jakýkoliv druh efektu, podle očekávání zvuk nikdy nezapře svůj charakter typický pro produkty z dílny Roland/Boss. Celkově lze opět říci, že všechny tři efekty nabízejí více než obyčejné krabičky, avšak možnosti jsou menší než např. u multiefektu ME-33 či plnohodnotných syntetizérů, a tomu odpovídají i ceny. Opět nebyl u žádného z nich přibalen napáječ, jehož funkci nahradila šestice tužkových baterií.

V neposlední řadě všechny tři, tak trochu už to plyne z jejich názvů, mají šanci zaujmout především ty kytaristy, kteří hledají ne zcela obvyklé cesty využití svého nástroje.

Loop Station RC-20

Loop Station alias Phrase Recorder (neboli „smyčkovací" stanice či záznamník frází) je označení, které slibuje velké dobrodružství. Odvážně bych si tipnul, že jestliže vás zaujala dnes už ne zcela nová myšlenka záznamu riffů či frází a jejich následného playbacku jakožto podkladu pro sóla, pro navrstvení dalšího riffu nebo harmonizace kytarového licku, a to s ovládáním pedálem na podlaze realtimově při hře, řešení v podobě RC-20 vás pravděpodobně nezklame.

Loop Station nabízí možnost pořizování záznamu z kytarového a mikrofonního vstupu nebo ze vstupu pro CD/MD (či jiný) přehrávač a jejich následné přehrávání ve smyčce. Pro první dvě možnosti lze nastavit vstupní citlivost (obsahuje i signalizaci signálových špiček), při připojení přehrávače je nastavení vstupní úrovně signálu suplováno nastavením výstupní úrovně na příslušném přístroji. Nahráváte-li signál z CD, je upraven, tak, aby zněl přirozeně v kytarovém zesilovači, který má jinou frekvenční charakteristiku, než zesilovače určené pro domácí sterea. Využití „smyčkovače" tedy není zdaleka omezeno jen na kytaru.

Existuje několik možností, jak efekt využít. Můžete si nahrát podklady pro sólo, můžete také navrstvit další hlasy do jednotlivých frází (overdubbing) a lze pořídit záznam z CD přehrávače, v němž je RC-20 schopen (pokud si to přejete) víceméně úspěšně odstranit zvuk ve středu zvukového pole (tedy např. zpěv nebo sólo), čímž si vytvoříte doprovod pro cvičení. Záznam, overdubbing i playback se spouštějí sešlapáváním levého pedálu. Chcete-li použít předem nahranou frázi, volíte ji ručně ovladačem Phrase Select.

Pravý pedálem playback zastavujete, nebo určujete tempo (tap - viz níže). Někomu může připadat užitečná i funkce Reverse pro playback fráze v opačném směru - přeji pevné nervy. Ovládání je jednoduše řečeno bezproblémové ve smyslu jeho pochopení. Pokud jde o to, jak živě bez přípravy nahrávat, vrstvit a přehrávat fráze, to už chce trošku cviku a přesnosti.

RC-20 nabízí celkem 10 paměťových míst pro ukládání frází plus jedenácté, které se liší v tom, že fráze uložená zde je po spuštění přehrána pouze jednou, zatímco ostatních 10 „jede" vždy ve smyčce stále dokola, dokud je nestopnete pedálem. Je vhodné zmínit se zde o struktuře paměti. Skládá se ze dvou částí - z dočasné paměti, do níž se ukládá fráze ve chvíli, kdy ji nahráváte, a z paměti pro zmíněných 10+1 tracků, do nichž si zapisujete pořízené fráze pro jejich uchovávání. Nejdůležitější je zde fakt, že paměť pro oněch 11 frází je unifikovaná a nabízí celkovou kapacitu 5 minut a 30 sekund. Znamená to, že délka jednotlivých tracků není pevně dána, pouze celková doba všech frází nesmí překročit zmíněný limit (jestliže se volná kapacita paměti začne blížit k nule, je tento stav signalizován LEDovou kontrolkou). Tento fakt bych neváhal označit za velké „plus".

Záznam frází u podobného typu přístroje skrývá dvě významná rizika, a totiž riziko nepřesného sešlápnutí pedálu na začátku záznamu a totéž na konci - jestli se tak stane, nikdy se evidentně netrefíte do rytmického doprovodu skladby. Pro přesný začátek záznamu máte k dispozici funkci automatického startu nahrávání jednoduše reagující signál. RC-20 pak obsahuje prvky pro nastavení tempa (tap) a taktu, a to pochopitelně pro každou uloženou frázi zvlášť. Nastavíte-li jej před pořízením záznamu dané fráze (můžete si vybrat jeden ze 4 typů doprovodných tónu - v podstatě metronom, jeho hlasitost lze nastavit i zcela vypnout pomocí ovladače Guide), uvedete do chodu funkci Quantize - o co jde? Jde o to, že Loop Station s její pomocí dopočítá ukončení fráze tak, abyste se trefili přesně na konec taktu i při ne zcela přesném sešlápnutí.

Musím podotknout, že zmíněná funkce řeší nepřesnosti při ukončení fráze, nutnost nastavení tempa ovšem znamená, že ono tempo musíte nastavit ručně tlačítkem nebo pedálem. Jinými slovy, RC-20 za vás zajistí, aby jste se trefili do začátku a konce záznamu fráze a dosáhli „bezešvého" playbacku, ale tempo nastavujete odhadem, nelze si zvolit přesnou hodnotu bpm, což méně zkušenému hráči může chvíli trvat. Jestliže tempo a takt předem nenastavíte RC-20 nepoužije funkci Quantize a pro tempo doprovodného tónu dopočítá automaticky ve 4/4 taktu. Můžete vypnout doprovodný tón a o tempo se nestarat, ale musíte se pak přesně trefit při ukončení záznamu. V některých situacích to nemusí vadit vůbec, s praxí se navíc vaše přesnost zlepší.

Jsou zde omezení spojená s ovládáním v reálném čase (tzn. abych tak řekl při živé performanci) - změnu fráze lze provést jenom ručně nebo s pomocí přídavného pedálu (pokud si jej koupíte), pomocí dvou pedálů, které RC-20 obsahuje, se pohybujete vlastně jenom v rámci jednoho ručně nastaveného paměťového místa. Co se týká zvukové kvality, hodnotím ji jako slušnou, neměl jsem pocit, že by zařazení efektu nějak zásadně poškodilo charakter zvuku - čímž ale nechci říct, že přítomnost pedálu ve zvuku nepoznáte. Žádný zásadní problém jsem neshledal co se týká šumu.

Wave Processor WP-20

Tento efekt už pracuje se zvukem kytary jako takovým. Projevuje se vyluzováním zvuků, které už hraničí s oblastí kytarových syntetizérů, označil bych jej za jakýsi přechod mezi běžnými modulačními efekty a plnohodnotným syntetizérem, jako např. nedávno uvedený (a námi v současné době testovaný) Roland GR-33. Důležitým rysem WP-20 je to, že dokonce využívá převodník GK-2A. Současně můžete zapojit i běžný výstup z kytary a při vypnutí efektu pedálem Master On/Off jde do zesilovače čistý kytarový signál.

Wave Processor nabízí 6 základních zvuků: Saw Lead a Square dávají analogový syntezátorový zvuk, Ring Mod je kovově znějící kruhový modulátor, Slow Gear nabízí pomalý náběh připomínající práci s volume pedálem, názvy Sitar a Acoustic pak mluví za vše. Funkce ovladače Color závisí na zvoleném zvuku - u prvních dvou funguje jako „bright", u kruhového modulátoru nastavuje frekvenci modulace atd.

Už samotné základní zvuky znějí mému uchu příjemně, navíc mají v jistém smyslu příchuť exotiky (tedy alespoň pokud běžně nepoužíváte kytarový syntetizér), záleží však zřejmě na typu hudby, který hrajete a na vašem osobním názoru na takový způsob obohacení zvuku. Simulace sitaru a akustické kytary možná nejsou dokonalé, ale podle mého jsou docela dobře použitelné.

Velmi užitečné je zařazení efektové sekce v podobě chorusu a delaye - v aktivním stavu můžete volit 5 hodnot delaye, totéž s jedinou úrovní chorusu a samotný (pevně nastavený) chorus. Takové řešení mi nijak zvlášť omezující nepřipadalo, neboť možných kombinací je opravdu dostatek. Druhý z pedálů slouží k zapínání efektové sekce. To současně znamená, že už nezbývá žádný pedál pro přepínání uložených zvuků a vskutku - WP-20 žádné ukládání do presetů neumožňuje, což považuji za nedostatek, nakolik je zásadní ponechám na vašem uvážení.

Řešení s GK-2A zajišťuje výborné chování WP-20 ve vícehlasech či akordech - např. rozklady s přeznívajícími strunami a při použití „vzorku" Slow Gear zní velmi působivě. Přiznám se, že pokud jde o různé „úchylné" zvuky (typu Yah-Yah u Digitechu nebo Humanizer o Bosse), nebývám příliš nadšený, ale osobně mám rád sci-fi příchuť Ring Modulatoru. Ten použitím převodníku získá ve WP-20 při vícehlasé hře opět zcela nový rozměr a nebudete se stačit divit. Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Boss (resp. Roland) má v oblasti syntetizérů silné postavení a také svůj charakteristický zvuk, jde tedy spíše o to, jak se k němu postavíte vy - můžete jej milovat i zatratit.

Poly Octave OC-20

Poslední efekt v tomto testu opět využívá možností GK-2A a omezím se na konstatování, že to analogicky opět přináší výhody zmíněné výše. Jedná se o oktávový procesor, přesněji řečeno šestici oktávových procesorů, zpracovávajících zvuk každé struny samostatně. Boss toho využil i k tomu, že nabídl možnost zvolit, ke kterým strunám bude oktáva přidána a ke kterým ne. Kombinace jsou ale omezeny - je jich 6 a umožňují přidat oktávu ke všem strunám, ke strunám 2-6, 3-6 až pouze k 6. struně.

Můžete si zvolit ze šestice zvuků (syntetické) kytary, která bude znít v původní zahrané výšce tónu - tento systém lze přirovnat k simulaci, kterou využívá např. VG-88, a světe div se, i zvuk je podobný. Konkrétně jsou v nabídce simulace tří akustických a tří elektrických kytar. Dále si kromě parametru Level nastavujete ještě úroveň přidané oktávy.

Pedály pracují podobně jako u předchozího „dvojčete", což napovídá, že kromě pedálu pro vypnutí efektu nám do počtu chybí funkce, kterou bychom přiřadili druhému pedálu. Nebudeme chodit kolem horké kaše, touto funkcí je distortion. Kvality tohoto efektu samostatně ohodnotit nelze, ve spojení s oktávovými děliči pak není na místě řešit přirozenost zvuku apod., proto bych jednoduše konstatoval, že celek zní zajímavě - zde už bychom se ale dostali k opakování výhod převodníku a přítomnosti šesti samostatných oktávových procesorů. K dispo zici jsou knoflíky Distortion, Tone a Level.

Možná to bude znít podivínsky, ale největším omezením se mi zdál být pevně nastavený interval - oktáva, což mne po nějaké době trošičku omrzelo a radost mi nespravila ani možnost volby ze šesti zvuků kytary. Opět neexistuje možnost ukládání zvukových nastavení. Celkově tedy konstatuji, že OC-20 má své kladné stránky, stojí za pozornost, ale zda stojí i za vaše peníze musíte rozhodnout sami.

Vrtat do kytary?

Řešení využívající snímače GK-2A (což se týká efektů Poly Octave a Wave Processor) je v praxi dvousečnou zbraní - jak výhody, tak i nevýhody využití jsou přitom opravdu silnými argumenty pro případné rozhodování o koupi. Začal bych nevýhodou, kterou je pochopitelně navýšení ceny o částku za snímač a nezapomeňme ani na to, že budete vrtat do kytary v tom pravém smyslu slova (sám jsem použil provizorní řešení, které by ovšem bylo pro profesionální využití nebo hraní na živo nepřijatelné). Na druhou stranu je třeba říci, že vliv GK-2A na výsledný zvuk zejména při akordovém či vícehlasém hraní je bez nadsázky vskutku velice pozitivní. Osobně bych nejspíše zvážil zda se v „syntetických" vyžívám natolik, že např. současně nebo v budoucnu rozšířím svůj efektový park o některý z dalších produktů, které tento snímač využívají např. kytarový syntetizér GR-33, čímž by instalace snímače našla zase o něco větší opodstatnění (to samozřejmě platí v situaci, že takový produkt dosud nevyužíváte; v případě, že ano, jsou podobné úvahy samozřejmě irelevantní). Oba uvedené efekty mimochodem nabízejí širokou škálu možností vzájemného propojení mezi sebou a s dalšími produkty z firemní stáje, které GK-2A používají.

Pro úplnost se ještě zmíním o verzi GK - KIT-G, což je sada obsahující stejný midi snímač, desku řídících obvodů a multipinový konektor pro interní zabudování do útrob nástroje. Tedy kromě snímače není na těle kytary nic neobvyklého. Konektor je pak umístěn na lubu, v sousedství běžného výstupního jacku. Podobné řešení využívají některé kytary Godin.

Závěr

Ze tří testovaných „dvojčat" ve mě nejlepší dojem zanechala Loop Station, která se hodí pro více účelů - jak pro živé hraní a jamování, tak pro cvičení a tím, že neupravuje zvuk, se může zalíbit různým typům kytaristů, bez ohledu na to, jaký typ zvuku mají rádi. Navíc se jedná o produkt, který nabízí něco trošku jiného, než běžné efekty určené pro kytaristy. Z dalších dvou se mi líbil zejména Wave Procesor nabízející zvuky, které mému uchu opravdu lahodily. Bylo by zřejmě nespravedlivé říci, že Poly Octave nemá své kvality, ve spolupráci s GK-2A je schopen nabídnout zajímavé zvuky a uplatnění.

Pro vyznavače syntetického zpracování zvuku nabízí Roland jako rozšiřující příslušenství také dělič GK signálu, ten nese označení US20, stojí 9 680,- Kč a nabídne vám možnost použití dvou mašinek s technologií GK a to v režimu jedna či druhá nebo obě dvě najednou.